Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης, M.Sc., Ph.D., Σχολικός Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Χρήστος Π. Αναστόπουλος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης, M.Sc., Ph.D., Σχολικός Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Χρήστος Π. Αναστόπουλος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης, M.Sc., Ph.D., Σχολικός Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Χρήστος Π. Αναστόπουλος, M.Sc., Ph.D., Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Αττικής, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Αττικής e-mail: erevnadidimon@gmail.com

2 Εισαγωγή Υπάρχει σήμερα ένας διαρκής προβληματισμός σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα σχετικά με το θέμα της φοίτησης των διδύμων μαθητών στο σχολείο, όπως προκύπτει από ένα πλήθος ερευνών και δημοσιευμάτων για το θέμα αυτό παγκοσμίως. Η μελέτη της ανάπτυξης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της εξέλιξης των διδύμων καθώς και των ιδιαίτερων ψυχολογικών χαρακτηριστικών που αναπτύσσουν οι οικογένειές τους, έχει αποτελέσει εδώ και πολλά χρόνια ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας τόσο για την ψυχολογία όσο και για άλλες συναφείς επιστήμες. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι δίδυμοι αποτελούν έναν ιδιαίτερο ευαίσθητο πληθυσμό που χρήζει ειδικής μεταχείρισης, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου υπάρχουν διακριτές εκπαιδευτικές πολιτικές τόσο για την υποδοχή όσο και για τη διαχείριση του μαθητικού πληθυσμού των διδύμων μαθητών γενικότερα στα σχολεία.

3 Παιδαγωγική αντινομία Η αντίφαση που φαίνεται υπάρχει γύρω από το θέμα αυτό, είναι ότι ενώ η διαπαιδαγώγηση των παιδιών γενικότερα αποσκοπεί στο να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητες και αυτόνομες προσωπικότητες, οι δίδυμοι αντιμετωπίζονται πολλές φορές από το περιβάλλον τους με ενιαίο τρόπο ως ένα αδιαίρετο σύνολο. Έτσι, στο σχολείο πάρα πολλές φορές οι δίδυμοι φοιτούν στο ίδιο τμήμα, γεγονός που αντικειμενικά δεν διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση της προσωπικότητάς τους και την αυτονόμησή τους γενικότερα.

4 Αντιμετώπιση του θέματος αυτού στην Ελλάδα Στην Ελλάδα φαίνεται κυρίως να ανησυχούν και να προβληματίζονται περισσότερο για το ζήτημα του διαχωρισμού ή όχι των διδύμων στο σχολείο κατ΄αποκλειστικότητα και μόνο οι γονείς τους, αφού στη χώρα μας δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, επίσημη εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με το ζήτημα αυτό, ούτε καν σε μορφή εγκυκλίων. Έτσι, όταν φτάνει η ώρα της εγγραφής των παιδιών τους στο σχολείο, οι γονείς των διδύμων αναζητούν ο καθένας με το δικό του τρόπο να βρουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ζητήματος αυτού, με γνώμονα όπως είναι φυσικό τη λειτουργία της οικογένειας σε προτεραιότητα και όχι πάντα την αυτόνομη ανάπτυξη των διδύμων. Σε περιοδικά και ιστολόγια για γονείς, δημοσιεύονται πάρα πολλές ερωτήσεις ή και τοποθετήσεις γονέων διδύμων σχετικά με το θέμα του διαχωρισμού τους ή όχι στο σχολείο, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο.

5 Βασικό ερώτημα Το ερώτημα που κυριαρχεί σε όλες αυτές τις συζητήσεις που προαναφέραμε, είναι κατά πόσο η εξάρτηση και η προσκόλληση των διδύμων αδερφών μεταξύ τους είναι αποτέλεσμα της ιδιότητάς τους αυτής ή είναι απλά ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, αφού η ίδια η κοινωνία τους αντιμετωπίζει συχνά με ενιαίο τρόπο, ως άτομα δηλαδή με κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ταυτόσημες ανάγκες. Το βέβαιο πάντως είναι, ότι τόσο στο χώρο των οικογενειών όσο και στον επιστημονικό χώρο επίσης, κυριαρχούν αντικρουόμενες και συχνά διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους απόψεις, οι οποίες μάλιστα έχουν φανατικούς υποστηρικτές.

