Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επανάληψη Προηγούμενου Μαθήματος Ομογενής μετασχηματισμός στο χώρο Ομογενής μετασχηματισμός στο χώρο Ίδια μεθοδολογία με τους μηχανισμούς σε γραμμική απεικόνιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επανάληψη Προηγούμενου Μαθήματος Ομογενής μετασχηματισμός στο χώρο Ομογενής μετασχηματισμός στο χώρο Ίδια μεθοδολογία με τους μηχανισμούς σε γραμμική απεικόνιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επανάληψη Προηγούμενου Μαθήματος Ομογενής μετασχηματισμός στο χώρο Ομογενής μετασχηματισμός στο χώρο Ίδια μεθοδολογία με τους μηχανισμούς σε γραμμική απεικόνιση Ίδια μεθοδολογία με τους μηχανισμούς σε γραμμική απεικόνιση Προσοχή στην επιλογή των συστημάτων συντεταγμένων Προσοχή στην επιλογή των συστημάτων συντεταγμένων Γωνίες πάντα ανθωρολογιακά Γωνίες πάντα ανθωρολογιακά Πίνακες μεταφοράς και στροφής είναι διαστάσεων 4Χ4 Πίνακες μεταφοράς και στροφής είναι διαστάσεων 4Χ4 Χρησιμοποιούμε τους αντίστοιχους πίνακες στροφής Χρησιμοποιούμε τους αντίστοιχους πίνακες στροφής

2 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Αναπαράσταση θέσης

3 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

4 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος-Διωστήρας στο χώρο

5 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος-Διωστήρας στο χώρο

6 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος-Διωστήρας στο χώρο

7 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας 3Δ

8 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας 3Δ

9 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας 3Δ

10 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας στο χώρο

11 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας στο χώρο

12 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας στο χώρο

13 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας στο χώρο

14 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας στο χώρο

15 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος- Διωστήρας στο χώρο

16 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 1 ο : Στρόφαλος-Διωστήρας στο χώρο

17 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 2 ο : Ρομποτικός βραχίονας RPPRR

18 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Παράδειγμα 2 ο : Ρομποτικός βραχίονας RPPRR

19 Σύνδεσμος Cardan Aπό τον Ιταλό μαθηματικό και φυσικό Gerolamo Cardano (1501–1576) Aπό τον Ιταλό μαθηματικό και φυσικό Gerolamo Cardano (1501–1576) Όπως όλοι οι αρθρωτοί σύνδεσμοι κατασκευάζεται από χάλυβα και πιο σπάνια από χυτοσίδηρο Όπως όλοι οι αρθρωτοί σύνδεσμοι κατασκευάζεται από χάλυβα και πιο σπάνια από χυτοσίδηρο Αποτελείται από δύο ομφαλούς, καθένας από τους οποίους σφηνώνεται ή συνδέεται με δίσκο και κοχλίες στο άκρο κάθε ατράκτου Αποτελείται από δύο ομφαλούς, καθένας από τους οποίους σφηνώνεται ή συνδέεται με δίσκο και κοχλίες στο άκρο κάθε ατράκτου Κάθε ομφαλός φέρει διαμετρικά δύο εδράσεις στροφέων (άρα συνολικά έχουμε τέσσερις εδράσεις και για τους δύο ομφαλούς), στις οποίες τοποθετούνται οι στροφείς των άκρων του σταυρού (γι’ αυτό και ο σύνδεσμος ονομάζεται σταυροειδής) Κάθε ομφαλός φέρει διαμετρικά δύο εδράσεις στροφέων (άρα συνολικά έχουμε τέσσερις εδράσεις και για τους δύο ομφαλούς), στις οποίες τοποθετούνται οι στροφείς των άκρων του σταυρού (γι’ αυτό και ο σύνδεσμος ονομάζεται σταυροειδής)

