Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

15/4/2015 Γεσθημανή Κούφτα.  Σκοπός του εργαλείου Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η ανίχνευση (στην προσχολική ηλικία) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "15/4/2015 Γεσθημανή Κούφτα.  Σκοπός του εργαλείου Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η ανίχνευση (στην προσχολική ηλικία) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 15/4/2015 Γεσθημανή Κούφτα

2  Σκοπός του εργαλείου Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η ανίχνευση (στην προσχολική ηλικία) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών κατά την εκμάθηση της ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο, αφετέρου δε (κατά τα κρίσιμα δύο πρώτα χρόνια της σχολικής ηλικίας) η αναλυτική διερεύνηση των γνωστικών- γλωσσικών παραγόντων που συνθέτουν την αναγνωστική λειτουργία και ο προσδιορισμός εκείνων των παραμέτρων που παρουσιάζουν ελλειμματική ανάπτυξη ή λειτουργία, προκειμένου να διαγνωσθεί και να ερμηνευθεί η φύση της δυσκολίας και, συνεπώς, να συνταχθεί πρόγραμμα εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη (κατά την προσχολική ηλικία) ή την αντιμετώπισή της (κατά τη σχολική ηλικία).

3

4

5

6

7  Ανίχνευση και εντοπισμός στο Νηπιαγωγείο  Διερεύνηση στις δύο πρώτες τάξεις  Αποτελεί βάση για εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση

8  Διαγνωστική αξιολόγηση τεσσάρων βασικών τομέων των γνωστικών- γλωσσικών λειτουργιών που συνθέτουν ή υποστηρίζουν την εκμάθηση και διεκπεραίωση της αναγνωστικής λειτουργίας της ελληνικής γλώσσας.

9  1. Δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης  2. Δοκιμασίες αναγνωστικής κατανόησης  3. Δοκιμασίες φωνημικής επίγνωσης  4. Δοκιμασίες βραχύχρονης μνήμης

10

11

12

13

14  Διάκριση φωνημάτων ή φθόγγων  Κατάτμηση ψευδολέξεων σε φωνήματα  Απαλοιφή φωνημάτων

15 Διάκριση φωνημάτων ή φθόγγων

16

17

18  Μνήμη ακολουθιών αριθμών  Επανάληψη ψευδολέξεων

19 Μνήμη ακολουθιών αριθμών

20

21 Συγκεντρωτική επεξεργασία αποτελεσμάτων

22 Διαγνωστικό διάγραμμα για το Νηπιαγωγείο

23 Διαγνωστικό διάγραμμα για την Α΄- Β΄ Δημοτικού

24  Γενικές οδηγίες για τη χορήγηση και τη βαθμολόγηση του τεστ  Ειδικές οδηγίες για τη χορήγηση και τη βαθμολόγηση των κλιμάκων του τεστ  Συμπλήρωση του φυλλαδίου εξέτασης  Μετατροπή των αρχικών βαθμών σε τυπικούς βαθμούς  Ψυχοπαιδαγωγική ερμηνεία των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης


Κατέβασμα ppt "15/4/2015 Γεσθημανή Κούφτα.  Σκοπός του εργαλείου Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η ανίχνευση (στην προσχολική ηλικία) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google