Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ. «Οι επιπτώσεις των Η/Υ στην παραδοσιακή γραφή» n ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΕΣ: Καλογήρου Στυλιανή, Β00074 Παπαφράγκου Κωνσταντίνα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ. «Οι επιπτώσεις των Η/Υ στην παραδοσιακή γραφή» n ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΕΣ: Καλογήρου Στυλιανή, Β00074 Παπαφράγκου Κωνσταντίνα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 «Οι επιπτώσεις των Η/Υ στην παραδοσιακή γραφή» n ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΕΣ: Καλογήρου Στυλιανή, Β00074 Παπαφράγκου Κωνσταντίνα, Β0015 Σοφού Μαρία, Β00064

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ n Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η ηλεκτρονική γραφή που δημιουργήθηκε μέσω αυτών έχουν σημαντικά διαφοροποιήσει τις παραδοσιακές εκδοχές της γραφής n Η ικανότητα να επικοινωνούμε προφορικά και χρησιμοποιώντας σύμβολα αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη φυλή

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... n Η ομιλία βασίζεται στον ήχο, που είναι παροδικός, έχοντας σημασία μόνον όταν ολοκληρώνεται n Η προφορική γλώσσα περιορίζεται από τη μνήμη του ατόμου και είναι περισσότερο προσθετική, παρά συνολική, κυρίως αναλυτική και πλεονάζουσα

5 ΓΡΑΦΗ n Η γραφή επέτρεψε στις κοινωνίες όχι μόνο να επεκταθούν αλλά και να επικοινωνούν. Αν και δημιουργείται σύμφωνα με συστήματα συμβόλων/χαρακτήρων που βασίζονται σε κανόνες της προφορικής γλώσσας, απαιτεί γνώση ενός αλφαβητικού συστήματος

6 ΓΡΑΦΗ... n Κύριο χαρακτηριστικό της γραφής είναι η διάρκεια/διαχρονικότητά της, καθώς κανείς μπορεί να ανατρέξει πίσω στο γραπτό κείμενο n Απαιτεί ένα κωδικοποιημένο μέσο για να μεταβιβάσει τη σημασία και χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο

7 ΓΡΑΦΗ... n Με την εφεύρεση της τυπογραφίας και την εκτύπωση των κειμένων έχουμε μονιμότητα της γραφής, διάρκεια και πολλαπλά αντίγραφα. Αυτή η μόνιμη φύση της γραφής οδήγησε στη διατήρηση της γλώσσας. Υπάρχει σταθερότητα και τυποποίηση του περιεχομένου των κειμένων

8 ΕΜΦΑΝΙΣΗ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Η/Υ n Οι τρεις (3) μεγάλες επαναστάσεις στον τομέα της επικοινωνίας - γλώσσα συμβόλων, συγγραφή, εκτύπωση - οδήγησαν στην πιο πρόσφατη επανάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών τεχνολογιών n «Με τους Η/Υ το κείμενο γίνεται περισσότερο άμεσο, τμηματικό, ρευστό & προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα για ατομική συμμετοχή & αλληλεπίδραση»

9 ΕΜΦΑΝΙΣΗ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Η/Υ... n Η ηλεκτρονική γραφή αναφέρεται στη συσσώρευση γραφής που μπορεί να γίνει σε ή μέσω ενός δικτυωμένου υπολογιστή. Περιλαμβάνει: n γραφή για ασύγχρονη διαπροσωπική επικοινωνία (όπως email, κατάλογοι αποστολής, ομάδες πληροφόρησης, ομάδες συζήτησης)

10 n γραφή για σύγχρονη διαπροσωπική επικοινωνία (chatrooms) n γραφή στον Παγκόσμιο Ιστό (εδώ συμπεριλαμβάνεται και το υπερκείμενο). Μας ενδιαφέρει κυρίως η ηλεκτρονική συγγραφή στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW)

11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ n Η επικοινωνία μέσω υπολογιστή επανεισάγει τις αξίες της προσωρινής αμεσότητας, της μετάδοσης, τη χρήση συσκευών που υπήρξαν χαρακτηριστικά της προφορικής επικοινωνίας n Οι υπολογιστές είναι μοναδικοί γιατί εισάγουν χαρακτηριστικά που ξεπερνούν την προφορικότητα που συναντάμε, π.χ. στην τηλεόραση, σε μια ταινία & σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα

