Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τελική εργασία του μαθήματος “Σχεδιασμός Δημιουργικού & Διαφημιστικών Μηνυμάτων” Ιανουάριος 2054 Ομάδα Χ Ονοματεπώνυμο 1 Ονοματεπώνυμο 2 Ονοματεπώνυμο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τελική εργασία του μαθήματος “Σχεδιασμός Δημιουργικού & Διαφημιστικών Μηνυμάτων” Ιανουάριος 2054 Ομάδα Χ Ονοματεπώνυμο 1 Ονοματεπώνυμο 2 Ονοματεπώνυμο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τελική εργασία του μαθήματος “Σχεδιασμός Δημιουργικού & Διαφημιστικών Μηνυμάτων” Ιανουάριος 2054 Ομάδα Χ Ονοματεπώνυμο 1 Ονοματεπώνυμο 2 Ονοματεπώνυμο 3 Ονοματεπώνυμο 4 Ονοματεπώνυμο 5

2 Περιεχόμενα 1.Παρουσίαση μελών ομάδας 1.1CV 1 1.2CV 2 1.3CV 3 1.4CV 4 1.5CV 5 2.Δημιουργικές ιδέες ομάδας 2.1Creative Concept 1 2.2Creative Concept 2 2.3Creative Concept 3 2.4Creative Concept 4 2.5Creative Concept 5 3.Επιλογή Δημιουργικής ιδέας 4.Παράδειγμα 1 διαφημιστικού μηνύματος με την μορφή video (storyboard) 5.Παράδειγμα 1 διαφημιστικού μηνύματος με την μορφή banner (web banner). 6.Παράδειγμα 1 ηχητικού διαφημιστικού μηνύματος (podcast ad). 7.Παράδειγμα 2 διαφημιστικού μηνύματος με την μορφή video (storyboard) 8.Παράδειγμα 2 διαφημιστικού μηνύματος με την μορφή banner (web banner). 9.Παράδειγμα 2 διαφημιστικού μηνύματος με την μορφή banner (web banner).

3 1. Παρουσίαση ομάδας

4 Ονοματεπώνυμο 1 (Βιογραφικό σημείωμα*) …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. … …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. … … …. …. …. … … …. ….. … … … … ….. … … … … … … … (Βιογραφικό σημείωμα συνέχεια) …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. … …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …… … … … * Παρουσίαση του φοιτητή σε συνεχές κείμενο με στόχο την ανάδειξη της προσωπικότητας του, των δεξιοτήτων του και του ενδιαφέροντος του για το δημιουργικό στο χώρο της διαφήμισης.

5 2. Δημιουργικές Ιδέες

6 CONCEPT 1 o …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. … …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. CONCEPT 1 o (συνέχεια) …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. … …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. ….

7 3. Επιλογή Δημιουργικής Ιδέας

8 Η Δημιουργική Ιδέα που επιλέχθηκε ήταν …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. … …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. Λόγοι επιλογής της Δημιουργικής Ιδέας * … …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. … …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. * Για να τεκμηριώσετε την επιλογή σας, χρησιμοποιείστε τον δεκάλογο της Unilever, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα.

9 4. Παράδειγμα 1 διαφημιστικού μηνύματος με την μορφή video

10 ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΚΗΝΗ Α1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:00 – 00:01 VIDEO Περιγραφή των visuals της σκηνής Α1. AUDIO Περιγραφή των διαλόγων, των ήχων του περιβάλλοντος χώρου καθώς και της μουσικής που ακούγεται κατά την διάρκεια της σκηνής Α1. ΣΚΗΝΗ Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:01 – 00:02 VIDEO …... … … …. AUDIO … … … …. ….. ΣΚΗΝΗ Α3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:02 – 00:03 VIDEO … …. …. …. …. …. …. …. AUDIO … …. …. …. ….. ….

