Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

La direction/ Κατεύθυνση/ Giving directions

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "La direction/ Κατεύθυνση/ Giving directions"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 La direction/ Κατεύθυνση/ Giving directions
3ο Γυμν. Αλεξανδρούπολης« Δόμνα Βισβίζη»/ 3rd Junior High School of Alexandroupolis “Domna Visvizi” Σχέδιο μαθήματος /Lesson Plan: Εμπέδωση λεξιλογίου με θέμα/ Consolidation of Vocabulary on: Se situer dans l’ espace/Κίνηση στο χώρο/ Moving in space La direction/ Κατεύθυνση/ Giving directions Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σεκέρη Άννα/ Sekeri Anne French language Teacher Ηλικία μαθητών : 14 χρονών/ 14 year old students. Niveau débutant/ Α2

2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ AIMS OF THE MINI PROJECT
Consolidation of the basic vocabulary of moving in space. Να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο γραπτά και προφορικά σε απλές προτάσεις . Using the vocabulary in simple sentences, both orally and in writing. Να μπορούν να ζητούν πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν στο χώρο. Asking information about how to move in space.

3 Να περιγράφουν τη διαδρομή που θα κάνει κάποιος για να φτάσει εκεί που θέλει.
Describing the route a person will follow to reach his destination. Να κινούνται άνετα μέσα σε μία πόλη. Learning to move around a city without difficulty. Να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης.  Developing skills of learning while working in a team. Να κατανοήσουν τη συμβολή του διαδικτύου και γενικότερα των ΤΠΕ στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών.   Realizing the importance of the Internet and in general of ICT in learning foreign languages.

4 Documents pédagogiques : Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό / Supportive teaching materials
Le livre et le cahier de l’ élève: Action.fr-1 Sites sur internet avec des dialogues et des exercices Le pendu et les mots -croisés du livre enrichi Το βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο ασκήσεων “Action.fr-1”: Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με διαλόγους και ασκήσεις Κρεμάλες και σταυρόλεξα από το εμπλουτισμένο βιβλίο του ΥΠΑΙΘ “Action.fr-1”: Student’s book and Workbook Sites on the Internet with dialogues and exercises Hangman word games and cross word puzzles from the enriched version of the student’s book, published by the Ministry of Education. Grammaire: Γραμματική / Grammar Prépositions et adverbes de lieu / Προθέσεις και επιρρήματα τόπου Les locutions adverbiales de direction/Επιρρηματικές εκφράσεις που δηλώνουν κατεύθυνση L’impératif/Προστακτική repositions and adverbs of place Adverbial phrases that express direction Imperative

5 Modalité d’exploitation: Τρόπος επεξεργασίας/ Operating modality:
Types principaux d’ exercices: Βασικοί τύποι ασκήσεων/ Basic types of exercises Exercices à trous / ασκήσεις με κενά Exercices en contexte situationnel/communicatif /ασκήσεις επικοινωνιακές Jeu de rôles – Dialogues/ παιχνίδια ρόλων- διάλογοι Exercices with gaps to fill in the correct word Exercices in situational context/communicative exercises Role-plays - Dialogues Modalité d’exploitation: Τρόπος επεξεργασίας/ Operating modality: Fiche de Travail individuel/ ατομικά φύλλα εργασίας Travail en groupe dans la classe/ ομαδικές εργασίες στην τάξη Individual worksheet Team work in class Production Finale/Τελική παραγωγή/ Final production Production d’ un mini- vidéo «Dans la rue…» / παραγωγή ολιγόλεπτου βίντεο «στον δρόμο...» Production of a mini- video "in the street ... " 5 διδακτικές ώρες/ 5 teaching sessions

6 On a enseigné le vocabulaire pour apprendre comment on peut/Διδάχτηκε το λεξιλόγιο για να μάθουν πως μπορεί κανείς /Students were also taught the necessary vocabulary in order to: Demander son chemin à quelqu'un Indiquer le chemin à quelqu'un Décrire le parcours à suivre pour se rendre quelque part  Se repérer dans la ville

7 On a appris les questions pour se diriger/
Οι μαθητές έμαθαν τις ερωτήσεις για να μπορούν να κατευθυνθούν κάπου / Students also learnt the necessary questions they should ask in order to go Pour aller au / à la …….. , svp ? C'est où le / la ……....? Il y a un / une …….. près d'ici ? Je cherche un / une ………..