12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... n Η επικοινωνία μέσω Η/Υ επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει το περιεχόμενο. Ανάμεσα στον χρήστη/αναγνώστη και το κείμενο υπάρχει αλληλεπίδραση σε άμεσο και φυσικό επίπεδο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο ρόλος του συγγραφέα και του αποδέκτη γίνεται ασαφής n Οι πληροφορίες διατηρούν μια ρευστότητα n Αν και οι Η/Υ βασίζονται σε ένα αλφαβητικό ή συμβολικό λεξικό (λεξικό χαρακτήρων), είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο εκτύπωσης, καθώς το χρησιμοποιούν με έναν εύκαμπτο τρόπο, επιτρέποντας αμεσότητα στην επικοινωνία

13 ΕΡΕΥΝΑ n Οι μελετητές θέλουν να τονίσουν την ελεύθερη προσέγγιση στην επικοινωνία μέσω των υπολογιστών n Δίνεται έμφαση στην ενοποίηση των χρηστών σε μια «παγκόσμια κοινότητα» n Τελικά, οι χρήστες των Η/Υ συχνά χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική γραφή ως προφορικό μέσο για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η επικοινωνία γίνεται αποσπασματική & χρησιμοποιείται για μετάδοση γνώσης

14 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑ n Η ηλεκτρονική γραφή, τόσο ως προς τη διαπροσωπική επικοινωνία online όσο και στη χρήση υπερκειμένου (hypertext) στο διαδίκτυο, από την ίδια της τη φύση αγνοεί τη γραμμικότητα Υπερκείμενο n Χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, είναι μια μη γραμμική γλώσσα, αλλά δυναμική & ανακόλουθη (=δεν ακολουθεί απαραίτητα κάποια σειρά) & συνδέει πληροφορίες μέσω κόμβων ή συνδέσεων

15 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ n Πολλοί επαινούν τη χρήση του υπερκειμένου, καθώς θεωρούν ότι είναι μια αντανάκλαση του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου νου (με αλληλουχία & σύνδεση) n Το υπερκείμενο αλλάζει ριζικά τον παραδοσιακό τρόπο γραφής, όχι μόνο αφαιρώντας τη γραμμικότητα, αλλά και με την ουσιαστική αλλαγή που φέρνει σε σχέση με την κοινή γνώση και τους γραμματικούς κανόνες

16 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ... n Το υπερκείμενο στερείται σταθερότητας. Είναι πάντοτε ρευστό και ποτέ σταθερό n Παραμένει υποκείμενο στην αλλαγή και την τροποποίηση n Η γραφή που περνάει στο διαδίκτυο σε μορφή υπερκειμένου δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένη, καθώς μπορεί όχι μόνο να αναθεωρηθεί και ενημερωθεί, αλλά γενικά να αλλάξει

17 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ n Η ηλεκτρονική φύση του υπερκειμένου απαιτεί έναν περισσότερο ενεργό ρόλο για τον χρήστη/αναγνώστη, που τον ωθεί να πάρει αποφάσεις για τον προορισμό και το περιεχόμενο n Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει έναν συνεχή «διάλογο» ανάμεσα στον συγγραφέα του ηλεκτρονικού κειμένου & τον αναγνώστη. Κατά συνέπεια, όχι μόνο επιβάλλεται η αλληλεπίδραση, αλλά καταργούνται οι αποστάσεις & τα όρια μεταξύ παραδοσιακού συγγραφέα & αναγνώστη

18 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ... n Η ηλεκτρονική γραφή δημιουργεί νέους περιορισμούς για τους συγγραφείς, οι οποίοι πρέπει να ενδιαφέρονται για θέματα σχεδιασμού και πλοήγησης, εκτός από αυτά της αφήγησης και του σκοπού n Η οργάνωση του υλικού πρέπει να είναι οπτικά ελκυστική & να εκμεταλλεύεται τα μοναδικά διαλογικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου -Στην παραδοσιακή γραφή & δημοσίευση ο εκδότης κάνει το υλικό διαθέσιμο & οπτικά ελκυστικό -Στη γραφή στο διαδίκτυο, ο συγγραφέας έχει παράλληλα το ρόλο του εκδότη, του σχεδιαστή, του επιμελητή, του διανομέα.

