Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανδρούλλα Καμιναρά Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ευρωπαική Επιτροπή 2015 Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξιακής Βοήθειας, η τεχνολογία και ο ρόλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανδρούλλα Καμιναρά Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ευρωπαική Επιτροπή 2015 Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξιακής Βοήθειας, η τεχνολογία και ο ρόλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανδρούλλα Καμιναρά Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ευρωπαική Επιτροπή 2015 Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξιακής Βοήθειας, η τεχνολογία και ο ρόλος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

2 Δομή της ομιλίας Α. Ευρωπαικό έτος ανάπτυξης το 2015 Τι επιδιωκει? Β. Από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας στις διαβουλεύσεις για την μετά 2015 περίοδο Αναπτυξιακή Βοήθεια Παγκόσμιες εξελίξεις Τι συζητείται Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα Γ. Η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών Δ. Γιατί είναι σημαντική η τεχνολογία και η μεταφορά γνώσεων ? Ο ρόλος των ΗΜ και των ΜΥ Ε. Πηγές περαιτέρω πληροφοριών Option for white background (regarding text visibility and to safe inkjet)

3 @EYD2015 @akaminara @EUROPEAID

4 1. Να ενημερώσει τους πολίτες της ΕΕ για τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η ΕΕ, 2. Να καλλιεργήσει την άμεση συμμετοχή, την κριτική σκέψη και το ενεργό ενδιαφέρον των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων της ΕΕ σε σχέση με τη συνεργασία για την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της χάραξης και εφαρμογής πολιτικής. 3. Να ευαισθητοποιήσει για τα οφέλη της συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη, καθώς και να καλλιεργήσει στους πολίτες της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών ένα αίσθημα κοινής ευθύνης, αλληλεγγύης και ευκαιρίας σε έναν μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΈΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ (EYD2015);

5 Δομή της ομιλίας Α. Ευρωπαικό έτος ανάπτυξης το 2015 Τι επιδιωκει? Β. Από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας στις διαβουλεύσεις για την μετά 2015 περίοδο Αναπτυξιακή Βοήθεια Παγκόσμιες εξελίξεις Τι συζητείται Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα Γ. Η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών Δ. Γιατί είναι σημαντική η τεχνολογία και η μεταφορά γνώσεων ? Ο ρόλος των ΗΜ και των ΜΥ Ε. Πηγές περαιτέρω πληροφοριών Option for white background (regarding text visibility and to safe inkjet)

6 Αναπτυξιακή Βοήθεια International Cooperation and Development

7 EU: largest donor in the world 48 57 24 9 4 EU28 Non-EU DAC members USA Japan Canada Sources: DAC & European Commission 2013 ODA net disbursements (billion euro) International Cooperation and Development

8 European Neighbourhood and Partnership Instruments (ENPI) Development Cooperation Instrument (DCI) European Development Fund (EDF) Geographical coverage financial instruments Eastern Europe Mediterranean Africa Caribbean Pacific Asia Latin America South Africa Latin America Asia International Cooperation and Development

9 Challenges at international level Case study: Aid fragmentation in Mozambique (2008) Japan 2% Portugal 1% France 1% 10 donors 5% IDA 19% EC 12% AfDF 7% UK 7% Sweden 7% USA 6% Denmark 5% Norway 5% Netherlands 5% Canada 4% Germany 4% Ireland 4% Finland 2% Italy 2% Spain 2% Switzerland 2% Canada 4% Source: 2011 OECD report on division of labour: addressing cross-country fragmentation of aid, November 2011 International Cooperation and Development

10 Millennium Development Goals (MDGs) To be achieved by 2015 – now negotiations on Post 2015 International Cooperation and Development

11 The EU response €1 billion MDG initiative to target the off-track MDGs International Cooperation and Development

12 EU contribution to the Millennium Development Goals Key results from European Commission programmes 2004-2012 International Cooperation and Development

