Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση
Κεφάλαιο 6 Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση

2 Στόχοι Ποια επεξεργαστική και αποθηκευτική δυναμικότητα υπολογιστών χρειάζεται o οργανισμός για να χειριστεί τις πληροφοριακές και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του; Ποια διευθέτηση υπολογιστών και επεξεργασίας θα είναι η πιο ενδεδειγμένη για τον οργανισμό μας; Ποια είδη λογισμικού και εργαλείων λογισμικού χρειαζόμαστε για την επιχείρησή μας; Ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να επιλέξουμε την τεχνολογία του λογισμικού μας; Ποιες νέες τεχνολογίες λογισμικού είναι διαθέσιμες; Πώς θα ωφελούσαν τον οργανισμό μας; Πώς πρέπει να γίνεται η απόκτηση και η διαχείριση των πόρων υλικού και λογισμικού στον οργανισμό μας;

3 Διοικητικές Προκλήσεις
Κεντρικοποιημένες ή αποκεντρωμένες εφαρμογές; Η υστέρηση των εφαρμογών.

4 Υλικό Υπολογιστών και Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών

5 Υλικό Υπολογιστών και Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών
Σειριακή και Παράλληλη Επεξεργασία

6 Υλικό Υπολογιστών και Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών
Ένα Δίκτυο Περιοχής Αποθήκευσης (SAN)

7 Υλικό Υπολογιστών και Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών
Τεχνολογία Αποθήκευσης, Εισόδου και Εξόδου Batch Processing (Ομαδική Επεξεργασία ή Επεξεργασία Δέσμης) Συγκεντρώνει και αποθηκεύει συναλλαγές σε ομάδες μέχρι τη στιγμή που λόγω κάποιου διαδικαστικού κύκλου να είναι αποδοτικό ή αναγκαίο να γίνει η επεξεργασία τους. Εμφανίζεται κυρίως σε παλαιότερα συστήματα για περιστασιακές αναφορές Χρησιμοποιούν ταινία ως μέσo αποθήκευσης Online Processing Η επεξεργασία των συναλλαγών γίνεται άμεσα Χρησιμοποιεί αποθήκευση σε δίσκο

8 Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστική Client/Server
Κατανεμημένη Επεξεργασία (Distributed processing): Κατανομή του υπολογιστικού επεξεργαστικού έργου σε πολλούς υπολογιστές Συγκεντρωτική Επεξεργασία (Centralized processing): Επιτυγχάνεται από ένα μεγάλο κεντρικό υπολογιστή Υπολογιστική Πελάτη/Διακομιστή (Client/server computing): Διαχωρίζει την επεξεργασία μεταξύ «πελατών» και «διακομιστών» σε ένα δίκτυο

9 Υπολογιστική Client/Server

10 Τύποι Υπολογιστικής Client/Server

11 Υπολογιστική Δικτύου και Ομότιμη Υπολογιστική (Peer-to-Peer)
Υπολογιστής Δικτύου (Network Computer, NC): Απλουστευμένος επιτραπέζιος υπολογιστής που δεν αποθηκεύει προγράμματα λογισμικού ή δεδομένα σε μόνιμη βάση Ομότιμη Υπολογιστική (Peer-to-peer Computing): Μορφή κατανεμημένης επεξεργασίας που συνδέει υπολογιστές μέσω του Internet ή ιδιωτικών δικτύων Υπολογιστική Πλέγματος (Grid Computing): Χρήση των πόρων πολλών υπολογιστών που βρίσκονται σε δίκτυο για την επίλυση ενός μεγάλου προβλήματος

12 Τύποι Λογισμικού Λογισμικό Συστήματος (System Software): Γενικευμένα προγράμματα που διαχειρίζονται τους πόρους του υπολογιστή Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software): Προγράμματα του γράφονται από ή για τους χρήστες, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή

13 Τύποι Λογισμικού

14 Δυνατότητες Λειτουργικού Συστήματος
Πολλαπλός Προγραμματισμός (Multiprogramming): Ταυτόχρονη χρήση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας από πολλά προγράμματα Εικονική Μνήμη (Virtual Storage): Διαιρεί τα προγράμματα σε μικρότερα κομμάτια που διαβάζονται στην μνήμη όταν χρειάζονται Κατανομή Χρόνου (Time-sharing): Επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται το χρόνο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας Πολυδιεργασία (Multi-processing): Συνδέει δύο η περισσότερες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας ώστε να εργάζονται παράλληλα σε ένα ενιαίο σύστημα υπολογιστή

