Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

M AGIC MOMENTS 3 Unit 13 Champions or just Athletes? Monica Grimaldi – Constantinou Jovanna Serghi –Xenophontos This is a 2 period lesson.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "M AGIC MOMENTS 3 Unit 13 Champions or just Athletes? Monica Grimaldi – Constantinou Jovanna Serghi –Xenophontos This is a 2 period lesson."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 M AGIC MOMENTS 3 Unit 13 Champions or just Athletes? Monica Grimaldi – Constantinou Jovanna Serghi –Xenophontos This is a 2 period lesson

2 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? To practise and develop all four skills ( reading, writing, listening, speaking) To enrich Ss’ vocabulary related to sports To promote critical thinking To encourage fun in learning To encourage peer assessment By the end of the lesson Ss will be able to: View for the gist Practise vocabulary related to sports Practise reading for specific information Guess the meaning of words through context Write about the advantages and disadvantages of being a professional athlete AIMS:OBJECTIVES: ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

3 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? Materials: Handouts with articles/ worksheets/ video EXTRA MATERIAL: Noughts and crosses game Class organisation: Whole class / Individual work/ Peer assessment Duration: Two periods ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

4 L ESSON 1 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

5 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? Then the lesson continues with a short film on the London 2012 Olympics. Play the video twice and go over the answers with the whole class. Students are asked to: Match the sports to the pictures and Watch the video and tick the sports they see and hear about. (APPENDIX A- Worksheet provided by the T) Video URL http://www.youtube.com/watch?v=bY0GAsQXskY http://www.youtube.com/watch?v=bY0GAsQXskY ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

6 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? APPENDIX A ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

7 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? □ ………… □ ………. □ ………… □ ………… □ …………………… □ …………………… ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

8 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? □ …………………… □ …………………… □ …………………… □ …………………. □ ………… □ ………… □ ……… □ ……… ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

9 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? □ ……… □ …… □ ……… □ ……… □ …… ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

10 The students are then given a word search puzzle (for homework) and a cross word puzzle (Appendix B)and are asked to work in pairs or groups to complete the latter. Go over the answers with the class. At the end of the lesson you can play a game of tic tac toe / noughts and crosses with the class. Alternatively, you could play a game of Bingo.(Appendix C) ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

11 QUHUEJIQABBGXODIXERY VSZTRIATHLONIDOJQQUR XHFDWEIGHTLIFTINGUNE KGXCLWCOEKSFVOCGPENH GONIZYGFNAQKRXEBRSIC RYSICNILEVAJIEGXOTNR TNMLLABTEKSABINQLRGA CUINPTQZCCCPDCNCPIII VNPGAZSSPOTMIPQGIABP GQFTRSIEVEVUSIKQVNMD PKTZONTOROGJCIBBVUGM HPWTNHQILWOHUCUMJDGI LXHEZBSLCIHGSQKGTZXC KWTXKHEBSSHIVGNYMQQP ICSHOYPGPSFHBOXINGXH ANTCBYTPXOYGLOXIZXPD CLKAPPKHSLYCNTWRQZYP XELLVGFQYXIKPKZPAKGW YLBBJTXIKBZJOHNIKSQC SDOXDPFFOOVZJAIFAMZK SPORTS AND OLYMPICS APPENDIX B ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

12 ARCHERYBASKETBALLBOXING CYCLINGDISCUSEQUESTRIAN FENCINGGYMNASTICSHIGH-JUMP HOCKEYJAVELINLONG-JUMP RUNNINGSHOTPUTSKIING TENNISTRIATHLONVOLLEYBALL WEIGHTLIFTINGWRESTLING ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

13 OLYMPIC SPORTS APPENDIX B Across 4. The sport of shooting an arrow from a bow. 7. This is a winter Olympic sport 10. You need to jump and hit the ball over a net for this sport. 11. The sport in which each competitor tries to jump further than anyone else. 12. The sport connected with horse riding 14. The sport a gymnast does 15. This sport involves fighting with long, thin swords. Down 1. It involves riding a bicycle over long distances. 2. In this sport players throw a large ball through an open net that hangs from a metal ring. 3. A sport in which competitors fight by holding onto each other and trying to make one another fall to the ground. 5. A sport event in which someone runs and jumps over a bar that is raised every time they jump. 6. A heavy plate-shaped object which is thrown as far as possible. 8. Americans call it "soccer". 9. A long light spear which compet itors throw 13. The water sport which has made Michael Phelps famous. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