11 5. Παράδειγμα 1 διαφημιστικού μηνύματος με την μορφή web banner

12 Οι διάφορες κατηγορίες banners σύμφωνα με το ΙΑΒ (Internet Advertising Bureau)

13 6. Παράδειγμα 1 ηχητικού διαφημιστικού μηνύματος (podcast ad)

14 Το ηχητικού διαφημιστικό μήνυμα …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. … …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. …. …. …. …. …. … … … … …. …. …. …. ….

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16 Τρόπος αξιολόγησης δημιουργικής ιδέας/ Η μέθοδος της Unilever Κλίμακα αξιολόγησης ιδεών 0-10 (Yes=1/ No=0)

17 Banner tools free tools to create banners

18 Banner tools 1.Webbanner24 Webbanner24, found on their website webbanner24.com, is one of the best, most dynamic new banner makers with great options. They offer a wonderful collection of creative designs which you can choose from, exciting animation options, and other invaluable options you will find useful to create that engaging ad your company needs. The banners can be created in a variety of different sizes with varying widths and lengths to suit and complement your publishing website’s design. URL: http://www.webbanner24.com/http://www.webbanner24.com/ 2.BannerNow Found at bannernow.com, this company specializes in creating banner ads in Adobe Flash format. They have a wide range of images to choose from and great effects to enhance your banners. They have an extensive media library and their banner creator tools are very user friendly. URL: http://www.bannernow.comhttp://www.bannernow.com 3.BannerFans At bannerfans.com you can create banners using their free tools. You can choose from dozens of different layouts. The text fonts and styles are amazing too. They offer different border styles and you can create your banner in.png,.jpg, and.gif formats. URL: http://www.bannerfans.comhttp://www.bannerfans.com

19 Banner tools 4.BannerSketch You can use BannerSketch to create banners in just a few minutes using their free banner generator. The generator guides you in easy to follow steps that guarantee quality banners without the need of web design or programming knowledge. They have a wide variety of more than 1,300 templates and are completely free of charge. URL: http://www.bannersketch.com/.http://www.bannersketch.com/ 5.Anvsoft Anvsoft offers a downloadable banner generator at anvsoft.com/flash-banner-maker which is free of charge. The banner generator offers banners in both HTML and Flash formats. They have a wide range of text styles and dynamic effects. The process of creating a banner is broken down to easy steps that allow you to include features that will customize your banners to your unique preferences. URL: http://www.anvsoft.com/flash-banner-maker.htmlhttp://www.anvsoft.com/flash-banner-maker.html 6.Bannersnack Banner Snack is a free flash banner maker that lets you create banner ads without Flash coding. BannerSnack banner creator is an online app by SnackTools. URL: http://www.bannersnack.com/en/http://www.bannersnack.com/en/

20 Banner tools 7.My Banner Maker At My Banner Maker you can create banners using their free tools.Create free banners online easily for your Myspace, Youtube, or just about any other website! Make your own banner and get the html code to display it on other websites. URL: http://www.mybannermaker.com/http://www.mybannermaker.com/ 8.EximiousSoft Banner Maker EximiousSoft Banner Maker Software is the most powerful and easy to use tool for banner makers, banner creation, creating banner ads, web buttons, and headers etc. web graphics. URL: http://www.eximioussoft.com/bannermaker.htmhttp://www.eximioussoft.com/bannermaker.htm 9.Banner Designer Pro You can use Banner Designer Pro to create banners in just a few minutes using their free banner generator banner software with 300 gif and flash banner pre-designed templates. Create banners for Windows and Mac with banner maker. 50% discount on banner creator software. URL: http://www.bannerdesignerpro.com/http://www.bannerdesignerpro.com/


Κατέβασμα ppt "Τελική εργασία του μαθήματος “Σχεδιασμός Δημιουργικού & Διαφημιστικών Μηνυμάτων” Ιανουάριος 2054 Ομάδα Χ Ονοματεπώνυμο 1 Ονοματεπώνυμο 2 Ονοματεπώνυμο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google