Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού Γεσθημανή Κούφτα 12/4/2017.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού Γεσθημανή Κούφτα 12/4/2017."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού Γεσθημανή Κούφτα 12/4/2017

2 Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού Σκοπός του εργαλείου Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η ανίχνευση (στην προσχολική ηλικία) της πιθανότητας εμφάνισης δυσκολιών κατά την εκμάθηση της ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο, αφετέρου δε (κατά τα κρίσιμα δύο πρώτα χρόνια της σχολικής ηλικίας) η αναλυτική διερεύνηση των γνωστικών-γλωσσικών παραγόντων που συνθέτουν την αναγνωστική λειτουργία και ο προσδιορισμός εκείνων των παραμέτρων που παρουσιάζουν ελλειμματική ανάπτυξη ή λειτουργία, προκειμένου να διαγνωσθεί και να ερμηνευθεί η φύση της δυσκολίας και, συνεπώς, να συνταχθεί πρόγραμμα εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη (κατά την προσχολική ηλικία) ή την αντιμετώπισή της (κατά τη σχολική ηλικία).

3 Τα υλικά των εργαλείων 1. Παρουσίαση του υλικού
Τα υλικά των εργαλείων 1. Παρουσίαση του υλικού

4 2. Οδηγός του εξεταστή

5 3. Φυλλάδιο εξέτασης

6 4. Φυλλάδιο περιγραφής του υλικού

7 Ανίχνευση και εντοπισμός στο Νηπιαγωγείο
Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού Ανίχνευση και εντοπισμός στο Νηπιαγωγείο Διερεύνηση στις δύο πρώτες τάξεις Αποτελεί βάση για εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση

8 Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού Διαγνωστική αξιολόγηση τεσσάρων βασικών τομέων των γνωστικών-γλωσσικών λειτουργιών που συνθέτουν ή υποστηρίζουν την εκμάθηση και διεκπεραίωση της αναγνωστικής λειτουργίας της ελληνικής γλώσσας.

9 1. Δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης
Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού 1. Δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης 2. Δοκιμασίες αναγνωστικής κατανόησης 3. Δοκιμασίες φωνημικής επίγνωσης 4. Δοκιμασίες βραχύχρονης μνήμης

10 1. Δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης Ανάγνωση συλλαβών

11 1. Δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης Ανάγνωση ψευδολέξεων
1. Δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης Ανάγνωση ψευδολέξεων

12 2.Δοκιμασίες αναγνωστικής κατανόησης Ανάγνωση προτάσεων και επιλογή εικόνων

13 2.Δοκιμασίες αναγνωστικής κατανόησης Ανάγνωση και συμπλήρωση ελλιπών προτάσεων

14 3. Δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης
Διάκριση φωνημάτων ή φθόγγων Κατάτμηση ψευδολέξεων σε φωνήματα Απαλοιφή φωνημάτων

15 Διάκριση φωνημάτων ή φθόγγων

16 Κατάτμηση ψευδολέξεων σε φωνήματα

17 Απαλοιφή φωνημάτων

18 4. Δοκιμασίες βραχύχρονης μνήμης
Μνήμη ακολουθιών αριθμών Επανάληψη ψευδολέξεων

19 Μνήμη ακολουθιών αριθμών

20 Επανάληψη ψευδολέξεων

21 Συγκεντρωτική επεξεργασία αποτελεσμάτων

22 Διαγνωστικό διάγραμμα για το Νηπιαγωγείο

23 Διαγνωστικό διάγραμμα για την Α΄- Β΄ Δημοτικού

24 Οδηγός εξεταστή Γενικές οδηγίες για τη χορήγηση και τη βαθμολόγηση του τεστ Ειδικές οδηγίες για τη χορήγηση και τη βαθμολόγηση των κλιμάκων του τεστ Συμπλήρωση του φυλλαδίου εξέτασης Μετατροπή των αρχικών βαθμών σε τυπικούς βαθμούς Ψυχοπαιδαγωγική ερμηνεία των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης


Κατέβασμα ppt "Εργαλείο ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού Γεσθημανή Κούφτα 12/4/2017."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google