Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 07. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 7.1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 07. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 7.1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 07. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 7.1

2 ΣΤΟΧΟΙ 1.Πότε δύο ή περισσότεροι αντιστάτες είναι ενωμένοι σε σειρά. 2.Τις ιδιότητες των κυκλωμάτων με αντιστάτες σε σειρά. 3.Να εφαρμόζουμε τον κανόνα του Κίρχοφ για τις τάσεις σε κυκλώματα σειράς. 4.Να επιλύουμε απλά κυκλώματα με αντιστάσεις σε σειρά. Σ’ αυτό το μάθημα θα μάθουμε:

3 Σύνδεση αντιστατών σε σειρά •Δ•Δύο ή περισσότεροι αντιστάτες είναι ενωμένοι σε σειρά όταν το τέλος του ενός είναι ενωμένο με την αρχή του άλλου. R1R1 R2R2 R5R5 R4R4 R3R3 USUS I

4 Άσκηση •Να συνδέσετε σε σειρά τους πιο κάτω αντιστάτες. USUS R2R2 R1R1 R3R3 R5R5 R4R4 R7R7 R6R6

5 Ιδιότητες κυκλωμάτων σειράς R1R1 R2R2 R5R5 R4R4 R3R3 USUS I (α) Η ένταση του ρεύματος είναι η ίδια σε οποιοδήποτε σημείο του κυκλώματος. (β) Ένα κύκλωμα σειράς παρέχει μια και μοναδική διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος. (γ) Αν διακόψουμε το κύκλωμα σε οποιοδήποτε σημείο, διακόπτεται και η ροή του ρεύματος.

6 H ισοδύναμη αντίσταση (δ) Η συνολική αντίσταση σ’ ένα κύκλωμα σειράς ισούται με το άθροισμα των αντιστάσεων του κυκλώματος. R ολ = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R 5 R1R1 R2R2 R5R5 R4R4 R3R3 USUS I

7 H πτώση τάσης Η πτώση τάσης σε κάθε αντιστάτη είναι ανάλογη της τιμής της αντίστασης. R1R1 R2R2 R5R5 R4R4 R3R3 USUS I U1U1 U2U2 U3U3 U4U4 U5U5 Σ’ ένα κύκλωμα σειράς το άθροισμα όλων των πτώσεων τάσης ισούται με την εφαρμοζόμενη στο κύκλωμα τάση. U 1 = I·R 1, U 2 = I·R 2 U 3 = I·R 3, U 4 = I·R 4 U 5 = I·R 5 U S = U 1 + U 2 + U 3 + U 4 + U 5

8 Τι θα γίνει αν αφαιρέσουμε ένα λαμπάκι από το Χριστουγεννιάτικο δένδρο; 240 V α) Τα λαμπάκια δεν θα ανάβουν. β) Η τάση στο σημείο του ανοικτού κυκλώματος θα είναι ίση με την τάση της πηγής.

9 Συνδεσμολογία πηγών σε σειρά •Για να συνδέσουμε πηγές συνεχούς τάσης σε σειρά, συνδέουμε τον αρνητικό πόλο της μιας με το θετικό πόλο της άλλης. U1U1 U2U2 U3U3 U4U4 U ολ U ολ =U 1 +U 2 +U 3 +U 4 U = 6 V + - 1,5V + - 1,5V + - 1,5V + - 1,5V

10 Ο Νόμος του Κίρχοφ για τις τάσεις •Σ•Σ’ ένα κλειστό κύκλωμα το άθροισμα των πτώσεων τάσεων στους αντιστάτες ισούται με την ολική τάση των πηγών. U S1 + U S2 - U S3 = U 1 + U 2 + U 3 + U 4 R1R1 Us 1 Ι R2R2 R3R3 R4R4 Us 3 Us 2 U1U1 U2U2 U3U3 U4U4

11 Λύση προβλημάτων •Λύση R ολ = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 R ολ = 8+ 14+ 6+ 12 R ολ = 40 Ω •Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση και την ένταση του ρεύματος στο πιο κάτω κύκλωμα. Παράδειγμα 1 R 1 =8Ω US6V US6V Ι R 2 =14Ω R 3 =6Ω R 4 =12Ω

12 •Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος Ι και την πτώση τάσης U 2 στο πιο κάτω κύκλωμα. Παράδειγμα 2 •Λύση R ολ = R 1 + R 2 + R 3 R ολ = 22+ 15+ 33 R ολ = 70 Ω R 1 =22Ω U S 35V Ι R2=15ΩR2=15Ω R 3 =33Ω

13 •Να υπολογίσετε την πτώση τάσης U 3 στο πιο κάτω κύκλωμα. Παράδειγμα 3 •Λύση Συμβολίζω το κύκλωμα U S1 -U S2 = U 1 + U 2 + U 3 +U 4 24 – 6 = 4+ 7+ U 3 +2 18 = 13+ U 3 18 – 13 = U 3 5 = U 3 R1R1 U S1 24V Ι R2R2 R3R3 R4R4 U S2 6V U 1 =4V U 2 =7V U 3 =;U 4 =2V φ

14 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ιδιότητες Σχεδιασμός κυκλώματος ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ Κανόνας Κίρχοφ για τις τάσεις Λύση ασκήσεων R ολ =R 1 +R 2 +..+R ν U Sολ = U Rολ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 07. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 7.1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google