Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL Για δεκαετίες τα χάλκινα καλώδια χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φωνής, χωρίς να αξιοποιείται η μεγάλη χωρητικότητα που προσφέρει ο χαλκός. Ο ήχος της ανθρώπινης φωνής αποτελείται από συχνότητες που κυμαίνονται μεταξύ Hz και 4.000Hz.

2 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL Όλες αυτές οι συχνότητες όμως δεν είναι απαραίτητες για να γίνει καταληπτή η φωνή Mε ειδικά φίλτρα αποκόπτονται οι επιπλέον συχνότητες, αφού όχι μόνο δε χρειάζονται, αλλά μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές Το εύρος ζώνης όμως του χαλκού είναι κατά πολύ μεγαλύτερο και μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές  (περίπτωση του DSL)

3 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατέστησαν δυνατή τη στρατηγική αξιοποίηση του χάλκινου δικτύου Ανάπτυξης της τεχνολογίας DSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή)

4 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL Αποτελεί μια τεχνολογία που μετατρέπει το απλό τηλεφωνικό καλώδιο σε ένα δίαυλο ψηφιακής επικοινωνίας μεγάλου εύρους ζώνης Απαιτείται η χρήση ειδικών modems, τα οποία τοποθετούνται στις δυο άκρες της γραμμής. 

5 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL Ο δίαυλος αυτός μεταφέρει τόσο τις χαμηλές όσο και τις υψηλές συχνότητες ταυτόχρονα. Τις χαμηλές για τη μεταφορά του σήματος της φωνής και τις υψηλές για τα δεδομένα. Ανάλογα με το είδος του modem που θα συνδέσουμε, πετυχαίνουμε και διαφορετικές επιδόσεις.

6 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL Με το DSL επιτυγχάνονται υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (μέχρι και 52,8 Mbps downstream- και 2,3 Mbps upstream) Ενώ ταυτόχρονα μεταφέρονται και τα αναλογικά σήματα της φωνής.     

7 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL Οι τεχνολογίες DSL αναφέρονται γενικά ως xDSL και οι κυριότερες από αυτές είναι: HDSL, SDSL, VDSL και ADSL.

8 High-bit-rate Digital Subscriber Line
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL HDSL High-bit-rate Digital Subscriber Line Το HDSL είναι συμμετρικό και προσφέρει τον ίδιο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps) τόσο για τη αποστολή όσο και για τη λήψη. (σε αντίθεση με το ADSL) Ωστόσο, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 km. Μια βασική διαφορά από το ADSL είναι ότι απαιτείται η εγκατάσταση 2 τηλεφωνικών γραμμών (2 συνεστραμμένα καλώδια).

9 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL SDSL Το Single-line Digital Subscriber Line, είναι παρόμοια τεχνολογία με το HDSL όσον αφορά στο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps) Απαιτεί όμως μόνο ένα συνεστραμμένο ζεύγος χαλκού. Για το λόγο αυτό, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 km.

10 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL VDSL Το Very-high-data-rate Digital Subscriber Line, είναι σε φάση ανάπτυξης και υπόσχεται να δώσει εντυπωσιακές ταχύτητες (52 Mbps) Ύπαρξη περιορισμού στη μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων του χάλκινου αγωγού. Ανάλογα με την υλοποίηση, το VDSL δε μπορεί να ξεπερνά το 1,5 km και οι ρυθμοί μετάδοσης Mbps downstream και από 1,5 -2,3 Mbps upstream

11 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL ADSL Η τεχνολογία Asymmetric Digital Subscriber Line προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της στενωπού του δικτύου στα τελευταία χιλιόμετρα του δικτύου πρόσβασης (μεταξύ Internet provider-user) Χρησιμοποιεί το πιο κοινό μέσο μετάδοσης δηλαδή τα συνεστραμμένα καλώδια χαλκού του τηλεφωνικού δικτύου πετυχαίνοντας υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης (μέχρι και 8 Mbps) Δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες των δικτύων να κάνουν πράξη προηγμένες επικοινωνιακές εφαρμογές εξασφαλίζοντας παράλληλα απόδοση και αξιοπιστία με χαμηλό κόστος

