Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέτρα προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέτρα προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέτρα προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση

2 Αύξηση ενεργειακών αναγκών
Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου Η αύξηση των κάθε είδους καταναλωτικών αναγκών στις ανεπτυγμένες χώρες Αύξηση ενεργειακών αναγκών Αύξηση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων + Αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

3 Μέτρα για περιορισμό της ρύπανσης;
Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Στην υγεία των ανθρώπων Στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον Στην παγκόσμια οικονομία ανυπολόγιστες Μέτρα για περιορισμό της ρύπανσης;

4 Αλλαγή στη λειτουργία των κινητήρων των αυτοκινήτων

5 Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης
Σχηματική απεικόνιση κινητήρα εσωτερικής καύσης Καταλυτικός μετατροπέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΒΕΝΖΊΝΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΠΙΣΤΌΝΙ Μετατρέπει τοξικούς ρύπους σε Η2Ο, Ν2 και CO2 Τα καυσαέρια μέσω της εξάτμισης στην οποία βρίσκεται και ο καταλυτικός μετατροπέας ελευθερώνονται στο περιβάλλον

6 Βελτίωση του καυσίμου που χρησιμοποιείται
Π.χ. αποθείωση

7 Έμμεσοι τρόποι που αποσκοπούν στον περιορισμό της αυτοκίνησης και στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς

8 Άλλες λύσεις: Χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στην κίνηση των αυτοκινήτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα)

9

10 Αντικατάσταση του καυσίμου των αυτοκινήτων από υδρογόνο, από την καύση του οποίου παράγεται νερό

11 Παράγεται από την ηλεκτρόλυση του νερού
Το καύσιμο υδρογόνο Παράγεται από την ηλεκτρόλυση του νερού Είναι απόλυτα καθαρό καύσιμο, γιατί αποδίδει στο περιβάλλον μόνο νερό Αποθηκεύεται σε ειδικές αποθήκες, οι οποίες ονομάζονται κυψέλες καυσίμου

12 Η συστηματική συντήρηση των κινητήρων των αυτοκινήτων,
ώστε να μην είναι ατελής η καύση

13 Η αντικατάσταση του καυσίμου από καθαρό οινόπνευμα ή από μείγμα οινοπνεύματος και βενζίνης (πράσινη βενζίνη), κατά το παράδειγμα της Βραζιλίας. Αυτή η λύση αμφισβητείται αρκετά…

14 Χρήση της Βιομάζας για τη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Βιομάζα είναι το σύνολο των οργανικών υλών που παράγονται από φυτικά ή ζωικά απορρίμματα και χρησιμοποιείται ως καύσιμο.

15

16 Άλλο; Πχ. Περιορισμό των καταναλωτικών μας αναγκών; (άλλη κουλτούρα)… Χρήση ποδηλάτων, σχολείο με τα πόδια…

17

18 Προφανώς δεν προτείνουμε αυτό…

19 Αλλού βαδίζουμε… αν δεν συνεχίσουμε να κάνουμε βλακείες ως ανθρώπινο γένος και δεν καταστραφούμε …

20 Συνοπτικά, σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο Μέτρα προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση
Οι βασικοί τρόποι για τη μείωση των ρύπων Αλλαγή στη λειτουργία των κινητήρων των αυτοκινήτων. Η χρήση καταλυτικών μετατροπέων επέτρεψε τη βελτίωση των κινητήρων, ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερο βλαβερά καύσιμα. Στους καταλυτικούς μετατροπείς τα οξείδια του αζώτου μετατρέπονται σε άζωτο, το μονοξείδιο του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Βελτίωση του καυσίμου που χρησιμοποιείται. Κυρίως συνίσταται στην απομάκρυνση του S από τα καύσιμα Έμμεσοι τρόποι που αποσκοπούν στον περιορισμό της αυτοκίνησης και στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος συζητούνται και άλλες λύσεις, όπως: Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην κίνηση των αυτοκινήτων Η αντικατάσταση του καυσίμου των αυτοκινήτων από υδρογόνο, από την καύση του οποίου παράγεται νερό. Η συστηματική συντήρηση των κινητήρων των αυτοκινήτων, Η αντικατάσταση του καυσίμου από καθαρό οινόπνευμα ή από μείγμα οινοπνεύματος και βενζίνης (πράσινη βενζίνη), Η χρήση της βιομάζας για τη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Βιομάζα είναι το σύνολο των οργανικών υλών που παράγονται από φυτικά ή ζωικά απορρίμματα.


Κατέβασμα ppt "Μέτρα προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google