Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“F RENCH AND P AINING IN THE 1 ST G RADE OF H IGH -S CHOOL ” - «Γ ΑΛΛΙΚA ΚΑΙ Ζ ΩΓΡΑΦΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ Γ ΥΜΝΑ Σ ΙΟΥ » Κατερίνα Σιώτη ΠΕ05.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“F RENCH AND P AINING IN THE 1 ST G RADE OF H IGH -S CHOOL ” - «Γ ΑΛΛΙΚA ΚΑΙ Ζ ΩΓΡΑΦΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ Γ ΥΜΝΑ Σ ΙΟΥ » Κατερίνα Σιώτη ΠΕ05."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “F RENCH AND P AINING IN THE 1 ST G RADE OF H IGH -S CHOOL ” - «Γ ΑΛΛΙΚA ΚΑΙ Ζ ΩΓΡΑΦΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ Γ ΥΜΝΑ Σ ΙΟΥ » Κατερίνα Σιώτη ΠΕ05

2 Profile - Προφίλ διδακτικού σεναρίου (1) Title - Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: Colors and paining -Τα χρώματα και η ζωγραφική Subject - Γνωστικό Αντικείμενο: French - Γαλλικά 1 st grade of high-school Α’ Γυμνασίου (Action fr-gr, unité 0, les couleurs) Arts- Εμπλεκόμενες επιστήμες : Fine arts, painting - οι καλές τέχνες - ζωγραφική Διδακτικός Στόχος Aims: Students can - Γενικοί Στόχοι: Ο μαθητής είναι ικανός να: Observe a work of art - παρατηρεί ένα έργο τέχνης Give information about it - Δίνει πληροφορίες σχετικά με ένα έργο τέχνης Present it - Παρουσιάζει ένα έργο τέχνης

3 Profile - Προφίλ διδακτικού σεναρίου (2) Specific aims - Ειδικοί στόχοι Savoir-être : Contact with a work of art & artists - Έρχομαι σε επαφή με ένα έργο τέχνης - Εξοικειώνομαι με την τέχνη - Έρχομαι σε επαφή με τους ζωγράφους και το έργο τους Μαθαίνω να συνεργάζομαι Communicative - Επικοινωνιακός: Understand a painting’s description - Καταλαβαίνω την περιγραφή ενός πίνακα Present a painting - Παρουσιάζω έναν πίνακα Present the colors of a painting - Περιγράφω τα χρώματα ενός πίνακα Linguistic - Γλωσσολογικοί: Words about colors and art - Το λεξιλόγιο των χρωμάτων Το λεξιλόγιο για την τέχνη Presentation phrases - Τυποποιημένες εκφράσεις παρουσίασης : c’est ….., c’est ….. de, c’est un/une …..

4 Profile - Προφίλ διδακτικού σεναρίου (3) Duration - Διάρκεια μαθήματος : 45 minutes - λεπτά Supportive material - Υποστηρικτικό υλικό : website - ιστοσελίδα www.nikias.grwww.nikias.gr Material - Υλικό: P/C in internet access, sound speakers, video projector - Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, ηχεία, βιντεοπροβολέας, μαρκαδόροι, φωτοτυπίες των φύλλων εργασίας.

5 A CTIVITY 1 - Δ ΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 α) Ποιους ζωγράφους έλληνες και ξένους γνωρίζετε; Β) Ποιο ειναι το λεξιλόγιο που γνωρίζετε σχετικά με τη ζωγραφική; Βήμα 1 ο : εισαγωγή των μαθητών στο θέμα, (συναισθηματική εξοικείωση, ευαισθητοποίηση) Στόχος λεξιλογικός: εισαγωγή του βασικού λεξιλογίου που σχετίζεται με την τέχνη. Τεχνική : καταιγισμός ιδεών Μέθοδος εργασίας : σύνολο τάξης Διάρκεια : 5’ λεπτά

6 A CTIVITY 2 - Δ ΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω λέξεις αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα : musée, palette de couleurs, art moderne, art classique, tableau, peintre, galerie d’art

7 Ταυτότητα δραστηριότητας 2 Άσκηση αντιστοίχησης Στόχος λεξιλογικός: εμπέδωση του λεξιλογίου που έχει ήδη εισαχθεί με την προηγούμενη άσκηση Μέθοδος εργασίας: α) ατομική και β) δυαδική Διάρκεια : 5’ λεπτά

