Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Είναι κάθε ενσώματο αντικείμενο της απρόσωπης φύσης που επιδέχεται ανθρώπινης εξουσίασης. Πράγμα: Είναι κάθε ενσώματο αντικείμενο της απρόσωπης φύσης που επιδέχεται ανθρώπινης εξουσίασης. Δηλαδή πράγματα είναι μόνο τα ενσώματα αντικείμενα, αυτά που έχουν φυσική υπόσταση, στερεά, υγρά, αέρια. Πράγματα θεωρούνται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα με την προϋπόθεση ότι υπόκεινται σε εξουσίαση όταν περιορίζονται σε ορισμένο χώρο. Σε καθεστώς εξουσίασης υπόκεινται τα πράγματα που ανήκουν στο χώρο της συναλλαγής. Επομένως δεν είναι πράγματα όσα είναι εκτός συναλλαγής και όσα είναι απαγορευμένα συναλλαγής. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

3 Διάκριση πραγμάτων (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα) Ακίνητα: Ακίνητα: Είναι το έδαφος και τα συστατικά του, δηλαδή τα πράγματα που είναι συνδεδεμένα κατά σταθερό και διαρκή τρόπο με το έδαφος ή με το οικοδόμημα που είναι σε αυτό. Κινητά: Κινητά: Όσα δεν είναι ακίνητα π.χ. χρήμα, ζώα, πλοία αυτοκίνητα Εντός συναλλαγής: Εντός συναλλαγής: Νομικά αυτοτελή, περιγραφόμενα με συμβόλαιο, μεταβιβάσιμα, ανήκοντα σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου Εκτός συναλλαγής : Εκτός συναλλαγής : Τα κοινά σε όλους π.χ. ατμοσφαιρικός αέρας σε ελεύθερη κατάσταση, η ανοικτή θάλασσα ή τα κοινόχρηστα π.χ. τα νερά με ελεύθερη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες κλπ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

4 ΝΟΜΗ (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα)  Φυσική εξουσίαση του πράγματος με την θέληση του κυρίου να εξουσιάζει το πράγμα. Είναι μία πραγματική κατάσταση ΚΑΤΟΧΗ. π.χ. ενοικίαση ακινήτου Αν ο κύριος έχει μόνο την εξουσίαση του πράγματος χωρίς την θέληση να το έχει η κατάσταση αυτή ονομάζεται ΚΑΤΟΧΗ. π.χ. ενοικίαση ακινήτου  Απόκτηση νομής:  Απόκτηση νομής: Όσα δεν είναι κινητά π.χ. χρήμα, ζώα, πλοία αυτοκίνητα 1. Πρωτότυπη: ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1. Πρωτότυπη: Χωρίς την θέληση του προηγούμενου νομέα ή ανεξάρτητα από αυτή π.χ. ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2. Παράγωγη: ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2. Παράγωγη: Στηρίζεται σε προυπάρχουσα νομή άλλου προσώπου και επέρχεται με την θέλησή του π.χ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

5 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων1/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα)  Κυριότητα (καθολικό στοιχείο): άμεσο, καθολικόαπόλυτο τρόπο διατάξεις του νόμου  Κυριότητα (καθολικό στοιχείο): Είναι η εξουσία που ασκείται με άμεσο, καθολικό και απόλυτο τρόπο στο πράγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Δηλαδή ο κύριος του πράγματος έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να το διαθέτει, όπως θέλει, το πράγμα. (αρκεί βέβαια να κινείται στα νόμιμα πλαίσια και να απαγορεύει σε οποιονδήποτε να επεμβαίνει στο πράγμα) Πλήρης: Πλήρης: Όλες οι εξουσίες πάνω στο πράγμα Ψιλή: Ψιλή: Έχει αφαιρεθεί η χρήση και η κάρπωση του πράγματος (βαρύνεται με επικαρπία) Συγκυριότητα Συγκυριότητα: Το πράγμα ανήκει σε περισσότερους του ενός σε ιδανικά μέρη. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

6 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 2/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

7 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 3/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα)  Απόκτηση κυριότητας Με χρησικτησία: Με χρησικτησία: είναι αφενός το γεγονός ότι ο νομέας επί μακρά σειρά ετών εκμεταλλεύεται το πράγμα και αφετέρου η μη διάψευση της εμπιστοσύνης των τρίτων, στους οποίους έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο νομέας είναι και πραγματικός κύριος. Η χρησικτησία διακρίνεται σε ΤΑΚΤΙΚΗ (περιορισμένο χρονικό διάστημα) και ΕΚΤΑΚΤΗ (πάροδος εικοσαετίας) Κατάληψη αδέσποτου: Κατάληψη αδέσποτου: αδέσποτο είναι πράγμα στο οποίο δεν έχει κανείς κυριότητα. Τα αδέσποτα, στην περίπτωση των ακινήτων, εγκαταλείφθηκαν από τον κύριο τους, δηλαδή ο κύριος τους εγκατέλειψε τη νομή τους με σκοπό να παραιτηθεί από την κυριότητα. Πρόκειται για τα εγκαταλειμμένα ακίνητα. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

8 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 4/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα)  Δουλεία:  Δουλεία: Είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα που παρέχει στο δικαιούχο την εξουσία να πορίζεται ωφέλειες από την ουσία του πράγματος. Πραγματική δουλεία: Πραγματική δουλεία: Είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ένα ξένο ακίνητο, το οποίο συνίσταται προς όφελος του εκάστοτε κυρίου ενός άλλου ακινήτου και του παρέχει κάποια ωφέλεια, π.χ. δουλεία διόδου, δουλεία διοχέτευσης, δουλεία αποχέτευσης. Προσωπική δουλεία: Προσωπική δουλεία: Είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ένα ξένο πράγμα, το οποίο συνίσταται υπέρ ορισμένου προσώπου και του παρέχει ορισμένες ωφέλειες. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

9 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 5/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

10 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 6/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

11 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 7/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα)  Υποθήκη:  Υποθήκη: Υποθήκη είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα που αποκτά ο δανειστής μιας απαίτησης πάνω σε ξένο ακίνητο και του παρέχει το δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης του από το πλειστηρίασμα του ενυπόθηκου ακινήτου σε περίπτωση μη ικανοποίησης της απαίτησης του κατά την λήξη της.Προϋποθέσεις συνήθως 1) Το δικαίωμα της υποθήκης έχει ως αντικείμενο, κατ’ αρχήν, μόνο το ακίνητο. Το ακίνητο πάνω στο οποίο εγγράφεται η υποθήκη συνήθως ανήκει στον οφειλέτη. Είναι όμως δυνατόν το ακίνητο να ανήκει και σε κάποιον τρίτο. 2) Το δικαίωμα της υποθήκης αποβλέπει στην εξασφάλιση μιας απαίτησης, είναι δηλαδή παρεπόμενο δικαίωμα της απαίτησης που εξασφαλίζει 3) Το δικαίωμα της υποθήκης αποβλέπει στην προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από το πλειστηρίασμα του ενυπόθηκου ακινήτου. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

12 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 8/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

13 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 9/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

14 Απαρίθμηση εμπράγματων δικαιωμάτων 10/10 (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google