14 http://londonhotelsinsight.com ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

15 APPENDIX C ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

16 NOUGHTS AND CROSSES GRID 123 45 6 78 9 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

17 L ESSON 2 The lesson begins with a class discussion on professional vs. amateur sports. The teacher asks students if they think that being a professional athlete is difficult and why and writes some of the responses on the board. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

18 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? Students are given two vocabulary worksheets. First worksheet: crossword puzzle - the words to be used are provided in a box. APPENDIX D Second worksheet: students are asked to replace words/ phrases in brackets with the words or phrases from the box. APPENDIX E Ss are asked to correct each other’s work. Students read two short extracts. (READING) The teacher asks focus questions. Students do an exercise with Yes, No, Doesn’t Say. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

19 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? Homework(Appendix F Worksheet): Start in class and finish at home Students are asked to make notes on: a. The problems and rewards of being a professional athlete b. The reasons why people choose amateur sports. They write two paragraphs on each of the above adding at least TWO ideas of their own. To make the lesson more fun you can play a noughts and crosses game with your class. (Appendix E) ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

20 Across APPENDIX D 2. Without many friends 4. Having an attractive shape 8. Someone who does something not as a job, but for pleasure 9. Crying a little 10. Agile Down 1. From all over the world 3. Mud covered 5. Extremely tired 6. Feeling pleased with your achievements 7. Someone who does an activity many people do for enjoyment as a job. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

21 Try to solve the cross word puzzle using the words below: Professional, supple, international, muddy, tearful, amateur, proud, lonely, graceful ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

22 CHAMPIONS OR JUST ATHLETES? A PPENDIX E R EPLACE THE WORD OR PHRASE IN BRACKETS WITH ONE WORD / PHRASE FROM THE BOX WHICH IS SIMILAR IN MEANING. paid off, pleased with her herself, performance, had no regrets about, they were competing against each other, took up, finishing line, practice sessions, champion, were over the moon, cross country, represented. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

23 AMATEUR EXCELLENCE Henry Carpenter, aged 13, is the newest and youngest member of the Brislington Harriers. On Saturday he took part in the cross-country race, competing against other teams. Although he didn’t win, he was pleased with his performance. When he arrived at the finishing line, muddy and exhausted, he said that he was over the moon about completing his first race for the club. He said that he didn’t want to be a professional athlete, but ran for fun. He thought that too much training would take up all his spare time, so he wouldn’t be able to meet his friends. Harry also likes swimming and football, but does these just for fun too. RISING STAR Melanie Cook, aged 13, is the new champion gymnast. Last night she won the national competition, and will represent Scotland in the international competition next month. After winning the competition, a tearful Melanie told me how happy she felt. She said that all her hard work had paid off. Melanie follows a very strict diet and practises every day. She said that she doesn’t have any friends, but doesn’t have time to be lonely. All her spare time is taken up with practice sessions with her coach, Selina Small, herself an international champion. Melanie is very slim and supple. Her graceful movement and rhythm impressed the judges, who gave her maximum points. When she was asked if she had any regrets, she admitted that she would like to have friends, like other teenagers, but now that she is the national champion, she is really proud to represent her country. 12 12 th May 2012 WORLD SPORTS Vol. 1 Issue 1 (Magic Moments 3, Hillside Press) ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

24 A.Read the two articles which appeared in the “World of Sports” and answer the following questions very briefly: 1. Why was Melanie crying? ________________________________________________________ 2. What are the differences between Melanie and Harry? ________________________________________________________ ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

25

26 C HAMPIONS OR JUST ATHLETES ? H OMEWORK APPENDIX F Start in class and finish at home Make notes on: a. The problems and rewards of being a professional athlete b. The reasons why people choose amateur sports. Write two paragraphs on each of the above adding at least TWO ideas of your own. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

27 Write notes on : a. the problems and rewards of being a professional athlete b. the reasons why people choose amateur sports. Then write two paragraphs on each of the above, adding at least TWO ideas of your own. PROFESSIONAL ……………………….. …………………………. ………………………… …………………………. AMATEUR …………………….. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Κατέβασμα ppt "M AGIC MOMENTS 3 Unit 13 Champions or just Athletes? Monica Grimaldi – Constantinou Jovanna Serghi –Xenophontos This is a 2 period lesson."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google