Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Για δεκαετίες τα χάλκινα καλώδια χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φωνής, χωρίς να αξιοποιείται η μεγάλη χωρητικότητα που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Για δεκαετίες τα χάλκινα καλώδια χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φωνής, χωρίς να αξιοποιείται η μεγάλη χωρητικότητα που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Για δεκαετίες τα χάλκινα καλώδια χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φωνής, χωρίς να αξιοποιείται η μεγάλη χωρητικότητα που προσφέρει ο χαλκός.  Ο ήχος της ανθρώπινης φωνής αποτελείται από συχνότητες που κυμαίνονται μεταξύ 100Hz και 4.000Hz. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

2 2 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Όλες αυτές οι συχνότητες όμως δεν είναι απαραίτητες για να γίνει καταληπτή η φωνή  Mε ειδικά φίλτρα αποκόπτονται οι επιπλέον συχνότητες, αφού όχι μόνο δε χρειάζονται, αλλά μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές  Το εύρος ζώνης όμως του χαλκού είναι κατά πολύ μεγαλύτερο και μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές (περίπτωση του DSL) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

3 3 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατέστησαν δυνατή τη στρατηγική αξιοποίηση του χάλκινου δικτύου  Ανάπτυξης της τεχνολογίας DSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

4 4 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Αποτελεί μια τεχνολογία που μετατρέπει το απλό τηλεφωνικό καλώδιο σε ένα δίαυλο ψηφιακής επικοινωνίας μεγάλου εύρους ζώνης  Απαιτείται η χρήση ειδικών modems, τα οποία τοποθετούνται στις δυο άκρες της γραμμής. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

5 5 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Ο δίαυλος αυτός μεταφέρει τόσο τις χαμηλές όσο και τις υψηλές συχνότητες ταυτόχρονα.  Τις χαμηλές για τη μεταφορά του σήματος της φωνής και τις υψηλές για τα δεδομένα.  Ανάλογα με το είδος του modem που θα συνδέσουμε, πετυχαίνουμε και διαφορετικές επιδόσεις. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

6 6 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Με το DSL επιτυγχάνονται υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (μέχρι και 52,8 Mbps downstream- και 2,3 Mbps upstream)  Ενώ ταυτόχρονα μεταφέρονται και τα αναλογικά σήματα της φωνής. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

7 7 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Οι τεχνολογίες DSL αναφέρονται γενικά ως xDSL και οι κυριότερες από αυτές είναι:  HDSL,  SDSL,  VDSL και  ADSL. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

8 8 Dr Αύγουστος Τσινάκος HDSL High-bit-rate Digital Subscriber Line  Το HDSL είναι συμμετρικό και προσφέρει τον ίδιο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps) τόσο για τη αποστολή όσο και για τη λήψη. (σε αντίθεση με το ADSL)  Ωστόσο, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 km.  Μια βασική διαφορά από το ADSL είναι ότι απαιτείται η εγκατάσταση 2 τηλεφωνικών γραμμών (2 συνεστραμμένα καλώδια). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

9 9 Dr Αύγουστος Τσινάκος SDSL  Το Single-line Digital Subscriber Line, είναι παρόμοια τεχνολογία με το HDSL όσον αφορά στο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps)  Απαιτεί όμως μόνο ένα συνεστραμμένο ζεύγος χαλκού.  Για το λόγο αυτό, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 km. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

10 10 Dr Αύγουστος Τσινάκος VDSL  Το Very-high-data-rate Digital Subscriber Line, είναι σε φάση ανάπτυξης και υπόσχεται να δώσει εντυπωσιακές ταχύτητες (52 Mbps)  Ύπαρξη περιορισμού στη μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων του χάλκινου αγωγού.  Ανάλογα με την υλοποίηση, το VDSL δε μπορεί να ξεπερνά το 1,5 km και οι ρυθμοί μετάδοσης 13 - 52 Mbps downstream και από 1,5 -2,3 Mbps upstream ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

