Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Health Level 7 Ευανθία Τριπολίτη Ιωάννινα 2005 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιατρική Πληροφορική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Health Level 7 Ευανθία Τριπολίτη Ιωάννινα 2005 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιατρική Πληροφορική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Health Level 7 Ευανθία Τριπολίτη Ιωάννινα 2005 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιατρική Πληροφορική

2 Τι είναι πρότυπο Τα πρότυπα στην ιατρική πληροφορική Η ανάγκη για πρότυπα Το πρότυπο HL7 (Health Level 7) Ανακεφαλαίωση Περιεχόμενα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3 Πρότυπο είναι ένα σύνολο από κανόνες και ορισμούς που καθορίζουν πως γίνεται μια διαδικασία ή παράγεται ένα προϊόν. Παρέχει την αρχική πληροφορία για να μην ξεκινάει κανείς από το μηδέν. Βοηθά στην επικοινωνία, ιδιαίτερα ατόμων που δεν γνωρίζονται αφού παρέχει την κοινή βάση εργασίας. Τι είναι πρότυπο ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4 Τι είναι πρότυπο Τα πρότυπα στην ιατρική πληροφορική Η ανάγκη για πρότυπα Το πρότυπο HL7 (Health Level 7) Ανακεφαλαίωση Περιεχόμενα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5 Τα πρότυπα στην ιατρική πληροφορική Παίζουν σημαντικό ρόλο αφού υπάρχει η ανάγκη αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων και η διαρκής ανάγκη για υποστήριξη ερευνητικής εργασίας σε κοινή πλατφόρμα. Είναι πολλά αλλάζουν με το χρόνο και μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πρότυπα τα οποία είναι αποδεκτά από ομάδες ερευνητών και επιστημόνων της ιατρικής πληροφορικής.

6 Τι είναι πρότυπο Τα πρότυπα στην ιατρική πληροφορική Η ανάγκη για πρότυπα Το πρότυπο HL7 (Health Level 7) Ανακεφαλαίωση Περιεχόμενα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7 Η ανάγκη για πρότυπα Τα πρότυπα είναι γενικά αποδεκτά όταν υπάρχουν αναποτελεσματικές διαδικασίες επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων. Παράδειγμα τα δεδομένα των ασθενών, μπορούν να παράγονται από πολλούς γιατρούς, πολλά νοσοκομεία και διαφορετικές διαγνωστικές μεθόδους. Επίσης στα νοσοκομεία τα δεδομένα προέρχονται από διαφορετικές μονάδες, διαφορετικούς τρόπους συγγραφής και διαφορετικούς τρόπους αποθήκευσης στον υπολογιστή.

8 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ανάγκη για πρότυπα Υπάρχει διαρκής πίεση από τους οργανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται στον τομέα της υγείας να έχουν τα δεδομένα σε κοινή μορφή η οποία να είναι διαμοιραζόμενη και μεταφέρσιμη από τον έναν οργανισμό στον άλλον. Ιδιαίτερα η χρήση δεδομένων για λήψη απόφασης έχει οδηγήσει στην δημιουργία προτύπων που ουσιαστικά όμως εξυπηρετούν γενικότερα την ιατρική πληροφορική.

9 Η ανάγκη για πρότυπα Επίσης χρειάζονται πρότυπα για την κωδικοποίηση των δεδομένων ασθενών τα οποία συλλέγονται από ένα σύστημα και χρησιμοποιούνται από κάποιο άλλο. Ένα επίσης σημαντικό θέμα στην ανάπτυξη προτύπων στην ιατρική πληροφορική είναι η χρήση τους για την ασφάλεια των δεδομένων που λόγω της ιδιαιτερότητάς τους γίνεται πολύ σημαντική. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10 Τι είναι πρότυπο Τα πρότυπα στην ιατρική πληροφορική Η ανάγκη για πρότυπα Το πρότυπο HL7 (Health Level 7) Ανακεφαλαίωση Περιεχόμενα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11 Το πρότυπο HL7 Το HL7 είναι ένα διεθνές σύνολο από ανοιχτά πρότυπα τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία αλλά και την ανεξάρτητη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών υγείας (health information systems) όπως τα ακόλουθα Hospital Information Systems (HIS) Laboratory Information Systems (US) Radiology Information Systems (RIS) In-patient Clinical Patient Repositories (CDR) Out-patient Electronic Medical Records (EMR) Health plan information systems

