Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης Εισαγωγή στο έργο ΣΤΗΡΙΖΩ

2 Προεπισκόπηση Παρουσίασης Εισαγωγή στο «Στηρίζω»
Περιβάλλον έργου ΣΤΗΡΙΖΩ Έργο ΣΤΗΡΙΖΩ Αρχιτεκτονική Δράσης Α’ Φορείς υλοποίησης Δράσης Α’ – ΣΤΗΡΙΖΩ Παρουσίαση επιμέρους δράσεων Μεγάλο έργο Σύνοψη

3 Περιβάλλον έργου ΣΤΗΡΙΖΩ Τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις
Πεπαλαιωμένα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής Thin clients Κινητά εργαστήρια – Πρόσκληση Π80 ΔΒΜ Αφορά σε /θέσια δημοτικά και σε απομακρυσμένα δημοτικά σχολεία Διαδραστικοί Πίνακες – Πρόσκληση 78 ΕΠ ΔΒΜ Αφορά σε ενδεικτικό πλήθος > Γυμνασίων Δράση Α1 έργου ΣΤΗΡΙΖΩ Διασύνδεση μονάδων Α’ και Β’ θμιας εκπαίδευσης στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών Κατασκευή τοπικών δικτύων LAN Μεγάλα έργα απόκτησης σχολικών υποδομών ΤΠΕ (φορητά εργαστήρια, εσωτερική δικτύωση, διαδραστικοί πίνακες) Προμήθειες Δήμων – Σχολικών επιτροπών Πολιτικές Bring Your Own Device (BYOD)

4 Έργο Στηρίζω Εισαγωγή στο «Στηρίζω»
Ανάπτυξη καινοτόμων και αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών ΠΣΔ Υποστήριξη της χρήσης των σχολικών υποδομών ΤΠΕ Συμπληρωματικό ως προς τα έργα: Λειτουργίας ΠΣΔ Ψηφιακό σχολείο Επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ Συνολική αρχιτεκτονική υποδομών των έργων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

5 Αρχιτεκτονική Δράσης Α’ - Στηρίζω Εισαγωγή στο «Στηρίζω»
Δράσεις Φορέας Υλοποίησης Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και συμπράττοντες φορείς Δράση Α2 Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ Δράση Α3 Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ Δράση Α5 Ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ Ανάδοχος Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και συμπράττοντες φορείς Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Δράση Α10 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υ. Παι.Θ.Π.Α στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) Δράση Α11 Ψηφιακή αναβάθμιση των μονάδων του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας

6 Φορείς Υλοποίησης Α’ - Στηρίζω Εισαγωγή στο «Στηρίζω»
Δικαιούχος: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» Συμπράττοντες Φορείς: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τ.Ε.Ι Αθήνας Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης

7 Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του ΥΠΑΙΘ στα ΜΑΝ
Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του ΥΠΑΙΘ στα ΜΑΝ Φορείς υλοποίησης (10): ΙΤΥΕ-Διόφαντος, ΑΠΘ, Παν. Κρήτης, Παν. Θεσσαλίας, Παν. Μακεδονίας, Παν. Ιωαννίνων, ΔΠΘ, Παν. Αιγαίου, ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Αντικείμενο: αφορά σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της Εκπαίδευσης Σχεδιασμός τεχνικής λύσης ανά μονάδα & ΜΑΝ – Μελέτη εφαρμογής ανά μονάδα Παραμετροποίηση του δικτύου ΠΣΔ και κόμβων ΜΑΝ για την οπτική διασύνδεση στο ΠΣΔ των μονάδων Πιστοποίηση υλοποίησης και δοκιμαστική λειτουργία της διασύνδεσης των μονάδων στα οπτικά δίκτυα Παραμετροποίηση Δικτύου Διανομής ΠΣΔ και πιστοποίηση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος Ορισμός προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό - Υλοποίηση διαγωνισμού - Παραλαβή εξοπλισμού