11 11 Dr Αύγουστος Τσινάκος ADSL  Η τεχνολογία Asymmetric Digital Subscriber Line προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της στενωπού του δικτύου στα τελευταία χιλιόμετρα του δικτύου πρόσβασης (μεταξύ Internet provider-user)  Χρησιμοποιεί το πιο κοινό μέσο μετάδοσης δηλαδή τα συνεστραμμένα καλώδια χαλκού του τηλεφωνικού δικτύου πετυχαίνοντας υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης (μέχρι και 8 Mbps)  Δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες των δικτύων να κάνουν πράξη προηγμένες επικοινωνιακές εφαρμογές εξασφαλίζοντας παράλληλα απόδοση και αξιοπιστία με χαμηλό κόστος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

12 12 Dr Αύγουστος Τσινάκος ADSL  Προσφέρει τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών  στενής ζώνης (απλή τηλεφωνία και ISDN),  παράλληλα με υποστήριξης ευρυφασματικών υπηρεσιών.  Η τεχνολογία ADSL (Asymmetric DSL) χρησιμοποιεί μεθόδους ψηφιακής κωδικοποίησης και επεξεργασίας σήματος για αύξηση της χωρητικότητας της παραδοσιακής δισύρματης γραμμής (twisted pair). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

13 13 Dr Αύγουστος Τσινάκος  Ξεκίνησε στην αρχή της δεκαετίας από τα εργαστήρια ΑΤ&T και Bell και το Πανεπιστήμιο Stanford  Στηρίζεται σε ένα κανάλι υψηλού ρυθμού με καθοδική κατεύθυνση προς τον πελάτη και ένα με χαμηλότερο ρυθμό από τον πελάτη προς το δίκτυο (με ανοδική κατεύθυνση). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Φιλοσοφία ADSL Τεχνολογίες XDSL

14 14 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Φιλοσοφία ADSL

15 15 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΑDSL  Οι συχνότητες που χρησιμοποιεί φθάνουν μέχρι και το 1MHz,  Αποφεύγεται η χρήση του φάσματος συχνοτήτων το οποίο χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στενής ζώνης POTS (Plain old telephone service)  Γίνεται δυνατή η προσφορά και εκμετάλλευση ευρυζωνικών προϊόντων και υπηρεσιών,  fast internet  πολυμέσων (multimedia),  Video on Demand – VoD  τηλεργασίας  ψυχαγωγικά θέματα. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

16 16 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΑDSL ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

17 17 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΑDSL  Η τεχνολογία ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) μπορεί να προσφέρει ταχύτητες οι οποίες φτάνουν:  8Mbps από το τηλεπικοινωνιακό κέντρο προς πελάτη (εισερχόμενη)  και μέχρι 1Μbps (768Kbps ) - εξερχόμενη  το πρότυπο εξελίσσεται και υπάρχουν βλέψεις ότι σε λίγα χρόνια ο ρυθμός θα αγγίξει τα 50Mbit  Ο ρυθμός μετάδοσης εξαρτάται  από την απόσταση  και την κατάσταση της γραμμής (θόρυβο στα καλώδια). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL

18 18 Dr Αύγουστος Τσινάκος Διαφορά σε… download  Επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες που βασικότερος είναι η "διαδρομή" (από πόσα σημεία/κόμβους θα περνάει) και η ποιότητα της μεταφοράς (δηλαδή όλα τα σημεία/κόμβοι μπορούν να την επηρεάσουν)  Με τις υπάρχουσες συνδρομές/συνδέσεις ένα αρχείο της τάξεως των 10 Megabytes θα το κατεβάζαμε με την:  384/128Kbps: 4 λεπτά 512/128Kbps: 3 λεπτά 1024/256Kbps: 1,5 λεπτά ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

19 19 Dr Αύγουστος Τσινάκος Δομικά στοιχεία ΑDSL ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

20 20 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  ADSL Modem/Router Είναι διάταξη που χρησιμεύει στην αποστολή και λήψη δεδομένων των ευρυζωνικών υπηρεσιών (π.χ. Fast Internet) μέσω μίας απλής τηλεφωνικής σύνδεσης (PSTN ή ISDN-BRA).  Συνδέει τον εξοπλισμό ( Η/Υ ή LAN) μέσω της τηλεφωνικής γραμμής με το δίκτυο του ΟΤΕ. Αποτελεί τον τερματισμό του δικτύου ADSL στο χώρο του χρήστη. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