6 Μέθοδος Στην ανακοίνωσή μας αυτή, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε γονείς διδύμων μαθητών, τα οποία χορηγήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε σε σχολεία όλων των βαθμίδων στην Περιφέρεια της Αττικής.

7

8 Το πρόβλημα της έλλειψης στοιχείων για το συνολικό πληθυσμό των διδύμων, μας οδήγησε στην αποστολή σχετικών απογραφικών δελτίων καταγραφής τους σε όλα τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της Αττικής (Α’ φάση). Από τα 900 περίπου ενεργά Δημοτικά Σχολεία ανταποκρίθηκαν τα 255, δηλ. το 28% των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Αττικής δήλωσε ότι έχει διδύμους μαθητές που φοιτούν. Σε αυτά τα 255 Δημοτικά καταγράφηκαν 2.353 μαθητές οι οποίοι είναι είτε δίδυμοι είτε τρίδυμοι, αριθμός ο οποίος ως ποσοστό του συνόλου των μαθητών στα 255 Δημοτικά, αντιστοιχεί στο 4% του συνόλου των μαθητών τους.

9 Ο πληθυσμός των διδύμων με βάση τον τύπο τους, σύμφωνα με τη δήλωση των σχολείων τους Τύπος Διδύμων Συχνότητα% 2Α 31727% 2Κ 33529% Α-Κ 46640% 3Α50% 3Κ50% 2Α-Κ151% Α-2Κ131% 3Α-Κ10% Σύνολο1157

10 Τύπος Διδύμων και Τμήμα (Δ - Ι) με 1 τάξη με 2 τάξεις με 3 τάξεις Σύνολο% Α342803317 Δ 99210131,8% Ι 34181121668,2% ΚΚ432902335 Δ 79 23,5% Ι 43211225676,5% ΑΚ554083466 Δ 116211825,3% Ι 55292134874,7% Σύνολο13297881.118 Κατανομή των διδύμων με βάση τον τύπο τους και τα υπάρχοντα Τμήματα του σχολείου

11

12  Μέθοδος - Περιγραφή του δείγματος των γονέων  Ενδεικτικά ερωτήματα & απαντήσεις των γονέων στα ερωτηματολόγια της έρευνας

13 Τύπος Διδύμων ΑΑ 69 22% ΚΚ 94 31% ΑΚ 142 46% 2Α-Κ 1 0% Δεν απάντησαν4 Σύνολο:310 Σύνολο έγκυρων:306 Κατανομή γονέων με βάση τον τύπο των Διδύμων

14 Κατανομή κατά τάξη και τύπο ΑΑΚΚΑΚ2Α-Κ Α = 6316 31 Β = 3369171 Γ = 521618 Δ = 4991624 Ε = 48111423 ΣΤ = 3071013 Σύνολο:6583126 1 Δε συμπλήρωσαν35 Κατανομή γονέων με βάση την τάξη φοίτησης των Διδύμων

15 Σχήμα οικογένειας διδύμων Κατανομή των Διδύμων με βάση το Σχήμα Οικογένειας Πυρηνική 24180% Εκτεταμένη 217% Διαζευγμένη 238% Εκτεταμένη + Διαζευγμένη 52% Χηρεία 72% Απουσία 1 γονέα 31% 300 Δε συμπλήρωσαν10

16 Κατανομή των διδύμων ως προς το τμήμα εγγραφής στην Α' Δημοτικού Ίδιο 24077% Διαφορετικό 6521% Δε συμπλήρωσαν 5 ΣΥΝΟΛΟ 310

