Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HY566 Semantic Web 1 Άσκηση 2 Δημιουργία οντολογίας σε RDF Κρητικός Κυριάκος (ΥΔ) Στρατάκης Μίλτος (ΜΕΤ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HY566 Semantic Web 1 Άσκηση 2 Δημιουργία οντολογίας σε RDF Κρητικός Κυριάκος (ΥΔ) Στρατάκης Μίλτος (ΜΕΤ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HY566 Semantic Web 1 Άσκηση 2 Δημιουργία οντολογίας σε RDF Κρητικός Κυριάκος (ΥΔ) Στρατάκης Μίλτος (ΜΕΤ)

2 HY566 Semantic Web 2 Domain μοντελοποίησης: Οι φίλοι μας τα ζώα... Οικοσύστημα επικεντρωμένο στην πανίδα (ζώα) Κατηγοριοποίηση ζώων με βάση την ομαδοποίηση που χρησιμοποιείται στη ζωολογία Πρόσθετες πληροφορίες για: – Την τοποθεσία και το κλίμα διαβίωσης – Τα μέρη του σώματος – Τον τρόπο γονιμοποίησης

3 HY566 Semantic Web 3 Εφαρμογές Οντολογίας Γενικά: – Σε οτιδήποτε σχετίζεται με την επιστήμη της ζωολογίας και της βοτανικής, είτε για κατηγοριοποίηση, είτε για εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω σε έρευνα (π.χ. ανάθεση ενός ζώου ως είδος προς εξαφάνιση, γενεαλογικές εξαρτήσεις, μελέτη της τροφικής αλυσίδας κτλ.) Συγκεκριμένες εφαρμογές: – Σε μουσεία φυσικής ιστορίας, για παροχή ταξινόμησης κατά κατηγορία – Σε προσομοιώσεις χώρων στους οποίους περιέχονται ζώα (π.χ. ζωολογικός κήπος)

4 HY566 Semantic Web 4 Ενδιαφέρουσες Επερωτήσεις (1/2) 1.Find all animal classes that are subclasses of ‘Herbivore’ animal. 2.Find all subclasses of ‘mammal’. 3.Find all ‘leaf’ animal classes. 4.Find the classes of animal instances that are reproduced by monogony. 5.Find all animal classes that are reproduced both by monogony and amphigony. 6.Find all animal instances (and classes) that eat worms. 7.Find all enemies of the animal ‘frog’. 8.Find all animals that match with cock. 9.Find all animal instances that have color red. 10. Find all animal classes that live in forest.

5 HY566 Semantic Web 5 Ενδιαφέρουσες Επερωτήσεις (2/2) 11.Find all animal classes that have 2 legs. 12.Find all animal classes that can be ‘Herbivore’, ‘Carnivore’ and ‘Omnivore’. 13.Find all animal instances that live in a wet climate. 14.Find all animal instances that have weight less than 10 kilos. 15.Find all animal classes that are ‘oviparous’ (in depth one). 16.Find all animal instances that have enemy a human instance. 17.Find all animal instances that their current age is more than 2 years.

6 HY566 Semantic Web 6 RDF Schema της Οντολογίας Αρχείο ask2.rdfs Ταξινόμηση σε βάθος αντί για εξειδικευμένη απόδοση ιδιοτήτων Βασικές κλάσεις: – Body_Part (Μέρος σώματος) – Climate (Κλίμα) – Location (Τοποθεσία) – Organism (Οργανισμός) – insemination (Γονιμοποίηση)

7 HY566 Semantic Web 7 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης Body_Part Body_Partlimb Main_Body talonHead tail leg : rdfs:subClassOf

8 HY566 Semantic Web 8 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης Climate Climate Warm Wet Dry Cold : rdfs:subClassOf

9 HY566 Semantic Web 9 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης Location : rdfs:subClassOf Location Water Land River Sea Lake Valley Steppe ForestDesert

10 HY566 Semantic Web 10 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης insemination inseminationby_aspresion pollination monogony amphigony : rdfs:subClassOf parthenogenesis

11 HY566 Semantic Web 11 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης Organism σε βάθος 3 : rdfs:subClassOf Organism unicellular multicellular lonesome protist mycetous Animals_and_Plants Animal Plant

12 HY566 Semantic Web 12 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης Animal σε βάθος 2 : rdfs:subClassOf Animal Animal_by_vertebra_existance Animal_by_sex_type Animal_by_reproduction_type Animal_by_eat_prefs herbivore omnivore oviparous carnivore viviparous hermaphrodite sex-separated vertebrateinvertebrate

13 HY566 Semantic Web 13 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης herbivore σε βάθος 1 herbivore : rdfs:subClassOf perissodactylous artiodactylous rodent lagomorph proboscius snailland_worm turtle

14 HY566 Semantic Web 14 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης carnivore σε βάθος 1 carnivore rustacea fish chiropterus crocodilian turtle kefalopodous cetacean amphibian : rdfs:subClassOf

15 HY566 Semantic Web 15 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης omnivore σε βάθος 1 omnivorehen primate turtle : rdfs:subClassOf