19 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ n Άλλο ένα χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής γραφής είναι η ανάγκη του συγγραφέα να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες & μεταβαλλόμενες τεχνολογίες n Αν και τα περισσότερα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου των Η/Υ έχουν την ικανότητα μετατροπής του υπερκειμένου, η ηλεκτρονική γραφή απαιτεί γνώση των Η/Υ & του λογισμικού τους n Επιδέξιοι & ικανοί ηλεκτρονικοί συγγραφείς χρειάζεται να συνδυάζουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες με την οργάνωση & τις τεχνολογίες σχεδιασμού

20 ΑΞΙΑ n Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής γραφής είναι ότι επιτρέπει στον καθένα που έχει πρόσβαση σε δικτυωμένο Η/Υ να «δημοσιεύσει» στο Internet n Το σημερινό, φιλικό προς τον χρήστη, λογισμικό καθιστά πιο εύκολο για τους συγγραφείς να δημοσιεύσουν τα γραπτά τους στο διαδίκτυο n Με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης οι συγγραφείς του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ένα μεγάλο μέρος του αναγνωστικού κοινού & η γραφή προς ένα αρκετά μεγάλο κοινό γίνεται δυνατότητα που σπάνια συναντάται & δίνεται σε συγγραφείς παραδοσιακούς (μη ηλεκτρονικούς)

21 ΑΞΙΑ... n Η ηλεκτρονική γραφή & δημοσίευση αποτελούν ένα εκτενές & δημοκρατικό μέσο, ελεύθερα διαθέσιμο σε πολλούς συγγραφείς & προσβάσιμο στους αναγνώστες, που καλύπτει μεγάλη ποικιλία θεμάτων n Το δίκτυο καλύπτει όλες τις εξειδικευμένες μορφές γραφής, αλλά παράλληλα επιτρέπει στους συγγραφείς να δημιουργήσουν & νέες μορφές, μοναδικές στο διαδίκτυο

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ n Οι υπολογιστές αποτελούν μια συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία & η εξαγωγή οποιωνδήποτε συμπερασμάτων για την επίδραση της ηλεκτρονικής γραφής στα παραδοσιακά πρότυπα ποιότητας ίσως είναι ακόμη πρόωρη n Το διαδίκτυο είναι ακόμη ένα μέσο που διαμορφώνεται & οι συγγραφείς βρίσκονται στη μοναδική θέση να σχηματίζουν & να επηρεάζουν την ανάπτυξη νέων προτύπων

23 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ... n Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το διαδίκτυο δημιουργήθηκε πιθανότατα από τεχνολογικές & διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις & επομένως πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις έννοιες που είναι έμφυτες στην παραδοσιακή γραφή, για να μπορούμε να συμβάλλουμε στη συνέχεια στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής γραφής

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ... n Υπάρχει η άποψη ότι η ηλεκτρονική γραφή δεν αποτελεί είδος γραφής, αλλά μια ιδιαίτερη μορφή προφορικού λόγου, διότι η γραφή στο διαδίκτυο εμφανίζει πολλά προφορικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας: διαφωνία & αντιπαράθεση απόψεων αντί για απλή έκθεση, ομαδική σκέψη αντί για ατομική & αλληλεπίδραση..

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: n http://www.press.umich.edu/jep/08-01/ferris.html/ n Bardini, T. (1997). Bridging the gulfs: from hypertext to cyberspace. Journal of Computer Mediated Communication, 3(2). Available on line: http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue2/bardini.html/ n Barnes, S.B. (1996). Literacy skills in the age of graphical interface and new media. Interpersonal Computing and Technology, 4(2), 7-26. Available on line: http://www.helsinki.fi/science/optek/1996/n3/barnes.t xt


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ. «Οι επιπτώσεις των Η/Υ στην παραδοσιακή γραφή» n ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΕΣ: Καλογήρου Στυλιανή, Β00074 Παπαφράγκου Κωνσταντίνα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google