Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή έρευνα είναι η εφαρμογή ενός συνόλου μαθηματικών τεχνικών βελτιστοποίησης, για την υποβοήθηση της λήψης επιχειρηματκών αποφάσεων.

2 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1)
Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση μπορεί σχεδόν πάντοτε να αναχθεί μαθηματικά στον υπολογισμό του ακρότατου μίας κατάλληλης συνάρτησης f(x1,…,xn) που ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση, ενώ οι xi ονομάζονται μεταβλητές εισόδου. Οι τιμές των xi που εξασφαλίζουν το ακρότατο αποτελούν την λύση του προβλήματος.

3 Βελτιστοποίηση υπό συνθήκες
Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) Βελτιστοποίηση υπό συνθήκες Στην πραγματικότητα, οι μεταβλητές εισόδου υπόκεινται σε περιορισμούς, οπότε το νέο ακρότατο θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σημείο επαφής της καμπύλης των περιορισμών με τις ισοϋψείς της αντικειμενικής συνάρτησης.

4 Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1)
Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) Γραμμικά προβλήματα Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί μπορούν να θεωρηθούν γραμμικής μορφής.

5 Πρόβλημα κατανομής πόρων
Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) Πρόβλημα κατανομής πόρων Σε ένα πρόβλημα κατανομής πόρων, κατανέμουμε ένα σύνολο πόρων σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Οι περιορισμοί αφορούν στην διαθεσιμότητα των πόρων και είναι του τύπου ≤, ενώ επιθυμούμε μεγιστοποίηση του κέρδους.

6 Πρόβλημα κόστους- αποτελέσματος
Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) Πρόβλημα κόστους- αποτελέσματος Σε ένα πρόβλημα κόστους- αποτελέσματος, κατανέμουμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων σε ένα σύνολο ωφέλιμων αποτελεσμάτων. Οι περιορισμοί αφορούν στο ελάχιστο επίπεδο οφέλους και είναι της μορφής ≥, ενώ επιθυμούμε ελαχιστοποίηση του κόστους.

7 Πρόβλημα δικτύου διανομών
Επιχειρησιακή Έρευνα (Μάθημα 1) Πρόβλημα δικτύου διανομών Σε ένα πρόβλημα δικτύου διανομών, κατανέμουμε ένα σύνολο προϊόντων σε ένα σύνολο διαδρομών. Οι περιορισμοί αφορούν στην ποσότητα που πρέπει να μεταφερθεί και είναι της μορφής =, ενώ επιθυμούμε ελαχιστοποίηση του κόστους


Κατέβασμα ppt "Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google