12 Το πρότυπο HL7 Κατάσταση: Approved Standard Τύπος προτύπου: DATA and TECHNOLOGY standard Χρήστες:Developers πληροφοριακών συστημάτων, τεχνικοί, διοικητικό προσωπικό και γενικά όλοι οι υπάλληλοι στο χώρο της υγείας. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13 Σκοπός του HL7 Να παρέχει ένα πρότυπο για την ανταλλαγή, διαχείριση και την ανάπτυξη των δεδομένων τα οποία αφορούν την ιατρική φροντίδα που παρέχεται στον ασθενή καθώς και τη διαχείριση, μεταφορά και εκτίμηση των υπηρεσιών υγείας.

14 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σκοπός του HL7 Ορίζει το περιεχόμενο, τη μορφή των δεδομένων με την οποία τα κλινικά και οικονομικά δεδομένα θα ανταλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων υγείας. Επιπλέον καθορίζει τα trigger events και τα error messaging τα οποία προκύπτουν όταν η ανταλλαγή των δεδομένων δεν είναι επιτυχής. Trigger events: Ενέργειες που γίνονται και προκαλούν τη ροή των δεδομένων. Error messaging: Προκύπτουν όταν η ανταλλαγή των δεδομένων ήταν ανεπιτυχής.

15 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιστορία του HL7 Είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο σήμερα για την ανταλλαγή δεδομένων. Δημιουργήθηκε από μία ομάδα η οποία απώτερο σκοπό είχε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος. Ο αριθμός 7 αντιστοιχεί στο έβδομο επίπεδου του OSI το οποίο περιλαμβάνει πρωτόκολλα για τη μεταφορά αρχείων.

16 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιστορία του HL7 Ο αρχικός στόχος του προτύπου ήταν η δημιουργία μιας πρότυπης πλατφόρμας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών στο νοσοκομείο με μείωση του χρόνου που απαιτείται για τον προγραμματισμό διαφορετικών διεπαφών και τη μετατροπή των δεδομένων σε κατάλληλη κάθε φορά μορφή.

17 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιστορία του HL7 Το πρότυπο βασίστηκε στο προηγούμενο πρότυπο ASTM 1238. Ένα μήνυμα στέλνεται από τον αποστολέα στον δέκτη ο οποίος απαντά για τη σωστή λήψη του μηνύματος. Η πρώτη έκδοσή του, Οκτώβριος 1987, περιελάμβανε απλώς τη μορφή του προτύπου. Η δεύτερη έκδοση αναφερόταν στην ανταλλαγή δεδομένων και έγινε πρότυπο για περισσότερους από 10 παραγωγούς ιατρικού εξοπλισμού.

18 Ιστορία του HL7 Η έκδοση 2.3 έγινε αποδεκτή ως πρότυπο από την ANSI και περιλαμβάνει πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων, για τη διαχείριση ασθενών, τα λογιστικά των ασθενών, κλινικά δεδομένα-παρατηρήσεις, μηνύματα που σχετίζονται με τον ασθενή, ανάλυση γεγονότων και γενικευμένη διεπαφή για συγχρονισμό αρχείων κοινής αναφοράς. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

19 Ιστορία του HL7 Η έκδοση 3 (1999) είναι αντικειμενοστραφής και βασίζεται στο Reference Information Model (RIM). Το RIM είναι συλλογή επιστημονικών πεδίων, σεναρίων, κλάσεων, χαρακτηριστικών, uses cases και άλλων ώστε να είναι δυνατή η επιλογή πληροφορίας για τη δημιουργία μηνυμάτων του HL7. Το RIM επομένως είναι ένα μοντέλο για τη δημιουργία των μηνυμάτων του HL7 που περιλαμβάνει ορολογία και αναπαραστάσεις.

