Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Πρώτος Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Κεφάλαιο 2: Πορείες Ανάπτυξης στα διάφορα ΕΟ της ύλης και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Πρώτος Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Κεφάλαιο 2: Πορείες Ανάπτυξης στα διάφορα ΕΟ της ύλης και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Πρώτος Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Κεφάλαιο 2: Πορείες Ανάπτυξης στα διάφορα ΕΟ της ύλης και από το ένα ΕΟ στο επόμενο, πιο πολύπλοκο ΕΟ. και από το ένα ΕΟ στο επόμενο, πιο πολύπλοκο ΕΟ.

2 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Βαθμιαίες και Αλματώδεις αλλαγές Οι αλλαγές στις υλικές μορφές που οδηγούν στην ανάπτυξή τους, ήτοι το πέρασμά τους από ένα Ε.Ο. σε ένα άλλο πιο πολύπλοκο έχουν αντιθετικό χαρακτήρα: είναι βαθμιαίες και αλματώδεις.

3 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Όλες οι πορείες ανάπτυξης της ύλης σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της και από το ένα Ε.Ο. στο επόμενο, πιο πολύπλοκο Ε.Ο. Ε.Ο. σωματιδίων Ε.Ο. σωματιδίων Ε.Ο. πυρήνων Ε.Ο. πυρήνων Ε.Ο. στοιχείων Ε.Ο. στοιχείων Ε.Ο. μορίων Ε.Ο. μορίων Ε.Ο. οργανιδίων Ε.Ο. οργανιδίων Ε.Ο. μονήρη Ε.Ο. μονήρη Ε.Ο. πρωτίστων Ε.Ο. πρωτίστων Ε.Ο. ζώων Ε.Ο. ζώων Ε.Ο. ανθρώπων Ε.Ο. ανθρώπων

4 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Οι Πορείες Ανάπτυξης της άβιας ύλης στο ΜιΕΟ

5 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Οι Πορείες Ανάπτυξης της άβιας ύλης στο ΜιΕΟ και από την άβια στην έμβια ύλη

6 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Η κίνηση ενός πλανήτη γύρω από άστρο

7 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Το αρχικό στάδιο σχηματισμού της λιθόσφαιρας Sections through the surface of the Earrth towards the close of the Pre-Archaean Era (after Shaw, 1976) Sections through the surface of the Earrth towards the close of the Pre-Archaean Era (after Shaw, 1976) (A) Anorthosite (solid black) floats on a still molten, convecting and degassing layer of basalt, beneath which is a layer of solid gabbro. There was frequent bombardment of the surface by meteorites. (A) Anorthosite (solid black) floats on a still molten, convecting and degassing layer of basalt, beneath which is a layer of solid gabbro. There was frequent bombardment of the surface by meteorites. (B) Fractional crystallisation of the basalt produces a granite layer km thick (pale blue) beneath the anorthosite crust. Precipitation of olivine and pyroxene from the basalt, together with trapped plagioclase feldspar, thickens the underlying gabbro. Heat convected from below, together with pressure release along contraction fractures, yields molten rock reservoirs (horizontal shading). Hot acid rains are falling but the surface is still too hot for water accumulation. (A.R. Wooley: “The Evolving Earth”, page21) (B) Fractional crystallisation of the basalt produces a granite layer km thick (pale blue) beneath the anorthosite crust. Precipitation of olivine and pyroxene from the basalt, together with trapped plagioclase feldspar, thickens the underlying gabbro. Heat convected from below, together with pressure release along contraction fractures, yields molten rock reservoirs (horizontal shading). Hot acid rains are falling but the surface is still too hot for water accumulation. (A.R. Wooley: “The Evolving Earth”, page21)

8 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Η πορεία ανάπτυξης των Προκαρυωτικών οργανισμών ή των Μονήρη

9 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Η πορεία ανάπτυξης των Ευκαρυωτικών οργανισμών ή Πρωτίστων

10 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Η υποτιθέμενη εξέλιξη της ατμόσφαιρας στη Γη

11 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Η πορεία ανάπτυξης από τα μονοκύτταρα πρωτόζωα στα ευμετάζωα

12 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος Λεζάντα στην προηγούμενη διαφάνεια

13 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

14 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

15 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

16 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

17 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

18 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

19 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

20 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

21 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος

22 Τίτλος Διαφανειών: Πορείες Ανάπτυξης υλικών μορφών Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος


Κατέβασμα ppt "Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Πρώτος Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Κεφάλαιο 2: Πορείες Ανάπτυξης στα διάφορα ΕΟ της ύλης και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google