Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση
Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Πρώτος Εισαγωγή στην Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Κεφάλαιο 1: Τα Επίπεδα Οργάνωσης (ΕΟ) της ύλης

2 Ελεύθερα Στοιχειώδη σωματίδια Ελεύθεροι πυρήνες
Η σύγχρονη αντίληψη για την ύπαρξη υλικών μορφών στο χώρο ενός ελικοειδούς γαλαξία Μικροκοσμικές μορφές Ελεύθερα Στοιχειώδη σωματίδια Ελεύθεροι πυρήνες Ελεύθερα χημικά στοιχεία Ελεύθερες χημικές ενώσεις Ελεύθεροι και οργανωμένοι κρύσταλλοι (σκόνες, κρύσταλλοι πάγου κ.ά.) Μακροκοσμικές μορφές ή συστήματα μικροκοσμικών μορφών Νεφελώματα, πίδακες Αστέρια (εκπέμπουν διάφορες μορφές ενέργειας) Πλανήτες (αντανακλούν) Αστεροειδή, κομήτες κ.ά. Μακροκοσμικά συστήματα Αστρικά και πλανητικά συστήματα Σμήνη αστρικών συστημάτων Γαλαξίες Σμήνη Γαλαξιών Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

3 Τα τρία θεμελιώδη Επίπεδα Οργάνωσης (ΕΟ) της ύλης
Από απόψεως γνωσιολογικής και με κριτήριο την πολυπλοκότητα θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις υλικές μορφές (ή υλικές οντότητες ή υλικά συστήματα) σε τρεις θεμελιώδεις κατηγορίες διαλεκτικά συνδεδεμένες και αλληλεπηρεαζόμενες: τις άβιες, τις έμβιες και τις νοήμονες (οι νοήμονες μορφές που ζουν στη γη λέγονται άνθρωποι). Το διάγραμμα που σχεδιάσαμε παρουσιάζει την άποψη αυτή με βάση τη τυπική λογική. Με βάση το διάγραμμα αυτό διαμορφώνει κανείς την εντύπωση ότι υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές φυσικές οντότητες, που συνδέονται μεταξύ τους με κάποιες ακαθόριστες σχέσεις. Με βάση την υλιστική διαλεκτική διαμορφώνουμε, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, διαφορετική αντίληψη. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

4 Η αντίληψη για ένα Σύμπαν (Κόσμο) με τρεις σφαίρες, που αντιστοιχούν σε τρία θεμελιώδη Ε.Ο. της ύλης
Ο ένας και μοναδικός Κόσμος (δηλαδή το Σύμπαν) είναι άπειρος, σταθερός και μόνιμος, ενώ αντίθετα τα μέρη του, δηλαδή οι πολλές και όχι μοναδικές υλικές μορφές είναι πεπερασμένες, μεταβαλλόμενες και προσωρινές. Η Αβιόσφαιρα ταυτίζεται με το Σύμπαν, με την έννοια ότι βρίσκεται παντού στο χώρο και έχει μόνιμη διάρκεια. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αβιόσφαιρα αποτελεί το καθολικό επίπεδο οργάνωσης όχι μόνο της άβιας ύλης, αλλά της Ύλης γενικά. Η Βιόσφαιρα, δεν κατακρατεί ξεχωριστό από την Αβιόσφαιρα χώρο, αλλά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια ύπαρξης ειδικών αβιοσφαιρικών οντοτήτων, όπως είναι λ.χ. ο πλανήτης Γη. Η Νοόσφαιρα, στη Γη, επίσης δεν κατακρατεί ξεχωριστό από την Αβιόσφαιρα και τη Βιόσφαιρα χώρο, αλλά βρίσκεται μέσα σε ένα ειδικό γήινο περιβάλλον που ονομάζω Βιοφυσικό, επειδή συντίθεται από άβιες και έμβιες μορφές. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