13 Στόχος 1. Τελος στην φτώχεια Στόχος 5. Την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών Στόχος 10. Μείωση των ανισοτήτων μέσα και μεταξύ των χώρων Στόχος 12. Εξασφάλιση βιώσιμων πρότυπων παραγωγής και κατανάλωσης Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης – Sustainable Development Goals 1.3. Να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο κατάλληλα συστήματα κοινωνικής προστασίας και μέτρα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των δαπέδων, καθώς και επίτευξη ουσιαστικής κάλυψης των φτωχών και των ευάλωτων ομάδων 5.1 Την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών 10.1 Μέχρι το 2030, σταδιακή επίτευξη και διατήρηση της ανάπτυξης για τα άτομα που έχουν εισόδημα του κατώτερου του μ.ο. Του 40% του πληθυσμού, με ρυθμό υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο 12.α Να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική τους ικανότητα για να κινηθούν προς την κατεύθυνση περισσότερο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής

14 Στόχος 17 να ενισχύσει τα μέσα εφαρμογής και να αναζωογονηθεί η παγκόσμια σύμπραξη για αειφόρο ανάπτυξη: χρηματοδότηση, την τεχνολογία, την ανάπτυξη ικανοτήτων Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης – Sustainable Development Goals Τεχνολογία 17.6 Ενίσχυση Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και τριγωνική περιφερειακή και διεθνή συνεργασία και την πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία και να βελτιώσουν την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των υφιστάμενων μηχανισμών, ιδίως στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, και μέσω ενός παγκόσμιου μηχανισμού διευκόλυνσης της μεταφοράς τεχνολογίασ 17.7 την προώθηση της ανάπτυξης, τη μεταφορά, τη διάδοση και διάχυση των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες με ευνοϊκούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων και των προτιμησιακών όρων, όπως έχει συμφωνηθεί αμοιβαία 17.8 Την πλήρη λειτουργία της τράπεζας τεχνολογίας και επιστήμης, την τεχνολογία και την καινοτομία, δημιουργία μηχανισμό ανάπτυξης ικανοτήτων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέχρι το 2017 που να ενισχυθεί την χρήση ιδίως της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών

15 Πηγές χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (μ.ο. 2007-2009)

16 Μηχανισμός μεταφοράς τεχνολογίας

17 Δομή της ομιλίας Α. Ευρωπαικό έτος ανάπτυξης το 2015 Τι επιδιωκει? Β. Από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας στις διαβουλεύσεις για την μετά 2015 περίοδο Αναπτυξιακή Βοήθεια Παγκόσμιες εξελίξεις Τι συζητείται Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα Γ. Η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών Δ. Γιατί είναι σημαντική η τεχνολογία και η μεταφορά γνώσεων ? Ο ρόλος των ΗΜ και των ΜΥ Ε. Πηγές περαιτέρω πληροφοριών Option for white background (regarding text visibility and to safe inkjet)

18 #EYD2015 #akaminara #EUROPEAID

19 Αποτελέσματα Ευρωρόμετρου σχετικά με την Αναπτυξιακή βοήθεια Ε.Ε. Ελλάδα

20 Αποτελέσματα Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την Αναπτυξιακή βοήθεια

21 Αποτελέσματα Ευρω-βαρόμετρου σχετικά με την Αναπτυξιακή βοήθεια

22

23

24

25

26 Δομή της ομιλίας Α. Ευρωπαικό έτος ανάπτυξης το 2015 Τι επιδιωκει? Β. Από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας στις διαβουλεύσεις για την μετά 2015 περίοδο Αναπτυξιακή Βοήθεια Παγκόσμιες εξελίξεις Τι συζητείται Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα Γ. Η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών Δ. Γιατί είναι σημαντική η τεχνολογία και η μεταφορά γνώσεων ? Ο ρόλος των ΗΜ και των ΜΥ Ε. Πηγές περαιτέρω πληροφοριών Option for white background (regarding text visibility and to safe inkjet)

27 #EYD2015 #akaminara #EUROPEAID

28 Χρήστες διαδικτύου

29 Ανάπτυξη – διάφοροι δείκτες

30 How Digital is Greece?

31 #EYD2015 #akaminara #EUROPEAID

32 Digital Single Market - Ενιαία ψηφιακή αγορά

33 European Digital Economy - Ενιαία ψηφιακή οικονομία

34 The European Union 500 million people - 28 countries - a single market* 7% of the World's population 24% of world expenditure on research 32% of high-impact publications 32% of patent applications Candidate and potential candidate countries *Free movement of people, goods, services and capital Member states of the European Union

35 Find out more: https://europa.eu/eyd2015/en www.ec.europa.eu/horizon2020 http://ec.europa.eu/digital- agenda/en/digital-single-market