20 Reference Information Model ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Subject Area: Healthcare_delivery_participants Contains classes: Encounter_hlthcare_practitioner Healthcare_delivery_participant Healthcare_organization Healthcare_organization_unit Healthcare_practitioner Order_healthcare_practitioner Patient_service_practitioner Physician Class: Physician Specialization of: Healthcare_practitioner Description of: Physician A person who is legally qualified to practice medicine. A doctor of medicine. Attributes of: Physician fellowship_field_code privilege_code residency_field_code universal_identifier Class: Physician Specialization of: Healthcare_practitioner Description of: Physician A person who is legally qualified to practice medicine. A doctor of medicine. Attributes of: Physician fellowship_field_code privilege_code residency_field_code universal_identifier

21 Subject Area: Locations Contains classes: Bed_location Location Location_encounter_role Location_organization Reference Information Model Class: Bed_location Specialization of:Location Description of: Bed_location A location within a facility where a licensed bed is located. Attributes of: Bed_location bed_identifier HL7|V2.3^NPU^00209^Bed Location| phone_number room_identifier Class: Bed_location Specialization of:Location Description of: Bed_location A location within a facility where a licensed bed is located. Attributes of: Bed_location bed_identifier HL7|V2.3^NPU^00209^Bed Location| phone_number room_identifier ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

22 Ιστορία του HL7 Συνοπτικά Version 1.0 Οκτώβριος 1987 Προσχέδιο του προτύπου Version 2 2.0 1988 Prototype 2.1 1990 First Standard 2.2 1994 Widely Adopted 2.3 1997 Most widely used current ANSI standard 2.3.1 1998 Current ANSI standard 2.4 2000 Current ANSI standard Version 3 Σήμερα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο λόγος για την δημιουργία της τρίτης έκδοσης είναι οι δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν με την έκδοση δύο του προτύπου και οι οποίες αφορούν τα εξής θέματα 1.Δυσκολία στη μέτρηση της απόδοσης 2.Έλλειψη υποστήριξης των νέων τεχνολογιών 3.Έλλειψη υποστήριξης συγκεκριμένων λειτουργιών που αφορούν την ασφάλεια. Ο λόγος για την δημιουργία της τρίτης έκδοσης είναι οι δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν με την έκδοση δύο του προτύπου και οι οποίες αφορούν τα εξής θέματα 1.Δυσκολία στη μέτρηση της απόδοσης 2.Έλλειψη υποστήριξης των νέων τεχνολογιών 3.Έλλειψη υποστήριξης συγκεκριμένων λειτουργιών που αφορούν την ασφάλεια.

23 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιστορία του HL7 Σήμερα 500 οργανισμούς ως μέλη 2200 άτομα-μέλη Χρησιμοποιείται σε περίπου 1500 οργανισμούς υγείας Διεθνής θυγατρικές (International affiliates) σε 17 χώρες

24 Πλεονεκτήματα του HL7 1.Είναι ένα πρότυπο ανοιχτό, δεν εξαρτάται από την πλατφόρμα και την τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. 2.Επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπολογιστικών εφαρμογών (computer applications) οι οποίες αναπτύχθηκαν από διαφορετικούς (συχνά ανταγωνιστικούς) παραγωγούς. 3.Μειώνει τον όγκο που καταλαμβάνουν οι χάρτινοι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών, βελτιώνει τον τρόπο λήψης απόφασης και επιτρέπει την αναδιοργάνωση- ανάπτυξη των πληροφοριών με την εμφάνιση νέων συστημάτων παροχής υγείας. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

25 Πλεονεκτήματα του HL7 4. Παρέχει μια αποτελεσματική, από πλευράς κόστους, επικοινωνία μεταξύ διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων υγείας. 5. Επιτρέπει την επικοινωνία όλων των τομέων που ασχολούνται με την υγεία και δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. 6. Το HL7 έχει μια δομή η οποία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της αγοράς που αφορά την υγεία.

26 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Περιγραφή του πρωτοκόλλου HL7 Το HL7 είναι ένα structured, message-oriented πρωτόκολλο. Η δομή του είναι ιεραρχική, ξεκινώντας από τις υψηλού επιπέδου ομάδες και δομές και πηγαίνοντας προς μεγάλα σε πλήθος πεδία δεδομένων. Κάθε επίπεδο της ιεραρχίας εξυπηρετεί ένα διαφορετικό οργανωτικό σκοπό. Έχουμε λοιπόν: Functional Group Message Type Message Definition Segment Definition Field

27 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Functional Group Οι περιοχές του πρωτοκόλλου ομαδοποιούνται σύμφωνα με κάποιες κοινές λειτουργίες της εφαρμογής. Οι ομάδες λειτουργιών είναι οι ακόλουθες: Control/Query Admission, Discharge, and Transfer (Patient Administration) Order Entry Financial Management Observation Reporting Master Files

28 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Message Type Μέσα σε κάθε λειτουργική ομάδα ορίζονται ένας ή περισσότεροι τύποι μηνυμάτων τα οποία μπορεί να υλοποιηθούν σε ποικίλους συνδυασμούς ώστε να υποστηρίξουν υψηλού επιπέδου business rules για τις εφαρμογές στις οποίες εμπεριέχονται. Για παράδειγμα στην λειτουργική ομάδα Admission, Discharge, and Transfer (Patient Administration) ορίζεται μόνο ένας τύπος μηνύματος το ADT, ενώ στην ομάδα Order Entry παραπάνω από δώδεκα.