5 Η Αβιόσφαιρα και τα Επίπεδα Οργάνωσής της
Με βάση το πιο πάνω διάγραμμα υπονοείται ότι υπάρχουν δύο είδη ή δύο κατηγορίες άβιων υλικών μορφών: οι μικροκοσμικές και οι μακροκοσμικές. Οι μικροκοσμικές μορφές είναι απειροελάχιστα μικρές (σε σχέση με τις μακροκοσμικές) και δεν φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού. Τέτοιες είναι τα στοιχειώδη σωματίδια, τα άτομα, τα μόρια και οι κρύσταλλοι. Οι μακροκοσμικές μορφές είναι απειρομέγιστα μεγάλες (σε σχέση με τις μικροκοσμικές). Τέτοιες είναι τα νεφελώματα, οι αστέρες, οι πλανήτες, τα αστεροειδή, οι κομήτες. Ο διαχωρισμός των άβιων υλικών μορφών στις δύο πιο πάνω κατηγορίες γίνεται μόνο και μόνο για γνωσιολογικούς σκοπούς, γιατί στην πραγματικότητα οι μακροκοσμικές μορφές σχηματίζονται από απίθανα μεγάλους αριθμούς μικροκοσμικών μορφών. Το θέμα της εσωτερικής συγκρότησης των μικροκοσμικών και των μακροκοσμικών μορφών είναι ένα θέμα κεντρικό στην ορθολογική κοσμολογία. Όσο αφορά το θέμα αυτό, τόσο η φυσική όσο και η χημεία και άλλες επιστήμες έχουν συσσωρεύσει τεράστια ποσότητα γνώσης. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

6 Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης
Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

7 Τα Επίπεδα Οργάνωσης της άβιας ύλης στο Μικροκοσμικό Επίπεδο (ΜιΕΟ)
Στο ΜιΕΟ της άβιας ύλης υπάρχουν τέσσερα βασικά Ε.Ο. διαφορετικής πολυπλοκότητας: Το Ε.Ο. των Στοιχειωδών Σωματιδίων, το Ε.Ο. των Πυρήνων, το Ε.Ο. των Χημικών Στοιχείων (ατόμων) και το Ε.Ο. των Μορίων και των Κρυστάλλων. Τα Μόρια και οι Κρύσταλλοι είναι πιο πολύπλοκες μορφές απ’ ότι τα άτομα, οι πυρήνες και τα σωματίδια. Τα Άτομα είναι πιο πολύπλοκα απ’ ότι οι πυρήνες και τα σωματίδια. Οι Πυρήνες είναι πιο πολύπλοκοι απ’ ότι τα σωματίδια. Η αύξηση της πολυπλοκότητας οφείλεται στο γεγονός ότι τα μόρια και οι κρύσταλλοι σχηματίζονται από άτομα, τα άτομα από πυρήνες και ηλεκτρόνια (στοιχειώδη σωματίδια) και οι πυρήνες από σωματίδια ή αντίστροφα τα σωματίδια σχηματίζουν πυρήνες, οι πυρήνες και τα σωματίδια σχηματίζουν άτομα χημικών στοιχείων, τα άτομα χημικών στοιχείων σχηματίζουν μόρια και κρυστάλλους. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

8 Το Μακροκοσμικό Επίπεδο (ΜαΕΟ) της άβιας ύλης
 Τα Νεφελώματα, οι Αστέρες, οι Πλανήτες και τα άλλα μικρότερα μακροκοσμικά σώματα σχηματίζονται από απίθανα μεγάλους αριθμούς μικροκοσμικών μορφών, όταν αυτές οργανώνονται με βάση κάποιες διαδικασίες παίρνοντας αρχικά τη μορφή δίσκου και μετά σφαίρας. Οι πιο πάνω μακροκοσμικές μορφές σχηματίζουν Αστρικά-Πλανητικά συστήματα. Τα Αστρικά-Πλανητικά συστήματα σχηματίζουν Ανοιχτά και Σφαιρωτά Σμήνη Αστρικών-Πλανητικών συστημάτων. Τα Ανοιχτά και Σφαιρωτά Σμήνη Αστρικών-Πλανητικών συστημάτων σχηματίζουν Γαλαξίες. Οι Γαλαξίες σχηματίζουν Σμήνη Γαλαξιών (;) Τα Σμήνη Γαλαξιών σχηματίζουν τι; Μεταγαλαξίες; Άγνωστο! Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