20 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών Σύνδεσμος Cardan

21 Βασικά μέρη Συνδέσμου Cardan Inventor-10-cardan.flv

22 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan Οι στροφείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μικρή περιστροφή γύρω από τα σημεία των εδράσεων τους και έτσι εξασφαλίζεται η μεταφορά της ροπής από τη μια άτρακτο στην άλλη, ακόμα κι αν υπάρχει μικρή κλίση μεταξύ τους Οι στροφείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μικρή περιστροφή γύρω από τα σημεία των εδράσεων τους και έτσι εξασφαλίζεται η μεταφορά της ροπής από τη μια άτρακτο στην άλλη, ακόμα κι αν υπάρχει μικρή κλίση μεταξύ τους Οι σύνδεσμοι Cardan τοποθετούνται σε ατράκτους που είναι δυνατό κατά τη λειτουργία τους να σχηματίσουν μικρή γωνία (5˚ έως 8˚) Οι σύνδεσμοι Cardan τοποθετούνται σε ατράκτους που είναι δυνατό κατά τη λειτουργία τους να σχηματίσουν μικρή γωνία (5˚ έως 8˚) Cardan-joint.flv Cardan-joint.flv Cardan-joint.flv

23 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan Ο κινητήριος άξονας περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα 1000 RPM Ο κινητήριος άξονας περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα 1000 RPM

24 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan Η γωνία μεταξύ των αξόνων είναι 30 ο Η γωνία μεταξύ των αξόνων είναι 30 ο

25 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan Βασικό μειονέκτημα είναι η μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας του κινούμενου άξονα σε σχέση με την γωνιακή ταχύτητα του κινητηρίου Βασικό μειονέκτημα είναι η μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας του κινούμενου άξονα σε σχέση με την γωνιακή ταχύτητα του κινητηρίου

26 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan Κατά την διάρκεια μια περιστροφής 360 ο του κινητήριου άξονα, δύο φορές προκύπτει επιτάχυνση και δύο επιβράδυνση Κατά την διάρκεια μια περιστροφής 360 ο του κινητήριου άξονα, δύο φορές προκύπτει επιτάχυνση και δύο επιβράδυνση

27 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan Στο ¼ μιας πλήρους περιστροφής (δηλαδή στις 90 ο ) η ταχύτητα του κινούμενου άξονα μεταβάλλεται με ω min = 866 RPM και ω max = 1155 RPM Στο ¼ μιας πλήρους περιστροφής (δηλαδή στις 90 ο ) η ταχύτητα του κινούμενου άξονα μεταβάλλεται με ω min = 866 RPM και ω max = 1155 RPM

28 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan Κατά την διάρκεια μίας περιστροφής η γωνιακή ταχύτητα του κινούμενου άξονα γίνεται ίση με την γωνιακή ταχύτητα του κινητήριου σε τέσσερα σημεία (?) Κατά την διάρκεια μίας περιστροφής η γωνιακή ταχύτητα του κινούμενου άξονα γίνεται ίση με την γωνιακή ταχύτητα του κινητήριου σε τέσσερα σημεία (?)

29 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan 45 ο 135 ο 225 ο 315 ο (Τομή καμπύλης με ευθεία) 45 ο 135 ο 225 ο 315 ο (Τομή καμπύλης με ευθεία)

30 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan Ο βαθμός διακύμανσης της ταχύτητας εξαρτάται από το μέγεθος της γωνίας μεταξύ των δύο αξόνων Ο βαθμός διακύμανσης της ταχύτητας εξαρτάται από το μέγεθος της γωνίας μεταξύ των δύο αξόνων Όσο μεγαλώνει η γωνία τόσο αυξάνει και η διαφορά στην γωνιακή ταχύτητα των δυο αξόνων Όσο μεγαλώνει η γωνία τόσο αυξάνει και η διαφορά στην γωνιακή ταχύτητα των δυο αξόνων

