Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

©2004 H+S Technology Solutions Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις Παρόν και Μέλλον Τριαντάφυλλος Σαραφίδης Ρίο, 18/05/05.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "©2004 H+S Technology Solutions Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις Παρόν και Μέλλον Τριαντάφυλλος Σαραφίδης Ρίο, 18/05/05."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ©2004 H+S Technology Solutions Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις Παρόν και Μέλλον Τριαντάφυλλος Σαραφίδης Ρίο, 18/05/05

2 ©2004 H+S Technology Solutions Διείσδυση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (DSL και cable modem) Αθροιστική παρουσίαση από Q4 2003 έως Q2 2004 σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ

3 ©2004 H+S Technology Solutions Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες Το Ερώτημα του Αυγού και της Κότας ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

4 ©2004 H+S Technology Solutions ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...αναζητώντας τη ζήτηση, υπάρχουσες και μελλοντικές υπηρεσίες

5 ©2004 H+S Technology Solutions Σημερινή Επιχείρηση Συνθήκες – Απαιτήσεις Απαιτείται λοιπόν ένας ορθολογικός Επανασχεδιασμός της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων για να ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα Έντονος Ανταγωνισμός «Δύσκολες» Οικονομικές Συνθήκες, Μείωση Κόστους Αύξηση Αποδοτικότητας Ανάγκη για ποιοτικότερες υπηρεσίες και καινοτομία

6 ©2004 H+S Technology Solutions Καταιγισμός νέων Προϊόντων & Υπηρεσιών •ADSL – Broadband Services •I-mode / 3G •Wi-Fi •MPLS IP-VPN •Hosting & Co-location •VoIP – IP PBX •Videoconference •E-Marketplaces •Security Ποια η Χρήση και η Χρησιμότητα τους στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ?

7 ©2004 H+S Technology Solutions Σημερινή Επιχείρηση Νέα Στρατηγική •ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ –Γρήγορη Πρόσβαση στο Ιnternet.(WWW, E-mail) –Γρήγορη Σύνδεση απομακρυσμένων καταστημάτων. –Πρόσβαση στο σύστημα της επιχείρησης από απομακρυσμένα σημεία. –Χρήση ERP – ASP πλατφόρμας. –Ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης. •ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ –Αξιοποίηση στο μέγιστο των επενδύσεων και αυξημένο δείκτη ROI. –Μειωμένο λειτουργικό κόστος. –Μειωμένα τηλεπικοινωνιακά τέλη - Χρήση Remote IP Telephony (IP Phone & messaging Services). •ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ –Αύξηση Αποδοτικότητας –Μικρότερο χρόνο μετάβασης σε νέες λύσεις. –Ευελιξία. –Ενθάρρυνση Επικοινωνίας και Καινοτομίας

8 ©2004 H+S Technology Solutions Ενδεικτικό Παράδειγμα •Επιχειρησιακός Πελάτης •Κεντρικό Κατάστημα και Υποκαταστήματα σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα •Εξωτερικοί Πωλητές (mobile Users) •Κεντρική Βάση

9 ©2004 H+S Technology Solutions Ευρυζωνική Πρόσβαση •Χαμηλό κόστος εξοπλισμού. •Best Effort Classification. •Χαμηλό κόστος κυκλωμάτων απομακρυσμένων σημείων. •Κεντρικό σημείο με μισθωμένο κύκλωμα. •Bandwidth 384/512/1024Kbps. •Δυνατότητα ΙSDN Backup 64Kbps.

10 ©2004 H+S Technology Solutions MPLS IP – VPN - VPDN •Σύνδεση απομακρυσμένων υποκαταστημάτων. •Σύνδεση “On Demand” εξωτερικών χρηστών. •Χαμηλό κόστος επένδυσης σε πάγιο εξοπλισμό. •Ευελιξία στην συνολική ανάπτυξη του δικτύου της επιχείρησης. •Αυξημένος δείκτης ROI. •Αξιοποίηση του φυσικού φορέα με βάση τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης επιλέγοντας διαφορετικές «κλάσεις» ποιότητας υπηρεσίας. •Εφαρμογή ενοποιημένου δικτύου από και προς όλα τα υποκαταστήματα. •Χρήση Broadband Access για MPLS – VPN. •Advanced Security.

