Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης1/40 Διάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Χαράλαμπος Καραγιαννίδης ΠΤΕΑ-ΠΘ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης1/40 Διάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Χαράλαμπος Καραγιαννίδης ΠΤΕΑ-ΠΘ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης1/40 Διάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Χαράλαμπος Καραγιαννίδης ΠΤΕΑ-ΠΘ karagian@uth.gr

2 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης2/40 σύνοψη σύντομη επισκόπηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  εισαγωγή - what, why, how  ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού/λογισμικού εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης & διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού  δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, συστήματα διαχείρισης μάθησης και μαθησιακού περιεχομένου  μάθηση μέσω κινητών συσκευών

3 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης3/40 what ορισμός  εφαρμογές ΤΠΕ που μπορούν να υποστηρίξουν κάποιο στάδιο της εκπαίδευσης άλλοι όροι  educational technologies, learning technologies  e-learning  technology-supported learning, technology-enhanced learning  CAI, CAL, etc

4 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης4/40 what NOT για παράδειγμα, όταν περιηγούμαστε στο web μαθαίνουμε  είναι το web εκπαιδευτική τεχνολογία? προϋπόθεση  υπάρχει εκπαιδευτικός στόχος, και εκπαιδευτικός σχεδιασμός  π.χ. ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, παρουσίαση όλων των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (και όχι μόνο του τελικού αποτελέσματος), κλπ, κλπ, κλπ

5 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης5/40 why demand  κοινωνία της γνώσης -> το πιο σημαντικό αγαθό είναι η γνώση, η έννοια της μάθησης αλλάζει, ανάγκη για δια- βίου εκπαίδευση για όλους, κλπ supply  εκπαιδευτική τεχνολογία -> anyone, anytime, anyplace αποτέλεσμα  οι μεγαλύτερες βιομηχανίες του internet -> e-health, e- learning

6 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης6/40 how – past ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού  κυρίως οικονομικά και διαχειριστικά οφέλη πολυμέσα και υπερμέσα  ποιοτικότερο εκπαιδευτικό υλικό

7 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης7/40 how – present ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικού, κλπ  behavioral, constructive, collaborative, etc διάθεση/διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικού, κλπ  δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, συστήματα διαχείρισης μάθησης και μαθησιακού περιεχομένου, κλπ

8 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης8/40 how – future ας το αφήσουμε για το τέλος …

9 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης9/40 σύνοψη σύντομη επισκόπηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  εισαγωγή - what, why, how  ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού/λογισμικού εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης & διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού  δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, συστήματα διαχείρισης μάθησης και μαθησιακού περιεχομένου  μάθηση μέσω κινητών συσκευών

10 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης10/40 εισαγωγή πρόβλημα  έχουμε αναπτύξει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και θέλουμε να το διαθέσουμε στους χρήστες μας λύση  το αποθηκεύουμε σε ένα CD και το αποστέλλουμε χαρακτηριστικά συμβατή λύση, σχετικά οικονομική  δυσκολία ανανεώσεων, δυσκολία αξιοποίησης

11 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης11/40 δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης κύριες λειτουργίες (εκπαιδευτές/τριες)  δημοσίευση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  επικοινωνία  διαχείριση εικονικών τάξεων  διαχείριση πληροφορίας που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία κύριες λειτουργίες (εκπαιδευόμενοι/ες)  πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό  επικοινωνία  συμμετοχή σε εικονικές τάξεις  διαχείριση πληροφορίας που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία anyone, anytime, anyplace

12 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης12/40 παραδείγματα/επιδείξεις eClassWebCT/Blackboard CentraIBM Lotus

13 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης13/40 συστήματα διαχείρισης μάθησης

14 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης14/40 LMS objectives to simplify the administration of learning/training programs within an organization  for employees, it helps them to plan their learning progress, and to communicate and collaborate with their peers  for administrators, it helps them to target, deliver, track, analyze, and report on their employees learning "condition" within the organization

15 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης15/40 συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου

16 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης16/40 LCMS objectives LCMS is a system (mostly web-based) that is used to author, approve, publish, and manage learning objects (RLOs)  anything that can be used and re-used for learning  the smallest independent instructional experience, which includes an objective, a learning activity and an assessment part in a LCMS, you would have libraries of RLOs that can be used either independently, or as a part of larger instruction sets (one RLO --> many courses --> many learners)

