Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναμενόμενα αποτελέσματα: SODIUM (IST-FP6-004559) Service-Oriented Development In a Unified fraMework Service-Oriented Development In a Unified fraMework.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναμενόμενα αποτελέσματα: SODIUM (IST-FP6-004559) Service-Oriented Development In a Unified fraMework Service-Oriented Development In a Unified fraMework."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναμενόμενα αποτελέσματα: SODIUM (IST-FP6-004559) Service-Oriented Development In a Unified fraMework Service-Oriented Development In a Unified fraMework SODIUM (IST-FP6-004559) Service-Oriented Development In a Unified fraMework Service-Oriented Development In a Unified fraMework Αναζήτηση και σύνθεση ετερογενών υπηρεσιών με ενιαίο τρόπο Οι ετερογενείς υπηρεσίες που εξετάζονται υπάγονται στις κάτωθι κατηγορίες: – Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) – Υπηρεσίες Πλέγματος (Grid Services) – Υπηρεσίες Ομότιμου-προς-Ομότιμο (Peer to Peer Services) Ανάπτυξη δύο πιλοτικών εφαρμογών για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Αναζήτηση και σύνθεση ετερογενών υπηρεσιών με ενιαίο τρόπο Οι ετερογενείς υπηρεσίες που εξετάζονται υπάγονται στις κάτωθι κατηγορίες: – Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) – Υπηρεσίες Πλέγματος (Grid Services) – Υπηρεσίες Ομότιμου-προς-Ομότιμο (Peer to Peer Services) Ανάπτυξη δύο πιλοτικών εφαρμογών για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Συμμετέχοντες :  Ένα Μοντέλο Υπηρεσιών, με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την περιγραφή οποιουδήποτε τύπου υπηρεσίας  Γλώσσες βασισμένες σε πρότυπα:  Γραφική Γλώσσα για τη Σύνθεση Ετερογενών Υπηρεσιών (Visual Service Composition Language VSCL)  Γλώσσα Ενιαίας Σύνθεσης Ετερογενών Υπηρεσιών (Unified Service Composition Language USCL)  Γλώσσα Ενιαίας Αναζήτησης Ετερογενών Υπηρεσιών (Unified Service Query Language USQL)  Ενοποιημένο γραφικό περιβάλλον σύνθεσης υπηρεσιών ανοικτού λογισμικού, για την κατασκευή και ανάλυση συνθέσεων ετερογενών υπηρεσιών, με τη χρήση πολυ-επίπεδων γράφων  Πλατφόρμα middleware ανοικτού λογισμικού, για την εκτέλεση και παρακολούθηση συνθέσεων ετερογενών υπηρεσιών  Μεθοδολογία για τη σύνθεση ετερογενών υπηρεσιών  Ένα Μοντέλο Υπηρεσιών, με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την περιγραφή οποιουδήποτε τύπου υπηρεσίας  Γλώσσες βασισμένες σε πρότυπα:  Γραφική Γλώσσα για τη Σύνθεση Ετερογενών Υπηρεσιών (Visual Service Composition Language VSCL)  Γλώσσα Ενιαίας Σύνθεσης Ετερογενών Υπηρεσιών (Unified Service Composition Language USCL)  Γλώσσα Ενιαίας Αναζήτησης Ετερογενών Υπηρεσιών (Unified Service Query Language USQL)  Ενοποιημένο γραφικό περιβάλλον σύνθεσης υπηρεσιών ανοικτού λογισμικού, για την κατασκευή και ανάλυση συνθέσεων ετερογενών υπηρεσιών, με τη χρήση πολυ-επίπεδων γράφων  Πλατφόρμα middleware ανοικτού λογισμικού, για την εκτέλεση και παρακολούθηση συνθέσεων ετερογενών υπηρεσιών  Μεθοδολογία για τη σύνθεση ετερογενών υπηρεσιών Έναρξη έργου: Ιούλιος 2004 - Διάρκεια έργου: 30 μήνες Καθ. Αφροδίτη Τσαλγατίδου Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΔΑ Καθ. Αφροδίτη Τσαλγατίδου Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΔΑ Κα. Σημέλα Τοπουζίδου ATC, ΕΛΛΑΔΑ Κα. Σημέλα Τοπουζίδου ATC, ΕΛΛΑΔΑ Dr. Arne-Jørgen Berre SINTEF, NORWAY Dr. Arne-Jørgen Berre SINTEF, NORWAY Mr. Magne Glittum Locus AS, NORWAY Mr. Magne Glittum Locus AS, NORWAY Prof. Gustavo Alonso ETHZ, SWITZERLAND Prof. Gustavo Alonso ETHZ, SWITZERLAND Mr. Mugur Enache Medisystem, ROMANIA Mr. Mugur Enache Medisystem, ROMANIA 1.T. Pilioura, G. D. Kapos, A. Tsalgatidou, "A Scalable Infrastructure for Unified Publication and Discovery in Heterogeneous Service Registries", CAiSE 04, The 16 th International Conference on Advance Information Systems Engineering, pp. 173-182 2.T. Pilioura, A. Tsalgatidou, A. Batsakis, "Using WSDL/UDDI and DAML-S in web service discovery", Proceedings of the WWW 2003 Workshop on E-services and the Semantic Web, Budapest, Hungary, May 20, 2003 3.A. Tsalgatidou, T. Pilioura, "An Overview of Standards and Related Technology in Web Services", International Journal of Distributed and Parallel Databases, Special Issue on E-Services, 12(2): 135-162; Sep 2002 4.A. Tsalgatidou, E. Pitoura, "Business Models and Transactions in Mobile Electronic Commerce: Requirements and Properties", Journal of Computer Networks, Special Issue on Electronic Business Systems, Vol. 37, No. 2, Nov. 2001, pp. 221-236 1.T. Pilioura, G. D. Kapos, A. Tsalgatidou, "A Scalable Infrastructure for Unified Publication and Discovery in Heterogeneous Service Registries", CAiSE 04, The 16 th International Conference on Advance Information Systems Engineering, pp. 173-182 2.T. Pilioura, A. Tsalgatidou, A. Batsakis, "Using WSDL/UDDI and DAML-S in web service discovery", Proceedings of the WWW 2003 Workshop on E-services and the Semantic Web, Budapest, Hungary, May 20, 2003 3.A. Tsalgatidou, T. Pilioura, "An Overview of Standards and Related Technology in Web Services", International Journal of Distributed and Parallel Databases, Special Issue on E-Services, 12(2): 135-162; Sep 2002 4.A. Tsalgatidou, E. Pitoura, "Business Models and Transactions in Mobile Electronic Commerce: Requirements and Properties", Journal of Computer Networks, Special Issue on Electronic Business Systems, Vol. 37, No. 2, Nov. 2001, pp. 221-236 Στόχοι:Στόχοι: Σχετικές εργασίες:


Κατέβασμα ppt "Αναμενόμενα αποτελέσματα: SODIUM (IST-FP6-004559) Service-Oriented Development In a Unified fraMework Service-Oriented Development In a Unified fraMework."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google