12 Τεχνολογίες XDSL ADSL Προσφέρει τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL ADSL Προσφέρει τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών στενής ζώνης (απλή τηλεφωνία και ISDN), παράλληλα με υποστήριξης ευρυφασματικών υπηρεσιών. Η τεχνολογία ADSL (Asymmetric DSL) χρησιμοποιεί μεθόδους ψηφιακής κωδικοποίησης και επεξεργασίας σήματος για αύξηση της χωρητικότητας της παραδοσιακής δισύρματης γραμμής (twisted pair).

13 Τεχνολογίες XDSL Φιλοσοφία ADSL
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL Φιλοσοφία ADSL Ξεκίνησε στην αρχή της δεκαετίας από τα εργαστήρια ΑΤ&T και Bell και το Πανεπιστήμιο Stanford Στηρίζεται σε ένα κανάλι υψηλού ρυθμού με καθοδική κατεύθυνση προς τον πελάτη και ένα με χαμηλότερο ρυθμό από τον πελάτη προς το δίκτυο (με ανοδική κατεύθυνση).

14 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Φιλοσοφία ADSL

15 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL ΑDSL Οι συχνότητες που χρησιμοποιεί φθάνουν μέχρι και το 1MHz, Αποφεύγεται η χρήση του φάσματος συχνοτήτων το οποίο χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στενής ζώνης POTS (Plain old telephone service) Γίνεται δυνατή η προσφορά και εκμετάλλευση ευρυζωνικών προϊόντων και υπηρεσιών, fast internet πολυμέσων (multimedia), Video on Demand – VoD τηλεργασίας ψυχαγωγικά θέματα. 

16 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογίες XDSL ΑDSL

17 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL ΑDSL Η τεχνολογία ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) μπορεί να προσφέρει ταχύτητες οι οποίες φτάνουν: 8Mbps από το τηλεπικοινωνιακό κέντρο προς πελάτη (εισερχόμενη) και μέχρι 1Μbps (768Kbps ) - εξερχόμενη   το πρότυπο εξελίσσεται και υπάρχουν βλέψεις ότι σε λίγα χρόνια ο ρυθμός θα αγγίξει τα 50Mbit Ο ρυθμός μετάδοσης εξαρτάται από την απόσταση και την κατάσταση της γραμμής (θόρυβο στα καλώδια).

18 Τεχνολογία ΑDSL Διαφορά σε… download
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL Διαφορά σε… download Επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες που βασικότερος είναι η "διαδρομή" (από πόσα σημεία/κόμβους θα περνάει) και η ποιότητα της μεταφοράς (δηλαδή όλα τα σημεία/κόμβοι μπορούν να την επηρεάσουν) Με τις υπάρχουσες συνδρομές/συνδέσεις ένα αρχείο της τάξεως των 10 Megabytes θα το κατεβάζαμε με την: 384/128Kbps: 4 λεπτά 512/128Kbps: 3 λεπτά 1024/256Kbps: 1,5 λεπτά

19 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL Δομικά στοιχεία ΑDSL

20 Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL ADSL Modem/Router Είναι διάταξη που χρησιμεύει στην αποστολή και λήψη δεδομένων των ευρυζωνικών υπηρεσιών (π.χ. Fast Internet) μέσω μίας απλής τηλεφωνικής σύνδεσης (PSTN ή ISDN-BRA). Συνδέει τον εξοπλισμό ( Η/Υ ή LAN) μέσω της τηλεφωνικής γραμμής με το δίκτυο του ΟΤΕ. Αποτελεί τον τερματισμό του δικτύου ADSL στο χώρο του χρήστη.