8 Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υ. Παι. Θ
Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υ.Παι.Θ. στα ΜΑΝ Απεικόνιση Διασύνδεσης σχολικών μονάδων με Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών

9 Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του ΥΠΑΙΘ στα ΜΑΝ - (συνέχεια…)
Τρέχουσα κατάσταση: Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για την καταγραφή δικτυακής υποδομής των μονάδων (http://mansurvey.sch.gr) Το σύνολο των μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έχει καταγραφεί (100%) 300 μονάδες έχουν υπερύψηλες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο Συνεργασία με 27 Καλλικρατικούς Δήμους για την υλοποίηση της Δράσης Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των μικρομελετών διασύνδεσης ανά ΜΑΝ Σε εξέλιξη η παραμετροποίηση του δικτύου διανομής του ΠΣΔ για τη διασύνδεση με τους κύριους κόμβους των ΜΑΝ Αποτύπωση των λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης των εκπαιδευτικών μονάδων Ολοκληρώθηκε η συγγραφή του τεύχους δημοπράτησης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του τεύχους διαγωνισμού

10 Δράση Α2 Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ
Φορείς υλοποίησης (7): ΙΤΥΕ-Διόφαντος, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, ΑΠΘ, Παν. Κρήτης, Παν. Θεσσαλίας, ΤΕΙ Αθήνας Αντικείμενα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, επικοινωνίας και συνεργασίας (ΙΤΥΕ) Μεγαλύτερο γραμματοκιβώτιο Μεγαλύτερος αριθμός χρηστών Αύξηση ασφάλειας δεδομένων και διαθεσιμότητας υπηρεσίας Εικονική Τάξη (ΙΤΥΕ) Εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους ταυτόχρονων συνδέσεων Χρονοπρογραμματισμό συνεδριών Διαμοιρασμό εφαρμογών και επιφάνεια εργασίας Συνεργατικά εργαλεία «σχολικών εγγράφων» (ΙΤΥΕ) Δημιουργία, επεξεργασία, οργάνωση και αποθήκευση αρχείων Διαμοιρασμός εγγράφων με άλλα μέλη ΠΣΔ σε πραγματικό χρόνο Αναζήτηση σε περιεχόμενο κειμένου, δομές αρχείων κλπ Ηλεκτρονικές κοινότητες, ιστολόγια, μικρο-ιστολόγια και σύστημα επιμέλειας περιεχομένου (ΙΤΥΕ) Ασφαλές περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης Διαμοιρασμός αναρτήσεων μέσω web 2.0 τεχνολογιών WYSIWYG editor κατά τη συγγραφή ενημέρωσης σε ομάδες

11 Δράση Α2 Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ – (συνέχεια…)
Αντικείμενα: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και δημοσιότητας των διαγωνισμών προμηθειών Σχολικών Επιτροπών και φορέων ΠΣΔ (ΙΤΥΕ) Πλήρες διαχειριστικό περιβάλλον (προεπισκόπηση & επεξεργασία διαγωνισμών, καταγραφή ενεργειών κλπ) Δημοσιοποίηση και ανάρτηση προκηρύξεων διαγωνισμών των έργων Υποστηρικτικά ηλεκτρονικά εργαλεία για τις ομάδες διαχείρισης και υποστήριξης Προστασίας κακόβουλων εξωτερικών επιθέσεων και αποτροπής εισβολών (ΙΤΥΕ) Προστασία δικτύου & datacenters Ασφάλεια και αποτροπή επιθέσεων και κακόβουλης δραστηριότητας εντός ΠΣΔ Προμήθεια κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού (IDPS, web application firewalls) Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα VPN (ΙΤΥΕ) Τελικοί χρήστες & διαχειριστές Ασφαλής διακίνηση δεδομένων Εφαρμογή τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους Εικονικές μηχανές ΠΣΔ (Virtual Machines) (ΙΤΥΕ) Κάλυψη αυξημένων απαιτήσεων χρηστών Ασφάλεια και disaster recovery Δυνατότητα πρόσβασης στη διαχείριση του ΛΣ, εγκατάσταση εφαρμογών, βάσεων δεδομένων κλπ

