Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

599. Ρώμη, Villa Giulia. Ο Απόλλων από το Portonaccio.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "599. Ρώμη, Villa Giulia. Ο Απόλλων από το Portonaccio."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 599. Ρώμη, Villa Giulia. Ο Απόλλων από το Portonaccio.

2 600. Ρώμη, Villa Giulia. Ο Ηρακλής και η Λητώ από τους Βήιους, Portonaccio.

3 601. Ρώμη, Villa Giulia. Turms και πολεμιστής από τους Βήιους, Portonaccio.

4 602. Α-Β. Λούβρο. Πλευρικά ακρωτήρια από την Tuscania. 6ος αι. Γ. Cerveteri, Vigna Parrocchiale. Σύμπλεγμα από ναϊκό οικοδόμημα. 5ος αι. Δ. Κοπεγχάγη, Ny Carlsberg. Ακρωτήριο από το Cerveteri. Τέλη 6ου αι.

5 603. Πλευρική πλάκα με σκηνή μάχης από ναό στο Cerveteri.

6 604. Πλευρική πλάκα με σκηνή μάχης από ναό στο Cerveteri.

7 605. Α. Perugia, ακρωτήριο από το Orvieto, Cannicella. Νεοπτόλεμος και Πολυξένη. 490-480. Β. Falerii, Sassi Caduti. Ακρωτήριο από ναό του πρώιμου 5ου αι.

8 606. Berlin. A. Thesan και Τιθωνός από το Cerveteri. B. Θέτις. Orvieto, ναός στο Campo della Fiera. 475 π.Χ.

9 607. Satricum: η κεφαλή του Διός και ενός πολεμιστή (ενός από τα αγάλματα που κοσμούσαν τη στέγη του περίπτερου ναού). 480 π.Χ.

10 608. Ακρωτήριο από τον Εσκυλίνο λόφο, Ρώμη. 500 π.Χ.

11 609. Pyrgi. Διακόσμηση του columen του ναού Α. 470-460. Οι Επτά επί Θήβας.

12 610. Βήιοι, Portonaccio. Σίμη. 510 π.Χ.

13 611. Arezzo, ζωφόρος από ναό του 5ου αι π.Χ.

14 612. Orvieto, Belvedere. Γλυπτά από τον ναό. 5ος αι.

15 613. Orvieto, Belvedere. Γλυπτά από τον ναό. 5ος αι.

16 614. Orvieto, Belvedere. Κεφαλές από τα γλυπτά του διακόσμου του ναού του 5ου αι.

17 615. Πήλινες μορφές από τον διάκοσμο του αετώματος του ναού στη via San Leonardo, Orvieto. Αρχές του 4ου αι. π.Χ.

18 616. Α. Falerii, Vignale, tempio maggiore. Κεφαλή Ερμή. 4ος αι. Β. Γλυπτό από αέτωμα ναού στις Antemnae. Αρχές του 3ου αι. π.Χ.

19 617. A, Γ. Civita Castellana (Falerii), ναός στο Sassato. Απόλλων και γενειοφόρος κεφαλή. Ακρωτήρια. Β. Pyrgi, ναός Α. Κεφαλή της Λευκοθέας. 350-325 π.Χ. Δ. Tarquinia, Ara della Regina. Ανάγλυφη πλάκα από το columen του ναού. 4ος αι. π.Χ.

20 618. Α-Β. Βήιοι, Piazza d’Armi. Ακροκέραμα των μέσων του 6ου αι. Γ. Aκροκέραμο από την Cortona, ναός του τύμβου ΙΙ στο Ponte Sodo. Δ. Ακροκέραμο από το ναό της Marica, Minturno. 570-560. Ε. Ακροκέραμο από το Cerveteri. 540 π.Χ: Στ-Ζ. Ακροκέραμο από την Αcquarossa. Μέσα 6ου αι.

21 619. Ακροκέραμα του ύστερου 6ου αιώνα από το Cerveteri. A. Cerveteri. B. Louvre. Γ. Λονδίνο. Δ. Ρώμη.