9 Το Καθολικό ή Γενικό Ε.Ο. της Έμβιας Ύλης
Όλες οι έμβιες μορφές που έχουν ζήσει στο παρελθόν, αυτές που ζουν στο παρών και αυτές που θα ζουν στο μέλλον στον πλανήτη Γη, σχηματίζουν το Καθολικό Επίπεδο Οργάνωσης της Έμβιας Ύλης, που αποκαλούμε Γήινη Βιόσφαιρα. Ξεχωρίζουμε δύο θεμελιώδεις κατηγορίες έμβιων μορφών: Τους Μονοκύτταρους οργανισμούς, και τους Πολυκύτταρους. Κάθε μονοκύτταρος αποτελεί έναν οργανισμό που ταυτίζεται μ’ αυτό που υπονοεί και ο όρος κύτταρο. Αντίθετα οι πολυκύτταροι σχηματίζονται από πολλά κύτταρα. Τα κύτταρα των πολυκύτταρων προέρχονται από ένα αρχικό κύτταρο, ένα κοινό πρόγονο. Επίσης όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που έχουν ζήσει, που ζουν και που θα ζήσουν στη Γη, έχουν και θα έχουν ένα κοινό αρχικό πρόγονο. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

10 Οι κύριες ταξινομικές κατηγορίες της Συστηματικής Ζωολογίας
Η Συστηματική Ζωολογία έχει διαμορφώσει ένα ταξινομικό σύστημα που έχει τις ταξινομικές κατηγορίες που φαίνονται εδώ με ιεραρχικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι: Διάφορα Άτομα σχηματίζουν ένα Είδος. Διάφορα Είδη σχηματίζουν ένα Γένος. Διάφορα Γένη σχηματίζουν μια Οικογένεια. Διάφορες Οικογένειες σχηματίζουν μια Τάξη. Διάφορες Τάξεις σχηματίζουν μια Ομοταξία, Διάφορες Ομοταξίες σχηματίζουν ένα Φύλο. Διάφορα Φύλα σχηματίζουν ένα Βασίλειο. Μια ταξινομική κατηγορία δυνατό να διαιρεθεί σε υπό-κατηγορίες (π.χ. ένα Είδος σε Υποείδη). Σε μερικές περιπτώσεις δημιουργούνται υπέρ-κατηγορίες για να καλύψουν μερικές ομάδες (π.χ. μια Υπερ-οικογένεια καλύπτει μερικές οικογένειες). Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

11 Οι κύριες ταξινομικές κατηγορίες της Συστηματικής Βοτανικής
Όπως και στην περίπτωση της Συστηματικής Ζωολογίας, έτσι και στη Συστηματική Βοτανική: Διάφορα Άτομα σχηματίζουν ένα Είδος. Διάφορα Είδη σχηματίζουν ένα Γένος. Διάφορα Γένη σχηματίζουν μια Οικογένεια. Διάφορες Οικογένειες σχηματίζουν μια Τάξη. Διάφορες Τάξεις σχηματίζουν μια Κλάση, Διάφορες Κλάσεις σχηματίζουν ένα Άθροισμα ή Διαίρεση. Διάφορα Αθροίσματα σχηματίζουν ένα Βασίλειο. Χρησιμοποιούνται επίσης υποβαθμίσεις των ταξινομικών ομάδων όπως λ.χ. υποβαθμίσεις ενός Είδους σε Υποείδη, Ποικιλίες και Μορφές. Σε μερικές περιπτώσεις δημιουργούνται υπέρ-κατηγορίες για να καλύψουν μερικές ομάδες (π.χ. μια Υπερ-οικογένεια καλύπτει μερικές οικογένειες). Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