15 Λειτουργικά Συστήματα: Linux
Ποια διοικητικά οργανωσιακά και τεχνολογικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη λήψη αυτής της απόφασης;

16 Γλώσσες Προγραμματισμού και Σύγχρονα Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού
Γλώσσες Τέταρτης Γενιάς: Δίνουν τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να αναπτύξουν εφαρμογές λογισμικού με ελάχιστη ή καθόλου τεχνική βοήθεια. Είναι λιγότερο διαδικαστικές Διαδικαστικές Γλώσσες (Procedural Languages): Απαιτούν αλληλουχία βημάτων Μη Διαδικαστικές γλώσσες (Nonprocedural Languages): απαιτούν ορισμό των έργων που έχουν να γίνουν και όχι λεπτομέρειες για τρόπο ή την σειρά εκτέλεσης Φυσικές Γλώσσες (Natural Languages): Μη διαδικαστικές γλώσσες που μοιάζουν με τον ανθρώπινο λόγο Γλώσσες Ερωτημάτων (Query Languages): Εργαλεία λογισμικού που προσφέρουν άμεσες απαντήσεις σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών

17 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Object-Oriented Programming)
Συνδυάζει δεδομένα και μεθόδους (διαδικασίες) που ενεργούν σε αυτά, σε ένα αντικείμενο Τα αντικείμενα είναι ανεξάρτητα επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία Βασίζονται στις έννοιες της κλάσης και της κληρονομικότητας

18 Java Αντικειμενοστραφής Ανεξάρτητη από υπολογιστική συσκευή ή περιβάλλον Εύρωστη, χειρίζεται δεδομένα, γραφικά, βίντεο, ήχο Μπορεί να δημιουργεί «μικροεφαρμογές» (applets) που συχνά χρησιμοποιούνται στο Παγκόσμιο Ιστό Η εφαρμογές Java τείνουν να εκτελούνται πιο αργά σε σχέση με τα προγράμματα στη «μητρική» γλώσσα

19 Γλώσσες Προγραμματισμού και Σύγχρονα Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού
Hypertext Markup Language, (HTML): Γλώσσα περιγραφής σελίδων, δημιουργεί υπερκείμενο ή υπερμέσα, π.χ. ιστοσελίδες eXtensible Markup Language, (XML): Περιγράφει τη δομή ενός εγγράφου, παρέχει τη πρότυπη μορφή για την ανταλλαγή δεδομένων XHTML: αναδιατυπώνει την HTML με τους ορισμούς τύπου εγγράφων της XML

20 Πακέτα Λογισμικού Εφαρμογών και Λογισμικό Παραγωγικότητας
Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου: Δημιουργεί, μορφοποιεί και εκτυπώνει έγγραφα Λογισμικό Ηλεκτρονικής Έκδοσης Εντύπων: Παράγει επαγγελματικής ποιότητας έγγραφα έχοντας μεγαλύτερες ικανότητες μορφοποίησης και σχεδίασης Λογιστικά φύλλα (Spreadsheets): Παρουσιάζει δεδομένα σε ένα πλέγμα στηλών και γραμμών, με δυνατότητα εύκολου επανυπολογισμού των αριθμητικών δεδομένων Λογισμικό Διαχείρισης Δεδομένων: Αποθηκεύει και χειρίζεται δεδομένα σε καταλόγους και βάσεις δεδομένων

21 Πακέτα Λογισμικού Εφαρμογών και Λογισμικό Παραγωγικότητας
Παρουσιάσεις με γραφικά: Δημιουργούν παρουσιάσεις με γραφικά επαγγελματικής ποιότητας και πολυμέσα Ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού και πακέτα προγραμμάτων: Συνδυάζουν δύο ή περισσότερες εφαρμογές με δυνατότητα εύκολης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ τους Λογισμικό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ υπολογιστών Φυλλομετρητές Ιστού: Εργαλείο για την παρουσίαση ιστοσελίδων καθώς και για την πρόσβαση στον ιστό ή σε άλλους πόρους του Internet Λογισμικό Συλλογικής Χρήσης (Groupware): Υποστηρίζει τις δραστηριότητες ομάδων εργασίας