22 620. Ακροκέραμα της τρίτης φάσης. Α-Β. Populonia. Γ. Orvieto, Cannicella.

23 621. Τυπολογία των ετρουσκο-λατινικών ακροκεράμων, 510-470 π.Χ.

24 622. Aκροκέραμα από την Καπύη. Πρώτη φάση: Α. Ποτνία Θηρών. Β. Ιππέας.

25 623. Καμπανικά ακροκέραμα, 6ος-5ος αι. π.Χ. Β. Καμπανική στέγη του 6ου αι. Γ. Καμπανική στέγη του ύστερου 6ου αι.

26 624. Καμπανικά ακροκέραμα από την Καπύη. 6ος-5ος αι. π.Χ. Α-Β. Μαινάδα. Γ. Ξέστηθη γυναίκα. Δ. Σκύθης έφηβος. Ε. Μαινάδα. Στ. Γοργόνειο. Ζ. Γυναίκα που τρέχει.

27 625. Εδιμβούργο. Καμπανικά ακροκέραμα 6ου (Α-Γ), 5ου αι. (Δ-Ε) και 4ου αι. (Στ). Ακροκέραμο από το Teano. Πρώιμος 5ος αι. Ζ. Foggia. Ακροκέραμο από το Arpi. Ύστερος 6ος αι.

28 626. Βήιοι, Portonaccio, ναός της Menerva. 510-500 π.Χ. Ακροκέραμα της πρώτης φάσης.

29 627. Ακροκέραμα από το ναό Β στο Pyrgi. A. 510-500 π.Χ. Usil, Θesan, το άστρο της αυγής και θεότητα με δύο δίσκους. Β. 475-450 π.Χ. Σάτυρος.

30 628. Άνω. Ακροκέραμα από το Cerveteri. Α. ύστερος 6ος αι. Β. Πρώιμος 5ος αι. Β. 6ος αι. Γ. Πρώιμος 5ος αι. Κοπεγχάγη. Δ. Ύστερος 5ος αι. Δ. 6ος αι. Κάτω. Α. Siena, κεφαλή μαινάδας από την Martinella. Μέσα 5ου αι. Β. Grossetto, από το Seggiano. Γ. Κεφαλή Αχελώου από το Vulci. 4oς αι.

31 629. Ακροκέραμα άπό το Chiusi. Α. Chiusi, συλλογή Paolozzi. Ύστερος 5ος. Β. Γενεύη, ιδιωτ. Συλλογή. Γ. Chiusi. Κάτω Ακροκέραμα από το Orvieto. Α. Orvieto, Belvedere. 400 π.Χ. Β-Γ. Φλωρεντία. Δεξιά: ακροκέραμο από το Fratte. O Ηρακλής και ο λέων της Νεμέας. 480 π.Χ.

32 630. Satricum, ναός της Mater Matuta. Α. Πρώτη φάση: μέσα του 6ου. Β. Καμπανική δεύτερη φάση. 530-500 π.Χ.

33 631. Ακροκέραμα από το ναό της Mater Matuta στο Satricum. Α. Καμπανικό ακροκέραμο. Β. Μήτρα για καμπανικό ακροκέραμο των τελών του 6ου αι. Γ- Τρίτος ναός. 480-470 π.Χ. Δ. Juno Sospita και σάτυρος. Ε-Η. Ζεύγη ακροκεράμων με Τυφώνα και Σειρήνα, και σατύρους που αρπάζουν μαινάδες.

34 632. Α-Β. Satricum. Τρίτος ναός: 480-470 π.Χ. Γ. Ακροκέραμο από το Cerveteri, άλλοτε στο Malibu. Σάτυρος και Μαινάδα. 485-470 π.Χ. Δ. Falerii Veteres. 485-470 π.Χ.

35 633. Άνω. Ακροκέραμα από το Λάτιο και τη χώρα των Φαλίσκων. Α-Β. Falerii, 485-470. Γ. Falerii, 485-475. Δ. Falerii, 4oς αι. Ε. Gabii. 485- 470. Κάτω. Ρώμη. Α-Γ. Μαινάδες από το Καπειτώλιο. Δ. Σάτυρος με ΄ρυτιδιασμένο μέτωπο από το Καπειτώλιο. Ε. Γυναικεία κεφαλή από το Παλατίνο.