12 Παράδειγμα ταξινόμησης μιας συγκεκριμένης έμβιας μορφής: του σκύλου του κατοικίδιου
Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

13 Τα Ο Μικροβιόκοσμος (ή το Ε.Ο. των Μονοκύτταρων)
Στο Επίπεδο Οργάνωσης των Μονοκύτταρων (στο Μικροβιόκοσμο) υπάρχουν δύο κατηγορίες μονοκύτταρων. Αυτές ξεχωρίζουν μεταξύ τους λόγω δομικής πολυπλοκότητας. Είναι: Οι Προκαρυώτες (ή Βακτήρια ή Μονήρη), και Οι Ευκαρυώτες (ή Πρώτιστα). Πιστεύεται ότι οι πρώτοι Προκαρυώτες ή τα πρώτα Βακτήρια είχαν δημιουργηθεί πάνω στη γη αβιογενετικώς πριν από περίπου 4 δις χρόνια. Οι πρώτοι Ευκαρυώτες ή τα πρώτα Πρώτιστα είχαν εμφανιστεί 2 περίπου δις χρόνια αργότερα, ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας ανάπτυξης των Προκαρυωτών. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

14 Τρεις βασικές κατηγορίες μονοκύτταρων (Βακτηρίων και Πρωτίστων)
Σύμφωνα με τον Οπάριν, λογικά θα πρέπει να υποθέσουμε ότι αρχικά είχαν εμφανιστεί οι Ετερότροφοι Μονοκύτταροι (δηλαδή τα πρώτα Βακτήρια ήταν ετερότροφα και όχι αυτότροφα ή αποσυνθέτοντα), τα οποία έπαιρναν για την ανάπτυξή τους στο ατομικό επίπεδο ανόργανα και οργανικά μόρια που βρίσκονταν στο άμεσο τους περιβάλλον και που είχαν δημιουργηθεί αβιοτικώς κατά τη διάρκεια πολλών εκατομμυρίων ετών προηγουμένως. Το περιβάλλον τους τότε συνιστούσε αυτό που αποκαλέστηκε «πρωταρχική οργανική σούπα». Αργότερα μερικές κατηγορίες εξελιγμένων ετερότροφων Βακτηρίων μετεξελίχθηκαν σε χημιότροφα και σε φωτοσυνθέτοντα Βακτήρια (δηλαδή αυτότροφα), και μερικές άλλες κατηγορίες σε αποσυνθέτοντα Βακτήρια. Σε ανοδικές πορείες ανάπτυξης από τα ετερότροφα βακτήρια προήλθαν τα ετερότροφα πρώτιστα, από τα φωτοσυνθέτοντα βακτήρια τα φωτοσυνθέτοντα πρώτιστα και από τα αποσυνθέτοντα βακτήρια τα αποσυνθέτοντα πρώτιστα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια κατηγορία Πρωτίστων – Ευγληνοειδή - τα οποία είναι τόσο φωτοσυνθέτοντα αυτότροφα όσο και ετερότροφα. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

