Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 1 Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή έρευνα είναι η εφαρμογή ενός συνόλου μαθηματικών τεχνικών βελτιστοποίησης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 1 Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή έρευνα είναι η εφαρμογή ενός συνόλου μαθηματικών τεχνικών βελτιστοποίησης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 1 Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή έρευνα είναι η εφαρμογή ενός συνόλου μαθηματικών τεχνικών βελτιστοποίησης, για την υποβοήθηση της λήψης επιχειρηματκών αποφάσεων. Επιχειρησιακή έρευνα είναι η εφαρμογή ενός συνόλου μαθηματικών τεχνικών βελτιστοποίησης, για την υποβοήθηση της λήψης επιχειρηματκών αποφάσεων.

2 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 2 Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση μπορεί σχεδόν πάντοτε να αναχθεί μαθηματικά στον υπολογισμό του ακρότατου μίας κατάλληλης συνάρτησης f(x 1,…,x n ) που ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση, ενώ οι x i ονομάζονται μεταβλητές εισόδου. Οι τιμές των x i που εξασφαλίζουν το ακρότατο αποτελούν την λύση του προβλήματος. Η βελτιστοποίηση μπορεί σχεδόν πάντοτε να αναχθεί μαθηματικά στον υπολογισμό του ακρότατου μίας κατάλληλης συνάρτησης f(x 1,…,x n ) που ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση, ενώ οι x i ονομάζονται μεταβλητές εισόδου. Οι τιμές των x i που εξασφαλίζουν το ακρότατο αποτελούν την λύση του προβλήματος.

3 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 3 Βελτιστοποίηση υπό συνθήκες Στην πραγματικότητα, οι μεταβλητές εισόδου υπόκεινται σε περιορισμούς, οπότε το νέο ακρότατο θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σημείο επαφής της καμπύλης των περιορισμών με τις ισοϋψείς της αντικειμενικής συνάρτησης. Στην πραγματικότητα, οι μεταβλητές εισόδου υπόκεινται σε περιορισμούς, οπότε το νέο ακρότατο θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σημείο επαφής της καμπύλης των περιορισμών με τις ισοϋψείς της αντικειμενικής συνάρτησης.

4 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 4 Γραμμικά προβλήματα Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί μπορούν να θεωρηθούν γραμμικής μορφής. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί μπορούν να θεωρηθούν γραμμικής μορφής.

5 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 5 Πρόβλημα κατανομής πόρων Σε ένα πρόβλημα κατανομής πόρων, κατανέμουμε ένα σύνολο πόρων σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Σε ένα πρόβλημα κατανομής πόρων, κατανέμουμε ένα σύνολο πόρων σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Οι περιορισμοί αφορούν στην διαθεσιμότητα των πόρων και είναι του τύπου ≤, ενώ επιθυμούμε μεγιστοποίηση του κέρδους. Οι περιορισμοί αφορούν στην διαθεσιμότητα των πόρων και είναι του τύπου ≤, ενώ επιθυμούμε μεγιστοποίηση του κέρδους.

6 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 6 Πρόβλημα κόστους- αποτελέσματος Σε ένα πρόβλημα κόστους- αποτελέσματος, κατανέμουμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων σε ένα σύνολο ωφέλιμων αποτελεσμάτων. Σε ένα πρόβλημα κόστους- αποτελέσματος, κατανέμουμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων σε ένα σύνολο ωφέλιμων αποτελεσμάτων. Οι περιορισμοί αφορούν στο ελάχιστο επίπεδο οφέλους και είναι της μορφής ≥, ενώ επιθυμούμε ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι περιορισμοί αφορούν στο ελάχιστο επίπεδο οφέλους και είναι της μορφής ≥, ενώ επιθυμούμε ελαχιστοποίηση του κόστους.

7 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 7 Πρόβλημα δικτύου διανομών Σε ένα πρόβλημα δικτύου διανομών, κατανέμουμε ένα σύνολο προϊόντων σε ένα σύνολο διαδρομών. Σε ένα πρόβλημα δικτύου διανομών, κατανέμουμε ένα σύνολο προϊόντων σε ένα σύνολο διαδρομών. Οι περιορισμοί αφορούν στην ποσότητα που πρέπει να μεταφερθεί και είναι της μορφής =, ενώ επιθυμούμε ελαχιστοποίηση του κόστους Οι περιορισμοί αφορούν στην ποσότητα που πρέπει να μεταφερθεί και είναι της μορφής =, ενώ επιθυμούμε ελαχιστοποίηση του κόστους


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) 1 Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή έρευνα είναι η εφαρμογή ενός συνόλου μαθηματικών τεχνικών βελτιστοποίησης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google