Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιστάσεις συνδεδεμένες σε τρίγωνο Δ και σε αστέρα Υ Δύο άλλα είδη συνδεσμολογίας που χρησιμοποιούνται κυρίως σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι η συνδεσμολογία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιστάσεις συνδεδεμένες σε τρίγωνο Δ και σε αστέρα Υ Δύο άλλα είδη συνδεσμολογίας που χρησιμοποιούνται κυρίως σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι η συνδεσμολογία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιστάσεις συνδεδεμένες σε τρίγωνο Δ και σε αστέρα Υ Δύο άλλα είδη συνδεσμολογίας που χρησιμοποιούνται κυρίως σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι η συνδεσμολογία σε αστέρα Υ και σε τρίγωνο Δ.

2 Αστέρας Τρίγωνο

3  Θεώρημα Kennely Μεταξύ των αντιστάσεων των δύο συνδεσμολογιών υπάρχουν σχέσεις, γνωστές ως τύποι του Kennely, ώστε τα δύο κυκλώματα να είναι ισοδύναμα. Τύποι για τάσεις: U Yαβ =U Δαβ, U Yβγ =U Δβγ, U Yγα =U Δγα

4 Τύποι για ρεύματα: Ι Υα =Ι Δα, Ι Υβ =Ι Δβ, Ι Υγ =Ι Δγ

5 Τύποι για αντιστάσεις: Α) Για μετατροπή από αστέρα Υ σε τρίγωνο Δ R αβ =[(R α *R β ) + (R β *R γ ) + (R γ *R α )] / R γ R βγ =[(R α *R β ) + (R β *R γ ) + (R γ *R α )] / R α R γα =[(R α *R β ) + (R β *R γ ) + (R γ *R α )] / R β Αν οι τρεις αντιστάσεις του αστέρα είναι ίσες μεταξύ τους κι έχουν την τιμή R γ, τότε η κάθε αντίσταση του τριγώνου θα είναι: R Δ =3R Y

6 Β) Για μετατροπή από τρίγωνο Δ σε αστέρα Υ R α =(R αβ *R αγ ) / (R αβ +R βγ +R γα ) R β =(R αβ *R βγ ) / (R αβ +R βγ +R γα ) Rγ=(Rβγ*Rαγ) / (Rαβ+Rβγ+Rγα) Αν οι τρεις αντιστάσεις του τριγώνου είναι ίσες μεταξύ τους κι έχουν την τιμή RΔ, τότε η κάθε αντίσταση του αστέρα θα έχει την τιμή: R Υ =⅓R Δ

7 Οι τύποι του Kennely, όμως, χρησιμοποιούνται σε τριφασικά κυκλώματα. Στην περίπτωση μας, μελετάμε μόνο τα μονοφασικά και γι’ αυτό τον λόγο σε περίπτωση τέτοιας συνδεσμολογίας, την ολική αντίσταση, την τάση και το ρεύμα, τα υπολογίζουμε με όσα ήδη γνωρίζουμε από τους κανόνες αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα.

8 Παράδειγμα Να υπολογιστεί το ρεύμα Ι στο παρακάτω κύκλωμα:

9 Λύση Μετατρέπουμε το τρίγωνο που βλέπουμε στο πάνω σχήμα σε αστέρα. Κι επειδή οι τρεις αντιστάσεις του τριγώνου είναι ίσες: R Y =1/3 R Δ =1/3*6=2 Ω Άρα προκύπτει το παρακάτω σχήμα: R2R2 R1R1 R3R3 R4R4 R5R5

10 Οι αντιστάσεις R 2 και R 3 βρίσκονται σε σειρά μεταξύ τους άρα: R a =R 2 +R 3 =2+6=8 Ω Αντίστοιχα οι αντιστάσεις R 4 και R 5 είναι πάλι σε σειρά μεταξύ τους: R b =R 4 +R 5 =2+6=8Ω Αλλά οι δύο νέες αντιστάσεις Ra και Rb είναι παράλληλα μεταξύ τους άρα: R ab =(R a *R b )/(R a +R b )=(8*8)/(8+8)=64/16=4Ω

11 Έτσι προκύπτει το παρακάτω κύκλωμα: Άρα το ρεύμα θα είναι: Ι=U/R  I= 96/(2+4)= 96/6= 16 A

12 Εργασία Να βρεθεί το ρεύμα στο παρακάτω κύκλωμα με την χρήση της μετατροπής από αστέρα σε τρίγωνο.


Κατέβασμα ppt "Αντιστάσεις συνδεδεμένες σε τρίγωνο Δ και σε αστέρα Υ Δύο άλλα είδη συνδεσμολογίας που χρησιμοποιούνται κυρίως σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας είναι η συνδεσμολογία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google