Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού 1. Ο γεωργικός ελκυστήρας είναι μια μονάδα παραγωγής ισχύος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ωφέλιμου έργου από τα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού 1. Ο γεωργικός ελκυστήρας είναι μια μονάδα παραγωγής ισχύος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ωφέλιμου έργου από τα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού 1

2 Ο γεωργικός ελκυστήρας είναι μια μονάδα παραγωγής ισχύος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ωφέλιμου έργου από τα παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα

3 Άξονες τροχών ΡΤΟ Υδραυλικό σύστημα ανάρτησης 3 σημείων Υδραυλικές αναμονές Περιστροφική κίνηση 3 Ηλεκτρικές αναμονές Δοκός έλξης

4 4 Ισχύς κινητήρα Κιβώτιο ταχυτήτων Άξονας κινητήριων τροχών ΡΤΟ Δοκός έλξης (σε τεχνητό διάδρομο) 0,87-0,90 0,96-0,98 0,90-0,92 0,85-0,89 0,94-0,96 0,86-0,89 Τυπικές σχέσεις κατανομής ισχύος (ASABE Standards) 0,92-0,93 0,75-0,81

5

6 Είναι η ισχύς που παρέχεται από το καύσιμο

7 Ortiz–Canavate and Hernanz, (1998)

8 Παράδειγμα Βλέπε Άσκηση 2.3.1

9 Είναι η αναπτυσσόμενη στο έμβολο ισχύς που αντιστοιχεί στο πραγματικό διάγραμμα p-v Θεωρητική απόδοση Diesel κινητήρων 61,4% Πραγματική απόδοση Diesel κινητήρων 25-39%

10 Ρ = F ∙υ (Ε ∙ Ε = επιφάνεια εμβόλου x αριθμός εμβόλων) Ισχύς = Δύναμη X Ταχύτητα υ = Διαδρομή εμβόλων (Δ) x Συχνότητα (Σ) F = Πίεση (Π) x Επιφάνεια (Ε ∙Ε)

11 Για δίχρονους κινητήρες προκύπτει η σχέση: Π = (μέση αποδοτική) Πίεση (Pa) Ε = επιφάνεια (διατομή) εμβόλου (mm 2 ) Δ = μήκος της διαδρομής του εμβόλου (mm) Ε = Έμβολα (αριθμός) Σ = Στροφές του στροφαλοφόρου άξονα (rpm) (kW)

12 Για τετράχρονους κινητήρες προκύπτει η σχέση: (kW) Π = (μέση αποδοτική) Πίεση (Pa) Ε = επιφάνεια (διατομή) εμβόλου (mm 2 ) Δ = μήκος της διαδρομής του εμβόλου (mm) Ε = Έμβολα (αριθμός) Σ = Στροφές του στροφαλοφόρου άξονα (rpm)

13 (kW) Π = (μέση αποδοτική) Πίεση (Pa) Ε = επιφάνεια (διατομή) εμβόλου (mm 2 ) Δ = μήκος της διαδρομής του εμβόλου (mm) Ε = Έμβολα (αριθμός) Σ = Στροφές του στροφαλοφόρου άξονα (rpm) Κυβισμός της μηχανής Αμετάβλητοι παράγοντες

14 (kW) Π = (μέση αποδοτική) Πίεση (Pa) Ε = επιφάνεια (διατομή) εμβόλου (mm 2 ) Δ = μήκος της διαδρομής του εμβόλου (mm) Ε = Έμβολα (αριθμός) Σ = Στροφές του στροφαλοφόρου άξονα (rpm) Παράγοντες που επηρεάζει ο χειριστής αυξομειώνοντας την ποσότητα καυσίμου

15 Μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου Ισχυρότερη έκρηξη και μεγαλύτερη πίεση των καυσαερίων στον θάλαμο καύσης Ταχύτερη κάθοδο του εμβόλου (αύξηση των στροφών του κινητήρα) και αύξηση της ωστικής του δύναμης Μεγαλύτερη ισχύς (P=F ∙υ)

16 Παράδειγμα Βλέπε άσκηση 2.3.2

17 Είναι η ισχύς που απαιτείται για την λειτουργία του ίδιου του κινητήρα (τριβές κινούμενων μερών, λειτουργία συστήματος ψύξης, λίπανσης, εισαγωγής – εξαγωγής κ.λ.π.)