31 Τρόπος λειτουργίας Συνδέσμου Cardan

32 Εφαρμογή Συνδέσμου Cardan Κίνηση οχήματος στους πίσω τροχούς Κίνηση οχήματος στους πίσω τροχούς Ο κινητήρας είναι σταθερά στερεωμένος στο πλαίσιο και σε επίπεδο υψηλότερο του διαφορικού Ο κινητήρας είναι σταθερά στερεωμένος στο πλαίσιο και σε επίπεδο υψηλότερο του διαφορικού Το πίσω διαφορικό συνεχώς αλλάζει θέση και πάντοτε κινείται κάτω από το πλαίσιο Το πίσω διαφορικό συνεχώς αλλάζει θέση και πάντοτε κινείται κάτω από το πλαίσιο Μπορεί να μεταδώσει την περιστροφική κίνηση του άξονα μετάδοσης κίνησης στο πίσω διαφορικό Μπορεί να μεταδώσει την περιστροφική κίνηση του άξονα μετάδοσης κίνησης στο πίσω διαφορικό Έχουμε διαφοράς ταχύτητας μεταξύ των δύο αξόνων Έχουμε διαφοράς ταχύτητας μεταξύ των δύο αξόνων

33 Εφαρμογή Συνδέσμου Cardan Στο ένα άκρο του άξονα έχουμε αντίσταση του κινητήρα Στο ένα άκρο του άξονα έχουμε αντίσταση του κινητήρα Στο άλλο άκρο έχουμε αντίσταση λόγω της αδράνειας του οχήματος Στο άλλο άκρο έχουμε αντίσταση λόγω της αδράνειας του οχήματος Καταπόνηση σε όλα τα μέρη του συστήματος μετάδοσης κίνησης Καταπόνηση σε όλα τα μέρη του συστήματος μετάδοσης κίνησης Παρουσία ανομοιόμορφων δυνάμεων στους τροχούς Παρουσία ανομοιόμορφων δυνάμεων στους τροχούς Πως λύνεται το πρόβλημα της διαφοράς ταχύτητας μεταξύ των δύο αξόνων? Πως λύνεται το πρόβλημα της διαφοράς ταχύτητας μεταξύ των δύο αξόνων?

34 Εφαρμογή Συνδέσμου Cardan Χρήση δύο απλών αρθρωτών συνδέσμων Χρήση δύο απλών αρθρωτών συνδέσμων Ένας τοποθετείται στην αρχή και ένας στο τέλος του κινητήριου άξονα Ένας τοποθετείται στην αρχή και ένας στο τέλος του κινητήριου άξονα Ο δεύτερος χρησιμεύει για αντιστάθμιση της διακύμανσης της ταχύτητας που προκαλείται από τον πρώτο Ο δεύτερος χρησιμεύει για αντιστάθμιση της διακύμανσης της ταχύτητας που προκαλείται από τον πρώτο Πρέπει η κινητήρια διαμόρφωση τύπου Υ του πρώτου συνδέσμου να είναι σε γωνία 90 ο σε σχέση με την κινητήρια διαμόρφωση τύπου Υ του δεύτερου συνδέσμου Πρέπει η κινητήρια διαμόρφωση τύπου Υ του πρώτου συνδέσμου να είναι σε γωνία 90 ο σε σχέση με την κινητήρια διαμόρφωση τύπου Υ του δεύτερου συνδέσμου Telescopic-Double-Cardan-Joint.flv Telescopic-Double-Cardan-Joint.flv Telescopic-Double-Cardan-Joint.flv

35 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

36 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

37 Σύνδεσμος Cardan

38 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

39 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

40 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

41 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

42 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

43 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών

44 Μηχανισμοί & Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών – Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 © Ε.Μ.Π.- Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών Ενότητα 6 η : Παραδείγματα 3Δ Μηχανισμών


Κατέβασμα ppt "Επανάληψη Προηγούμενου Μαθήματος Ομογενής μετασχηματισμός στο χώρο Ομογενής μετασχηματισμός στο χώρο Ίδια μεθοδολογία με τους μηχανισμούς σε γραμμική απεικόνιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google