21 21 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  POTS Splitter  Ονομάζεται η συσκευή όπου αναλαμβάνει να διαχωρίσει το σήμα της ADSL από το σήμα του τηλεφώνου.  Επειδή (data και Φωνή) περνάνε μέσα από το ίδιο καλώδιο πρέπει να διαχωριστούν ή να φιλτραριστούν τα σήματα αυτά, πρωτού καταλήξουν στις ανάλογες συσκευές (modem - τηλεφωνική συσκευή). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

22 22 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  POTS Splitter  Διαχωρίζει τα κανάλια upstream και downstream από το τηλεφωνικό κανάλι (διαχωρισμός από 300 KHz μέχρι τα 3,5 MHz.)  Στο φάσμα αυτό, ο POTS splitter εκτός των σημάτων φωνής πρέπει να επιτρέπει και την διέλευση των τόνων dial, ringing και των σημάτων on/off hook. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

23 23 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  POTS Splitter/ Φίλτρα  Αποτελείται κυρίως δύο Φίλτρα:  To χαμηλοπερατό φίλτρο αφαιρεί, από το κανάλι POTS, την παρεμβολή των καναλιών upstream και downstream.  Το υψιπερατό φίλτρο αφαιρεί, από τα κανάλια upstream και downstream, την παρεμβολή από το κανάλι POTS. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

24 24 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  Το Splitter (Διαχωριστής) από την μία πλευρά συνδέεται στην Τηλεφωνική Γραμμή και από την άλλη βγάζει δύο εξόδους, μία για τις τηλεφωνικές συσκευές και μία για το ADSL Modem, δηλαδή διαχωρίζει τα σήματα, εξού και το όνομα του.  Μπαίνει πάντα πρώτο πριν από όλες τις άλλες συσκευές και συνδέεται κατευθείαν στην τηλεφωνική πρίζα. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

25 25 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

26 26 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  POTS Splitter/ Φίλτρα  Ο POTS splitter μπορεί να είναι ενσωματωμένος στις διατάξεις ATU-R. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

27 27 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  DSLAM (Πολυπλέκτης) Digital Subscriber Line Access Multiplexer Το ADSL σήμα καθοδηγείται στον Πολυπλέκτη (DSLAM), στον οποίο συνδέονται όλες οι ADSL τις περιοχής και τις "πλέκει" όλες μαζί για να περάσουν μέσω μίας ATM γραμμής (οπτική ίνα τις περισσότερες φορές) και να συνεχίσουν την διαδρομή τους πέρα από το Τηλεφωνικό Κέντρο. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

28 28 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  Το DSLAM καταλαμβάνει μια θέση κλειδί σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική του δικτύου ADSL.  Όλη η κίνηση από και προς τους χρήστες-και από και προς τους εξυπηρετητές του δικτύου- διεκπεραιώνεται μέσω του DSLAM.  Το DSLAM εκτελεί λειτουργίες ολοκλήρωσης της ADSL κίνησης ανεξάρτητα από τον τύπο δεδομένων που μεταφέρει, είτε πρόκειται για δεδομένα είτε για φωνή. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

29 29 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL  Εδώ συναντάμε την πρώτη "συμφόρηση" με τις άλλες ADSL συνδέσεις τις περιοχής, διότι είναι δυνατόν λόγω φόρτου να αδυνατεί το DSLAM (ανάλογα τις δυνατότητες και τον τύπο του) να εξυπηρετήσει όλες τις συνδέσεις ταυτόχρονα.  Χρησιμοποιείται η Στατιστική και μοιράζεται το διαθέσιμο Εύρος Ζώνης του DSLAM συνήθως με λόγο 1 προς 50, ή και χαμηλότερα ανάλογα το πακέτο και την συμφωνία που έχει ο πελάτης με τον Παροχέα του. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

