Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Διοίκησης και Οργάνωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Διοίκησης και Οργάνωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Διοίκησης και Οργάνωσης Βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας» Τίτλος μαθήματος: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:«Τι είναι μια επιτυχημένη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη;» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

2 1.Εισαγωγή Το θέμα αυτό θα εξεταστεί βάση μιας έρευνας που έγινε σε ένα εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οποία: Συγκεντρώνει ποίκιλες έρευνες σχετικά με τα μοντέλα: Ποιότητας συστημάτων Συμπεριφοράς κατά την αναζήτηση της πληροφορίας κλπ. Παρουσιάζει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την επιτυχία των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

3 Συγκεκριμένα Ισχυρίζεται ότι η ικανοποίηση των χρηστών βασίζεται στη στάση τους απέναντι σ’ενά σύστημα. Επηρεάζεται από την συναισθηματική τους κατάσταση Ικανοποίηση των χρηστών οδηγεί στην επιτυχία της DL

4 2.Προγενέστερη εργασία Οι Θεωρίες των: Venkatesh DeLone Seddon Goncalves το ποιοτικό μοντέλο για τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

5 Συγκεκριμένα αυτή η έρευνα μελετά Τη χρήση ως ένα μέτρο επιτυχίας Το μοντέλο που αφορά την Τεχνολογική αποδοχή της Βιβλιογραφίας (Technology Acceptance Model) TAM Τη στάση ικανοποίησης απέναντι στο σύστημα Τη συμπεριφορά στην αναζήτησης της πληροφορίας

6 Τεχνολογική αποδοχή μοντέλου(Technology Acceptance Model) TAM Μοντέλο του Venkatesh πρόβλεψε την τάση της συμπεριφοράς στη χρήση ενός συστήματος Αποτελείται από τέσσερις καθοριστικούς παράγοντες της πρόθεσης και της χρήσης προσδοκία απόδοσης προσδοκία προσπάθειας κοινωνική επιρροή συνθήκες ευκολίας

7

8 Στάση ικανοποίησης απέναντι στο σύστημα Μελέτες του DELONE και του Seddon Το μοντέλο του DELONE αποτελείται από έξι αλληλένδετα κατασκευάσματα για επιτυχία των πληροφοριακών συστημάτων: ποιότητα συστήματος ποιότητα πληροφόρησης χρήση ικανοποίηση του χρήστη μεμονωμένες επιρροές οργανωμένες επιρροές

9

10 Seddon Μίλησε για ένα επαναπροσδιοριζόμενο μοντέλο επιτυχίας πληροφοριακών συστημάτων Καθόρισε την επιτυχία ως ένα μέτρο του βαθμού στον οποίο το πρόσωπο που αξιολογεί το σύστημα θεωρεί ότι ο συμμέτοχος είναι ο καλύτερος Η αντιληπτή χρησιμότητα και η ικανοποίηση των χρηστών εξαρτώνται από: την ποιότητα της πληροφόρησης την ποιότητα των συστημάτων τα οφέλη τους

11

12 Η συμπεριφορά στην αναζήτησης της πληροφορίας Η ικανοποίηση είναι μια συνέπεια της εμπειρίας του χρήστη κατά την διάρκεια των διαφόρων σταδίων αναζήτησης της πληροφορίας Μοντέλο του Ellis Μοντέλο του Kuhtlthau

13 Μοντέλο του Ellis-Μοντέλο του Kuhtlthau Το μοντέλο του Ellis περιλαμβάνει έξι γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα Το μοντέλο του Kuhtlthau επικεντρώνεται στα συναισθήματα του χρήστη

14

15 3. DL Μοντέλο Επιτυχίας Συνδέει: το ποιοτικό μοντέλο για τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες του Goncalves τα μοντέλα του Ellis και του Kuhtlthau και το μοντέλο που αφορά τον κύκλο ζωής των πληροφοριών Για να καθορίσει την ικανοποίηση των τελικών χρηστών

16 Συγκεκριμένα ισχυρίζεται Η ικανοποίηση μιας DL και πρόθεση να επαναχρησιμοποιηθεί μια DL εξαρτώνται από τους εξής τέσσερις τομείς: την ποιότητα πληροφόρησης την ποιότητα συστημάτων την προσδοκία απόδοσης την κοινωνική επιρροή

17 4. Περιπτωσιολογική μελέτη Αναλύει τις απαιτήσεις για μια αρχαιολογική DL, την ΕΤΑΝΑ- DL, με συνεντεύξεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο στον εργασιακό χώρο Συνδέει τους τέσσερους τομείς του μοντέλου με τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στις φάσεις αναζήτησης και χρησιμοποίησης

18 Φάσεις αναζήτησης-Χρησιμοποίησης Φάση αναζήτηση χωρίζεται σε δυο στάδια: Το αρχικό στάδιο Το στάδιο επιλογής εξερεύνησης Φάση χρησιμοποίησης χωρίζεται σε τρία στάδια: Το στάδιο διατύπωσης Το στάδιο συλλογής Το στάδιο παρουσίασης

19

20 Επίλογος Οι σκοποί και οι στόχοι μιας DL διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της DL Αυτή η έρευνα θέτει τα θεμέλια για τον καθορισμό της επιτυχίας των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών από την άποψη των τελικών χρηστών Αυτό το μοντέλο πρέπει να εφαρμοστεί στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Διοίκησης και Οργάνωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google