Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον:  Τεχνικές Διδασκαλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον:  Τεχνικές Διδασκαλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον:  Τεχνικές Διδασκαλίας

2 α) μερικές σκέψεις και απόψεις για το σχολικό βιβλίο Βιβλίο Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. β) «Δημιουργία και εκτέλεση αλγορίθμου σε Ψευδογλώσσα»

3 Το βιβλίο έχει γραφεί πριν το 1999 δεν έχει υποστεί καμιά αλλαγή από τότε μέχρι σήμερα. Φυσικό είναι να μπορούν να γίνουν βελτιώσεις λόγω εμπειρίας. Υπάρχουν κάποια λάθη που έχουν επισημανθεί και δεν έχουν διορθωθεί. Ενώ είναι ένα μάθημα που εξετάζεται γραπτά, τα θέματα και τα προβλήματα που προτείνονται από τους συγγραφείς προς λύση είναι ελαχιστότατα και εκτός πνεύματος εξετάσεων.

4 πολύ χρήσιμο μάθημα και παρόμοια μαθήματα θα έπρεπε να διδάσκονται από την Α' Λυκείου αντικαθιστώντας τις «Εφαρμογές Η/Υ» ή την “Τεχνολογία Επικοινωνιών”

5 Αναζήτηση στοιχείου σε πίνακα. Με δεδομένο ότι ο υπολογιστής σε μια δεδομένη στιγμή: 1.μπορεί να συγκρίνει δυο ποσότητες. 2.μπορεί να δει μια μόνο θέση ενός πίνακα 3.να κρατήσει σε άλλη μεταβλητή την θέση του πίνακα που εξετάζει Μπορούμε να υποθέσουμε ότι: 1.ο πίνακας είναι μια σειρά από κλειστά κουτάκια που έχουν στο εσωτερικό τους έναν αριθμό 2.κάθε κουτάκι ανοίγει για να δούμε το περιεχόμενό του και κλείνει όταν μεταφερθούμε σε ένα διπλανό

6 Ζητούμενο: να βρούμε σε ποιο κουτάκι είναι γραμμένος ο αριθμός Χ ή σωστότερα τον αύξοντα αριθμό του κουτιού στο οποίο είναι γραμμένος ο αριθμός Χ. Ο αύξοντας αριθμός του κουτιού θα καταχωρηθεί σε μια μεταβλητή. Αν η μεταβλητή αυτή έχει τιμή ίση με το 0 (μηδέν) τότε το αναζητούμενο δεν βρίσκεται σε κανένα κουτάκι.

7 Για να επιλύσουμε το πρόβλημα πρέπει να ψάξουμε σε κάθε κουτάκι, αρχίζοντας από το πρώτο και κάνοντας τα παρακάτω βήματα: Ανοίγουμε το κουτάκι Συγκρίνουμε το περιεχόμενό του με τον αριθμό Χ που ζητάμε Αν η τιμή του κουτιού είναι ίση με την Χ τότε βρήκαμε αυτό που ζητάμε, σταματάμε την διαδικασία αναζήτησης. Αν η τιμή του κουτιού είναι διαφορετική τότε πηγαίνουμε στο επόμενο κουτάκι.

8 τα παραπάνω μπορούν να περιγραφούν με το παρακάτω αλγόριθμο: Ι  1 Όσο Α[Ι]<>Χ και Ι<Ν Επανάλαβε Ι  Ι+1 Τέλος_Επανάληψης Αν Α[Ι]=Χ τότε θέση  Ι Αλλιώς θέση  0 Ο αλγόριθμος αυτός περιγράφει την διαδικασία αναζήτησης κάνοντας χρήση μιας μόνο μεταβλητής. Η τιμή της μεταβλητής θέση δείχνει την ύπαρξη ή όχι του αναζητούμενου στον πίνακα.

9 στο σχολικό βιβλίο η ίδια διαδικασία περιγράφεται με περισσότερες μεταβλητές ως εξής: done  ψευδής position  0 I  1 Όσο (done=ψευδής) και (Ι<=Ν) επανάλαβε Αν Α[Ι]=Χ τότε done  αληθής position  Ι Αλλιώς Ι  Ι+1 Τέλος_Αν Τέλος_Επανάληψης

10 Η ύπαρξη πολλών μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο κάνει πιο δύσκολη την κατανόηση της λειτουργίας του από τον μαθητή, αφού χρειάζεται να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατανόηση του. position  0 I  1 Όσο (position =0) και (Ι<=Ν) επανάλαβε Αν Α[Ι]=Χ τότε position  Ι Ι  Ι+1 Τέλος_Επανάληψης

11 Άθροιση των γραμμών και των στηλών ενός πίνακα δυο διαστάσεων. Στο σχολικό βιβλίο: Για Ι από 1 μέχρι Μ Row[I]  0 Τέλος_Επανάληψης Για J από 1 μέχρι N Col[J]  0 Τέλος_Επανάληψης Για Ι από 1 μέχρι Μ Για J από 1 μέχρι N sum  sum+t[I,J] Row[I]  Row[I]+t[I,j] Col[J]  Col[J] +t[I,j] Τέλος_Επανάληψης

12 πρόταση: Για Ι από 1 μέχρι Μ Row[I]  0 Για J από 1 μέχρι N Row[I]  Row[I]+t[I,j] Τέλος_Επανάληψης Για J από 1 μέχρι N Col[J]  0 Για Ι από 1 μέχρι Μ Col[J]  Col[J] +t[I,j] Τέλος_Επανάληψης

13 ή καλύτερα: Για Ι από 1 μέχρι Μ Sum  0 Για J από 1 μέχρι N Sum  Sum +t[I,j] Τέλος_Επανάληψης Row[I]  Sum Τέλος_Επανάληψης Για J από 1 μέχρι N Sum  0 Για Ι από 1 μέχρι Μ Sum  Sum +t[I,j] Τέλος_Επανάληψης Col[J]  Sum Τέλος_Επανάληψης

14 Τροποποιώντας την εντολή Row[I]  Sum ή Col[J]  Sum μπορούμε να βρούμε τον μέσο όρο Τροποποιώντας την εντολή Sum  Sum +t[I,j] μπορούμε να βρούμε πόσα στοιχεία του πίνακα ικανοποιούν μια συνθήκη.


Κατέβασμα ppt " Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον:  Τεχνικές Διδασκαλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google