29 MessagesMessagesMessagesMessages Control/Query: RAR, RAS, RDE, RDR, RDS, RGV, RGR, RER, ROR, RRA, RRD, RRE, RRG Admission, Discharge, and Transfer (Patient Administration): ADT Order Entry: ORM, ORR, DSR, RDE, RRE, RDS, RRD, RGV, RRG, RAS, RRA, ROR, RDR, RGR, RER, VXQ, VXX, VXR, VXU Financial Management: BAR, DFT, QRY Observation Reporting: ORU, ORF, CRM, CSU, PEX, SUR Master Files: MFN, MFD, MFQ, MFK, MFR, MFI, MFE, MFA, STF, PRA Types

30 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Message Definition Μέσα σε κάθε τύπο μηνύματος, ένας ή περισσότεροι ορισμοί μηνυμάτων περιγράφουν το συγκεκριμένο σύνολο ή συνδυασμό από τμήματα (segments) τα οποία δημιουργούν ένα σωστά δομημένο μήνυμα. Για παράδειγμα η λειτουργική ομάδα Admission, Discharge, and Transfer (Patient Administration) διαφοροποιείται σε περισσότερους από τριάντα ορισμούς μηνυμάτων που βασίζονται στα trigger events.

31 MessageMessageMessageMessage Control/Query: General Acknowledgment, Delayed Acknowledgment, Query, Display Response, Unsolicited Display Update Message Admission, Discharge, and Transfer (Patient Administration): Admit a Patient, Transfer a Patient, Delete a Patient Record Order Entry: General Order Message, Pharmacy/Treatment Administration Message, Query Response for Order Status Financial Management: Add Patients Accounts, End Account Observation Reporting: Cancel Patient Entering a Phase, Patient Completes Clinical Trial Master Files: Master File Notification, Master Files ResponsesDefinitions

32 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Segment Definition Τα τμήματα (segments) παρέχουν μία λογική ομαδοποίηση για τα πεδία δεδομένων (data fields). Για παράδειγμα το Patient Identification segment (PID) περιλαμβάνει πεδία που περιέχουν πληροφορίες αναγνώρισης όπως το όνομα του ασθενή, το social security number, medical record number, account number καθώς και δημογραφικές λεπτομέρειες. Τα τμήματα μπορεί να είναι απαιτούμενα ή προαιρετικά και επίσης μπορεί να είναι εμφωλευμένα ή επαναλαμβανόμενα.

33 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Field Το πρότυπο αναγνωρίζει χιλιάδες πεδία δεδομένων για την επικοινωνία των δημογραφικών, κλινικών, οικονομικών πληροφοριών που αφορούν τον ασθενή. Το HL7 χρησιμοποιεί περισσότερα από δώδεκα αφηρημένους τύπους δεδομένων για τον ορισμό των πεδίων. Για παράδειγμα το πεδίο το οποίο κρατάει κάποιο χρονόσημο (timestamp) ακολουθεί μια προκαθορισμένη μορφή. Επιπλέον πολλά πεδία είναι ή μπορεί να είναι κωδικοποιημένα. Το πρότυπο περιέχει μια ποικιλία από πίνακες κωδικοποίησης ώστε να ορίσει αποδεκτά περιεχόμενα.

