Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικές Αρχές Τεχνολογίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικές Αρχές Τεχνολογίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικές Αρχές Τεχνολογίας
Υπηρεσία BBT Business Βασικές Αρχές Τεχνολογίας

2 Απλουστευμένη Παρουσίαση της Υπηρεσίας - 1
Δημιουργείται στην πλατφόρμα IMS o τηλεφωνικός αριθμός του πελάτη. Ο τηλεφωνικός Αριθμός προγραμματίζεται στο τερματικό. Μεταφέροντας το τερματικό από ένα υποστατικό σε άλλο, μεταφέρεται μαζί και ο τηλεφωνικός αριθμός. IMS Platfrom VoIP Channel

3 Απλουστευμένη Παρουσίαση της Υπηρεσίας - 2
4. Μέσω των απαραίτητων διεπαφών, διενεργούνται κλήσεις προς και από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα. 2. Ο αριθμός που είναι προγραμματισμένος στο τερματικό «κάνει register” στην πλατφόρμα IMS. PSTN/ISDN Network GSM Network IMS Platfrom VoIP Channel 1. Δημιουργείται ο πελάτης και ο VoIP Αριθμός του στην πλατφόρμα IMS. 3. Εφόσον ο αριθμός είναι “registered”, είναι δυνατή η διενέργεια κλήσεων.

4 Απλουστευμένη Παρουσίαση της Υπηρεσίας – 3 (Χάλκινη Σύνδεση)
IMS Network VoIP Channel IMS Network DSL Modem DSLAM IP Network Καλώδιο Cat 5 (ή Wi-Fi) VoIP VC (8.41 στη Cyta) VoIP (IMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM) VC to VLAN Association

5 Απλουστευμένη Παρουσίαση της Υπηρεσίας – 4 (Οπτική Σύνδεση)
IMS Network VoIP Channel Demarcation Device IP Network IMS Network Καλώδιο Cat 5 (ή Wi-Fi) Οπτική Σύνδεση με προγραμματισμένο VoIP (IMS) VLAN.

6 Απλουστευμένη Παρουσίαση της Υπηρεσίας – Σύνοψη
Στην απλουστευμένη μορφή ο πελάτης αγοράζει ένα «έξυπνο τηλέφωνο» (IP Phone) που υποστηρίζει την τεχνολογία SIP (Session Initiation Protocol). Ο πάροχος παρέχει στον πελάτη ένα VoIP channel (συνήθως μέσω DSL πρόσβασης, ή οπτικής σύνδεσης). Ο πελάτης προγραμματίζει τον VoIP αριθμό στo IP Phone του, το συνδέει στο Modem (ή οποιοδήποτε demarcation device) και διενεργεί κλήσεις. Αν ο πελάτης μεταφέρει το IP Phone του στο σπίτι άλλου συνδρομητή που έχει επίσης την υπηρεσία VoIP και το συνδέσει στο Modem του, τότε μπορεί να διενεργεί κλήσεις με τον δικό του αριθμό. Όμως! Τα “IP Phones” κοστίζουν πέραν των €50. Το πιο πάνω κόστος θα αποτελούσε ανατρεπτικό παράγοντα για την προώθηση της υπηρεσίας VoIP. Έτσι αποφασίστηκε: 1. H ενσωμάτωση “IP Phones” πάνω στα ίδια τα Modems. 2. Η χρήση συσκευών ΑΤΑ με ενσωματωμένα πολλά “IP Phones”. Με την πιο πάνω διευθέτηση, οι VoIP Αριθμοί προγραμματίζονται είτε πάνω στο Modem (IAD – Integrated Access Device), είτε πάνω στο ATA (Analog Telephone Adapter). Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές του, συνδέοντας τες στις ειδικές υποδοχές που βρίσκονται πίσω από το Modem ή ATA. Παράλληλα, παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα χρησιμοποίησης και “IP Phones”.

7 Υπηρεσία BBT με Χρήση IAD (Χάλκινη Σύνδεση) - 1
DSLAM Modem IAD IP Network IMS Network Τηλεφωνικό Καλώδιο VoIP VC (8.41 στη Cyta) Καλώδιο Cat 5 (ή Wi-Fi) VC to VLAN Association VoIP (IMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM)

8 Υπηρεσία BBT με Χρήση IAD (Χάλκινη Σύνδεση) - 2
Καλώδιο Cat 5 (ή Wi-Fi) DSLAM IAD IP Network IMS Network VoIP VC (8.41 στη Cyta) Τηλεφωνικό Καλώδιο VC to VLAN Association VoIP (IMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM)