36 634. Α. Juno Sospita. Ελβετία, ιδιωτ. Συλλογή. Αρχές 5ου αι. Β. Ρώμη, από το Lanuvium. Τέλη 6ου αι.

37 635. Ceri. Σαρκοφάγος των λιονταριών από τον ομώνυμο τάφο. Αρχές του 6ου αι.

38 636. Λούβρο, σαρκοφάγος των συζύγων από το Cerveteri.

39 637. Λούβρο, σαρκοφάγος των συζύγων από το Cerveteri.

40 638. Η σαρκοφάγος των συζύγων. Ρώμη. 520 π.Χ.

41 639. Η σαρκοφάγος των συζύγων. Ρώμη. 520 π.Χ.

42 640. Σαρκοφάγοι από το Cerveteri, Monte Abatone. 500 π.Χ.

43 641. Α. Άνδρας. Κάλυμα σαρκοφάγου 500 π.Χ. Β. Πλαστή σαρκοφάγος στη Βοστώνη

44 642. Α-Δ. Αναθηματικά αγάλματα από το ιερό της Minerva στο Lavinium. 5ος αι.

45 643. Ρώμη. Πήλινα μπούστα από την Ariccia, 4ος αι. π.Χ.

46 644. Πήλινα αναθήματα καθήμενης θεότητας από ιερό στην Ariccia

47 645. Α. Ρώμη. Άγαλμα της Ήρας από τους Falerii. Β. Perugia. Ρήτωρ από τη λίμνη Τρασιμένη.

48 646. Α. Grossetto. Αναθήματα από ιερό στην Marsigliana d’Albegna. B. Αναθήματα από την Tarquinia, Ara della Regina.

49 647. Ρώμη, κένταυρος από το Vulci. 580 π.Χ.

50 648. Νέος που ιππεύει ιππόκαμπο από το Vulci. 570-550 π.Χ.

51 649. Γενεύη, συλλογή George Ortiz. Ιππέας από το Vulci.

52 650. Α-Β. Ρώμη. Σφίγγες από το Vulci. 570 π.Χ.

53 651. Ischia di Castro, τάφος των χάλκινων ευρημάτων. Μέσα του 6ου αι. π.Χ.

54 652. Έργα από το εργαστήριο του Vulci – Ischia di Castro. A. Πάνθηρας από το Αμβούργο. Β. Φτερωτός λέων. Νέα Υόρκη.

55 653. Ischia di Castro, Μέσα του 6ου αι. π.Χ.

56 654. Α. Φλωρεντία. Λιοντάρι από την Blera. Α΄μισό 6ου αι. π.Χ. Β. Φλωρεντία. Λέων από το Montalto di Castro. Μέσα 6ου αι.

57 655. Vulci. Σφίγγα ιωνικής τεχνοτροπίας των μέσων του 6ου αι. π.Χ.

58 656. A. Vulci. Λέων των μέσων του 6ου αι. Β. Ιδιωτική συλλογή. Σφίγγα της σχολής του Vulci. 550-540 π.Χ.

59 657. Α-Β. Ακρόλιθο γυναικός από το Chiusi. 6ος αι. π.Χ. Γ-Δ. Ξόανο γυναίκας από το Chiusi. Φλωρεντία.

60 658. Α. Σφίγγα από το Chianciano Terme. Β-Γ. Σφίγγα από το Chiusi. 6ος αι. π.Χ.

61 659. Palermo, coll. Casuccini. Λίθινο άγαλμα νεκρού άνδρα από τo Poggio Gaiella, Chiusi. 520 π.Χ.

62 660. Α. Castellina in Chianti. Βάση αγάλματος. Ύστερος 7ος αι. Β (κάτω). Στήλη από το Chieti. Αρχές του 6ου αι. π.Χ. Γ. Τεφροδόχος. Lucignano. Μέσα 6ου αι. Δ-Ε. Cippus από το Orvieto. Μέσα 6ου αι. π.Χ Στ-Ζ. Φλωρεντία. Cippus από το Orvieto. Πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ.