12 Δράση Α2 Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ – (συνέχεια…)
Αντικείμενα: Ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης του ΠΣΔ (ΙΤΥΕ) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών υποστήριξης του ΠΣΔ Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών ΠΣΔ Ενιαίο σύστημα διαχείρισης δικτύου, χρηστών, υπηρεσιών και εξοπλισμού Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσίας IPv6 (ΙΤΥΕ & ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ) Καθολική ανάπτυξη του IPv6 σε όλο το δίκτυο (δρομολόγηση και υπηρεσίας πρόσβασης, πιλοτική παροχή, ασφάλεια) Μείωση φόρτου εργασίας των δικτυακών συσκευών και βελτίωση της αποδοτικότητάς τους Παροχής ποιότητας υπηρεσίας (QoS) Ψηφιακά πιστοποιητικά (ΕΚΠΑ) Πλήρη ενσωμάτωση των ψηφιακών πιστοποιητικών σε καθημερινές λειτουργίες του ΠΣΔ Εξοικείωση χρηστών Αξιοποίηση από υπηρεσίες με υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας (ταυτοποίηση / πιστοποίηση λογαριασμών) Π.Σ Κτηματολογίου υποδομών ΠΣΔ και υποδομών ΤΠΕ σχολείων (ΕΚΠΑ) Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος καταγραφής IT εξοπλισμού σχολικών μονάδων Κατανεμημένο μοντέλο καταχώρησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα Αναζήτηση και συσχέτιση πληροφοριών

13 Δράση Α2 Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ – (συνέχεια…)
Αντικείμενα: Εξελιγμένος έλεγχος περιεχομένου υπηρεσίας web (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ) Εφαρμογή διαφορετικής πολιτικής ανά κατηγορία χρήστη Δυναμικός αποκλεισμός με χρήση λέξεων κλειδιών στο σώμα σελίδων HTML Αξιοποίηση υπηρεσίας εκτός σχολικού περιβάλλοντος Κατάλογος (LDAP) πιστοποίησης, εξουσιοδότησης και ομοσπονδίας (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ) Ασφαλή πιστοποίηση των χρηστών του ΠΣΔ στη χρήση των υπηρεσιών του ΠΣΔ Διατήρηση έγκυρων δεδομένων των χρηστών του ΠΣΔ Συνεργασία και διαλειτουργικότητα με άλλα υποσυστήματα εκτός ΠΣΔ Ταυτοποίηση, εξουσιοδότηση και ομοσπονδία (SSO) (ΕΚΠΑ) Μοναδικό σημείο εισαγωγής για όλες τις συνεργαζόμενες εφαρμογές Ενιαία ταυτότητα για πρόσβαση σε εφαρμογές του ΠΣΔ καθώς και σε συνεργαζόμενες Ελεγχόμενη πρόσβαση τρίτων υπηρεσιών στο προφίλ των χρηστών του ΠΣΔ μέσω ενιαίων μηχανισμών εξουσιοδότησης Computer Emergency Response Team (CERT) ΠΣΔ (ΑΠΘ) Αναγνώριση / ανίχνευση προβλημάτων ασφαλείας συστημάτων Κεντρική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση και απόκριση σε περιστατικά ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Πραγματοποίηση εικονικών δικτυακών επιθέσεων για εντοπισμό κενών ασφαλείας