17 Ποιος αποφάσισε για την εγγραφή των Διδύμων στην στο σχολείο στην Α΄ Δημοτικού Πατέρας178% Μητέρα9846% Πατέρας + Μητέρα9343% Μητέρα + Σχολείο10% Σχολείο21% Λόγω 1 τμήματος31% Γνωστός10% Δε συμπλήρωσαν95 ΣΥΝΟΛΟ 310

18 Η απόφαση για το αν οι δίδυμοι θα εγγραφούν στο ίδιο ή διαφορετικό τμήμα ήταν ομόφωνη / κοινή για τους δύο γονείς; ΝΑΙ 284 98% ΟΧΙ 7 2% Δε συμπλήρωσαν19 ΣΥΝΟΛΟ: 310

19 Επιρροή στη λήψη της απόφασης για ίδιο ή διαφορετικό τμήμα εγγραφής στο σχολείο Φίλος 73% Συγγενής 94% Δάσκαλος 4020% Διευθυντής 2613% Παιδιά 10149% Κανείς 2211% Δε συμπλήρωσαν105 ΣΥΝΟΛΟ: 310

20 Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή των διδύμων σε ίδιο ή σε διαφορετικό τμήμα Άποψη10635% Πρακτικοί λόγοι7826% Συναισθηματικοί λόγοι5619% Συναισθηματικοί + Πρακτικοί3813% Συναισθηματικοί + Άποψη31% Πρακτικοί + Άποψη103% Συναισθηματικοί + Πρακτικοί + Άποψη93% Δε συμπλήρωσαν 10 ΣΥΝΟΛΟ: 310

21 Προκειμένου να αποφασίσουν οι γονείς για την εγγραφή σε ίδιο ή διαφορετικό τμήμα, συζήτησαν με τους διδύμους; ΝΑΙ22474% ΟΧΙ7726% Δε συμπλήρωσαν 9 ΣΥΝΟΛΟ: 310

22 Η απόφαση των γονέων για την εγγραφή των διδύμων στο ίδιο ή διαφορετικό τμήμα στηρίχθηκε στη σύμφωνη γνώμη των παιδιών; Είχατε τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών σας; ΝΑΙ24085% ΟΧΙ4215% Δε συμπλήρωσαν 28 ΣΥΝΟΛΟ: 310

23 Έχετε αλλάξει γνώμη για την αρχική σας απόφαση; ΝΑΙ3712% ΟΧΙ26088% Δε συμπλήρωσαν 13 ΣΥΝΟΛΟ 310 Μετάνιωσαν για την απόφαση που πήραν;

24 Θα κάνατε πάλι την ίδια επιλογή; ΝΑΙ25284% ΟΧΙ3211% ΔΕΝ ΞΕΡΩ165% Δε συμπλήρωσαν 10 ΣΥΝΟΛΟ 310

25 Στην πορεία της φοίτησής τους στο Δημοτικό, χρειάσθηκε οι δίδυμοι να αλλάξουν την αρχική επιλογή τμήματος; Συνεχίζουν τη φοίτηση όπως στην πρώτη εγγραφή; ΝΑΙ28494% ΟΧΙ196% Δε συμπλήρωσαν 7 ΣΥΝΟΛΟ 310

26 Τα παιδιά είναι ευχαριστημένα από την αρχική επιλογή; ΝΑΙ28194% ΌΧΙ186% Δε συμπλήρωσαν 11 ΣΥΝΟΛΟ 310

27 Στο Γυμνάσιο θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με την επιλογή Τμήματος; ΝΑΙ16454% ΟΧΙ134% ΔΕΝ ΞΕΡΩ12742% Δε συμπλήρωσαν6 ΣΥΝΟΛΟ 310 Το σκεπτικό της αρχικής επιλογής τμήματος θα ακολουθηθεί και στο Γυμνάσιο;

28 Θα το συζητήσετε μαζί τους ή θα αποφασίσετε εσείς για την κατάταξη σε ίδιο ή διαφορετικό τμήμα στο Γυμνάσιο: ΝΑΙ25685% ΟΧΙ72% ΔΕΝ ΞΕΡΩ3712% Δε συμπλήρωσαν10 ΣΥΝΟΛΟ : 310

