Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μακροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μακροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μακροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων
Στα πλαίσια των εργαστηρίων του μαθήματος «Πετρολογία»

2 Ι 1 - ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΕΣ Ανήκει στα μηχανικά ή κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα, και πιο συγκεκριμένα, στους ψηφίτες. Οι κόκκοι που το αποτελούν είναι αποστρογγυλωμένοι. Διάμετρος κόκκων>2mm.

3 Ι 2 - ΛΑΤΥΠΟΠΑΓΕΣ Ανήκει στα μηχανικά ή κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα, και πιο συγκεκριμένα, στους ψηφίτες. Οι κόκκοι που το αποτελούν είναι γωνιώδεις. Διάμετρος κόκκων>2mm.

4 Ι 3 – ΨΑΜΜΙΤΗΣ (i)

5 Ι 3 – ΨΑΜΜΙΤΗΣ (ii) Ανήκει στα μηχανικά ή κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα, και πιο συγκεκριμένα, στους ψαμμίτες. Η διάμετρος των κόκκων που το αποτελούν κυμαίνεται μεταξύ 2 και 0,063mm.

6 Ι 5 – ΠΗΛΟΣ ή ΑΡΓΙΛΟΣ Ανήκει στα μηχανικά ή κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα, και πιο συγκεκριμένα, στους πηλίτες. Διάμετρος κόκκων<0,063mm.

7 Ι 6 - ΜΑΡΓΑ Ανήκει στα μεικτά – χημικοκλαστικά ιζηματογενή πετρώματα. Το κλαστικό υλικό είναι άργιλος, ενώ το χημικό ανθρακικό ασβέστιο.

8 Ι 7 - ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ Είναι χημικό ιζηματογενές πέτρωμα. Αποτελείται από μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη. Αρκετές διακλάσεις τέμνουν τη μάζα του πετρώματος και είναι πληρωμένες δευτερογενώς από ασβεστίτη μεγαλύτερου μεγέθους από την κύρια μάζα.

9 Ι 8 – ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ
Χημικό ιζηματογενές πέτρωμα. Αποτελείται από μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη. Παρατηρούνται απολιθώματα χαρακτηριστικής ηλικίας (για το συγκεκριμένο πέτρωμα).

10 Ι 9 – ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ (ΚΕΡΑΤΟΛΙΘΟΣ)
Χημικό - βιοχημικό ιζηματογενές πέτρωμα. Σχηματίζεται από τη διαγένεση πυριτικών ιζημάτων.

11 Ι 10 - ΜΑΓΝΗΣΙΤΗΣ Χημικό ιζηματογενές πέτρωμα, με χημικό τύπο MgCO3, υδροθερμικής προέλευσης.

12 Ι 11 - ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ Χημικό ιζηματογενές πέτρωμα. Σχηματίζεται από τους ασβεστόλιθους, με την απομάκρυνση μέρους του Ca από το πλέγμα του ασβεστίτη και την αντικατάστασή του με μαγνήσιο.

13 Ι 12 - ΒΩΞΙΤΗΣ Υπολειμματικός σχηματισμός που προκύπτει από την χημική αποσάθρωση πετρωμάτων σε υγρά και θερμά κλίματα.

14 Ι 13 – ΣΙΔΗΡΟ-ΝΙΚΕΛΙΟΥΧΟΣ (Fe-Ni) ΛΑΤΕΡΙΤΗΣ
Υπολειμματικός σχηματισμός που προκύπτει από την χημική αποσάθρωση πετρωμάτων σε υγρά και θερμά κλίματα.

15 Ι 14 - ΞΥΛΙΤΗΣ Οργανικό ιζηματογενές πέτρωμα.

16 Οργανικό ιζηματογενές πέτρωμα.
Ι 15 - ΛΙΓΝΙΤΗΣ Οργανικό ιζηματογενές πέτρωμα. Λιγνίτης με απολιθώματα, Ζέλι Ν. Φθιώτιδας Λιγνίτης τυρφοειδής Μεγαλόπολης

17 Ι 16 - ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ Οργανικό ιζηματογενές πέτρωμα.


Κατέβασμα ppt "Μακροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google