Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟ NEO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ NEO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΗ -

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟ NEO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ NEO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΗ -"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟ NEO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ NEO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΗ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΗ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2013

2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ  Ποιος / Ποια είμαι ;  Τι θέλω ;  Τι μπορώ ;  Ποια είναι η πραγματικότητα γύρω μου ;  Ποιες οι ευκαιρίες ; Ποιες οι δυσκολίες ;  Πώς τις ανακαλύπτω ;  Μπορώ να απαντήσω ;

3

4 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

5 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

6

7

8

9

10 10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ι. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΙ. ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙI. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙV. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ V. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

11

12 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α. Βαθμοί προαγωγής – απόλυσης Βαθμός Προαγωγής Α΄και Β΄τάξης (Β.Π.) = Μ.Ο όλων των μαθημάτων (Γραπτών και Προφορικών) Βαθμός Απόλυσης Γ΄Τάξης (Β.Α.)= Μ.Ο όλων των μαθημάτων (Γραπτών και Προφορικών) Β. Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Α΄τάξη 50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση) 50% : Επιλογή Διδάσκοντα Β΄ τάξη 50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο) 50% : Επιλογή Διδάσκοντα/ντων

13 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ΄τάξη 50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση). 50% Επιλογή Διδάσκοντα/ντων. Το μάθημα Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Γ΄τάξης με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% και 40% αντίστοιχα. Αξιολόγηση γραπτών (βαθμολόγηση): Από τον καθηγητή του τμήματος Ενδοσχολικές Απολυτήριες Εξετάσεις – Εξεταζόμενα μαθήματα: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 από τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας (Εκτός από τη Φυσική Αγωγή)

14 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ –ΑΤΕΙ Τρόπος επιλογής θεμάτων και εξέτασης  50% : Aπό Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση)  50% : Aπό Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

15 15 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

16 16 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Παραδείγματα: 1 ο Η Μ, μαθήτρια της Α΄τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 10,5. Στη Γεωμετρία Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 9 (<10).Επίσης, στην Πολιτική Παιδεία Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 7,5 (<08). Η μαθήτρια Μ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Γεωμετρία και Πολιτική Παιδεία 2 ο Ο Α, μαθητής της Α΄τάξης έχει Μ.Ο. μαθημάτων 9,4. Ενώ σε όλα τα μαθήματα-κλάδους της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών (Άλγεβρα, Γεωμετρία) έχει Μ.Ο. Γραπτής και Προφορικής βαθμολογίας >10 και Μ.Ο. Γραπτής και Προφορικής βαθμολογίας >08 σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, δηλαδή, πληροί μόνο την προϋπόθεση β. Ο μαθητής Α επαναλαμβάνει την τάξη.

17 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Παραδείγματα: 3 ο Ο Δ, μαθητής της Β΄τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 11. Στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 9,5 (<10) καθώς και στην Φυσική (ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει) 9 (<10). Ο μαθητής Δ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φυσική. 4 ο Η Β, μαθήτρια της Γ΄τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 11,5. Στα μαθήματα: Λατινικά έχει 9,5 (<10) και στην Ξένη Γλώσσα 7 (<08). Η μαθήτρια Β παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Λατινικά και Ξένη Γλώσσα

18 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

19 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Αν κάποιος από τους βαθμούς προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει πάνω από 1 μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής της Α΄και Β΄τάξης καθώς και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄τάξης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικές εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή. Βαθμοί που μετρούν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ: α, β,γ, δ, και ο «5ος βαθμός»

20 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Ο : Ο μαθητής Χ έχει : Βαθμό προαγωγής: Α΄ Λυκείου 15 Βαθμό προαγωγής Β΄ Λυκείου 14 Βαθμό απόλυσης : Γ΄ Λυκείου 11 Ο μαθητής Χ έχει γράψει στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα: 11,12,14,15 Ο μαθητής Χ έχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα: Αναπροσαρμογή: Ο βαθμός της Α΄τάξης γίνεται: 14 Ο βαθμός της Β΄τάξης μένει ως έχει δηλαδή 14 Ο βαθμός της Γ΄τάξης γίνεται 12 (βελτιώνεται κατά 1 μονάδα που είναι και το μέγιστο όριο) Άρα: που αποτελεί και τον 5ο βαθμό. Έτσι ο μαθητής Χ έχει τους βαθμούς: 11,12,14,15,13,1 με τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδο του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

21 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

22 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Άρα λοιπόν τα βήματα που ακολουθούμε προκειμένου να υπολογίσουμε τους βαθμούς με τους οποίους θα διεκδικήσει ένας μαθητής την εισαγωγή του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: 1ο Υπολογίζουμε τον βαθμό προαγωγής της Α΄και Β΄τάξης, τον Βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (Ο Μ.Ο. όλων των μαθημάτων) 2ο Υπολογίζουμε τον Μ.Ο. των τεσσάρων (4) γραπτά εξεταζόμενων μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων 3ο Αναπροσαρμόζουμε τους βαθμούς προαγωγής της Α΄και Β΄τάξης καθώς και τον βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (αν χρειάζεται) 4 ο Υπολογίζουμε τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α) που αποτελεί και τον πέμπτο (5ο ) βαθμό.