34 Functional Group: Functional Group: Admission, Discharge, and Transfer Message Type: Message Type: ADT Message Definition ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

35 Message Definition: Message Definition: Transfer a patient Segment Definition Segment: Segment: PID Field: Field:Patient name Social Security Number Medical Record Number Account number Demographics details

36 Field Name Item NumberSequence Number R – Required C – Conditional O – Optional Z – Supported with Custom Code N – Not Supported Data Type Field Length - Maximum Length Used - Maximum Length Specified by Standard Repetitions. Sender System's Variable Name Receiver System's Variable Name Notes Patient Identification-PID ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

37 Data Types Alphanumeric Numerical Identifier ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

38 Data Types Date/TimeCode Values Genetic ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

39 Data Types Demographics ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

40 Data Types Specialty/Chapter Specific ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

41 Data Types Extended queries Master Files Medical Records Information Management Time Series ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

42 Delimiters Ένα μήνυμα διαχωρίζει τα διάφορα πεδία δεδομένων τα οποία περιέχει χρησιμοποιώντας κάποιους delimiters οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

43 MSH|^~\&|ADT1|MCM|LABADT|MCM|198807181126|SECURITY|ADT­ ^A01|MSG00001­|P|2.3.1| EVN|A01|198807181123|| PID|1||PATID1234^5^M11^ADT1^MR^MCM~123456789^^^USSSA^SS||JONES^WI LLIAM^A^III||19610615|M­||C|1200 N ELM STREET^^GREENSBORO^NC^27401 ‑ 1020|GL|(91­ 9)379 ‑ 1212|(919)271 ‑ 3434||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|123456 789|9­87654^NC| NK1|1|JONES^BARBARA^K|WI^WIFE||||NK^NEXT OF KIN PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^LEBAUER^SIDNEY^J.|||SUR||­||ADM|A0­ | Explanation Patient William A. Jones, III was admitted on July 18, 1988 at 11:23 a.m. by doctor Sidney J. Lebauer (#004777) for surgery (SUR). He has been assigned to room 2012, bed 01 on nursing unit 2000. The message was sent from system ADT1 at the MCM site to system LABADT, also at the MCM site, on the same date as the admission took place, but three minutes after the admit. A01 Message PID Segment Patient Name Field ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παράδειγμα

44 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ HL7 Specifics Το πρωτόκολλο HL7 καθορίζει τρία βασικά χαρακτηριστικά για τα δεδομένα που πρόκειται να ανταλλαχθούν μεταξύ των συστημάτων επικοινωνίας τα οποία είναι τα ακόλουθα.  Message Types Data format  Timing  Error Messaging

45 Timing Το HL7 ορίζει το χρόνο ανταλλαγής των δεδομένων. Για παράδειγμα καθορίζει ότι τα δημογραφικά στοιχεία μπορούν να διαμοιραστούν από το σύστημα καταγραφής όταν ένας ασθενής γίνει admitted ή όταν ο ασθενής γίνει registered. Trigger Events Application A/ B – δείχνει κατά πόσο υποστηρίζεται το trigger event από την εφαρμογή. F – trigger event στέλνεται από την εφαρμογή. T – trigger event λαμβάνεται από την εφαρμογή. X – trigger event δεν υποστηρίζεται. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

46 Error Messaging To HL7 ορίζει την επικοινωνία συγκεκριμένων λαθών τα οποία λαμβάνουν χώρα μεταξύ των εφαρμογών. Αν μια εφαρμογή δεν έλαβε τα δεδομένα τα οποία περίμενε μπορεί να επικοινωνήσει με την εφαρμογή που έστειλε τα δεδομένα μέσω ενός HL7 error messaging. Αν τα δεδομένα μεταδοθούν σωστά τότε ένα μήνυμα αποδοχής (acknowledge message) μπορεί να πάει πίσω στην εφαρμογή που έστειλε τα δεδομένα. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

47 Lower Layer Protocols Hybrid Lower Layer Protocol Παρέχει ένα interface μεταξύ του HL7 και του δικτύου. X3.28 Based Data Link Protocol Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ των συστημάτων. Minimal Lower Layer Protocol Παρέχει ένα interface μεταξύ του HL7 και του δικτύου το οποίο χρησιμοποιεί το μικρότερο Overhead ενώ παραμένει συμβατό με τα άλλα lower level protocols. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

48 Hybrid Lower Layer Protocol Blocks Data Blocks NAK Format tvv ddddcccccxxx ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

49 = Start Block character (1 byte) t = Block Type (1 byte) 'D' = data block 'N' = NAK block vv = Protocol ID (2 bytes) version = Carriage Return (1 byte) The ASCII carriage return character, i.e.,. Format dddd = Data (variable number of bytes) In a data block, this is the data content of the block. In a NAK block, this field contains a 1-byte reason code as follows: 'C' - character count wrong in previous data block received 'X' - checksum wrong in previous data block received 'B' - data too long for input buffer in previous block received 'G' - Error not covered elsewhere. ccccc = Block Size (5 bytes) xxx = Checksum (3 bytes) = End Block character (1 byte) = Carriage Return (1 byte) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

