Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.1 Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση Κεφάλαιο 6.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.1 Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση Κεφάλαιο 6."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.1 Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση Κεφάλαιο 6

2 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.2 Στόχοι 1.Ποια επεξεργαστική και αποθηκευτική δυναμικότητα υπολογιστών χρειάζεται o οργανισμός για να χειριστεί τις πληροφοριακές και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του; 2.Ποια διευθέτηση υπολογιστών και επεξεργασίας θα είναι η πιο ενδεδειγμένη για τον οργανισμό μας; 3.Ποια είδη λογισμικού και εργαλείων λογισμικού χρειαζόμαστε για την επιχείρησή μας; Ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να επιλέξουμε την τεχνολογία του λογισμικού μας; 4.Ποιες νέες τεχνολογίες λογισμικού είναι διαθέσιμες; Πώς θα ωφελούσαν τον οργανισμό μας; 5.Πώς πρέπει να γίνεται η απόκτηση και η διαχείριση των πόρων υλικού και λογισμικού στον οργανισμό μας;

3 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.3 Διοικητικές Προκλήσεις 1.Κεντρικοποιημένες ή αποκεντρωμένες εφαρμογές; 2.Η υστέρηση των εφαρμογών.

4 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.4 Υλικό Υπολογιστών και Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών

5 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.5 Υλικό Υπολογιστών και Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών Σειριακή και Παράλληλη Επεξεργασία

6 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.6 Υλικό Υπολογιστών και Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών Ένα Δίκτυο Περιοχής Αποθήκευσης (SAN)

7 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.7 Batch Processing (Ομαδική Επεξεργασία ή Επεξεργασία Δέσμης) Συγκεντρώνει και αποθηκεύει συναλλαγές σε ομάδες μέχρι τη στιγμή που λόγω κάποιου διαδικαστικού κύκλου να είναι αποδοτικό ή αναγκαίο να γίνει η επεξεργασία τους. Εμφανίζεται κυρίως σε παλαιότερα συστήματα για περιστασιακές αναφορές Χρησιμοποιούν ταινία ως μέσo αποθήκευσης Online Processing Η επεξεργασία των συναλλαγών γίνεται άμεσα Χρησιμοποιεί αποθήκευση σε δίσκο Υλικό Υπολογιστών και Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών Τεχνολογία Αποθήκευσης, Εισόδου και Εξόδου

8 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.8 Κατανεμημένη Επεξεργασία (Distributed processing): Κατανομή του υπολογιστικού επεξεργαστικού έργου σε πολλούς υπολογιστές Συγκεντρωτική Επεξεργασία (Centralized processing): Επιτυγχάνεται από ένα μεγάλο κεντρικό υπολογιστή Υπολογιστική Πελάτη/Διακομιστή (Client/server computing): Διαχωρίζει την επεξεργασία μεταξύ «πελατών» και «διακομιστών» σε ένα δίκτυο Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστική Client/Server

9 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.9 Υπολογιστική Client/Server

10 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.10 Τύποι Υπολογιστικής Client/Server

11 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.11 Υπολογιστής Δικτύου (Network Computer, NC): Απλουστευμένος επιτραπέζιος υπολογιστής που δεν αποθηκεύει προγράμματα λογισμικού ή δεδομένα σε μόνιμη βάση Ομότιμη Υπολογιστική (Peer-to-peer Computing): Μορφή κατανεμημένης επεξεργασίας που συνδέει υπολογιστές μέσω του Internet ή ιδιωτικών δικτύων Υπολογιστική Πλέγματος (Grid Computing): Χρήση των πόρων πολλών υπολογιστών που βρίσκονται σε δίκτυο για την επίλυση ενός μεγάλου προβλήματος Υπολογιστική Δικτύου και Ομότιμη Υπολογιστική (Peer-to-Peer)

12 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.12 Λογισμικό Συστήματος (System Software): Γενικευμένα προγράμματα που διαχειρίζονται τους πόρους του υπολογιστή Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software): Προγράμματα του γράφονται από ή για τους χρήστες, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή Τύποι Λογισμικού

13 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.13 Τύποι Λογισμικού

14 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.14 Πολλαπλός Προγραμματισμός (Multiprogramming): Ταυτόχρονη χρήση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας από πολλά προγράμματα Εικονική Μνήμη (Virtual Storage): Διαιρεί τα προγράμματα σε μικρότερα κομμάτια που διαβάζονται στην μνήμη όταν χρειάζονται Κατανομή Χρόνου (Time-sharing): Επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται το χρόνο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας Πολυδιεργασία (Multi-processing): Συνδέει δύο η περισσότερες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας ώστε να εργάζονται παράλληλα σε ένα ενιαίο σύστημα υπολογιστή Δυνατότητες Λειτουργικού Συστήματος