29 Τι θα συνιστούσατε σε άλλο γονέα σε σχέση με την επιλογή Τμήματος για τα Δίδυμα; Με 2ΑΙ11652% Δ10748% Δε συμπλήρωσαν87 ΣΥΝΟΛΟ: 310 Με 2ΚΙ12355% Δ10045% Δε συμπλήρωσαν87 ΣΥΝΟΛΟ: 310 Με ΑΚΙ14762% Δ9138% Δε συμπλήρωσαν72 ΣΥΝΟΛΟ: 310

30 Συμπεράσματα Πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε ήδη από την Α΄ φάση της έρευνάς μας και με δεδομένο ότι ανταποκρίθηκε το 28% του συνόλου των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής όπου διεξάγεται η έρευνα, είναι ότι ο πληθυσμός των διδύμων μαθητών αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό (μεταξύ 3,5 – 5 %) του γενικού μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Αττικής. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός των διδύμων σε σχέση με το φύλο είναι ένα αγόρι ένα κορίτσι, σε ποσοστό πάνω από 40%. Οι τρεις στους τέσσερις περίπου δίδυμοι μαθητές δημοτικών σχολείων στην Περιφέρεια Αττικής (ΑΑ 68,2%, ΚΚ 74,7%, ΑΚ 76,5%), όπου τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν δύο τμήματα ανά τάξη, φοιτούν στο ίδιο τμήμα, ενώ οι δίδυμοι των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στην έρευνα βρίσκονται στο ίδιο τμήμα σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό 77%. Σε ποσοστό 80% οι δίδυμοι μαθητές του δείγματος προέρχονται από πυρηνικές οικογένειες.

31 Συμπεράσματα ΙΙ Για ένα στα δύο ζευγάρια διδύμων (46%) αποφάσισε η μητέρα για τον τρόπο φοίτησης στο σχολείο και για το υπόλοιπο ποσοστό (43%) ο πατέρας και η μητέρα μαζί. Σημαντικό εδώ είναι ότι το σχολείο είχε αποφασιστικό ρόλο μόνο στο 1% του συνολικού πληθυσμού του δείγματος, ενώ σε άλλη ερώτηση φάνηκε ότι μόνο σε μία από τις τρεις περιπτώσεις διδύμων τη γνώμη της οικογένειας την επηρέασε το σχολείο, ο διευθυντής ή ο δάσκαλος της τάξης. Οι τρεις στους τέσσερις γονείς συζήτησαν με τα παιδιά τους για το θέμα αυτό. Οι γονείς δηλώνουν ότι τα παιδιά είναι ευχαριστημένα από την αρχική τους επιλογή σε ποσοστό 94%, ωστόσο στην ερώτηση αν θα συνεχίσουν και στο γυμνάσιο με τον ίδιο τρόπο φοίτησης μόνο το 54% δηλώνει αποφασισμένο θετικά.

32 Συμπεράσματα ΙΙΙ Τέλος, στην ερώτηση τι θα συνιστούσαν σε άλλους γονείς διδύμων για το θέμα της φοίτησης σε ίδιο ή σε διαφορετικό τμήμα, περίπου ένας στους τρεις γονείς δεν απάντησε (ποσοστό 28,6%). Από τους υπόλοιπους γονείς του δείγματος, υπέρ της φοίτησης στο ίδιο τμήμα απάντησαν ο ένας στους δύο περίπου, σε ποσοστό που κυμάνθηκε από 52 – 62% (ΑΑ 52%, ΚΚ 55%, ΑΚ 62%).

33 Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων Ανδρέας Ζεργιώτης & Χρήστος Αναστόπουλος erevnadidimon@gmail.com


Κατέβασμα ppt "Αντιλήψεις Γονέων για τη Σχολική Φοίτηση των Διδύμων Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης, M.Sc., Ph.D., Σχολικός Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Χρήστος Π. Αναστόπουλος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google