Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναπτύσσοντας, κινητοποιώντας και βελτιώνοντας δεξιότητες: η εφαρμογή μαθησιακού προγράμματος σε ομάδα τμήματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναπτύσσοντας, κινητοποιώντας και βελτιώνοντας δεξιότητες: η εφαρμογή μαθησιακού προγράμματος σε ομάδα τμήματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναπτύσσοντας, κινητοποιώντας και βελτιώνοντας δεξιότητες: η εφαρμογή μαθησιακού προγράμματος σε ομάδα τμήματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής. Κωνσταντίνα Πηλείδου Σχολική Σύμβουλος 10 ης Ε.Π. ΕΑΕ

2 Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να δομείται με βάση: Ποιότητα της διδασκαλίας Ποιότητα της διδασκαλίας Ανανέωση, εμπλουτισμό, προσαρμογή και ευελιξία των ΑΠΣ Ανανέωση, εμπλουτισμό, προσαρμογή και ευελιξία των ΑΠΣ Σεβασμός στις ατομικές διαφορές και ανάγκες Σεβασμός στις ατομικές διαφορές και ανάγκες

3 Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία έχουν μαθησιακές ικανότητες και δυνατότητες για: Κατάκτηση γνωστικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων Κατάκτηση γνωστικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων Εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη Εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη

4 Η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση αποτελεί την πιο σημαντική πηγή βελτίωσης και πρέπει να είναι: εξειδικευμένη εξειδικευμένη εντατική εντατική να εστιάζει στις ιδιαίτερες δυσκολίες και δυνατότητες των παιδιών να εστιάζει στις ιδιαίτερες δυσκολίες και δυνατότητες των παιδιών

5 Επαρκές και λειτουργικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Υποστηρίζει την κατάκτηση βασικών κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων Υποστηρίζει την κατάκτηση βασικών κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων Στοχεύει στην ανεξαρτησία, στη γενίκευση και στην αξιοποίηση της γνώσης σε καθημερινές καταστάσεις της κοινωνικής ζωής Στοχεύει στην ανεξαρτησία, στη γενίκευση και στην αξιοποίηση της γνώσης σε καθημερινές καταστάσεις της κοινωνικής ζωής

6 Τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία αποτελούν χώρο μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου ζητούμενα είναι: Σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης Σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης Υλοποίηση συστηματικής, επιστημονικής και κατάλληλης εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υλοποίηση συστηματικής, επιστημονικής και κατάλληλης εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7 Η ομάδα μας 6 παιδιά 10 -11 ετών 6 παιδιά 10 -11 ετών 2 αγόρια και 1 κορίτσι με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 2 αγόρια και 1 κορίτσι με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 2 κορίτσια και 1 αγόρι με Ψυχοκινητική Καθυστέρηση 2 κορίτσια και 1 αγόρι με Ψυχοκινητική Καθυστέρηση

8 Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών: Επικοινωνία μέσω προφορικού λόγου Επικοινωνία μέσω προφορικού λόγου Ικανοποιητικό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης Ικανοποιητικό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης Κατάκτηση προαπαιτούμενων δεξιοτήτων Κατάκτηση προαπαιτούμενων δεξιοτήτων

9 Οργάνωση - σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης: Αναγκαιότητα για την αποτελεσματική λειτουργία τμήματος 6 παιδιών με διαφορετικές ανάγκες Αναγκαιότητα για την αποτελεσματική λειτουργία τμήματος 6 παιδιών με διαφορετικές ανάγκες Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση μέσω της μάθησης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση μέσω της μάθησης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να προοδεύσουν. Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να προοδεύσουν. Μεθοδολογία και στόχοι των ΑΠΣ Μεθοδολογία και στόχοι των ΑΠΣ

10 Βασικές αρχές της παρέμβασής μας Διαχείριση των ατομικών διαφορών με στόχο την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών. Διαχείριση των ατομικών διαφορών με στόχο την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών. Ρεαλιστικοί εκπαιδευτικοί στόχοι σχετικά τη δυναμική της ομάδας Ρεαλιστικοί εκπαιδευτικοί στόχοι σχετικά τη δυναμική της ομάδας Δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών Δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών

11 Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι Κατάκτηση βασικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της εφαρμογής μαθησιακού προγράμματος Πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης το οποίο στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μυθολογία. Κατάκτηση βασικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της εφαρμογής μαθησιακού προγράμματος Πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης το οποίο στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μυθολογία.

12 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι Προσαρμογή στην καθημερινή σχολική ρουτίνα Προσαρμογή στην καθημερινή σχολική ρουτίνα Προφορική και αποτελεσματική επικοινωνία Προφορική και αποτελεσματική επικοινωνία Δημιουργία διαπροσωπικών και φιλικών σχέσεων Δημιουργία διαπροσωπικών και φιλικών σχέσεων Αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη, υπευθυνότητα Αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη, υπευθυνότητα Κατάκτηση του μηχανισμού γραφής και ανάγνωσης Κατάκτηση του μηχανισμού γραφής και ανάγνωσης Καλλιέργεια πρακτικής σκέψης και ικανότητας επίλυσης καθημερινών προβλημάτων Καλλιέργεια πρακτικής σκέψης και ικανότητας επίλυσης καθημερινών προβλημάτων