15 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.15 Θα πρέπει μια εταιρία να επιλέξει το Linux ως λειτουργικό σύστημα για τις βασικές επιχειρηματικές εφαρμογές της; Ποια διοικητικά οφέλη προσφέρει το Linux; Ποια διοικητικά οργανωσιακά και τεχνολογικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη λήψη αυτής της απόφασης; Λειτουργικά Συστήματα: Linux

16 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.16 Γλώσσες Τέταρτης Γενιάς: Δίνουν τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να αναπτύξουν εφαρμογές λογισμικού με ελάχιστη ή καθόλου τεχνική βοήθεια. Είναι λιγότερο διαδικαστικές Διαδικαστικές Γλώσσες (Procedural Languages): Απαιτούν αλληλουχία βημάτων Μη Διαδικαστικές γλώσσες (Nonprocedural Languages): απαιτούν ορισμό των έργων που έχουν να γίνουν και όχι λεπτομέρειες για τρόπο ή την σειρά εκτέλεσης Φυσικές Γλώσσες (Natural Languages): Μη διαδικαστικές γλώσσες που μοιάζουν με τον ανθρώπινο λόγο Γλώσσες Ερωτημάτων (Query Languages): Εργαλεία λογισμικού που προσφέρουν άμεσες απαντήσεις σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών Γλώσσες Προγραμματισμού και Σύγχρονα Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού

17 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.17 Συνδυάζει δεδομένα και μεθόδους (διαδικασίες) που ενεργούν σε αυτά, σε ένα αντικείμενο Τα αντικείμενα είναι ανεξάρτητα επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία Βασίζονται στις έννοιες της κλάσης και της κληρονομικότητας Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Object-Oriented Programming)

18 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.18 Αντικειμενοστραφής Ανεξάρτητη από υπολογιστική συσκευή ή περιβάλλον Εύρωστη, χειρίζεται δεδομένα, γραφικά, βίντεο, ήχο Μπορεί να δημιουργεί «μικροεφαρμογές» (applets) που συχνά χρησιμοποιούνται στο Παγκόσμιο Ιστό Η εφαρμογές Java τείνουν να εκτελούνται πιο αργά σε σχέση με τα προγράμματα στη «μητρική» γλώσσα Java

19 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.19 Hypertext Markup Language, (HTML): Γλώσσα περιγραφής σελίδων, δημιουργεί υπερκείμενο ή υπερμέσα, π.χ. ιστοσελίδες eXtensible Markup Language, (XML): Περιγράφει τη δομή ενός εγγράφου, παρέχει τη πρότυπη μορφή για την ανταλλαγή δεδομένων XHTML: αναδιατυπώνει την HTML με τους ορισμούς τύπου εγγράφων της XML Γλώσσες Προγραμματισμού και Σύγχρονα Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού

20 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.20 Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου: Δημιουργεί, μορφοποιεί και εκτυπώνει έγγραφα Λογισμικό Ηλεκτρονικής Έκδοσης Εντύπων: Παράγει επαγγελματικής ποιότητας έγγραφα έχοντας μεγαλύτερες ικανότητες μορφοποίησης και σχεδίασης Λογιστικά φύλλα (Spreadsheets): Παρουσιάζει δεδομένα σε ένα πλέγμα στηλών και γραμμών, με δυνατότητα εύκολου επανυπολογισμού των αριθμητικών δεδομένων Λογισμικό Διαχείρισης Δεδομένων: Αποθηκεύει και χειρίζεται δεδομένα σε καταλόγους και βάσεις δεδομένων Πακέτα Λογισμικού Εφαρμογών και Λογισμικό Παραγωγικότητας

21 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.21 Παρουσιάσεις με γραφικά: Δημιουργούν παρουσιάσεις με γραφικά επαγγελματικής ποιότητας και πολυμέσα Ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού και πακέτα προγραμμάτων: Συνδυάζουν δύο ή περισσότερες εφαρμογές με δυνατότητα εύκολης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ τους Λογισμικό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ υπολογιστών Φυλλομετρητές Ιστού: Εργαλείο για την παρουσίαση ιστοσελίδων καθώς και για την πρόσβαση στον ιστό ή σε άλλους πόρους του Internet Λογισμικό Συλλογικής Χρήσης (Groupware): Υποστηρίζει τις δραστηριότητες ομάδων εργασίας Πακέτα Λογισμικού Εφαρμογών και Λογισμικό Παραγωγικότητας