14 Δράση Α2 Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ – (συνέχεια…)
Αντικείμενα: Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης SLA και καταγραφής στατιστικών στοιχείων (ΑΠΘ) Διαρκής αποτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι τελικοί χρήστες Συνεχή παρακολούθηση των υπηρεσιών με χρήση κατάλληλων μετρικών Καταγραφή κατάστασης, χρόνου απόκρισης και ιστορικό λειτουργίας των υπηρεσιών Εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο ΠΣΔ (Παν. Κρήτης) Βίντεο κατ΄απαίτηση & Διαδικτυακή τηλεόραση ΠΣΔ (αναβάθμιση) Προσωποποιημένες υπηρεσίες κοινωνικού ιστού για τις υπηρεσίες βίντεο Ψηφιακές πολυμεσικές παρουσιάσεις και διαλέξεις Εξελιγμένη υπηρεσία διαχείρισης ιστοσελίδων ΠΣΔ (domain, IP, DNS management) (Παν. Θεσσαλίας) Ενιαία πλατφορμα διαχείρισης και υποστήριξης όλων των ιστοσελίδων Μείωση χρόνου και πολυπλοκότητας διαχείρισης ιστοσελίδων ΠΣΔ Κάλυψη συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των χρηστών

15 Δράση Α2 Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ – (συνέχεια…)
Αντικείμενα: Διαμοιρασμού αρχείων (αναβάθμιση & επέκταση) (ΤΕΙ Αθήνας) Διαμοιρασμός αρχείων σε σχολικές μονάδες, τάξεις, τμήματα με δυναμική άντληση πληροφορίας από LDAP Αναφορά ακατάλληλου περιεχομένου Ολοκλήρωση με εφαρμογές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργίας ιστοσελίδων του ΠΣΔ Κεντρικό μητρώο ΠΣΔ (αναβάθμιση) (ΤΕΙ Αθήνας) Βάση δεδομένων προσβάσιμη και διαχειρίσιμη μέσω web interface (τεχνικοί & διαχειριστές ΠΣΔ) Αποτύπωση αναλυτικών στοιχείων τηλεπικοινωνιακού και δικτυακού εξοπλισμού (π.χ., ρυθμίσεις) Παραγωγή αναφορών

16 Δράση Α3 Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ
Φορείς υλοποίησης (6): ΙΤΥΕ-Διόφαντος, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, Π. Κρήτης, Π. Μακεδονίας, Π. Ιωαννίνων Αντικείμενα : Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές εφημερίδες σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων (ΙΤΥΕ) Ενιαία υπηρεσία ηλεκτρονικών σχολικών περιοδικών και εφημερίδων Οργάνωση περιεχομένου σε μορφή δένδρου: τεύχη περιοδικού, ενότητες, άρθρα Υποστήριξη πολυγλωσσικού περιεχομένου - Παραγωγή rss feeds Απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων (επέκταση/αναβάθμιση) (ΙΤΥΕ) Βελτίωση επιπέδου ασφάλειας κατά την πιστοποίηση των χρηστών Διαθεσιμότητα λογισμικού για την εκτέλεση σε 32 και 64 bits ΛΣ Προσθήκη χαρακτηριστικού IPv6 extensibility Προσαρμογή δικτύου σε νέες τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης και παροχή ποιότητας υπηρεσίας QoS (ΙΤΥΕ) Καθορισμός και παραμετροποίηση ορθότερων πολιτικών ασφαλείας Διασφάλιση ορισμένης χωρητικότητας στις συνδέσεις πρόσβασης και κορμού του δικτύου ΠΣΔ Μηχανισμοί διασφάλισης απόδοσης δικτύου σε συγκεκριμένες κλάσεις κίνησης

17 Δράση Α3 Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ (συνέχεια…)
Αντικείμενα : Σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων (ΙΤΥΕ) Ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας (κανάλι μετάδοσης) και αρχειοθέτησης (αποθετήριο εγγράφων) Πρόσβαση μέσω web-based διεπαφών Εξελιγμένες διαδικασίες πιστοποποίησης/εξουσιοδότησης Web analytics: υπηρεσία στατιστικών ιστοσελίδων (ΕΚΠΑ) Καταγραφή και ανάλυση της επισκεψιμότητας web εφαρμογών Αξιοποίηση μηχανισμών tagging για καταγραφή ενεργειών σε δυναμικά περιεχόμενα ιστοσελίδων Βελτίωση στο σχεδιασμό εφαρμογών βάσει των μοντέλων χρήσης τους Υπηρεσία τοπικής ασύρματης πρόσβασης (WiFi) σε σχολεία (ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ) Ασύρματη πρόσβαση της σχολικής κοινότητας στο δίκτυο του σχολείου μέσω φορητών συσκευών Διεύρυνση θέσεων εργασίας Ευελιξία στη χρήση του δικτύου