13 Ομαδική Διδασκαλία Ομαδική Διδασκαλία Διδασκαλία «ένας-προς-έναν» Διδασκαλία «ένας-προς-έναν» Ανάλυση έργου, Ανάλυση έργου, Ομαδοσυνεργατική μέθοδος Ομαδοσυνεργατική μέθοδος Συμπεριφοριστικό μοντέλο Συμπεριφοριστικό μοντέλο Τέχνασμα παρακώλυσης ενεργειών Τέχνασμα παρακώλυσης ενεργειών Εσκεμμένο λάθος Εσκεμμένο λάθος Επιλογή Επιλογή Κύκλος συστηματικής διδασκαλίας σε τέσσερα βήματα Κύκλος συστηματικής διδασκαλίας σε τέσσερα βήματα Κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου για τις ανάγκες του προγράμματος Κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου για τις ανάγκες του προγράμματος Διδακτικές στρατηγικές - Διδακτική Μεθοδολογία

14 Δομημένο καθημερινό πρόγραμμα Αναγγελία ημέρας, μήνα, χρονιάς, εποχής Αναγγελία ημέρας, μήνα, χρονιάς, εποχής «Διηγούμαι τα νέα μου» «Διηγούμαι τα νέα μου» Ομαδική διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου Ομαδική διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου Προσωπική Υγιεινή, κατανάλωση προγεύματος Προσωπική Υγιεινή, κατανάλωση προγεύματος Διάλειμμα Διάλειμμα Διδασκαλία «ένας-προς-έναν» Διδασκαλία «ένας-προς-έναν» Χρήση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού λογισμικού Χρήση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού λογισμικού Διάλειμμα Διάλειμμα Δραστηριότητες ψυχαγωγίας και χαλάρωσης Δραστηριότητες ψυχαγωγίας και χαλάρωσης

15 Εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό Πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό Πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό Διδακτικά εγχειρίδια Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Ιστορίας Α-Β-Γ Δημοτικού (κατόπιν επιλογής και διαφοροποίησης της ύλης) Διδακτικά εγχειρίδια Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Ιστορίας Α-Β-Γ Δημοτικού (κατόπιν επιλογής και διαφοροποίησης της ύλης) Βιβλίο Μαθηματικών (α&β τεύχη) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου Βιβλίο Μαθηματικών (α&β τεύχη) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου Σειρά «Γεια σας» βιβλίο μαθητή (α&β τεύχη) του ΚΕΔΑ Σειρά «Γεια σας» βιβλίο μαθητή (α&β τεύχη) του ΚΕΔΑ Σειρά «Το Μικρό μου Λεξικό» του ΚΕΔΑ Σειρά «Το Μικρό μου Λεξικό» του ΚΕΔΑ Διδακτικό υλικό που κυκλοφορεί ευρέως Διδακτικό υλικό που κυκλοφορεί ευρέως Εκπαιδευτικό Λογισμικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό Φύλλα εξάσκησης και εργασίας στο σχολείο και στο σπίτι Φύλλα εξάσκησης και εργασίας στο σχολείο και στο σπίτι

16 Αξιολόγηση του προγράμματος: Ετήσιες εκπαιδευτικές αξιολογήσεις των παιδιών. Αποτελέσματα του προγράμματος: Κατάκτηση του μηχανισμού γραφής και ανάγνωσης Κατάκτηση του μηχανισμού γραφής και ανάγνωσης Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και προφορικής επικοινωνίας - κατανόηση ακουστικού κειμένου- άντληση πληροφοριών από αυτό Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και προφορικής επικοινωνίας - κατανόηση ακουστικού κειμένου- άντληση πληροφοριών από αυτό Αναγνώριση-ταύτιση-απαρίθμηση αριθμών 0-10, 0-30, 0-50, 0-100. Προθέσεις μέσα στην πρώτη δεκάδα Αναγνώριση-ταύτιση-απαρίθμηση αριθμών 0-10, 0-30, 0-50, 0-100. Προθέσεις μέσα στην πρώτη δεκάδα Εξοικείωση με την κυκλικότητα του χρόνου Εξοικείωση με την κυκλικότητα του χρόνου Αναγνώριση-ταύτιση μέσων μαζικής μεταφοράς Αναγνώριση-ταύτιση μέσων μαζικής μεταφοράς Αναγνώριση-ταύτιση λαχανικών και φρούτων Αναγνώριση-ταύτιση λαχανικών και φρούτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συνδιαλλαγής Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συνδιαλλαγής Δημιουργία φιλικών σχέσεων και επαφών Δημιουργία φιλικών σχέσεων και επαφών

17 Συμπέρασμα Ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον Ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον Δομημένο καθημερινό πρόγραμμα Δομημένο καθημερινό πρόγραμμα Ποικιλία διδακτικών στρατηγικών – διδακτικής μεθοδολογίας Ποικιλία διδακτικών στρατηγικών – διδακτικής μεθοδολογίας Ποικιλία εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού Ποικιλία εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού Αναγκαίος χρόνος ποτέ δεν είναι αρκετός Αναγκαίος χρόνος ποτέ δεν είναι αρκετός Συνεχής προσπάθεια για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων Συνεχής προσπάθεια για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων

18 Εκπαιδευτικό - διδακτικό υλικό

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Γράφω και επικοινωνώ

30 γράφω - ζωγραφίζω - επικοινωνώ

31 γράφω – ζωγραφίζω - επικοινωνώ

32 Ευχαριστώ πολύ! Καλή σχολική χρονιά


Κατέβασμα ppt "Αναπτύσσοντας, κινητοποιώντας και βελτιώνοντας δεξιότητες: η εφαρμογή μαθησιακού προγράμματος σε ομάδα τμήματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google