8 A CTIVITY 3 - Δ ΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Διάλεξε έναν πίνακα από την ιστοσελίδα www.nikias.gr και παρουσίασε τον. Παρατήρησε τους παρακάτω πίνακες και παρουσίασέ τους.www.nikias.gr Ταυτότητα δραστηριότητας Παραγωγή προφορικού λόγου (χρησιμοποιείται προγενέστερη γνώση) Στόχος μορφοσυντακτικός:  εκφράσεις ταυτοποίησης 1. c’est + nom propre, 2. c’est un tableau de o Στόχος λεξιλογικός : 1. c’est un tableau de/d’ art classique, moderne, 2. c’est un tableau de/d’ Eggonopoulos, Matisse

9 Ταυτότητα της δραστηριότητας 3 Παιδαγωγικοί στόχοι: 1. Καλλιέργεια της αισθητικής εμπειρίας 2. Ολιστική ανάπτυξη του μαθητή (γνωστική, συναισθηματική, αισθητική, στοχαστική) 3. Ευαισθητοποίηση με τη ζωή και το έργο γνωστών ζωγράφων Μέθοδος εργασίας : σε ομάδες των 4 (μεγ.) Διάρκεια : 10’ λεπτά

10 Proposed works of art (1)

11 Proposed works of art (2)

12 Proposed works of art (3)

13 A CTIVITY 4- Δ ΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 Σημειώστε στην παλέτα των χρωμάτων τα ονόματα των χρημάτων στα γαλλικά – write the names of the colors https://www.dropbox.com/s/h57pg9qgqro4zp5/Adosphere_CD1_ 65.mp3

14 Ταυτότητα της δραστηριότητας 4 Δεξιότητες: - κατανόηση προφορικού λόγου, -παραγωγή γραπτού λόγου Στόχος λεξιλογικός: Εκμάθηση λεξιλογίου χρωμάτων Μέθοδος εργασίας : ατομική Ετεροαξιολόγηση Διάρκεια 10 λεπτά

15 A CTIVITY 5 - Δ ΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 Χρωματίστε τον πίνακα με τα χρώματα της επιλογής σας και στη συνέχεια παρουσιάστε γραπτά το έργο σας χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις c’est…….., c’est …….. de, c’est un/une….. Όπως επίσης και τις λέξεις για τα χρώματα. Ταυτότητα της δραστηριότητας 5 Δεξιότητες: Παραγωγή γραπτού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Στόχοι γλωσσολογικοί: λεξιλογικοί, μορφοσυντακτικοί Μέθοδος εργασίας : ατομική Κοινοποίηση του τελικού αποτελέσματος Διάρκεια 10 λεπτά

16 Proposed works of art - Προτεινόμενα έργα WWW. MOMES. NET / COLORIAGES / COLORIAGES - PEINTRES. HTML WWW. MOMES. NET / COLORIAGES / COLORIAGES - PEINTRES. HTML

17 A CTIVITY 6 - Δ ΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 Επισκεφθείτε την παρακάτω σελίδα για να φτιάξετε το δικό σας πορτραίτο – create your own portrait http://education.francetv.fr/jeu/dessiner-a-la-maniere-de-picasso-o20576

18 Evaluation - Τελική αξιολόγηση Σου άρεσε το μάθημα;ΠολύΛίγοΚαθόλου Σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες;ΠολύΛίγοΚαθόλου Σου άρεσαν οι δραστηριότητες στις οποίες έπρεπε να συνεργαστείς με τους συμμαθητές σου; ΠολύΛίγοΚαθόλου Σου άρεσαν οι δραστηριότητες στις οποίες έπρεπε να εργαστείς μόνος σου; ΠολύΛίγοΚαθόλου Πώς θεωρείς ότι ανταποκρίθηκες στις ασκήσεις;Με επιτυχία Είχα δυσκολίες αλλά τα κατάφερα Δε νομίζω ότι τα κατάφερα πολύ καλά Τώρα που τελείωσε το μάθημα μπορείς : - Να παρουσιάσεις έναν πίνακα ζωγραφικής - Να ονοματίσεις τα χρώματα σε έναν πίνακα ζωγραφικής Πολύ πολύ Λίγο Καθόλου

19 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "“F RENCH AND P AINING IN THE 1 ST G RADE OF H IGH -S CHOOL ” - «Γ ΑΛΛΙΚA ΚΑΙ Ζ ΩΓΡΑΦΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ Γ ΥΜΝΑ Σ ΙΟΥ » Κατερίνα Σιώτη ΠΕ05."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google