Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

O/Η «ΘΕΤΟΣ/Η ΓΟΝΕΑΣ». Πρόκειται για γονέα ελληνικής καταγωγής που «υιοθετεί» έναν/μια μετανάστη/ιδα γονέα και συνεργάζεται μαζί του/της, με στόχο την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "O/Η «ΘΕΤΟΣ/Η ΓΟΝΕΑΣ». Πρόκειται για γονέα ελληνικής καταγωγής που «υιοθετεί» έναν/μια μετανάστη/ιδα γονέα και συνεργάζεται μαζί του/της, με στόχο την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 O/Η «ΘΕΤΟΣ/Η ΓΟΝΕΑΣ»

2 Πρόκειται για γονέα ελληνικής καταγωγής που «υιοθετεί» έναν/μια μετανάστη/ιδα γονέα και συνεργάζεται μαζί του/της, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση και ένταξη στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα:

3 Δράσεις του/της θετού/ής γονέα (1) Αναλαμβάνει την έμπρακτη υποστήριξή του/της μετανάστη/ιδας γονέα ιδιαίτερα, όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής είτε λόγω της εθνικότητας, του θρησκεύματος και της γλώσσας του/της, είτε λόγω πολιτισμικών εμποδίων ή εμποδίων υγείας, είτε τέλος λόγω σκληρών συνθηκών εργασίας.

4 Δράσεις του/της θετού/ής γονέα (2) Συμπράττει στην τακτική παρουσία των μεταναστών/τριών γονέων στις Συμβουλευτικές Συναντήσεις, που γίνονται στις ΣΜΠ.

5 Δράσεις του/της θετού/ής γονέα (3) Αναπτύσσει δράσεις με στόχο η οικογένεια να ενδιαφερθεί περισσότερο για τη σχολική ζωή και να συμμετέχει ενεργότερα στις σχολικές δραστηριότητες. Ενθαρρύνει την επίβλεψη μαθησιακών δραστηριοτήτων στο σπίτι, αλλά και παρακινεί τη συμμετοχή τους σε ενέργειες, όπως η οργάνωση εκδήλωσης, η υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, και η ενημέρωση για σχολική επίδοση. Eνθαρρύνει τη συμμετοχή στα προγράμματα ελληνομάθειας γονέων αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών/τριών.

6 Δράσεις του/της θετού/τής γονέα (5) Συμβάλλει στην καταγραφή και απόδοση διαπολιτισμικού υλικού. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μεταναστών/ιδών γονέων στις Διαπολιτισμικές Συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

7 Δράσεις του/της θετού/της γονέα (4) Ενθαρρύνει τη δικτύωση με την κοινότητα και προωθεί τη συνεργασία με μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, φορείς, δίκτυα και κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε να συμβάλει στην αλληλογνωριμία, στην αλληλοαποδοχή και στην προσέγγιση μεταξύ τους.


Κατέβασμα ppt "O/Η «ΘΕΤΟΣ/Η ΓΟΝΕΑΣ». Πρόκειται για γονέα ελληνικής καταγωγής που «υιοθετεί» έναν/μια μετανάστη/ιδα γονέα και συνεργάζεται μαζί του/της, με στόχο την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google