18 Δράση Α3 Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ (συνέχεια…)
Αντικείμενα : Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασία πραγματικού χρόνου (Παν. Κρήτης) Επικοινωνία των χρηστών ΠΣΔ με φωνή, βίντεο κλήση και άμεσο μήνυμα Έλεγχος και κατανομή με ευφυή τρόπο των κλήσεων τηλεφωνικής υποστήριξης (HelpDesk) Αποδικότερη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών σε πραγματικό χρόνο Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Παν. Μακεδονίας) Σχεδιασμός, διαχείριση και παράδοση on-line συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων Δημιουργία σχεδίου μαθήματος (διάγραμμα ροής μαθησιακών δραστηριοτήτων) Προσαρμογή και διαμοιρασμός ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων Π.Σ συλλογής και επεξεργασίας ροών κίνησης Δικτύου (Παν. Ιωαννίνων) Κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική για επεξεργασία ροών δεδομένων Εξαγωγή ποιτικών και ποσοτικών στοιχείων (IP accounting) Εντοπισμό ύποπτων ροών που συνιστούν κακόβουλη δραστηριότητα

19 Δράση Α5 Ενίσχυση-αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ
Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ-Διόφαντος & ανάδοχος Αντικείμενα: Ορισμός προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό Υποδομή αποθήκευσης δεδομένων Δικτυακή υποδομή Υπολογιστική υποδομή (φιλοξενία υπηρεσιών ΠΣΔ, εικονικές μηχανές, κεντρικά ΠΣ) Λογισμικό Υποστηρικτική υποδομή (ικριώματα) Υλοποίηση διαγωνισμού - παραλαβή εξοπλισμού δοκιμαστική λειτουργία Αρχικοποίηση και λειτουργία νέου κέντρου δεδομένων (datacenter) ΠΣΔ Παρουσίαση προόδου: Ολοκλήρωση μελέτης σχεδιασμού - Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του νέου DC Σύνταξη τεύχους διαγωνισμού και ολοκλήρωση διαβούλευσης Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας Σε εξέλιξη η τεχνική αξιολόγηση

20 Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη νέων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου Φορείς υλοποίησης: ΙΤΥΕ-Διόφαντος και συμπράττοντες φορείς Παρεχόμενες υπηρεσίες Επιτόπια τεχνική υποστήριξη και πρακτική εκπαίδευση σε σχολεία ( επισκέψεις) Τεχνική υποστήριξη και πρακτική εκπαίδευση από απόσταση σε σχολεία Πρακτική εκπαίδευση προσωπικού επιτόπιας υποστήριξης Κατάσταση προόδου Οριστικοποίηση συνέργειας δομών ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ΣΤΗΡΙΖΩ σε εξέλιξη η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολεία και διοικητικές μονάδες Προσεχείς ενέργειες Κλιμάκωση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης Ολοκλήρωση Νοέμβριος 2015

21 Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη νέων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου Βασικές ενέργειες της Δράσης Α7 διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ και την αρχική λειτουργία τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ λειτουργία υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ στο σύνολο των σχολείων εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχολεία, τη μετάπτωση δεδομένων και την αρχική λειτουργία τους παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης για: την αμφίδρομη επικοινωνία και την παροχή οδηγιών για την αποκατάσταση απλών προβλημάτων που αναγγέλλουν τα σχολεία την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (ticketing system) με δεδομένα αιτημάτων σχολείων για υποστήριξη και υλικό τεχνικής και διοικητικής πληροφόρησης παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από απόσταση (remote control), για: τη βελτιστοποίηση της απόδοσης / αξιοποίησης του εξοπλισμού την απομακρυσμένη διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού των σχολείων ώστε να είναι διαθέσιμος κατά την ώρα της διδασκαλίας ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και συλλογή και οργάνωση όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού τεκμηρίωσης