9 Προγραμματισμός IAD – Σενάριο 1
Θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τον υπoλογιστή μας στο Modem και να προγραμματίσουμε το IP Phone που είναι ενσωματωμένο σε αυτό, ωσάν να πρόκειται για κανονικό IP Phone. Με το σενάριο αυτό, μεταφέροντας το IAD από ένα υποστατικό σε άλλο, μεταφέρεται μαζί και ο VoIP αριθμός. Προβλήματα: 1. Manual Προγραμματισμός. 2. Απώλεια υπηρεσίας όποτε γίνεται reset το IAD. Καλώδιο Cat 5 (ή Wi-Fi) DSLAM IAD IP Network IMS Network Τηλεφωνικό Καλώδιο VoIP VC (8.41 στη Cyta) VC to VLAN Association VoIP (IMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM)

10 Προγραμματισμός IAD – Σενάριο 2
Όπως το σενάριο 1, αλλά η σύνδεση υπολογιστή – IAD γίνεται μέσω του δικτύου CPE Management (Χρησιμοποιήθηκε στη Cyta στα αρχικά στάδια παροχής της υπηρεσίας). Με το σενάριο αυτό, μεταφέροντας το IAD από ένα υποστατικό σε άλλο, μεταφέρεται μαζί και ο VoIP αριθμός. Προβλήματα: 1. Manual Προγραμματισμός. 2. Απώλεια υπηρεσίας όποτε γίνεται reset το IAD. DSLAM VoIP (IMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM) VoIP VC (8.41 στη Cyta) IAD IP Network IMS Network Τηλεφωνικό Καλώδιο Management VC (8.40 στη Cyta) VC to VLAN Association Management (CPEMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM) CPE Management

11 Προγραμματισμός IAD – Σενάριο 3 (Αυτόματη Παροχή)
2. Προγραμματίζεται στο Port του DSLAM, το OP Number του Πελάτη DSLAM VoIP (IMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM) VoIP VC (8.41 στη Cyta) IAD IP Network IMS Network Τηλεφωνικό Καλώδιο Management VC (8.40 στη Cyta) VC to VLAN Association Management (CPEMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM) CPE Management 3. Το Modem, σε συνεργασία με το DSLAM, στέλλει στο CPE Management System το OP Number και το Port του πελάτη. 1. Με την καταχώρηση παραγγελίας, το CPEMS ενημερώνεται αυτόματα με τα ακόλουθα: VoIP Αριθμός του πελάτη OP Number του πελάτη DSLAM Port του πελάτη 4. Το CPEMS αναγνωρίζει τον πελάτη και προγραμματίζει αυτόματα τον VoIP αριθμό πάνω στο IAD.

12 Διαδικασία Αυτόματης Παροχής - Έλεγχος
Βεβαιωνόμαστε ότι το Modem έχει «επικοινωνήσει» με CPE Management System. Ελέγχουμε ότι στο CPE Management είναι καταχωρημένος ο πελάτης με τα σωστά στοιχεία σε ό,τι αφορά VoIP Number, OP Number και DSLAM Port. Βεβαιωνόμαστε ότι το Modem στέλλει στο CPE Management σωστό OP Number και DSLAM Port. Αν τα τρία πιο πάνω είναι εντάξει, τότε το Modem θα προγραμματιστεί αυτόματα από το CPE Management, με τον VoIP αριθμό του πελάτη. Ελέγχουμε μέσω CPE Management ότι o αριθμός (αριθμοί) που είναι προγραμματισμένος στο Modem έχει γίνει “registered” στην πλατφόρμα IMS.

13 Αυτόματη Παροχή - Σύνοψη
DSLAM VoIP (IMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM) VoIP VC (8.41 στη Cyta) IAD IP Network IMS Network Registration Request Relay Tag και OP Number Τηλεφωνικό Καλώδιο Management VC (8.40 στη Cyta) VC to VLAN Association Management (CPEMS) VLAN (ένα για κάθε DSLAM) VoIP: CPE Management

14 Τελικός Έλεγχος Αυτόματης Παροχής VoIP σε IAD - 1
Ένδειξη ότι ο αριθμός είναι registered στην πλατφόρμα IMS, συνεπώς είναι δυνατή η διενέργεια κλήσεων. Ένδειξη ότι ο αριθμός είναι προγραμματισμένος στο Modem.

15 Τελικός Έλεγχος Αυτόματης Παροχής VoIP σε IAD - 2
Ένδειξη ότι το Modem δεν έχει προγραμματιστεί με τον VoIP αριθμό.

16 Τελικός Έλεγχος Αυτόματης Παροχής VoIP σε IAD -3
Αλλά δεν έγινε registered στην πλατφόρμα IMS. Error Ένδειξη ότι το Modem έχει προγραμματιστεί με τον VoIP αριθμό.