36 Δομή της ομιλίας Α. Ευρωπαικό έτος ανάπτυξης το 2015 Τι επιδιωκει? Β. Από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας στις διαβουλεύσεις για την μετά 2015 περίοδο Αναπτυξιακή Βοήθεια Παγκόσμιες εξελίξεις Τι συζητείται Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα Γ. Η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών Δ. Γιατί είναι σημαντική η τεχνολογία και η μεταφορά γνώσεων ? Ο ρόλος των ΗΜ και των ΜΥ Ε. Πηγές περαιτέρω πληροφοριών Option for white background (regarding text visibility and to safe inkjet)

37 Benefits of International research access to knowledge open up markets sharing expertise improve research quality science diplomacy higher global profile 37

38 HORIZON 2020: Open to the world 1. Projects can include international partners 2. Targeted opening - In certain topics in calls for proposals, inclusion of international partners may be: a) encouraged or b) required 3. Coordinated calls - Used for specific actions (e.g. identified through joint steering committees). Paired calls, linked evaluations, two contracts, e.g.: a) EU-Japan R&D Cooperation in Net Futures b) Partnering with Brazil on advanced biofuels 38

39 39  Applicants from non-EU countries are eligible to take part in Horizon 2020 programmes, even as coordinator  All proposals must meet certain minimum conditions (in Rules for Participation) Rules of participation

40 40 Rules of participation Minimum Conditions:  For standard (cooperative) research projects:  3 participants from different Member States or associated countries In addition, participants from any other country in the world can also be included  For actions aimed at individuals, like European Research Council or Marie Skłodowska-Curie :  1 researcher  1 host institution  1 project

41 Eligible for automatic funding* Provided for in the work programme Provided for by bilateral agreement Exceptionally, project by project, decided by the European Commission No EU Funding Eligibility for funding 41 *Legal entities established in Member States Associated Countries Developing economies (Annex A) European Interest Organisations

42 Societal challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies 42

43 Taking part in Project Participant (signs Grant Agreement) With or without funding Third Party (does not sign Grant Agreement) Without (direct) funding Options for taking part 43

44 Does not sign Grant Agreement but a private Agreement with one or more of the full participants (pre-existing relation) The participant for which the third party carries out work must ensure that it is possible to exercise its IPR rights (e.g. Access) The work to be carried out by the third party shall be identified in the grant agreement Eligibility for funding? Similar conditions as if signing the Grant Agreement* * See Slide 14 "Third Party" Option 44

45 A €80 billion research and innovation funding program (2014 -2020) A response to economic crisis by investing in future jobs and growth It addresses people's concerns about their livelihoods, safety and environment 45 WHAT IS HORIZON 2020? Open to the world

46 Horizon 2020 46 A single programme Coupling research with innovation: 'from lab to market' Focus on societal challenges: health, clean energy, transport, etc. Open to participation: companies, universities, institutes in EU and beyond

47 47

48 European Research Council Supporting top researchers from anywhere in the world to work in Europe Future and Emerging Technologies Supporting visionary thinking through collaborations between science and engineering Marie Skłodowska-Curie actions Providing opportunities for training and career development of individual researchers Research infrastructures- including e-infrastructure Ensuring access to world-class facilities Excellent science 48

49 Leadership in enabling and industrial technologies Emphasising key technologies in areas such as advanced manufacturing, microelectronics, nanotechnology, biotechnology, ICT and space Industrial leadership 49

50 HORIZON 2020: Open to the world GENERAL OPENNESS Horizon 2020 is open to participation of researchers from anywhere in the world, to: Extend the frontiers of scientific knowledge Tackle challenges that affect us all Make industries more competitive 50

51 How does it work? 51 Find a relevant call Find partner(s) Submit a proposal Get involved!

52 Where to find more information and where to apply? Horizon 2020 Participant Portal Research and Innovation European Commission http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ho me.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ho me.html Horizon 2020 European Commission http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ Incontact (NCP's network) http://www.ncp- incontact.eu/nkswiki/index.php?title=Main_Page http://www.ncp- incontact.eu/nkswiki/index.php?title=Main_Page 52


Κατέβασμα ppt "Ανδρούλλα Καμιναρά Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ευρωπαική Επιτροπή 2015 Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξιακής Βοήθειας, η τεχνολογία και ο ρόλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google