15 Οι τρεις βασικές κατηγορίες Πολυκύτταρων οργανισμών
Οι ετερότροφοι πολυκύτταροι, (αλλιώς ζώα) θα πρέπει να είχαν προέλθει από τους ετερότροφους ευκαρυώτες (αλλιώς ετερότροφα πρώτιστα). Οι αυτότροφοι πολυκύτταροι (αλλιώς φυτά) θα πρέπει να είχαν προέλθει από τους αυτότροφους ευκαρυώτες (αλλιώς αυτότροφα πρώτιστα). Οι αποσυνθέτοντες πολυκύτταροι (αλλιώς μύκητες) θα πρέπει να είχαν προέλθει από τους αποσυνθέτοντες ευκαρυώτες (αλλιώς αποσυνθέτοντα πρώτιστα). Ο ισχυρισμός ότι και οι τρεις κατηγορίες πολυκύτταρων προήλθαν από ευκαρυώτες και όχι από προκαρυώτες αποδεικνύεται εύκολα και λογικά ορθός και αληθινός μόνο και μόνο από το γεγονός ότι τα σωματικά κύτταρα όλων των πολυκύτταρων οργανισμών (ζώων, φυτών και μυκήτων) έχουν ευκαρυωτική και όχι προκαρυωτική δομική συγκρότηση. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μερικά φυτά έχουν αποκτήσει και τη δυνατότητα ετεροτροφίας και πιο συγκεκριμένα σαρκοφαγίας, με το να αιχμαλωτίζουν ζωύφια με ειδικά διαμορφωμένα φύλλα. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

16 Τα τρία Ε.Ο. στο Ειδικό Ε.Ο. των Ζώων
Από άποψης πολυπλοκότητας ξεχωρίζουν τρεις βασικές κατηγορίες ζώων: Οι αποικίες – Μια αποικία αποτελείται από μια στρώση (ή στρώμα) σωματικών κυττάρων που δημιουργούνται σε διαδικασίες αναπαραγωγής που ξεκινούν με ένα αρχικό ευκαρυωτικό κύτταρο. Τα μεσόζωα – Ένα μεσόζωο αποκτά κατά την πορεία της ανάπτυξής του δύο στρώσεις σωματικών κυττάρων, που δημιουργούνται σε διαδικασίες αναπαραγωγής που ξεκινούν με ένα αρχικό ευκαρυωτικό κύτταρο. Τα ευμετάζωα – Ένα ευμετάζωο, κατά την πορεία ανάπτυξής του στο ατομικό επίπεδο αποκτά τρεις στρώσεις σωματικών κυττάρων που λέγονται: ενδόδερμα, μεσόδερμα και εξώδερμα. Θα πρέπει να είχαν εμφανιστεί με τη σειρά που παραθέτονται στο διάγραμμα: αποικίες  μεσόζωα  ευμετάζωα. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

17 Τα Ε.Ο. ενός οργανισμού Ευμετάζωου
Η λογική με βάση την οποία γίνεται η πιο πάνω κατάταξη σε Ε.Ο. είναι το γεγονός ότι: Οι Ίνες σχηματίζονται από Κύτταρα. Οι Ιστοί σχηματίζονται από Ίνες. Τα Όργανα σχηματίζονται από Ιστούς. Τα Οργανισμικά Συστήματα σχηματίζονται από Όργανα. Ο Οργανισμός ενός Ευμετάζωου συντίθεται από Οργανισμικά Συστήματα. Ή αντίστροφα με βάση την ενεργητική φωνή, δηλαδή: κύτταρα σχηματίζουν ίνες, ίνες σχηματίζουν ιστούς, ιστοί σχηματίζουν όργανα, σχηματίζουν οργανισμικά συστήματα κι αυτά ένα αυθύπαρκτο ευμετάζωο. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

18 Τα Ε.Ο. του Φύλου των Χορδωτών
Το Φύλο των Χορδωτών αποτελεί ένα από τα 32 περίπου Φύλα που επέζησα και αναπτύχθηκαν μετά την εμφάνισή τους πριν από 600 περίπου εκατομμύρια χρόνια.  Τα αρχικά Χορδωτά ήταν ασπόνδυλα και λέγονται Ακράνια ή Πρωτοχορδωτά. Επέζησε ένα είδος: ο Αμφίοξος.  Μετά τα Ακράνια εμφανίστηκαν τα Κρανιωτά, που έχουν ένα στρογγυλό στόμα, το οποίο δεν είχε όμως σαγόνια με δόντια και γι’ αυτό λέγονται Αγναθόστομα. Για μια περίοδο είχαν υποτυπώδεις σκελετικές δομές.  Μετά τα Αγναθόστομα Κρανιωτά εμφανίστηκαν τα Γναθόστομα τα οποία είχαν ολοκληρωμένες σκελετικές δομές και συνήθως λέγονται Σπονδυλόζωα ή ακόμη και Σπονδυλωτά. Οι άνθρωποι ανήκουν στο Φύλο το Χορδωτών. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