17 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης17/40 LCMS workflow process instructional designers would create either new RLOs targeting specific performance goals, or new courses by assembling already created RLOs editors (senior instructional designers/ learning officers) would view the submitted RLO/course, and either approve or reject it; if approved, the RLO/course would be made available to all to use, otherwise it would be sent back for revision personalization rules would set in, targeting the new RLOs/courses to those who fit its profile RLOs and courses that have outlived their usefulness would either be backed up and archived, or just deleted from the repository

18 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης18/40 advantages for learners (1/3) the LCMS caters to the learner's need to be instantly gratified  RLOs can be created by resident instructional designers, who can react quickly to any foreseeable knowledge gaps  for example, if there is a product launch due in a month's time, the training department can expect a knowledge gap to exist in the sales department with regards to this new product  using the LCMS, resident instructional designers could consult with subject matter experts and quickly create new RLOs (or courses) that would target this gap  for the sales reps, this instruction is of high value as it is available when they need it the most - no more waiting for mass training sessions

19 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης19/40 advantages for learners (2/3) with the LCMS learners get the instruction when they desire (a.k.a. just-in-time learning), and they also get only that portion of the instruction that they desire (a.k.a. granular learning, or just-enough learning)  and this is a big thing  going by the same product launch scenario, if there was a mass training session for the sales reps, many would have to sit-in for the entire training session that might span a whole day or more, when all that they really needed was a particular 20 minutes portion of that session  the LCMS and the RLOs cater to this need to have just- enough instruction

20 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης20/40 advantages for learners (3/3) thirdly, the learner is able to personalize his learning experience  think of the Amazon.com type of personalization model and visualize this change: books equal RLOs  now, when you browse for RLOs (or courses), you will get recommendations based on your previous RLO requests  you can see the reviews and comments of other RLO users before you make your own choice  you could search by category, author, ratings, etc  put simply, you could personalize the entire RLO catalogue to suit your needs

21 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης21/40 tutors paradigm shift (1/3) the idea of knowledge bits (RLOs) requires a small but immense change in thinking  instead of looking at trainings as linear processions with a beginning, middle and end, we must now look at trainings as clusters of independent, stand alone bits of knowledge  they are certainly related to each other and they may be viewed together, but they may also be viewed singly  just as you can enter a web site at any page and leave at any point, so too can training consumers

22 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης22/40 tutors paradigm shift (2/3) lose the notion of a class of eager learners trapped before you for a day  these new consumers of training can come in at nearly any point in the training, stay as long or as short as they wish and leave when either they are bored or when they have learned what they want  bits of the training may be used in dozens of different trainings for different people  designers will now develop instructional goals, piece together knowledge bits based on those goals and develop clear navigation

23 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης23/40 tutors paradigm shift (3/3) navigation becomes crucial  trainings must be developed to allow, indeed to help the learner get to exactly the point they wish, and then helping them learn and understand that exact piece of information, knowing that once they get what they want, they will leave  no evaluations...no thanks...no flowers

24 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης24/40 σύνοψη σύντομη επισκόπηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  εισαγωγή - what, why, how  ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού/λογισμικού εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης & διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού  δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, συστήματα διαχείρισης μάθησης και μαθησιακού περιεχομένου  μάθηση μέσω κινητών συσκευών

25 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης25/40 oρισμός κάθε μορφή μάθησης που  πραγματοποιείται χωρίς ο εκπαιδευόμενος να είναι σε ένα συγκεκριμένο, προκαθορισμένο σημείο  αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ασύρματες τεχνολογίες όπως  Wi-Fi, Bluetooth, multi-hop wireless LAN and the global wireless technologies such as GPS, GSM, GPRS, 3G and satellite systems (εξήγηση για το καθένα)  mobile phones, personal digital assistants (PDAs), or laptop computers

26 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης26/40 επίσης το mobile learning "συμβαίνει παντού"  οι μαθητές/τριες διαβάζουν στο λεωφορείο πριν από τις εξετάσεις τους  οι γιατροί αποκτούν νέες γνώσεις στις συζητήσεις στους διαδρόμους του νοσοκομείου  οι μαθητές/τριες μαθαίνουν ξένες γλώσσες καθώς ταξιδεύουν  γενικά, υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις για formal/informal μάθηση καθώς οι άνθρωποι κινούνται

27 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης27/40 πλεονεκτήματα είναι φθηνά, σε σχέση με τους υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα για ubiquitous ("πανταχού παρόν") computing προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες και προωθούν την ανάπτυξη του information literacy προσφέρουν δυνατότητες για συνεργατική μάθηση προσφέρουν δυνατότητες για ανεξάρτητη μάθηση (independent learning) διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες

