Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι χρονικές προτάσεις Ενότητα 11. Όταν ήρθε ο καθηγητής, με ξύπνησε. Ἐπειδή γραμματιστής ἦλθε, ἤγειρε με. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι χρονικές προτάσεις Ενότητα 11. Όταν ήρθε ο καθηγητής, με ξύπνησε. Ἐπειδή γραμματιστής ἦλθε, ἤγειρε με. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι χρονικές προτάσεις Ενότητα 11

2 Όταν ήρθε ο καθηγητής, με ξύπνησε. Ἐπειδή γραμματιστής ἦλθε, ἤγειρε με. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ2

3 Όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα πάω στον παράδεισο. Ἐπειδάν Ἰησοῦς φανθῇ πάλιν, εἶμι ἐν τοῖς Μακάρων νήσοις. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ3

4 Ενώ πήγαινα για το σπίτι μου, έτρωγα. Ἡνίκα οἴκοι ἐπορευόμην, ἤσθιον. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ4

5 Ενώ άκουγα τραγούδια, η μαμά μου έψηνε φαγητό. Ἐν ᾧ ᾠδάς ἠκροώμην, ἡ ἐμή μήτηρ ἐδέσματα ὤπτα. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ5

6 Ενώ πήγαινα φροντιστήριο, συνάντησα τη Νίκη. Ἐπεί ἐς διδασκάλου ἐπορευόμην, Νίκην συνήντησα.. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ6

7 Όταν σε περιμένω, έχω μεγάλη αγωνία. Ὁπόταν σε ἀναμένω, λίαν ἀγωνιῶ.. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ7

8 Όταν ήμουν μικρός, φόβιζα τον αδελφό μου. Ὅτε παιδάριον ἦν, ἔτυπτον τόν ἐμόν αὐτάδελφον.. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ8

9 Κάθε φορά που έπαιζε ποδόσφαιρο, χτύπαγε. Ὁπότε τήν σφαίραν λακτίζοι, ἐτρώθη ἄν. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ9

10 Πριν δω τους αγώνες, πήρα σουβλάκια. Πρίν θεάσασθαι ὀλυμπικά ἀθλήματα, ὀπτόν κρέας ἐπριάμην. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ10

11 Οι χρονικές προτάσεις Εισάγονται ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Εκφέρονται με Οριστική Υποτακτική Ευκτική Απαρέμφατο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ11

12 Ασκήσεις Σχολικό βιβλίο, άσκηση 4 εδώεδώ Στο παρακάτω κείμενο να εντοπίσετε μία χρονική πρόταση και να τη χαρακτηρίσετε συντακτικά: Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες Λακεδαιμόνιοι, ἐγὼ ὑμῖν, ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις ἐπολεμεῖτε, φίλος καὶ σύμμαχος ἐγενόμην, καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον χρήματα παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν, ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἵππου μαχόμενος μεθ’ ὑμῶν εἰς τὴν θάλατταν κατεδίωκον τοὺς πολεμίους. Σχολικό βιβλίο, άσκηση 4 εδώεδώ Στο παρακάτω κείμενο να εντοπίσετε μία χρονική πρόταση και να τη χαρακτηρίσετε συντακτικά: Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες Λακεδαιμόνιοι, ἐγὼ ὑμῖν, ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις ἐπολεμεῖτε, φίλος καὶ σύμμαχος ἐγενόμην, καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον χρήματα παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν, ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἵππου μαχόμενος μεθ’ ὑμῶν εἰς τὴν θάλατταν κατεδίωκον τοὺς πολεμίους. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ12


Κατέβασμα ppt "Οι χρονικές προτάσεις Ενότητα 11. Όταν ήρθε ο καθηγητής, με ξύπνησε. Ἐπειδή γραμματιστής ἦλθε, ἤγειρε με. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google