8 Les verbes et les expressions pour indiquer le chemin à suivre à l’ Impératif΄/Ρήματα και εκφράσεις στην Προστακτική, για να περιγράψουν τη διαδρομή που θα κάνει κάποιος Verbs and Expressions in the Imperative to describe the route a person will follow to a place. PRENDRE : Prenez la rue / l'avenue ………… CONTINUER : Continuez tout droit jusqu'au feu/ Continuez jusqu'au bout /au rond- point   Continuez toujours tout droit jusqu'à TOURNER : Là, tournez à gauche / à droite TRAVERSER : Traversez l'avenue, le boulevard / la route PASSER sous/par  : Passez sous la voie ferrée Passez par la poste DEMANDER à nouveau. Je ne sais pas Je ne suis pas de ce quartier

9 On a appris les adverbes et les prépositions de lieu/Les locutions adverbiales de direction/Έμαθαν τα επιρρήματα και τις προθέσεις τόπου / Students learnt the adverbs , the prepositions and the locutions adverbials of place Cliquez sur la site et écoutez bien pour apprendre

10 Fiche de travail / φύλο εργασίας /worksheet
1ère Fiche de travail Exercice 1: Se déplacer en ville Cliquez sur le site Choisissez : le lexique , les verbes , les dialogues Observez et jouez en faisant les exercices Exercice 2: Demander et dire où on va /11/se-deplacer-en-ville.html et jouez en faisant les activités 1, 2, 3 et 4

11 et faites les exercices
2ième Fiche de travail Cliquez sur le site 2/unite-2-exercices-indiquer-le-chemin/ et faites les exercices Suivre une direction : Où est-ce qu'ils veulent aller ? Lisez les indications et trouvez les destinations. 1. - Pardon, madame - pour aller à la/au…………………………………. , s'il vous plaît ? - Alors, vous continuez, vous passez devant la boucherie, là, puis vous continuez toujours tout droit jusqu'au feu. Là, vous tournez à gauche. Vous allez tout droit, vous traversez une rue. Elle est là, au coin de la prochaine rue, sur la gauche. 2. - Alors, où est ce fameux  Café ? - Tu vas voir, c'est très simple . ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

12 Sitographie Se déplacer en ville http://lexiquefle.free.fr/ville.swf
exercices-indiquer-le-chemin/ Les prépositions de lieu Demander son chemin ( la rue Turpin ) Amusons-nous avec les prépositions 2/exercicefrancais php

13 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ANA ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ANA ΜΑΘΗΜΑ

14 /La vidéo Καλή πρακτική Good Practice / A Video
Αποφασίσαμε με τα παιδιά να γυρίσουν ένα mini-vidéo εντάσσοντας και το τραγούδι που είχαμε διδαχθεί. Στο Καφέ του Χαμένου Χρόνου – Au Café du Temps Perdu Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Salvatore Adamo "Οι Άγγελοι Ζουν Ακόμη στη Μεσόγειο" μουσική - στίχοι (γαλλικά) : S. Adamo στίχοι (ελληνικά) : Γ. Μπακόλας The sudents decided to make a short video including the song they were taught. «At the Lost Time Café» Lavrentis Macheritsas – Salvatore Adamo “Angels still live in the Mediterranean” Music – Lyrics (French): S. Adamo Lyrics (Greek): G. Bakolas

15

16 για την Αγγλική Μετάφραση
Merci beaucoup de votre Attention Ευχαριστώ επίσης την κ. Μπόζιου Μαρία για την Αγγλική Μετάφραση


Κατέβασμα ppt "La direction/ Κατεύθυνση/ Giving directions"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google