16 HY566 Semantic Web 16 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης oviparous σε βάθος 1 : rdfs:subClassOf oviparousland_warm fowl amphibian fish rustacea mollusk metazoan

17 HY566 Semantic Web 17 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης viviparous σε βάθος 1 : rdfs:subClassOf viviparousmammal

18 HY566 Semantic Web 18 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης hermaphrodite σε βάθος 1 : rdfs:subClassOf hermaphroditesnail land_worm sponge

19 HY566 Semantic Web 19 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης sex-separated σε βάθος 1 sex-separated fish male amphibian carcinoid sponge reptile insects fowl : rdfs:subClassOf female mammal

20 HY566 Semantic Web 20 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης invertebrate σε βάθος 1 invertebrate worms rustacea metazoan mollusk : rdfs:subClassOf

21 HY566 Semantic Web 21 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης metazoan της κλάσης invertebrate metazoansponge : rdfs:subClassOf

22 HY566 Semantic Web 22 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης mollusk της κλάσης invertebrate mollusk amphineyrous gasteropodous kefalopodous pelekypodous scafopodous squid octopus snail mussel : rdfs:subClassOf

23 HY566 Semantic Web 23 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης rustacea της κλάσης invertebrate rustacea carcinoid insects spider-like million-legged lobster bee millipede spider : rdfs:subClassOf

24 HY566 Semantic Web 24 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης worms της κλάσης invertebrate worms ring-worms nemathelmint h platythelminth echinococcus land_worm : rdfs:subClassOf

25 HY566 Semantic Web 25 Σχηματικό διάγραμμα της κλάσης vertebrate σε βάθος 1 vertebrate reptile mammal amphibian fish : rdfs:subClassOf fowl

26 HY566 Semantic Web 26 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης amphibian της κλάσης vertebrate : rdfs:subClassOf amphibiantail-less legless tailed frog salamander

27 HY566 Semantic Web 27 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης fish της κλάσης vertebrate : rdfs:subClassOf fish fatfish osteal jawless salmon dogfish bassfish shark

28 HY566 Semantic Web 28 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης fowl της κλάσης vertebrate : rdfs:subClassOf fowl hen cock

29 HY566 Semantic Web 29 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης mammal της κλάσης vertebrate mammal proboscius primate chiropterus artiodactylous : rdfs:subClassOf rodent lagomorph cetacean perissodaktylous bat elephant rabbit hare pig camel cow dolphin whale horse donkey mouse beaver manape

30 HY566 Semantic Web 30 Σχηματικό διάγραμμα της υποκλάσης reptile της κλάσης vertebrate reptile scrofula crocodilian squamous alligator crocodile snake turtle : rdfs:subClassOf lizard viper

31 HY566 Semantic Web 31 Properties των κλάσεων (1/2) rdf:Propertyrdfs:domainrdfs:range colorAnimals_and_Plantsrdfs:Literal eatsAnimalAnimals_and_Plants has_body_partAnimalBody_Part has_climateLocationClimate has_enemyAnimal heightAnimalrdfs:Literal latitudeLocationrdfs:Literal

32 HY566 Semantic Web 32 Properties των κλάσεων (2/2) rdf:Propertyrdfs:domainrdfs:range lives_inOrganismLocation longitudeLocationrdfs:Literal matches_withAnimal produced_methodOrganisminsemination weightAnimalrdfs:Literal ageAnimalrdfs:Literal max_ageAnimalrdfs:Literal

33 HY566 Semantic Web 33 Αδυναμίες του RDF schema (1/3) Local scope of properties: – ‘Animal eats Organism’ but ‘Cow eats Plant’. – ‘Animal produced_method insemination’ but ‘sponge is produced_method monogony and amphigony’. Cardinality restrictions: – Octopus has exactly 8 legs. – Color attribute can be multi-valued for one class and single-valued for another. – Height and Weight attributes are single-valued. – Some turtles live in water and some in land.

34 HY566 Semantic Web 34 Αδυναμίες του RDF schema (2/3) Special characteristics of properties: – ‘Matches_with’ is a two-way directional property. – ‘Has_enemy’ is the inverse of the ‘eats’ property. Boolean combination of classes: – Animals = Carnivore U Herbivore U Omnivore – (Carnivore  Omnivore)–(Herbivore  Omnivore) – Animals = Invertebrate U Vertebrate – Animals = Oviparous U Viviparous – Sex-separated = Male U Female

35 HY566 Semantic Web 35 Αδυναμίες του RDF schema (3/3) Equivalence: – Amphibian = Animal lives_in {Water, Land} – Herbivore = Animal eats {Plant} – Omnivore = Animal eats {Plant, Animal} – Sex-separated = Animal produced_method {amphigony} Special case: – ‘Animal matches_with Animal’ but ‘turtle matches_with turtle’ and ‘lobster matches_with lobster’. – ‘Male matches_with Female’ and ‘Female matches_with Male’


Κατέβασμα ppt "HY566 Semantic Web 1 Άσκηση 2 Δημιουργία οντολογίας σε RDF Κρητικός Κυριάκος (ΥΔ) Στρατάκης Μίλτος (ΜΕΤ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google