18 Η ισχύς που μπορεί να μετρηθεί στον στροφαλοφόρο άξονα ή στον σφόνδυλο Μετράται προαιρετικά στους σταθμούς δοκιμών

19 Ρ ΚΙΝ = Ρ ΕΝ - Ρ ΤΡ

20 Μετράται με ειδικά δυναμόμετρα που συνδέονται στον δυναμοδοτικό άξονα (ΡΤΟ) Υποχρεωτική δοκιμή στους σταθμούς δοκιμών του ελκυστήρων

21 Είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να αποδώσει ένας ελκυστήρας στο ΡΤΟ με τον μοχλό ελέγχου τροφοδοσίας του καυσίμου σε θέση μέγιστης παροχής Δίνεται πάντα από τα εργοστάσια κατασκευής

22 Είναι η ισχύς που αποδίδει ο ελκυστήρας όταν ο στροφαλοφορος άξονας του κινητήρα περιστρέφεται με την ονομαστική ταχύτητα Η ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα καθορίζεται από το εργοστάσιο κατασκευής με γνώμονα την λειτουργία σε πλήρες φορτίο για μακρό χρονικό διάστημα

23 Η ισχύς που αποδίδει ο κινητήρας κατά τις δοκιμές όταν το δυναμόμετρο φορτίζει τον κινητήρα με ροπή ίση με 85% της ροπής που αποδίδει στην μέγιστη ισχύ. Είναι ισχύς που μπορεί να αποδώσει ο κινητήρας όταν εργάζεται επί μακρό χρονικό διάστημα

24 Η ισχύς που φθάνει στους άξονες των τροχών. Για ελκυστήρες με 2 κινητήριους τροχούς 94-96% της P PTO

25 Η ισχύς που μετράται στη δοκό έλξης κατά τις δοκιμές που ορίζουν οι κανόνες του OECD (Organization for Economic Co-operation and Development )

26 Ισχύς κινητήρα Ισχύς από τις τριβές του συστήματος προώθησης Απώλειες ισχύος από ολισθήσεις των τροχών Απώλειες ισχύος από παραμορφώσεις των τροχών

27 Η ισχύς που αποδίδει ο ελκυστήρας στην έλξη, όταν φορτίζεται με το 75% του φορτίου των δοκιμών για τον προσδιορισμό της μέγιστης ισχύος στην έλξη Είναι η ισχύς που μπορεί να αποδώσει ο ελκυστήρας εργαζόμενος επί μακρό χρονικό διάστημα δίχως βλάβες

28 Για να είναι δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών τύπων ελκυστήρων, γίνεται αναγωγή όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε σταθερές ατμοσφαιρικές συνθήκες Θερμοκρασία 15,5 ο C Ατμοσφαιρική πίεση 1,013x10 5 Pa (1atm)

29

30 Γίνεται με ειδικά όργανα που ονομάζονται

31 Δυναμόμετρα απορρόφησης ΜηχανικάΥδραυλικάΗλεκτρικά τύπου δινορρευμάτωνΗλεκτρικά τύπου γεννήτριας Δυναμόμετρα μετάδοσης Με ελατήριοΥδραυλικάΜε ταινίες μήκυνσης Απορροφούν όλη την ενέργεια που μεταδίδεται σε αυτά και την αποβάλουν με τη μορφή θερμότητας Μεταφέρουν την μεταδιδόμενη ενέργεια εξ’ ολοκλήρου, χωρίς απώλειες, σε κάποιο φορτίο

32 Δυναμόμετρα απορρόφησης ΜηχανικάΥδραυλικάΗλεκτρικά τύπου δινορρευμάτωνΗλεκτρικά τύπου γεννήτριας Δυναμόμετρα μετάδοσης Με ελατήριοΥδραυλικάΜε ταινίες μήκυνσης Για περιστροφική κίνηση (στρόφαλος, τροχαλία, ΡΤΟ) Για γραμμική κίνηση (έλξη)

33 Δυναμόμετρα απορρόφησης ΜηχανικάΥδραυλικάΗλεκτρικά τύπου δινορρευμάτωνΗλεκτρικά τύπου γεννήτριας Δυναμόμετρα μετάδοσης Με ελατήριοΥδραυλικάΜε ταινίες μήκυνσης

34 Δύο ξύλινες σιαγόνες συσφίγγουν τον σφόνδυλο του κινητήρα (ή την τροχαλία)

35 Ένας μοχλός που συγκρατείται από έναν ζυγό αποτρέπει την περιστροφή του δυναμόμετρου (πέδη Prony)

