Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μυκηναϊκός Πολιτισμός πΧ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μυκηναϊκός Πολιτισμός πΧ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μυκηναϊκός Πολιτισμός 1600-1100 πΧ
Εποχή Χαλκού πΧ Μυκηναϊκός Πολιτισμός πΧ Bronze age ( BC) Mycenaean Civilization ( BC)

2 Ελλάδα Εποχή χαλκού (3000-1100 πΧ) Κυκλαδικός πολιτισμός
Μινωικός πολιτισμός Μυκηναϊκός πολιτισμός

3

4 1. Περιγράφω το έργο της μυκηναϊκής τέχνης που μου αρέσει περισσότερο.
2. Ο ……………………..ανέσκαψε την ακρόπολη των Μυκηνών. 3. Τοποθετώ ιεραρχικά τις κοινωνικές τάξεις στην κοινωνική πυραμίδα των Μυκηναίων : ιερατείο – δήμος – αυλικοί – δούλοι – άναξ. 4. Γράφω τα κέντρα του μυκηναϊκού πολιτισμού και τα τοποθετώ στο χάρτη. Μ……………….., Τ… Π……………… Θ…………………

5 5. Οι Μυκηναίοι μιλούσαν ……………………και χρησιμοποιούσαν ως γραφή τη …………………., που ήταν σ…………………..γραφή. Βρέθηκε αποτυπωμένη σε πήλινες ……………… Την αποκρυπτογράφησαν ο …………………και ο ……………… Η γνώση της γραφής ήταν προνόμιο εξειδικευμένων ………………..που εργάζονταν στα ανάκτορα. Γράφω το όνομά μου στη γραμμική Β ……………………….. Γράφω τη χρονολογία γέννησής μου …………………………….

6 6. Θρησκεία : η κυρίαρχη μυκηναϊκή θεότητα ήταν η ………………… Άλλοι θεοί ήταν οι .………………….............
Οι Μυκηναίοι διακρίθηκαν στη μνημειακή αρχιτεκτονική : (α) κ…………….οχυρώσεις (β) θ……………τάφοι

7 7. Το μυκηναϊκό ανάκτορα ήταν χτισμένο στην …………………
7. Το μυκηναϊκό ανάκτορα ήταν χτισμένο στην …………………., που ήταν οχυρωμένη με ………………………….τείχη. Γράφω τα μέρη του μυκηναϊκού ανακτόρου. δ……………. ε…………. θ…………… π……………… α………….

8 8. Οι μυκηναϊκοί τάφοι ήταν δύο ειδών:
(α) λ………….. τάφοι με ε………….. στήλες (β) θ…………………..τάφοι λ…………. θ…………..ο……….. κ………….. θ……………. δ Γράφω τα μέρη του θολωτού τάφου: (α)…………………..(β)………………………(γ)…………………..

9 9. Τέχνη : (α) τ……………………. Ζωγραφίζω τη μυκηναϊκή τοιχογραφία

10 (β) κ…………… Ζωγραφίζω το αγγείο

11 (γ) μεταλλοτεχνία: (γ1) κ………………
(γ2) σ………… (γ3) ξ…………και ε…………… (γ4) χρυσές π…………………. νεκρών βασιλιάδων.


Κατέβασμα ppt "Μυκηναϊκός Πολιτισμός πΧ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google