Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιστάσεις παράλληλα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιστάσεις παράλληλα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιστάσεις παράλληλα
Σ’ ένα παράλληλο κύκλωμα, όλα τα συστατικά είναι συνδεδεμένα στα ίδια άκρα τους, σχηματίζοντας έτσι δύο σύνολα από σημεία με κοινή τάση.

2 Η συνολική αντίσταση κατά τη σύνδεση αντιστατών σε σειρά η ολική
αντίσταση που προκύπτει είναι ίση µε το άθροισµα των επιµέρους αντιστάσεων: 1/Rολ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +…..

3 Η τάση σε κυκλώματα με αντιστάσεις παράλληλα
Η ολική τάση του κυκλώµατος είναι ίση µε την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης. Η τιµή της τάσης είναι ίδια για όλες τις αντιστάσεις : Vολ = V1 = V2 = V3 = ….Vn

4 Το ρεύμα σε κυκλώματα με αντιστάσεις παράλληλα
Η ολική ένταση που διαρρέει το κύκλωµα ισούται µε το άθροισµα της έντασης που διαρρέει κάθε αντίσταση χωριστά: Iολ = I1 + I2 + I3 + …In

5 Απόδειξη Στο παρακάτω κύκλωµα όλες οι αντιστάσεις έχουν την ίδια
τάση στα άκρα τους που είναι ίση µε την ολική τάση Vολ και οι αντιστάσεις R1, R2 και R3 διαρρέονται από ρεύµατα εντάσεως I1, Ι2 και Ι3 αντίστοιχα.

6 Στον κόμβο Α έχουμε: Ιολ = Ι1 + Ι2 + Ι3 Αλλά ισχύουν οι σχέσεις: I1=V1/R1, I2=V2/R2, I3=V3/R3 και Ιολ=Vολ/Rολ Έτσι έχουμε: V/Rολ = V/R1 + V/R2 + V/R3 Δηλαδή 1/Rολ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

7 Παράδειγμα Σε ένα κύκλωμα, οι αντιστάσεις R1=30 Ω και R2=60 Ω είναι συνδεδεμένες παράλληλα μεταξύ τους. Να βρεθεί η ολική αντίσταση, καθώς και το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντίσταση. Η τάση είναι U=6 V. Λύση Rολ=(R1*R2)/(R1+R2)=(30*60)/(30+60)= 1800/90=20 Ω

8 ΙR1=U/R1=6/30=0,2 A IR2=U/R2=6/60=0,3 A Eργασία

9 Σε ένα κύκλωμα, όπου οι αντιστάσεις R1=20 Ω και
R2=40 Ω είναι παράλληλα συνδεδεμένες μεταξύ τους, να βρεθεί η ολική αντίσταση και το συνολικό ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα. Η τάση είναι U=8 V. Πόση είναι η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης;


Κατέβασμα ppt "Αντιστάσεις παράλληλα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google