Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολυωνυμικά Μοντέλα. Βήμα 1ο: Εισαγωγή των στοιχείων του Πίνακα 1 στο E-views από ένα αρχείο Excel. Από τη πτυσσόμενο μενού File επιλέγουμε New και Workfile.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολυωνυμικά Μοντέλα. Βήμα 1ο: Εισαγωγή των στοιχείων του Πίνακα 1 στο E-views από ένα αρχείο Excel. Από τη πτυσσόμενο μενού File επιλέγουμε New και Workfile."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολυωνυμικά Μοντέλα

2 Βήμα 1ο: Εισαγωγή των στοιχείων του Πίνακα 1 στο E-views από ένα αρχείο Excel. Από τη πτυσσόμενο μενού File επιλέγουμε New και Workfile. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου {Workfile Range} όπου ζητείται να δηλωθεί το χρονικό διάστημα των τιμών που θα εισαχθούν. Σύμφωνα με τα δεδομένα του συγκεκριμένου παραδείγματος τα στοιχεία του πίνακα διαρθρώνονται κατά αύξοντα αριθμό και όχι χρονικά, συνεπώς επιλέγεται στην επιλογή Frequency το Integer date και το εύρος των στοιχείων Start date: 1993 και End date: 2000

3 Για την εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο Excel επιλέγουμε File/Import/Read Text-Lotus- Excel Στην επιλογή Upper left data cell εισάγεται το πρώτο κελί που περιέχει δεδομένα στην περίπτωση του παραδείγματος το Β2. Στην επιλογή Names of series or Numbers of series

4 Βήμα 2ο: Δημιουργία Γραφικών Παραστάσεων. Επιλέγουμε View/Open Selected/One Window/Open Group. Εμφανίζεται το παράθυρο Group: UNTITLED που ουσιαστικά παρουσιάζει όλα τα δεδομένα του Πίνακα 1. Επιλέγουμε Group/Graph/Line. Θα εμφανιστεί η γραφική παράσταση της Εικόνας 6. Για την επαναφορά στο φύλο με τις τιμές επιλέγεται ξανά το πτυσσόμενο μενού View και την επιλογή SpreadSheet.

5 Υποδείγματα με Πολυωνυμικά Κατανεμημένες Χρονικές Επιδράσεις Επίδραση της την τρέχουσα περίοδο (t): Επίδραση της την τρέχουσα περίοδο (t-1): Επίδραση της την τρέχουσα περίοδο (t-2): Επίδραση της την τρέχουσα περίοδο (t-3): Επίδραση της την τρέχουσα περίοδο (t-4):

6 Η γενική μορφή αυτών των υποδειγμάτων είναι η εξής:

7 Εκτίμηση πολυωνυμικών υποδειγμάτων Η εντολή που θα δοθεί στο e-views είναι η εξής : Y c PDL(x,3,2) Όπου Y: εξαρτημένη μεταβλητή C: σταθερά PDL: polunomial distributed lags X: ανεξάρτητη μεταβλητή 3: σειρές, Κ 2: βαθμός πολυώνυμου.

8

9 w0t = (xt + xt-1 +... + xt-s) w1t = (xt-1 + 2xt-2 +... + sxt-s) w2t = (xt-1 + 22 xt-2 +... +s2 xt-s) w3t = (xt-1 + 23 xt-2 +... +s3 xt-s) z = 0 β0 = f(0) = α0 z = 1 β1 = f(1) = α0 + α1 + α2 + α3 z = 2 β2 = f(2) = α0 + 2α1 +22 α2 + 23 α3


Κατέβασμα ppt "Πολυωνυμικά Μοντέλα. Βήμα 1ο: Εισαγωγή των στοιχείων του Πίνακα 1 στο E-views από ένα αρχείο Excel. Από τη πτυσσόμενο μενού File επιλέγουμε New και Workfile."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google