22 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.22 Enterprise software (Επιχειρησιακό Λογισμικό) : Ολοκληρώνει πολλαπλές επιχειρηματικές διεργασίες Κληρονομημένο Σύστημα (Legacy System): Σύστημα σε λειτουργία εδώ και πολύ καιρό Ενδιάμεσο Λογισμικό (Middleware): Λογισμικό που συνδέει δύο ανόμοιες εφαρμογές Enterprise application integration (EAI) software (Λογισμικό Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών): Ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει σε πολλαπλά συστήματα να ανταλλάσσουν δεδομένων μέσω ενός κόμβου λογισμικού Λογισμικό για την Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

23 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.23 Λογισμικό Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Παραδοσιακή Ολοκλήρωση

24 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.24 Web services: Δέσμη καθολικών προτύπων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Internet για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων Διακομιστής Ιστού (Web server): Διαχειρίζεται αιτήσεις για ιστοσελίδες στον υπολογιστή όπου αυτές είναι αποθηκευμένες Διακομιστής Εφαρμογών (Application server): Ενδιάμεσο λογισμικό το οποίο χειρίζεται όλες τις πράξεις εφαρμογών μεταξύ του χρήστη και των συστημάτων του οργανισμού Λογισμικό για την Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

25 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.25 Παράδειγμα Πολυεπίπεδης Αρχιτεκτονικής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

26 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.26 Πώς η τεχνολογία ολοκλήρωσης επιχειρησιακών εφαρμογών και των Web services προσφέρει αξία στους οργανισμούς ; Ποια διοικητικά οργανωσιακά και τεχνολογικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν όταν λαμβάνεται απόφαση αν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι αυτές οι τεχνολογίες? Η Λύση της Επιχ. Ολοκλήρωσης Εφαρμογών

27 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.27 Capacity planning (Προγραμματισμός Δυναμικότητας): Η διαδικασία της πρόγνωσης του σημείου εκείνου στο οποίο ένα σύστημα υλικού υπολογιστή φτάνει σε κορεσμό Scalability (Προσαρμοστικότητα): Η δυνατότητα ενός υπολογιστή, προϊόντος, ή συστήματος να επεκτείνεται ώστε να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό χρηστών χωρίς να καταρρέει Διαχείριση Πόρων Υλικού και Λογισμικού Απαιτήσεις Τεχνολογίας Υλικού για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την Ψηφιακή Επιχείρηση

28 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.28 Περιλαμβάνει τις άμεσες και έμμεσες συνιστώσες κόστους Το κόστος αγοράς υλικού και λογισμικού αντιπροσωπεύει μόνο το 20% περίπου του ολικού κόστους κυριότητας Το ολικό κόστος κυριότητας ενός PC μπορεί να φτάσει ακόμα και στο τριπλάσιο της αρχικής τιμής αγοράς του Συγκαλυμμένα κόστη μπορεί να κάνουν τις αρχιτεκτονικές πελάτη/διακομιστή πιο ακριβές από τις αντίστοιχες συγκεντρωτικές αρχιτεκτονικές με μεγάλα συστήματα Ολικό Κόστος Κυριότητας Τεχνολογικών Πόρων

29 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.29 Αγορά υλικού Αγορά λογισμικού Εγκατάσταση Εκπαίδευση Υποστήριξη Συντήρηση Υποδομή Νεκρός Χρόνος Χώρος και ενέργεια Συνιστώσες Ολικού Κόστους Κυριότητας

30 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.30 Storage service provider (Πάροχος υπηρεσιών αποθήκευσης): Παρέχουν δικτυακή προσπέλαση σε συσκευές αποθήκευσης και τεχνολογία δικτυακής αποθήκευσης Application service provider (Πάροχος υπηρεσιών εφαρμογών): Προσφέρει εφαρμογές μέσω δικτύου βάση μίσθωσης Management service provider (Πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης): Διαχειρίζεται εφαρμογές, συστήματα, ασφάλεια, αποθήκευση, τοποθεσίες Ιστού, απόδοση των συστημάτων Business continuity provider (Πάροχος υπηρεσιών επιχειρηματικής συνέχειας): Ορίζει διαδικασίες ανάκαμψης από καταστροφές και συνεχούς διαθεσιμότητας στον Ιστό Μίσθωση ή Κατασκευή;

31 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.31 Παράδειγμα Λειτουργίας ενός Παρόχου Υπηρεσιών Εφαρμογών

32 Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.32 Utility computing: Μοντέλο στο οποίο οι εταιρείες πληρώνουν μόνο τους πόρους τεχνολογίας των πληροφοριών τους οποίους πράγματι χρησιμοποιούν σε μια ορισμένη χρονική περίοδο Μίσθωση ή Κατασκευή;


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 6 Υλικό και Λογισμικό στην Επιχείρηση 6.1 Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση Κεφάλαιο 6."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google