30 30 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

31 31 Dr Αύγουστος Τσινάκος Πλεονεκτήματα ΑDSL  Το ADSL είναι φθηνότερο από τις καλωδιακές τεχνολογίες  Η σύνδεση του κάθε χρήστη είναι μοναδική και η ταχύτητά δεν επηρεάζεται από το πόσοι χρήστες είναι συνδεδεμένοι.  Η ταχύτητα του ADSL είναι σταθερή  Η ταχύτητες του upload είναι παρόμοιες με αυτές των καλωδιακών συνδέσεων. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει ότι τα ADSL modems δίνουν και μεγαλύτερες ταχύτητες. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

32 32 Dr Αύγουστος Τσινάκος Πλεονεκτήματα ΑDSL  Μεγαλύτερο εύρος ζώνης / μεγαλύτερη ταχύτητα download  Voice calls και on – line ταυτόχρονα  Η δυνατότητα της στατικής ip επιτρέπει πχ gaming applications  Πολύ γρηγορότερη σύνδεση  Άμεσο authentication  Σταθερές μηνιαίες χρεώσεις, χωρίς ανησυχία για υψηλές τηλεφωνικές δαπάνες ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

33 33 Dr Αύγουστος Τσινάκος Μειονεκτήματα ΑDSL  Τόσο αξιόπιστο όσο και οι τηλεφωνικές γραμμές. Κακοκαιρία για παράδειγμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.  Η παροχή υπηρεσιών περιορίζεται προς το παρών σε πολύ μικρές περιοχές γύρω από τα τηλεφωνικά κέντρα (περίπου 5,5 χιλιόμετρα)  Υψηλότερο κόστος για περιστασιακούς χρήστες  Δεν είναι πάντα διαθέσιμο για όλους τους χρήστες  Παρέχεται χαμηλότερη ταχύτητα για upload ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

34 34 Dr Αύγουστος Τσινάκος Ελληνική πραγματικότητα….  Σκοπός των δικτύων τεχνολογίας xDSL του ΟΤΕ είναι η εισαγωγή τεχνολογιών όπως ADSL (και αργότερα SDSL, VDSL)  Προστιθέμενη αξία στο τηλεφωνικό δίκτυο πρόσβασης (δισύρματων γραμμών χαλκού), για την παροχή ευρυζωνικών αμφίδρομων υπηρεσιών, παράλληλα με την κλασσική τηλεφωνία και υπηρεσιών ISDN.  Τέτοιες υπηρεσίες είναι: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

35 35 Dr Αύγουστος Τσινάκος Ελληνική πραγματικότητα….  Υπηρεσίες δεδομένων με υπολογιστή ως τερματική συσκευή (όπως σύνδεση υπολογιστών στο Διαδίκτυο Fast Internet).  Υπηρεσίες φωνής, video & δεδομένων με υπολογιστή ή/και τηλέφωνο ώς τερματική συσκευή (όπως Τηλεδιάσκεψη, Voice-over-IP, Voice-over-ADSL κλπ.).  Υπηρεσίες video και πολυμέσων με υπολογιστή ή και τηλεόραση ως τερματική συσκευή (όπως Video-on- Demand, Video-Streaming, Music-on-Demand κλπ.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

36 36 Dr Αύγουστος Τσινάκος Ελληνική πραγματικότητα…. Κόστος  Το κόστος σύνδεσης και η μηνιαία συνδρομή για σύνδεση ADSL στην Ελλάδα το 2002 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

37 37 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Ελληνική πραγματικότητα…. Κόστος σήμερα Πηγή: http://www.adslgr.com/

38 38 Dr Αύγουστος Τσινάκος http://diodos.gsrt.gr/  Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.  Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην φοιτητική κοινότητα, ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

39 39 Dr Αύγουστος Τσινάκος http://diodos.gsrt.gr/ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

40 40 Dr Αύγουστος Τσινάκος http://diodos.gsrt.gr/ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ


Κατέβασμα ppt "1 Dr Αύγουστος Τσινάκος xDSL  Για δεκαετίες τα χάλκινα καλώδια χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φωνής, χωρίς να αξιοποιείται η μεγάλη χωρητικότητα που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google