22 Δράση Α7 Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη νέων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου Ποσοτικά στοιχεία υλοποίησης ανά συνεργαζόμενο φορέα

23 Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Φορείς υλοποίησης: ΙΤΥΕ-Διόφαντος & συμπράττοντες φορείς Αντικείμενα: Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης (όλοι) Παροχή υπηρεσιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως (όλοι) Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης (ΙΤΥΕ) Επικαιροποίηση υλικού τεκμηρίωσης δικτύου και υπηρεσιών ΠΣΔ - Ανάπτυξη νέου υλικού διαδραστικής μορφής όπου απαιτηθεί (ΙΤΥΕ) Τρέχουσα κατάσταση: Διενέργεια αναγνωριστικής μελέτης εκπαιδευτικών αναγκών ΠΕ για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών (26 διακριτά ΕΑ) Επικαιροποίηση, διαμόρφωση και ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού Παραγωγική λειτουργία του ΠΣ διαχείρισης και παρακολούθησης προόδου τηλεκπαίδευσης (http://training.sch.gr) Έναρξη υπηρεσιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Ιούνιος 2013)

24 Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης – (συνέχεια…) Διάρθρωση Πληροφοριακού Συστήματος training.sch.gr

25 Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης – (συνέχεια…) Διαδικασία επιτόπιων σεμιναρίων υποστήριξης

26 Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Εκπαιδευτικά Αντικείμενα ανά θεματική ενότητα Δομή εκπαιδευτικού υλικού

27 Δράση Α8 Αξιολόγηση διαλέξεων – (1)
Δομή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Α. Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς και εκπαιδευτική διαδικασία 1. Θεωρείτε πως οι στόχοι του εκπαιδευτικού αντικειμένου ήταν σαφείς; 2. Οι θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν, ανταποκρινόταν στους στόχους του εκπαιδευτικού αντικειμένου; 3. Πόσο ικανοποιητικό κρίνετε το εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς που σας διατέθηκε; 4. Πόσο ωφέλιμη ήταν για εσάς η παρακολούθηση της συγκεκριμένης τηλεκπαίδευσης; 5. Ο τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, σας βοήθησε στην παρακολούθηση και την κατανόηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου; Β. Εκπαιδευτής 1. Κατάφερε ο εκπαιδευτής να διεγείρει το ενδιαφέρον σας για το εκπαιδευτικό αντικείμενο της συγκεκριμένης συνεδρίας; 2. Ο εκπαιδευτής ανέλυσε και παρουσίασε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες με τρόπο απλό και κατανοητό, χρησιμοποιώντας κατάλληλα παραδείγματα; 3. Ο εκπαιδευτής ήταν καλός γνώστης του εκπαιδευτικού αντικειμένου; 4. Δόθηκε κατάλληλη βοήθεια από τον εκπαιδευτή κατά την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων;

28 Δράση Α8 Αξιολόγηση διαλέξεων – (2)
Δομή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (συνέχεια…) Γ. Πληροφοριακό Σύστημα – Αξιολόγηση συνεδρίας 1. Πόσο σας βοήθησε το πληροφοριακό σύστημα χρονοπρογραμματισμού και διαλέξεων ώστε να οργανώσετε την τηλεκπαίδευσή σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας; 2. Πόσο ικανοποιητική κρίνετε την ποιότητα του ήχου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας; 3. Πόσο ικανοποιητική κρίνετε την ποιότητα της εικόνας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας; Βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 1 2 3 4 5 Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Ικανοποιητική Πολύ Καλή

29 Δράση Α8 Αξιολόγηση διαλέξεων – (3)
Αποτελέσματα αξιολόγησης για το σύνολο των φορέων (Ιούνιος 2013) Β. Εκπαιδευτής Α. Εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς και εκπαιδευτική διαδικασία Γ. Πληροφοριακό Σύστημα και Αξιολόγησης Συνεδρίας Παναγιώτη ίσως χρειαστεί να δείξουμε αντίστοιχο μέχρι και τον Οκτώβριο 2013

