Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 1/27 5/3/2015 Διάλεξη 4 Ευχρηστία Ανάπτυξη Εφαρμογών για την Εκπαίδευση &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 1/27 5/3/2015 Διάλεξη 4 Ευχρηστία Ανάπτυξη Εφαρμογών για την Εκπαίδευση &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 1/27 5/3/2015 Διάλεξη 4 Ευχρηστία Ανάπτυξη Εφαρμογών για την Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

2 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 2/27 5/3/2015 Σύνοψη μαθήματος 1.Εισαγωγή 2.Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Εργασία 3.Συγγραφή Επιστημονικών Κειμένων 4.Ευχρηστία

3 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 3/27 5/3/2015 Δηλαδή…

4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 4/27 5/3/2015 Σύνοψη διάλεξης Ευχρηστία  what, why, examples Αρχές ευχρηστίας  guidelines  heuristics

5 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 5/27 5/3/2015 What – definition & terms Usability (ευχρηστία) – ISO  the effectiveness, efficiency & satisfaction, with which specific groups of users perform specific tasks within specific environments of use  the ease of use and learnability of a human-made object – a software application, website, book, tool, machine, process, or anything a human interacts with User interface (διεπαφή χρήσης)  the part of the system that the user is working with Other terms  ergonomics, human factors

6 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 6/27 5/3/2015 What – components Learnability - how easy is it for users to accomplish basic tasks the first time they encounter the design? Efficiency - once users have learned the design, how quickly can they perform tasks? Memorability - when users return to the design after a period of not using it, how easily can they re establish proficiency? Errors - how many errors do users make, how severe are these errors, and how easily can they recover from the errors? Satisfaction - how pleasant is it to use the design?

7 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 7/27 5/3/2015 Why Application form  less errors  annual savings of over $550.000 Telephone device  faster dialing  annual savings of over $1.000.000 Also  ATMs  video machines  consumer appliances  etc

8 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 8/27 5/3/2015 Why (2/2) Lee L., The day the phones stopped: How people can get hurt when computers go wrong, Primus Donald I. Fine, 1992. Three Mile Island, 1980  one led mistakenly showed that a valve was closed  one important device was hidden... by a sign  the alarm system included more than 1500 visual and audio warnings

9 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 9/27 5/3/2015 Interface hall of fame

10 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 10/27 5/3/2015 Interface hall of fame (2/2)

11 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 11/27 5/3/2015 Interface hall of shame

12 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 12/27 5/3/2015 Interface hall of shame (2/3)

13 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 13/27 5/3/2015 Interface hall of shame (3/3)

14 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 14/27 5/3/2015 Μια μικρή διαφορά στο σχεδιασμό...

15 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 15/27 5/3/2015 Σύνοψη διάλεξης Ευχρηστία  what, why, examples Αρχές ευχρηστίας  guidelines  heuristics

16 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 16/27 5/3/2015 Ευχρηστία του web

17 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 17/27 5/3/2015 Ευχρηστία του web (2/2)

18 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 18/27 5/3/2015 Σημαντικά λάθη…

19 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 19/27 5/3/2015 Usability heuristics

20 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 20/27 5/3/2015 Usability heuristics Visibility of system status  The system should always keep users informed about what is going on, through appropriate feedback within reasonable time. Match between system and the real world  The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order. User control and freedom  Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. Support undo and redo. Consistency and standards  Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same thing. Follow platform conventions.

21 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 21/27 5/3/2015 Usability heuristics (2/3) Error prevention  Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem from occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for them and present users with a confirmation option before they commit to the action. Recognition rather than recall  Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The user should not have to remember information from one part of the dialogue to another. Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable whenever appropriate. Flexibility and efficiency of use  Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the expert user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow users to tailor frequent actions

22 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 22/27 5/3/2015 Usability heuristics (3/3) Aesthetic and minimalist design  Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their relative visibility. Help users recognize, diagnose, and recover from errors  Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate the problem, and constructively suggest a solution. Help and documentation  Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too large.

23 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 23/27 5/3/2015 Συζήτηση Σκεφτείτε την ευχρηστία των  www.sed.uth.gr www.sed.uth.gr  www.uth.gr www.uth.gr  www.ypepth.gr www.ypepth.gr

24 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 24/27 5/3/2015 Αλλά και των εκπαιδευτικών λογισμικών…

25 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 25/27 5/3/2015 Webliography

26 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 26/27 5/3/2015 Και η εργασία κύριε??? Αρχές ευχρηστίας από τα usability heuristics  consistence and standards  error prevention  error recovery  help Εξειδικευμένες αρχές για την ομάδα εκπαιδευομένων που σας ενδιαφέρει  e.g. Google for “usability guidelines autism” Διεπαφή χρήσης  μόνιμο template  εισαγωγή δεδομένων μέσω μενού αντί για κείμενο  undo…  επιλογή βοήθειας σε κάθε οθόνη  keep it as simple and short as the subject permits

27 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 27/27 5/3/2015 Καλό απόγευμα karagian@uth.gr


Κατέβασμα ppt "Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΑνάπτυξη Εφαρμογών για την ΕΕΑ Διάλεξη 4: Ευχρηστία 1/27 5/3/2015 Διάλεξη 4 Ευχρηστία Ανάπτυξη Εφαρμογών για την Εκπαίδευση &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google