36 Ο ζυγός καταγράφει τη δύναμη F

37 W = 2πr ∙F W = το έργο (Watt) F= δύναμη (Ν) r = μήκος βραχίονα (m) Εάν το σύστημα μπορούσε να περιστραφεί η δύναμη F θα παρήγαγε έργο:

38 W = 2πr ∙F Το σύστημα ΔΕΝ μπορεί να περιστραφεί, ο σφόνδυλος όμως που περιστρέφεται στο εσωτερικό παράγει ισοδύναμο έργο που αναλίσκεται για την υπερνίκηση των τριβών με τις σιαγόνες

39 W = 2πr ∙n∙F Εάν ο σφόνδυλος περιστρέφεται με n στροφές το λεπτό το έργο που θα παραχθεί είναι:

40 1Watt = 1N ∙m/s (Watt) …και η ισχύς:

41 (Watt) …και η ισχύς:

42 ή (kW) …και η ισχύς:

43 Σταθερά του οργάνου Για διευκόλυνση των υπολογισμών το μήκος του βραχίονα r υπολογίζεται ώστε η σταθερά να προκύπτει ακέραιος αριθμός …και η ισχύς:

44 Η μεταβολή της φόρτιση του κινητήρα επιτυγχάνεται με σύσφιξη των σιαγόνων

45 Η μηχανική τριβή αντικαθίσταται με υδραυλική

46 Μια πέδη Prony αποτρέπει την περιστροφή του εξωτερικού περιβλήματος και καταγράφει τη δύναμη

47 Η φόρτιση του κινητήρα επιτυγχάνεται με αυξομείωση της ποσότητας του νερού

48 Κινητήρας Στάτορας Ρότορας Βραχίονας τύπου πέδης Prony Ζυγός πηνίο Επαγωγικά ρεύματα (δινορερεύματα)

49 Κινητήρας Η φόρτιση του κινητήρα επιτυγχάνεται με μεταβολή των ρευμάτων διέγερσης

50 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος Συστοιχία ηλεκτρικών αντιστάσεων

51 Παράγεται επαγωγικό ρεύμα με στάτορα και ρότορα το οποίο διοχετεύεται στις ηλεκτρικές αντιστάσεις και μετατρέπεται σε θερμότητα

52 Η φόρτιση του κινητήρα επιτυγχάνεται με μεταβολή της αντίστασης τόσο στο τύλιγμα του ρότορα όσο και του στάτορα

53 Απλές κατασκευές για χονδροειδείς μετρήσεις περιορισμένης ακρίβειας Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ελκτικής δύναμης

54 Με βαθμονόμηση του οργάνου η πίεση μεταφράζεται σε δύναμη έλξης Αντί για ελατήριο περιλαμβάνει ένα έμβολο που συμπιέζει ένα υγρό (λάδι). Ένα μανόμετρο καταγράφει την πίεση του λαδιού

55

56 Ειδικές ταινίες μήκυνσης (strain gauges) που επικολλώνται πάνω σε επιφάνειες που υφίστανται παραμόρφωση

57 Από τις ταινίες μήκυνσης διέρχεται ρεύμα πολύ μικρής έντασης (0,3-5mV) Όταν παραμορφώνονται αλλάζει το μήκος τους και συνεπώς η αντίσταση Ενεργός παραμόρφωση Αδρανής παραμόρφωση

58 Οι ταινίες μήκυνσης συνδέονται σε ένα κύκλωμα τύπου γέφυρας Wheatstone Ένα γαλβανόμετρο μετρά τη μεταβολή της τάσης στο κύκλωμα

59 Οι μετρήσεις προσφέρουν πολύ μεγάλη ακρίβεια απαιτούν όμως ιδιαίτερη προσοχή

60 Ειδικά βαρέως τύπου οχήματα εφοδιασμένα με δυναμόμετρα και όργανα καταγραφής έλκονται από τους γεωργικούς ελκυστήρες

61 Για μικρά φορτία και για δοκιμές που δεν διαρκούν πολλές ώρες Τα ελκόμενα οχήματα χρησιμοποιούν το σύστημα πέδησης ή τους κινητήρες τους για να αναπτύξουν αντίσταση στην έλξη

62 Για συστηματικότερες δοκιμές χρησιμοποιούνται σταθερά φορεία με ταινιοπέδες

63


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού 1. Ο γεωργικός ελκυστήρας είναι μια μονάδα παραγωγής ισχύος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ωφέλιμου έργου από τα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google