23 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Πώς θα υπολογίζεται ο τελικός βαθμός πρόσβασης (θα καθορισθεί με Υ.Α.) Ποια θα είναι τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ( πιθανολογείται ότι θα καθορισθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με τον Νόμο με Υ.Α. μετά από πρόταση των Α.Ε.Ι.) Ποια θα είναι η διαδικασία επιλογής για τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄τάξης και των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄τάξης των ΓΕ.Λ. σε σχέση με την κλήρωση του 50% των θεμάτων (ηλεκτρονική ή όχι) και με την εμβέλεια (Εθνική, Νομαρχιακή, Περιφερειακή,σχολική μονάδα όπως στην Β΄Λυκείου;). (Θα καθοριστεί με Υ.Α.) Ποιες σχολές ή τμήματα ανήκουν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Ε.Π.Ε. (Θα καθοριστεί με Υ.Α) Πότε ακριβώς θα πραγματοποιούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις Ποια θα είναι η εξεταστέα ύλη

24 Εκπαιδευτικές Διέξοδοι Αποφοίτων Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου: ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΩΔΕΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΙΕΚ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

25 Τι επιλέγουμε; Γιατί; Πώς; Εναλλακτικές διέξοδοι…

26 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Αυτογνωσία: Η ανίχνευση και ενίσχυση των δυνατοτήτων, η διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών, η ανάδειξη των ενδυνάμει στοιχείων της προσωπικότητας (Αξίες, Ικανότητες, Δεξιότητες, Ενδιαφέροντα, Επιθυμίες-Προτιμήσεις, Προσδοκίες κ.λ.π.)  Πληροφόρηση: Να γνωρίζουμε καλά το περιεχόμενο και το αντικείμενο σπουδών των σχολών στις οποίες υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης (ΑΕΙ- ΤΕΙ). Τα μαθήματα που διδάσκονται. Τη διάρκεια σπουδών.  Προοπτικές: Ποιες είναι οι δυνατότητες και η δυναμική της αγοράς εργασίας σε σχέση με τις σχολές και το αντικείμενο σπουδών  Προϋποθέσεις: Βαθμολογική Βάση-Μόρια Εισαγωγής. Άλλα προαπαιτούμενα: Προκαταρκτικές εξετάσεις, Σωματομετρικά χαρακτηριστικά, ύψος, βάρος για Στρατιωτικές Αστυνομικές Σχολές ή ΤΕΦΑΑ, Ειδικά μαθήματα

27 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2012 ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΠΕΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑΑγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΓΑΛΛΙΚΑΓαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΓερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΙΣΠΑΝΙΚΑ Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισμού ΙΤΑΛΙΚΑΙταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΓΓΛΙΚΑ & ΓΑΛΛΙΚΑ ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας ΑΓΓΛΙΚΑ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης (Μόνο ΕΛΕΥΘΕΡΟ) Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Γραφιστικής ΤΕΙ Εσωτ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδ. Αντικειμένων ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ ΑΡΜΟΝΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Μουσικών Σπουδών Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

28 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2012 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΠΕΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ Διεθνών & Ευρωπαϊκων Σπουδών Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Διεθνών & Ευρωπαϊκων Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών Εφαρμογών Ξέν. Γλωσσών στη Διοίκηση & Εμπόριο ΤΕΙ (&Ι) Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ ΑΓΓΛΙΚΑΝαυτιλιακών Σπουδών ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (Χ 200 Δεν απαιτείται βαθμολογική βάση)ΠΕΔΙΑ Προηγούνται Υγειονομικές Εξετάσεις ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Συμμετοχή σε 3 από τα 4 (Δρόμος 400μ./200μ., Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση) Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Δεν υπολογίζονται στα μόρια)ΠΕΔΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μόνο Υγειονομικές Εξετάσεις) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

29

30 Πηγή: Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών ΓΕΕΘΑ 15/4/2011 © ΚΕΣΥΠ Λευκάδας

31 Πηγή: Προκήρυξη ΕΛΑΣ 30/6/2011

32 Για επιπλέον Συμβουλευτική Υποστήριξη και πληροφόρηση απευθυνθείτε στο ΚΕΣΥΠ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Καραβέλα 11 ( στο κτίριο της Δ/νσης Δ/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Λευκάδας ) Λευκάδα Τηλ.: 2645 0 24109


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟ NEO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ NEO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΗ -"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google