Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ Μάθημα: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών & Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Πρακτική Άσκηση Τίτλος: Καταγραφή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ Μάθημα: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών & Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Πρακτική Άσκηση Τίτλος: Καταγραφή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ Μάθημα: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών & Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Πρακτική Άσκηση Τίτλος: Καταγραφή Εμπειριών Υπεύθυνοι Προγράμματος: Φώκιαλη Περσεφόνη Κόνσολας Εμμανουήλ Σκουμπουρδή Χρυσάνθη Φοιτήτριες: Αττιπά Παναγιώτα 421/2007011 Δημητρίου Μαρία 421/2007012 Νεοκλέους Μαρία 421/2007039 Χριστοδούλου Μαρία 421/2007094 Φεσμεκενίδου Αικατερίνη 421/2007159 Φλωρίδη Μαρία 421/2007038

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών & Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Πρακτική Άσκηση», παρακολουθήσαμε σε ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, σε Κύπρο και Ρόδο, τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών

3 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του προγράμματος ήταν να συμμετάσχουμε ενεργά στη λειτουργία των σταθμών,΄στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα, ώστε να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη γνώση για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σταθμών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η απασχόλησή μας διήρκησε για τρεις από εμάς: δύο μήνες για τις άλλες τρεις: ένα μήνα.

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

5 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ: 1...... Κύπρος 2 3 Ρόδος....

6 ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των σταθμών, όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων υπήρχαν και πολλά κοινά σημεία: Ειδικότερα: Σε όλους τους σταθμούς, άλλοτε τυπικά και άλλοτε άτυπα, υπήρχαν οι εξής τομείς λειτουργίας: Ο διοικητικός. Επί κεφαλής του Παιδικού σταθμού ήταν πάντα μια Υπεύθυνη ειδικευμένη στην προσχολική αγωγή. Ο εκπαιδευτικός παιδαγωγικός; Υπήρχε ένα πρόγραμμα αγωγής/ εκπαίδευσης συνήθως συνδεδεμένος με ψυχαγωγία Ο τομέας φροντίδας (σίτιση, ανάπαυση....) Σε κάποιες περιπτώσεις το ίδιο πρόσωπο ήταν υπεύθυνο και για τους τρεις τομείς.

7 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Αριθμός απασχολουμένων και ειδικότητα 1 2 3 4 Αριθμός παιδιών 1 2 3 4

8 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Συνήθως τα παιδιά έρχονται στις...... π. μ και φεύγουν στις.... μ.μ Η μεταφορά τους γίνεται με... Το πρόγραμμα του σταθμού προβλέπει 8-10 10-12 12-..... Τα

9 Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Οι τομείς στους οποίους παρείχαμε βοηθητική υποστήριξη είναι: Στον εκπαιδευτικό/ παιδαγωγικό τομέα: Υποστηρικτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας Υποστήριξη της ελεύθερης απασχόλησης των παιδιών με δραστηριότητες όταν η νηπιαγωγός είχε διάφορες υποχρεώσεις

10 Στον τομέα φροντίδας: Υλοποίηση σχεδίου διατήρησης της ατομικής υγιεινής των παιδιών Υποστήριξη της διαδικασίας σίτισης (πρωινό και μεσημεριανό γεύμα) Συμμετοχή σε υποχρεώσεις όπως το στρώσιμο κρεβατιών και βοήθεια στον ύπνο των παιδιών

11 Στον διοικητικό τομέα Συμμετοχή στην υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας των παιδιών (ασφάλεια) Συμμετοχή στη φύλαξη των παιδιών στο διάλειμμα Επικοινωνία και συνεργασία με όλους

12 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

13 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Το ωρολόγιο πρόγραμμα του παιδικού σταθμού είναι πιο ευέλικτο από αυτό του νηπιαγωγείου (οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης παιδιών είναι ασταθείς). Το αναλυτικό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού καθορίζεται από την διεύθυνση και είναι ευέλικτο, σε αντίθεση με το νηπιαγωγείο που καθορίζεται απο το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό όταν είναι δημιουργικό. Μεγάλη σημασία παίζει η εναλλαγή «μέσα και έξω» Τόσο η τάξη όσο και ο αύλειος χώρος πρέπει να είναι ελκυστικοί. Γι’ αυτό πρέπει στον αύλειο χώρο να υπάρχουν κατάλληλα παιχνίδια για να μπορούν τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα και παίζοντας να μάθαίνουν.

14 Μέσα.... Το χρώμα, η μικρή κλίμακα των επίπλων, οι διαμορφωμένες γωνιές παίζουν σημαντικό ρόλο

15 Η αυλή.... αποτελεί σημαντικό χώρο εκπαίδευσης και αγωγής σχεδόν το ίδιο σημαντικός όσο και η τάξη.

16

17 . ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σημαντική είναι η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού κλίματος ανάμεσα στο έμψυχο δυναμικό της εκάστοτε μονάδας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία. Η επικοινωνία με τους γονείς είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της μονάδας και είναι προς όφελος των παιδιών.

18 Επίσης.... Μεγάλη έμφαση δίνεται από τη διεύθυνση στην ασφάλεια των παιδιών. Ως εν δυνάμει εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουμε ως πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια των παιδιών. Ο αύλειος χώρος, θα πρέπει να είναι ασφαλής ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση απο εξωσχολικούς Είναι απαραίτητο να υπάρχει ετοιμότητα για τον χειρισμό των απρόβλεπτων συμπεριφορών των παιδιών. Η κτιριακή υποδομή και η οργάνωση των αιθουσών στη λειτουργία της μονάδας βοηθά στη δημιουργία καλού κλίματος στη μονάδα

19 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Σημαντικό είναι να τηρούνται κανόνες υγιεινής, γιατί αυτό και εξασφαλίζει την υγεία των παιδιών αλλά και δημιουργεί καλές συνήθειες, χρήσιμες σε όλη τη ζωή των παιδιών. Η προσοχή ώστε και το φαγητό να είναι προσεγμένο και η συμπεριφορά συνήθειες κατά τη σίτιση να είναι καλή, βοηθά πολύ στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Η ανάπαυση και ο ύπνος είναι σημαντικό για το παιδί στον παιδικό σταθμό.

20

21

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το πρόγραμμα μας βοήθησε..... Να εξοικειωθούμε με τον παιδικό σταθμό ως χώρο εργασίας σε θέματα διδακτικής, θέματα φροντίδας, καθώς και σε θέματα διοικητικής-οργανωτικής και επικοινωνιακής λειτουργίας. Να έχουμε ολοκληρωμένη και ουσιαστική συμμετοχή στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων ( ευελιξία, προσαρμογή στις απρόβλεπτες συνθήκες)


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ Μάθημα: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών & Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Πρακτική Άσκηση Τίτλος: Καταγραφή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google