30 Γ. Πληροφοριακό Σύστημα και Αξιολόγησης Συνεδρίας
Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης Ποσοτικά Στοιχεία Τηλεκπαιδεύσεων (Οκτώβριος 2013) Γ. Πληροφοριακό Σύστημα και Αξιολόγησης Συνεδρίας Σύνολο εκπαιδευτικών που έχουν επισκεφτεί το training.sch.gr: 1909 Σύνολο εκπαιδευτικών που έχουν εκπαιδευτεί: 755 Πλήθος τηλεκπαιδεύσεων που έχουν ολοκληρωθεί: 374 Συνολικές ώρες τηλεκπαίδευσης: 562 Πλήθος ερωτηματολογίων που έχουν ολοκληρωθεί: 2846 Αν μπορέσουμε να βάλουμε κάτι επιπλεόν….

31 Δράση Α10 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων ΥΠΑΙΘ στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) Φορέας υλοποίησης: Ανάδοχος Αντικείμενα: Καλωδίωση 494 Εκπαιδευτικών Μονάδων Δικτυακός εξοπλισμός 1106 Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Μονάδων Αναβάθμιση εξοπλισμού 52 κόμβων ΠΣΔ Εξοπλισμός προστασίας δικτύου Λογισμικό Τρέχουσα κατάσταση (συνδέεται με την πρόοδο υλοποίησης της Α1) Ολοκληρώθηκε η αναλυτική αποτύπωση 1000 κτηρίων Έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή του τεύχους δημοπράτησης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού προϋπολογισμού Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του τεύχους διαγωνισμού

32 Δράση Α11 Ψηφιακή αναβάθμιση των μονάδων του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας
Φορέας υλοποίησης: ΙΤΥΕ-Διόφαντος & Ανάδοχος Αντικείμενα: Εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών ΤΠΕ Δημιουργία δακτυλίου οπτικών ινών για τη διασύνδεση των σχολείων Διάθεση υπερυψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο Επέκταση εσωτερικών τοπικών δικτύων (LANs) Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Κεντρική διαχείριση των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών Υλοποίηση τεχνικής λύσης (παραμετροποίηση εξοπλισμού, παρακολούθηση εγκαταστάσεων) Ορισμός προδιαγραφών για τον απαιτούμενο εξοπλισμό - Υλοποίηση διαγωνισμού Τρέχουσα κατάσταση: Ολοκλήρωση διαδικασιών κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης τακτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκλήρωση εγκατάστασης του δικτυακού –υπολογιστικού εξοπλισμού

33 Μεγάλο Έργο Σύντομη παρουσίαση
Αντικείμενα: Εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών ΤΠΕ Διαδραστικός Πίνακας σε κάθε αίθουσα Γυμνασιακές και Λυκειακές Μονάδες Δύο τάξεις δημοτικού Δομημένη καλωδίωση Σε κάθε αίθουσα σχολικής μονάδας Τροχήλατα ερμάρια με εξοπλισμό Η/Υ Προϋπολογισμός 75 εκ.

34 Σύνοψη Εισαγωγή στο έργο «Στηρίζω»
Το βασικό περιβάλλον του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ Το Στηρίζω ως πράξη αναβάθμισης της εκπαιδευτικής ζωής Διασύνδεση σχολικών μονάδων με υπερύψηλές ταχύτητες Αναβάθμιση βασικών υπηρεσιών του ΠΣΔ Ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών Ενίσχυση υπολογιστικών συστημάτων Τεχνική Υποστήριξη των ΤΠΕ υποδομών Εκπαίδευση – Επιμόρφωση καθηγητών πληροφορικής Πιλοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων

35 Ερωτήσεις Εισαγωγή στο έργο «Στηρίζω»


Κατέβασμα ppt "Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google