Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lesson Plan 2 Magic Moments 3 Unit 12 Fashion Teachers: Athena Onoufriou Ioustini Neofytou Zouanna Neofytou ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lesson Plan 2 Magic Moments 3 Unit 12 Fashion Teachers: Athena Onoufriou Ioustini Neofytou Zouanna Neofytou ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lesson Plan 2 Magic Moments 3 Unit 12 Fashion Teachers: Athena Onoufriou Ioustini Neofytou Zouanna Neofytou ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

2 Class: 3 rd class Gymnasium (A2 CEFR) Book: Magic Moments 3, Hillside Press Lesson: Fashion (2) Estimated Time: 80 mins ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

3 Materials/Equipment Coursebook: Magic Moments 3 Hillside Press, Unit 12, p.81 pictures and photos (T may use the photos on 2lpg3lem_fashionrea_photosvocab ) whiteboard (wb), laptop, projector handouts, worksheets, a dictionary per group, or online dictionary realia (T brings items made from different types of materials i.e. a silk scarf, a leather strap …) ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

4 ICT Microsoft Office Publisher 2007 – Ss can use this programme to write their competition entries To promote autonomy in learning Ss are offered some web addresses which they can access either in class or at home to find information and complete their projects ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

5 Websites Hippies http://www.ehow.com/list_7744261_did-flower-children-wear- 1960s.htmlhttp://www.ehow.com/list_7744261_did-flower-children-wear- 1960s.html http://edit.emich.edu/index.php?title=Counterculture Punks http://www.fashion-era.com/punks_fashion_history1.htm 1980s, 1990s http://www.fashion-era.com/fitness_fashion_after_1960.htm Emo http://www.fashionweekadventures.com/emo-fashion-trends- history.htmlhttp://www.fashionweekadventures.com/emo-fashion-trends- history.html http://iml.jou.ufl.edu/projects/spring03/seawell/fashion.htm ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

6 Class Organisation Individual work Group work Whole class ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

7 AIMS Develop Ss’ reading and speaking skills Promote Ss’ key competences (creativity, critical thinking, solving problems, cooperation, use of ICT) OBJECTIVES By the end of the lesson Ss will be able to Read for the gist and for detail Use vocabulary related to fashion trends Talk about fashion throughout the decades ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

8 LESSON PROCEDURE Revision/Warm up T revises what has been covered in previous lesson ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

9 Pre-Reading T gives each group photos or realia and asks Ss to guess the topics the children (p. 81 in their course book), included in their Fashion Project Group A: 1 st paragraph: Photos showing changes in fashion (1920s, 1930s, 1960s) (T may use the photos on the ppt) Group B: 2 nd paragraph: Ss are given realia (cotton, silk, wool etc) and are asked to talk about the materials – texture, origin, use, ethical dilemmas arising from the use of natural materials (fur, animal skin …) … ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

10 Group C: 3 rd paragraph: The history of jeans (two photos: first pair of jeans in a museum, modern jeans, the jeans as a fashion item) Group D: 4 th paragraph: Photos of slim models ( anorexic female model, male model), how fashion affects young people who have very slim models as role models ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

11 Ss talk about their photos and share with their classmates. T asks Ss to have a look at the questions on 2lpg3lem_fashionrea_sswkst1 and then proceed to read the passage on page 81 in their course book. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

12

13 While-Reading Ss read the text in their books silently. Then in groups work on the exercises. Answers are checked in plenary. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

14 Post-Reading T asks Ss to work in groups on the following scenario: The school committee is organising a fancy dress party. The theme is “20 th Century Fashion”. Ss are given the Fancy Dress invitation on 2lpg3lem_fashionrea_sswkst2_invitation. They can win a free group ticket to the party. All they have to do is a. Match the four pairs of figures to the descriptions given on 2lpg3lem_fashionrea_match and b. Write descriptions for some other 20 th century fashion trends on 2lpg3lem_fashionrea_entry or on 2lpg3lem_fashionrea_groupentry ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

15

16

17 AB C D Match each pair to one of the descriptions you have just read. Win your free group ticket to the Fancy Dress Party !!! ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

18

19 Homework: Ss write a description for the remaining figures to complete the handout given to them and/or Do exercises in SB p. 82 ex 2 WB p. 67 ex. 5 & 6 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Κατέβασμα ppt "Lesson Plan 2 Magic Moments 3 Unit 12 Fashion Teachers: Athena Onoufriou Ioustini Neofytou Zouanna Neofytou ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google