63 661. Α-Β. Ταρκυνία.

64 662. Ανάγλυφα από ταφές της Tarquinia.6oς αι. π.Χ.

65 663. Tolfa, τάφος των σκύλων. Πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ.

66 664. Α-Β. Orvieto. Γ. Marzabotto. Ύστερος 6ος αιώνας.

67 665. Α-Β. Volterra. Στήλη του Avle Tite. 560 π.Χ. Γ-Δ. Στήλη του Larθ Ninie από το Fiesole. 520 π.Χ.

68 666. Cippi από το Fiesole. Φλωρεντία. Α. Μέσα του 6ου αι. Β. 520 π.Χ. Γ. Ανθεμωτή στήλη από το Fiesole. 520 π.Χ.

69 Στήλες από το Fiesole. Α-Β. 6ος αι. Γ-Ε. Στήλες από την Antella. 500 π.Χ.

70 668. Επάνω. Chiusi, Poggio Gaiella. Μνημείο του 6ου αι. Κάτω. Cortona, Camuccia tumulus. Θρηνωδοί.

71 669. A. Φλωρεντία. Cippus από το Chiusi. Β. Ρώμη, Museo Baracco.

72 670. Α. Λούβρο. Β. Chianciano Terme. Γ. Chiusi.

73 671. Τεφροδόχος από το Sarteano.

74 672. Α-Β. Λονδίνο. Βάση με αθλητές. Γ. Chiusi. Βάση αγάλματος. Πρώιμος 5ος.

75 673. Α-Β: Ανάγλυφη βάση με σκηνές συμποσίου. Φλωρεντία. Chiusi. Γ-Δ. Τεφροδόχοι του πρώιμου 5ου αι. π.Χ. με σκηνές συμποσίου

76 674. A. Ρώμη, Museo Baracco. B. Μόναχο. Βάση cippus. 490-480 π.Χ. Πρόθεση.

77 675. Μόναχο. Cippus. Γυναίκες και άνδρες συνομιλούν. 480 π.Χ.

78 676. Α. Chiusi. Πρόθεση. 480 π.Χ. Β. Παλέρμο. Βάση. Αρχές 5ου. Αθλητές.

79 677. Α. Ρώμη. Β. Φλωρεντία.

80 678. Perugia. Η σαρκοφάγος από το Sperandio. 480 π.Χ.

81 679. Perugia. Η σαρκοφάγος από το Sperandio. 480 π.Χ.

82 680. Κυκλική βάση (βωμός;) από την Perugia. Πρώιμος 5ος αι. π.Χ.

83 681. Φλωρεντία. Α. Κουροτρόφος. Β. Νεκρός και Vanth. Τεφροδόχος από το Chianciano Terme.

84 682. Bologna, Felsina.Α. Στήλη του 6ου αι. Β-Γ. Στήλες του 5ου αι.

85 683. Bologna, Felsina και Giardini Margherita. Στήλες του ύστερου 5ου αι.

86 684. Α-Β. Σαρκοφάγος από τον τάφο των Partunu. Γ-Δ. Σαρκοφάγοι με συζύγους αγκαλασμένους σε κλίνη. Βοστώνη. 300 π.Χ. Ταρκυνία.

87 685. Α-Γ. Σαρκοφάγος από το Torre San Severo. Orvieto Δ-Ε. Σαρκοφάγος από το Vulci.

88 686. Orvieto, Cannicella. Μαρμάρινο άγαλμα κάτω του φυσικού. Αφροδίτη. 6ος αι. π.Χ. 2. Marzabotto, κούρος του ύστερου 6ου αιώνα. 3. Volterra, κεφαλή Lorenzini. Πρώιμος 5ος αι. π.Χ.

89 687. Ταφικά μνημεία από την Pisa. Α. Cippus. Β-Γ. Ελικωτός κρατήρας. Μέσα και τέλη του 6ου αι. αντίστοιχα.


Κατέβασμα ppt "599. Ρώμη, Villa Giulia. Ο Απόλλων από το Portonaccio."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google