11 ©2004 H+S Technology Solutions Περίπτωση 1: MPLS IP-VPN-ADSL VPDN Data MPLS VPN Home Office Modem Adsl 512 Leased Line/Hcom Κεντρικό Κατάστημα Υποκατάστημα Adsl 384

12 ©2004 H+S Technology Solutions Περίπτωση 2: MPLS – VPDN – VPN Data MPLS VPN Κεντρικό Κατάστημα Υποκατάστημα Απομακρυσμένος Χρήστης Voice MPLS VPN Modem PSTN Adsl 512 Adsl 384

13 ©2004 H+S Technology Solutions Περίπτωση 3: Co-Location σε Datacenter (1/2) •Μηδενικό κόστος κατασκευής υποδομής. •Απόλυτη ασφάλεια από κινδύνους σεισμού, φωτιάς, παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. •ΙSO 9002, Cat6, αυστηρός έλεγχος εισόδου-εξόδου στον χώρο. •Δυνατότητα σύνδεσης Internet 10Mbps/100Mbps. •Δυνατότητα δημιουργίας LAN. •Δυνατότητα Tape rotation. •99.9% διαθεσιμότητα Web Εφαρμογών. •Ασφάλεια –Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Firewalls. –Ασφάλεια από κακόβουλες επιθέσεις μέσω της υλοποίησης MPLS- VPN. –Χαρακτηρισμό επιτρεπόμενης κίνησης ή μη προς το Datacenter. –Υλοποίηση IP Sec κωδικοποίησης μέσω δικτυακού εξοπλισμού για της εφαρμογές που φιλοξενούνται στο Datacenter.

14 ©2004 H+S Technology Solutions Περίπτωση 3: Co-Location (2/2) Data Center Internet Application Server VPN Concetrator LAN 10/100Mbps Internet Access Concetrator VPN Interface Clientless Session IpSec Username/Pass Client Session Ip Sec Encryption Tunnel Private Ip Address Internet Access

15 ©2004 H+S Technology Solutions Περίπτωση 4: Ενοποιημένο Δίκτυο Επικοινωνιών •Data, Voice, Video enable VPNs. •Αξιοποίηση πληροφορίας από τηλεφωνικές κλήσεις για χρήση στατιστικών ή σύνδεσης με βάσεις δεδομένων (SQL). •Αυξημένη τηλεφωνική υποστήριξη •Περισσότερες προσφερόμενες υπηρεσίες από λιγότερους ανθρώπους. •Ενοποίηση Fax, E-mails, Τηλεφωνικές Κλήσεις, SMS. •Video Streaming enabled. •Quality of Services. •Συμβατότητα με MPLS IP-VPN-VPDN. •Υποστήριξη VoIP •IP PBX

16 ©2004 H+S Technology Solutions Ενοποιημένο Δίκτυο MPLS IP-VPN-VPDN (1/2) Data MPLS VPN Voice MPLS VPN PSTN Voice Calls VoIP Calls Voice Calls VoIP Calls Υποκατάστημα Voice Mail capability Preanswering Script Xml Applications on IP Phones Database Records Voice Mail Capability VoIP Connectivity with CO XML Applications SysLog Recording GPRS User IP Soft Phone Enabled 3G / GPRS Κεντρικό Κατάστημα

17 ©2004 H+S Technology Solutions Ενοποιημένο Δίκτυο (2/2) Internet MPLS Network Κεντρικά Γραφεία PSTN Voice Channels Mobile User 3G / GPRS Access VPN Concetrator IP PBX Υποκατάστημα

18 ©2004 H+S Technology Solutions Πλεονεκτήματα •All in One Solution. •Ενοποιημένη υποστήριξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής. •Ενοποιημένες Πλατφόρμες. •Διαθεσιμότητα υπηρεσιών. •Ασφάλεια. •Χαμηλό Κόστος. •Αξιοπιστία. •Ευελιξία.

19 ©2004 H+S Technology Solutions •Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΛΛΑ –Ανεπαρκείς Υποδομές – Διαθεσιμότητα ADSL / 3G & άλλων ευρυζωνικών υποδομών –Υψηλό ακόμα Λειτουργικό Κόστος –Μη Διαθέσιμες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας –Ελάχιστη Εκπαίδευση –Έλλειψη Ευρυζωνικής Κουλτούρας •«Μικρή Ζήτηση» ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στην Εισαγωγή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις

20 ©2004 H+S Technology Solutions Απαντήσεις Σπάσιμο του «Ευρυζωνικού Αυγού» •Διαθέσιμες και Προσιτές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Πως; •Ο ρόλος της Πολιτείας –Θεσμικό Πλαίσιο Ανταγωνισμού –Ενέργειες Διάδοσης Ευρυζωνικότητας •Πρόσκληση 84 –Ενίσχυση Ζήτησης –Χρηματοδότηση Νέων Ευρυζωνικών Δικτύων •Σύζευξις •Οπτικά Μητροπολιτικά Δίκτυα – Πρόσκληση 93 •Ασύρματα Μητροπολιτικά Δίκτυα – Πρόσκληση 105 •Ιδιωτικά Ασύρματα Δίκτυα – HotSpots •Αναπτυξιακός Νόμος •O ρόλος των Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών –Επενδύσεις –Νέες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

21 ©2004 H+S Technology Solutions Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας


Κατέβασμα ppt "©2004 H+S Technology Solutions Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις Παρόν και Μέλλον Τριαντάφυλλος Σαραφίδης Ρίο, 18/05/05."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google