21 Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL POTS Splitter
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL POTS Splitter Ονομάζεται η συσκευή όπου αναλαμβάνει να διαχωρίσει το σήμα της ADSL από το σήμα του τηλεφώνου. Επειδή (data και Φωνή) περνάνε μέσα από το ίδιο καλώδιο πρέπει να διαχωριστούν ή να φιλτραριστούν τα σήματα αυτά, πρωτού καταλήξουν στις ανάλογες συσκευές (modem - τηλεφωνική συσκευή).

22 Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL POTS Splitter
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL POTS Splitter Διαχωρίζει τα κανάλια upstream και downstream από το τηλεφωνικό κανάλι (διαχωρισμός από 300 KHz μέχρι τα 3,5 MHz.) Στο φάσμα αυτό, ο POTS splitter εκτός των σημάτων φωνής πρέπει να επιτρέπει και την διέλευση των τόνων dial, ringing και των σημάτων on/off hook.

23 Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL POTS Splitter/ Φίλτρα
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL POTS Splitter/ Φίλτρα Αποτελείται κυρίως δύο Φίλτρα: To χαμηλοπερατό φίλτρο αφαιρεί, από το κανάλι POTS, την παρεμβολή των καναλιών upstream και downstream. Το υψιπερατό φίλτρο αφαιρεί, από τα κανάλια upstream και downstream, την παρεμβολή από το κανάλι POTS.

24 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL Τεχνολογία ΑDSL
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL Το Splitter (Διαχωριστής) από την μία πλευρά συνδέεται στην Τηλεφωνική Γραμμή και από την άλλη βγάζει δύο εξόδους, μία για τις τηλεφωνικές συσκευές και μία για το ADSL Modem, δηλαδή διαχωρίζει τα σήματα, εξού και το όνομα του. Μπαίνει πάντα πρώτο πριν από όλες τις άλλες συσκευές και συνδέεται κατευθείαν στην τηλεφωνική πρίζα.

25 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL

26 Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL POTS Splitter/ Φίλτρα
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL POTS Splitter/ Φίλτρα Ο POTS splitter μπορεί να είναι ενσωματωμένος στις διατάξεις ATU-R.

27 Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL DSLAM (Πολυπλέκτης) Digital Subscriber Line Access Multiplexer Το ADSL σήμα καθοδηγείται στον Πολυπλέκτη (DSLAM), στον οποίο συνδέονται όλες οι ADSL τις περιοχής και τις "πλέκει" όλες μαζί για να περάσουν μέσω μίας ATM γραμμής (οπτική ίνα τις περισσότερες φορές) και να συνεχίσουν την διαδρομή τους πέρα από το Τηλεφωνικό Κέντρο.

28 Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL Το DSLAM καταλαμβάνει μια θέση κλειδί σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική του δικτύου ADSL. Όλη η κίνηση από και προς τους χρήστες-και από και προς τους εξυπηρετητές του δικτύου- διεκπεραιώνεται μέσω του DSLAM. Το DSLAM εκτελεί λειτουργίες ολοκλήρωσης της ADSL κίνησης ανεξάρτητα από τον τύπο δεδομένων που μεταφέρει, είτε πρόκειται για δεδομένα είτε για φωνή.

29 Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑDSL Εδώ συναντάμε την πρώτη "συμφόρηση" με τις άλλες ADSL συνδέσεις τις περιοχής, διότι είναι δυνατόν λόγω φόρτου να αδυνατεί το DSLAM (ανάλογα τις δυνατότητες και τον τύπο του) να εξυπηρετήσει όλες τις συνδέσεις ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείται η Στατιστική και μοιράζεται το διαθέσιμο Εύρος Ζώνης του DSLAM συνήθως με λόγο 1 προς 50, ή και χαμηλότερα ανάλογα το πακέτο και την συμφωνία που έχει ο πελάτης με τον Παροχέα του.

