Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εποχή Χαλκού 3000-1100 πΧ Μυκηναϊκός Πολιτισμός 1600-1100 πΧ Bronze age (3000-1100 BC) Mycenaean Civilization (1600-1100 BC)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εποχή Χαλκού 3000-1100 πΧ Μυκηναϊκός Πολιτισμός 1600-1100 πΧ Bronze age (3000-1100 BC) Mycenaean Civilization (1600-1100 BC)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εποχή Χαλκού 3000-1100 πΧ Μυκηναϊκός Πολιτισμός 1600-1100 πΧ Bronze age (3000-1100 BC) Mycenaean Civilization (1600-1100 BC)

2 Ελλάδα Εποχή χαλκού (3000-1100 πΧ) Κυκλαδικός πολιτισμός Μινωικός πολιτισμός Μυκηναϊκός πολιτισμός

3

4 1. Περιγράφω το έργο της μυκηναϊκής τέχνης που μου αρέσει περισσότερο. 2. Ο ……………………..ανέσκαψε την ακρόπολη των Μυκηνών. 3. Τοποθετώ ιεραρχικά τις κοινωνικές τάξεις στην κοινωνική πυραμίδα των Μυκηναίων : ιερατείο – δήμος – αυλικοί – δούλοι – άναξ. 4. Γράφω τα κέντρα του μυκηναϊκού πολιτισμού και τα τοποθετώ στο χάρτη. Μ……………….., Τ…....................... Π………………... Θ…………………

5 5. Οι Μυκηναίοι μιλούσαν ……………………και χρησιμοποιούσαν ως γραφή τη …………………., που ήταν σ…………………..γραφή. Βρέθηκε αποτυπωμένη σε πήλινες ……………… Την αποκρυπτογράφησαν ο …………………και ο ……………… Η γνώση της γραφής ήταν προνόμιο εξειδικευμένων ………………..που εργάζονταν στα ανάκτορα. Γράφω το όνομά μου στη γραμμική Β ……………………….. Γράφω τη χρονολογία γέννησής μου …………………………….

6 6. Θρησκεία : η κυρίαρχη μυκηναϊκή θεότητα ήταν η ………………… Άλλοι θεοί ήταν οι.…………………............. Οι Μυκηναίοι διακρίθηκαν στη μνημειακή αρχιτεκτονική : (α) κ…………….οχυρώσεις (β) θ……………τάφοι

7 7. Το μυκηναϊκό ανάκτορα ήταν χτισμένο στην …………………., που ήταν οχυρωμένη με ………………………….τείχη. Γράφω τα μέρη του μυκηναϊκού ανακτόρου. α…………. π……………… δ……………. ε…………. θ……………

8 8. Οι μυκηναϊκοί τάφοι ήταν δύο ειδών: (α) λ………….. τάφοι με ε………….. στήλες (β) θ…………………..τάφοι δ.............. κ………….. θ……………. θ…………..ο……….. λ…………. Γράφω τα μέρη του θολωτού τάφου: (α)…………………..(β)………………………(γ)…………………..

9 9. Τέχνη : (α) τ……………………. Ζωγραφίζω τη μυκηναϊκή τοιχογραφία

10 (β) κ…………… Ζωγραφίζω το αγγείο

11 (γ) μεταλλοτεχνία: (γ1) κ……………… (γ2) σ………….. (γ3) ξ…………και ε…………… (γ4) χρυσές π…………………. νεκρών βασιλιάδων.


Κατέβασμα ppt "Εποχή Χαλκού 3000-1100 πΧ Μυκηναϊκός Πολιτισμός 1600-1100 πΧ Bronze age (3000-1100 BC) Mycenaean Civilization (1600-1100 BC)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google