28 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης28/40 επίπεδα αξιοποίησης

29 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης29/40 λογισμικό δεν υπάρχει ακόμη η "killer-app" εκπαιδευτική εφαρμογή για palmtops υπάρχουν οι συνηθισμένες εφαρμογές  επεξεργασία κειμένου  λογιστικά φύλλα  internet  e-books

30 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης30/40 προβλήματα κόστος  ειδικά λόγω της ραγδαίας εξέλιξης, που απαξιώνει γρήγορα την αντίστοιχη τεχνολογία ευαισθησία  ειδικά για σχολικά περιβάλλοντα τεχνικά προβλήματα  μπαταρίες, σύνδεση, συμβατό λογισμικό  έλλειψη εκπαιδευτικού λογισμικού

31 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης31/40 επίδειξη

32 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης32/40 παράδειγμα 1 – Cooties game διδάσκει την εξάπλωση των μεταδιδομένων νόσων  ο/η εκπαιδευτικός μεταδίδει τη νόσο στο palmtop ορισμένων παιδιών, καθώς και διαφορετικά επίπεδα ανοσίας σε άλλα  τα παιδιά στέλνουν μηνύματα το ένα στο άλλο, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται η ασθένεια σε άλλα palmtops  όταν το palmtop ενός παιδιού "κολλήσει" τη νόσο, το παιδί κάθεται κάτω

33 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης33/40 παράδειγμα 2 – Geney TM διδάσκει την εξέλιξη των ειδών (γενετική)  το palmtop κάθε παιδιού είναι ένα ενυδρείο με συγκεκριμένα ψάρια που γεννούνται, μεγαλώνουν, αναπαράγονται, πεθαίνουν, κλπ  τα παιδιά μπορούν να ανταλλάξουν ψάρια  σκοπός είναι, μέσα από αυτή την ανταλλαγή, να φτιάξουν ένα είδος ψαριών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

34 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης34/40 παράδειγμα 3 – DEPICT χρησιμοποιούν palmtops για την επίσκεψη μαθητών/τριών τους βοτανικούς κήπους  για την προετοιμασία της επίσκεψης (όροι, κλπ)  για παρατηρήσεις και μετρήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης  για την ανάλυση των αποτελεσμάτων μετά την επίσκεψη η χρησιμοποίηση των palmtops  βελτίωσε την απόδοση των μαθητών/τριών

35 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης35/40 παράδειγμα 4 – περιβαλλοντική εκπαίδευση προσομοιώνουμε μια περιβαλλοντική καταστροφή  οι μαθητές/τριες λαμβάνουν στα laptops πληροφορίες αντίστοιχες με τη σημείο που βρίσκονται  οι συνθήκες αυτές αλλάζουν δυναμικά, ανάλογα με τις αποφάσεις που λαμβάνει η ομάδα των μαθητών/τριών (για την αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης) αντίστοιχες ιδέες υπάρχουν για τα ζώα στη ζούγκλα, κλπ

36 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης36/40 σύνοψη σύντομη επισκόπηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  εισαγωγή - what, why, how  ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού/λογισμικού εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης & διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού  δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, συστήματα διαχείρισης μάθησης και μαθησιακού περιεχομένου  μάθηση μέσω κινητών συσκευών

37 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης37/40 συμπεράσματα η εκπαιδευτική τεχνολογία προσφέρει τεράστιες νέες δυνατότητες  education & training to anyone, anytime, anyplace σήμερα επικεντρωθήκαμε στη διάθεση και διαχείριση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  LMS, LCMS, mLearning

38 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης38/40 μέλλον? ubiquitous computing and ambient intelligence  learning experiences integrated in out everyday activities olpc – one laptop per child

39 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης39/40 webliography Καμπουράκης Γ. & Λουκής Ε., e-λεκτρονική μάθηση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006. Nichani M., LCMS=LMS+CMS[RLOs], elearningpost, 2001. Brandon-Hall Research  www.brandon-hall.com www.brandon-hall.com

40 ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης40/40 ευχαριστώ για την πρόσκληση!!! ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!  karagian @ (uth.gr, acm.org, ieee.org)  http://karagian.users.uth.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΜΣ ΠΤΔΕΔιάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Υλικού Χ. Καραγιαννίδης1/40 Διάθεση & Διαχείριση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Χαράλαμπος Καραγιαννίδης ΠΤΕΑ-ΠΘ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google