50 X3.28 Based Data Link Protocol Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ένας μηχανισμός μεταφοράς του μηνύματος και δεν γνωρίζει τα περιεχόμενα του μηνύματος τα οποία μεταφέρει. Οι ακολουθίες ελέγχου οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι οι εξής ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

51 SOH (Start of Heading) STX (Start of Text) ETX (End of Text) ETB (End of Block) EOT (End of Transmission) ENQ (Enquiry) is used to request master status. NAK (Negative Acknowledgment) ACKN (Acknowledgment N)

52 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ SOH (Start of Heading): καθορίζει το ξεκίνημα της επικεφαλίδας του μηνύματος (message heading). Αν υπάρχουν παραπάνω από ένα blocks τότε καθορίζει την αρχή κάθε ενός από αυτά. Πριν από αυτό υπάρχει ο αριθμός του block (BLK). STX (Start of Text): καθορίζει την αρχή του μηνύματος. Αν και πάλι υπάρχουν περισσότερα από ένα blocks τότε καθορίζει την αρχή του μηνύματος σε κάθε ένα από αυτά. ETX (End of Text): καθορίζει το τέλος του μηνύματος ETB (End of Block) Control Sequences

53 EOT (End of Transmission): δηλώνει το τέλος μετάδοσης του μηνύματος. ENQ (Enquiry) χρησιμοποιείται για να ζητήσει την κατάσταση του αφέντη (master). NAK (Negative Acknowledgment): Στη φάση της έναρξης της επικοινωνίας δηλώνει ότι ο σταθμός δεν είναι έτοιμος να λάβει το μήνυμα ενώ στη φάση της μεταφοράς του μηνύματος δηλώνει ότι το μήνυμα ή το block δεν έγινε δεκτό. ACKN (Acknowledgment N) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Control Sequences

54 Minimal Lower Layer Protocol Block Format dddd = Start Block character (1 byte) dddd = Data (variable number of bytes) = End Block character (1 byte) = Carriage Return (1 byte) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

55 Το πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων Το πλαίσιο της ανταλλαγής θεωρείται ότι είναι το εξής : 1.Ο αποστολέας αποθηκεύει τις πληροφορίες του στη δική του βάση δεδομένων 2.Παρουσιάζει αυτή την πληροφορία σε ένα RIM γράφημα. 3.Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο που καθορίζεται από το Implementation Technical Specification, παρουσιάζει το RIM γράφο ως ένα XML έγγραφο, π.χ. δημιουργώντας ένα DOM Tree. 4.Από το DOM Tree, δημιουργεί το XML αρχείο. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

56 Το πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων 5. Μεταφέρει αυτό το έγγραφο στον παραλήπτη χρησιμοποιώντας TCP\IP, Email ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 6. Ο παραλήπτης ξεπακετάρει το HL7 μήνυμα από το επίπεδο μεταφοράς. 7. Το αναλύει χρησιμοποιώντας ένα off-the-shelf parser για να δημιουργήσει το DOM Tree. 8. Μεταφράζει το DOM Tree χρησιμοποιώντας την αντίστροφη αντιστοιχία και δημιουργεί το RIM γράφημα. 9. Τέλος, αποθηκεύει τα δεδομένα στην δική του βάση. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

57 Τι είναι πρότυπο Τα πρότυπα στην ιατρική πληροφορική Η ανάγκη για πρότυπα Το πρότυπο HL7 (Health Level 7) Ανακεφαλαίωση Περιεχόμενα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

58 Ανακεφαλαίωση HL7 είναι ένα πρότυπο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων. Στόχος του είναι η προτυποποίηση της μορφής των δεδομένων αυτών. Έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό American National Standards Institute (ANSI). Το πρότυπο ασχολείται με την δημιουργία interfaces μεταξύ ποικίλων συστημάτων τα οποία στέλνουν ή λαμβάνουν patient admissions/registration, discharge or transfer (ADT) data, queries, orders, results, clinical observations, billing, and master file update information. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

59 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Health Level 7 Ευανθία Τριπολίτη Ιωάννινα 2005 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιατρική Πληροφορική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google