22 Λογισμικό για την Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Enterprise software (Επιχειρησιακό Λογισμικό) : Ολοκληρώνει πολλαπλές επιχειρηματικές διεργασίες Κληρονομημένο Σύστημα (Legacy System): Σύστημα σε λειτουργία εδώ και πολύ καιρό Ενδιάμεσο Λογισμικό (Middleware): Λογισμικό που συνδέει δύο ανόμοιες εφαρμογές Enterprise application integration (EAI) software (Λογισμικό Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών): Ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει σε πολλαπλά συστήματα να ανταλλάσσουν δεδομένων μέσω ενός κόμβου λογισμικού

23 Λογισμικό Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Παραδοσιακή Ολοκλήρωση

24 Λογισμικό για την Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Web services: Δέσμη καθολικών προτύπων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Internet για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων Διακομιστής Ιστού (Web server): Διαχειρίζεται αιτήσεις για ιστοσελίδες στον υπολογιστή όπου αυτές είναι αποθηκευμένες Διακομιστής Εφαρμογών (Application server): Ενδιάμεσο λογισμικό το οποίο χειρίζεται όλες τις πράξεις εφαρμογών μεταξύ του χρήστη και των συστημάτων του οργανισμού

25 Παράδειγμα Πολυεπίπεδης Αρχιτεκτονικής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

26 Η Λύση της Επιχ. Ολοκλήρωσης Εφαρμογών
Πώς η τεχνολογία ολοκλήρωσης επιχειρησιακών εφαρμογών και των Web services προσφέρει αξία στους οργανισμούς ; Ποια διοικητικά οργανωσιακά και τεχνολογικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν όταν λαμβάνεται απόφαση αν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι αυτές οι τεχνολογίες?

27 Διαχείριση Πόρων Υλικού και Λογισμικού
Απαιτήσεις Τεχνολογίας Υλικού για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την Ψηφιακή Επιχείρηση Capacity planning (Προγραμματισμός Δυναμικότητας): Η διαδικασία της πρόγνωσης του σημείου εκείνου στο οποίο ένα σύστημα υλικού υπολογιστή φτάνει σε κορεσμό Scalability (Προσαρμοστικότητα): Η δυνατότητα ενός υπολογιστή, προϊόντος, ή συστήματος να επεκτείνεται ώστε να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό χρηστών χωρίς να καταρρέει

28 Ολικό Κόστος Κυριότητας Τεχνολογικών Πόρων
Περιλαμβάνει τις άμεσες και έμμεσες συνιστώσες κόστους Το κόστος αγοράς υλικού και λογισμικού αντιπροσωπεύει μόνο το 20% περίπου του ολικού κόστους κυριότητας Το ολικό κόστος κυριότητας ενός PC μπορεί να φτάσει ακόμα και στο τριπλάσιο της αρχικής τιμής αγοράς του Συγκαλυμμένα κόστη μπορεί να κάνουν τις αρχιτεκτονικές πελάτη/διακομιστή πιο ακριβές από τις αντίστοιχες συγκεντρωτικές αρχιτεκτονικές με μεγάλα συστήματα

29 Συνιστώσες Ολικού Κόστους Κυριότητας
Αγορά υλικού Αγορά λογισμικού Εγκατάσταση Εκπαίδευση Υποστήριξη Συντήρηση Υποδομή Νεκρός Χρόνος Χώρος και ενέργεια

30 Μίσθωση ή Κατασκευή; Storage service provider (Πάροχος υπηρεσιών αποθήκευσης): Παρέχουν δικτυακή προσπέλαση σε συσκευές αποθήκευσης και τεχνολογία δικτυακής αποθήκευσης Application service provider (Πάροχος υπηρεσιών εφαρμογών): Προσφέρει εφαρμογές μέσω δικτύου βάση μίσθωσης Management service provider (Πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης): Διαχειρίζεται εφαρμογές, συστήματα, ασφάλεια, αποθήκευση, τοποθεσίες Ιστού, απόδοση των συστημάτων Business continuity provider (Πάροχος υπηρεσιών επιχειρηματικής συνέχειας): Ορίζει διαδικασίες ανάκαμψης από καταστροφές και συνεχούς διαθεσιμότητας στον Ιστό

31 Παράδειγμα Λειτουργίας ενός Παρόχου Υπηρεσιών Εφαρμογών

32 Μίσθωση ή Κατασκευή; Utility computing: Μοντέλο στο οποίο οι εταιρείες πληρώνουν μόνο τους πόρους τεχνολογίας των πληροφοριών τους οποίους πράγματι χρησιμοποιούν σε μια ορισμένη χρονική περίοδο


Κατέβασμα ppt "Υλικό & Λογισμικό στην Επιχείρηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google