30 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογία ΑDSL

31 Τεχνολογία ΑDSL Πλεονεκτήματα ΑDSL
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Πλεονεκτήματα ΑDSL Το ADSL είναι φθηνότερο από τις καλωδιακές τεχνολογίες Η σύνδεση του κάθε χρήστη είναι μοναδική και η ταχύτητά δεν επηρεάζεται από το πόσοι χρήστες είναι συνδεδεμένοι. Η ταχύτητα του ADSL είναι σταθερή Η ταχύτητες του upload είναι παρόμοιες με αυτές των καλωδιακών συνδέσεων. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει ότι τα ADSL modems δίνουν και μεγαλύτερες ταχύτητες.

32 Τεχνολογία ΑDSL Πλεονεκτήματα ΑDSL
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Πλεονεκτήματα ΑDSL Μεγαλύτερο εύρος ζώνης / μεγαλύτερη ταχύτητα download Voice calls και on – line ταυτόχρονα Η δυνατότητα της στατικής ip επιτρέπει πχ gaming applications Πολύ γρηγορότερη σύνδεση Άμεσο authentication Σταθερές μηνιαίες χρεώσεις, χωρίς ανησυχία για υψηλές τηλεφωνικές δαπάνες

33 Τεχνολογία ΑDSL Μειονεκτήματα ΑDSL
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Μειονεκτήματα ΑDSL Τόσο αξιόπιστο όσο και οι τηλεφωνικές γραμμές. Κακοκαιρία για παράδειγμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η παροχή υπηρεσιών περιορίζεται προς το παρών σε πολύ μικρές περιοχές γύρω από τα τηλεφωνικά κέντρα (περίπου 5,5 χιλιόμετρα) Υψηλότερο κόστος για περιστασιακούς χρήστες Δεν είναι πάντα διαθέσιμο για όλους τους χρήστες Παρέχεται χαμηλότερη ταχύτητα για upload

34 Ελληνική πραγματικότητα….
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Ελληνική πραγματικότητα…. Σκοπός των δικτύων τεχνολογίας xDSL του ΟΤΕ είναι η εισαγωγή τεχνολογιών όπως ADSL (και αργότερα SDSL, VDSL) Προστιθέμενη αξία στο τηλεφωνικό δίκτυο πρόσβασης (δισύρματων γραμμών χαλκού), για την παροχή ευρυζωνικών αμφίδρομων υπηρεσιών, παράλληλα με την κλασσική τηλεφωνία και υπηρεσιών ISDN. Τέτοιες υπηρεσίες είναι:

35 Ελληνική πραγματικότητα….
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Ελληνική πραγματικότητα…. Υπηρεσίες δεδομένων με υπολογιστή ως τερματική συσκευή (όπως σύνδεση υπολογιστών στο Διαδίκτυο Fast Internet).  Υπηρεσίες φωνής, video & δεδομένων με υπολογιστή ή/και τηλέφωνο ώς τερματική συσκευή (όπως Τηλεδιάσκεψη, Voice-over-IP, Voice-over-ADSL κλπ.).  Υπηρεσίες video και πολυμέσων με υπολογιστή ή και τηλεόραση ως τερματική συσκευή (όπως Video-on-Demand, Video-Streaming, Music-on-Demand κλπ.).

36 Ελληνική πραγματικότητα…. Κόστος
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Ελληνική πραγματικότητα…. Κόστος Το κόστος σύνδεσης και η μηνιαία συνδρομή για σύνδεση ADSL στην Ελλάδα το 2002 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

37 Ελληνική πραγματικότητα…. Κόστος σήμερα
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Ελληνική πραγματικότητα…. Κόστος σήμερα Πηγή:

38 Τεχνολογία ΑDSL http://diodos.gsrt.gr/
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην φοιτητική κοινότητα,

39 Τεχνολογία ΑDSL http://diodos.gsrt.gr/ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ
Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τεχνολογία ΑDSL

40 Dr Αύγουστος Τσινάκος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ


Κατέβασμα ppt "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Dr Αύγουστος Τσινάκος Τεχνολογίες XDSL xDSL"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google