17 Υπηρεσία BBT σε Χάλκινη Σύνδεση (DSL/Ethernet) - Διάταξη 1
IMS Network Τηλεφωνικό Καλώδιο συνδεδεμένο σε μια από τις υποδοχές ATA Ο VoIP αριθμός προγραμματίζεται αυτόματα πάνω στο IAD DSLAM IAD IP Network Ο VoIP αριθμός προγραμματίζεται από τον πελάτη πάνω στη συσκευή Καλώδιο CAT 5 συνδεδεμένο σε LAN Port

18 Υπηρεσία BBT σε Χάλκινη Σύνδεση (DSL/Ethernet) - Διάταξη 2
Καλώδιο CAT 5 συνδεδεμένο αποκλειστικά στο LAN Port 1 IMS Network Τηλεφωνικό Καλώδιο συνδεδεμένο σε μια από τις υποδοχές ATA DSLAM IAD IP Network Καλώδιο CAT 5 συνδεδεμένο σε LAN Port

19 Υπηρεσία BBT σε Οπτική Σύνδεση- Διάταξη 1
IMS Network IP Network Οπτική Σύνδεση με προγραμματισμένο VoIP (IMS) VLAN. Demarcation Device Σύνδεση στο LAN port που προγραμματίζεται ειδικά για VoIP Καλώδιο Cat 5

20 Υπηρεσία BBT σε Οπτική Σύνδεση- Διάταξη 2
IMS Network IP Network Οπτική Σύνδεση με προγραμματισμένο VoIP (IMS) VLAN. Σύνδεση στο LAN port που προγραμματίζεται ειδικά για VoIP Demarcation Device ΚαλώδιΑ Cat 5 Layer-2 Switch

21 Υπηρεσία BBT σε Οπτική Σύνδεση- Διάταξη 3
IMS Network Οι αριθμοί VoIP προγραμματίζονται από την ΤΕΠ πάνω στο ΑΤΑ. Σε περίπτωση που το ΑΤΑ γίνει reset, απαιτείται η επίσκεψη συνεργείου για επαναπρογραμματισμό. IP Network Οπτική Σύνδεση με προγραμματισμένο VoIP (IMS) VLAN. Σύνδεση στο LAN port που προγραμματίζεται ειδικά για VoIP Demarcation Device Καλώδιο CAT5 Analog Terminal Adapter (ATA) Τηλεφωνικό Καλώδιο

22 Υπηρεσία BBT σε Οπτική Σύνδεση- Διάταξη 4
IMS Network IP Network Οπτική Σύνδεση με προγραμματισμένο VoIP (IMS) VLAN. Σύνδεση στο LAN port που προγραμματίζεται ειδικά για VoIP Demarcation Device Layer-2 Switch Καλώδια Cat 5 Τηλεφωνικό Καλώδιο ATA

23 Υπηρεσία BBT σε Οπτική Σύνδεση- Διάταξη 5
IMS Network IP Network Οπτική Σύνδεση με προγραμματισμένο VoIP (IMS) VLAN. Demarcation Device Router/L2 Switch Layer-2 Switch Καλώδια Cat 5 ATA Τηλεφωνικό Καλώδιο

24 Γενικά (εγκυκλοπαιδικά) Σχόλια
Αν σε κάθε παροχή γίνονται κάποιοι βασικοί έλεγχοι στα συστήματα διαχείρισης, το συνεργείο της ΤΕΠ μπορεί να αναμένει ότι η υπηρεσία θα προγραμματιστεί και θα εργαστεί αυτόματα, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. 2. Για να είναι δυνατή η λήψη εισερχομένων κλήσεων πρέπει να εκτελεστούν τα διατακτικά της οργανικής μονάδας Data (ή Sub Installation αν πρόκειται για οικιακό BBT). 3. Εκτός από το IAD, αν οποιαδήποτε άλλη συσκευή γίνει reset ενώ είναι στον πελάτη (IP Phones και ATA), απαιτείται ξανά manual προγραμματισμός. 4. Αν το Modem μεταφερθεί σε άλλο υποστατικό (πελάτη που έχει την υπηρεσία BBT-Β), τότε θα προγραμματιστεί αυτόματα με τον VoIP αριθμό (ή αριθμούς) του άλλου πελάτη.

25 Αυτόματη Παροχή – Γενικά (εγκυκλοπαιδικά) Σχόλια
Αν το ΑΤΑ ή IP Phone μεταφερθεί σε άλλο υποστατικό (πελάτη που έχει την υπηρεσία BBT-Β), τότε μεταφέρονται μαζί τους και οι VoIP αριθμοί που είναι προγραμματισμένοι σε αυτά. Όλη η λειτουργικότητα PBX βρίσκεται στην πλατφόρμα IMS. 7. Αν για κάποιο λόγο διακοπεί η επικοινωνία των τερματικών με την πλατφόρμα IMS, τότε δεν είναι δυνατή η διενέργεια καμιάς κλήσης (ούτε στο ίδιο κτίριο). 8. Οι ίδιες βασικές αρχές λειτουργίας της υπηρεσίας ισχύουν και για την υπηρεσία BBT Home.

26 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Βασικές Αρχές Τεχνολογίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google