19 Τα Ε.Ο. στα οποία δυνατόν να ενταχθεί μια αυθύπαρκτη έμβια μορφή
Η επιβίωση και ανάπτυξη των έμβιων μορφών καθορίζεται από την επιτυχή τους ή όχι οργάνωση και συμβίωση με άλλες όμοιες, παρόμοιες και διαφορετικές έμβιες μορφές.  Μια αυθύπαρκτη έμβια μορφή δυνατόν να ανήκει ως οργανικό μέρος σε ένα Ζεύγος ή σε μια Οικογένεια.  Ζεύγη και Οικογένειες δυνατόν να ανήκουν σε Ομάδες όμοιων ή ανόμοιων έμβιων μορφών. (Αγέλες, Κοπάδια, Σμήνη, Δάση, κ.λπ)  Άτομα, Ζεύγη, Οικογένειες και Ομάδες όμοιων ή ανόμοιων έμβιων μορφών σχηματίζουν μια Βιοκοινότητα  Όλες οι Βιοκοινότητες που υπάρχουν στη Γη σχηματίζουν τη γήινη Βιόσφαιρα, ως το καθολικό Ε. Ο. των έμβιων μορφών στη Γη.  Η Βιόσφαιρα δεν πρέπει να συγχύζεται ή να ταυτίζεται με το γενικό γήινο Βιοφυσικό Περιβάλλον. (βλέπε επόμενη διαφάνεια) Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

20 Αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες σχηματίζουν το Βιοφυσικό Περιβάλλον
Η επιστήμη που ασχολείται με το Βιοφυσικό Περιβάλλον λέγεται Οικολογία.  Έμβιες μορφές ενός ή περισσοτέρων Ειδών δυνατόν να ζουν σε ένα συγκεκριμένο αβιοτικό περιβάλλον, (λ.χ. κάτω από μια πέτρα, στην όχθη μιας λίμνης, στην ατμόσφαιρα κ.λπ.) σχηματίζεται ένας Βιότοπος.  Από διαφορετικούς Βιότοπους που υπάρχουν σε ένα πλατύτερο και με μεγαλύτερη πολυμορφία αβιοτικό περιβάλλον σχηματίζεται ένα Οικοσύστημα.  Από πολλά Οικοσυστήματα που βρίσκονται σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή (λ.χ. σε μια ήπειρο) σχηματίζεται ένα Βίομα (το μετέφερα στα ελληνικά από το αγγλικό Biome)  Τα διάφορα Βιόματα που υπάρχουν στη Γη σχηματίζουν το Γενικό Γήινο Βιοφυσικό Περιβάλλον, ως το καθολικό Ε.Ο. των άβιων και έμβιων μορφών στη Γη.  Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν έμβιες μορφές και συνεπώς παρόμοια Ε.Ο. σε άλλα μακροκοσμικά σώματα εκτός από τη Γη. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

21 Επίπεδα Οργάνωσης άβιας και έμβιας ύλης
Τα βέλη δείχνουν την συγκρότηση πιο πολύπλοκων μορφών από απλούστερες ή αλλιώς από απλούστερες μορφές σχηματίζονται πιο πολύπλοκες: Άτομα  ↓ Μόρια  ↓ Οργανίδια  ↓ Κύτταρα  ↓ Ιστοί  ↓ Όργανα  ↓ Οργανισμικά συστήματα  ↓ Οργανισμοί  ↓ Κοινότητες  ↓ Οικοσυστήματα  ↓ Βιόματα  ↓ Βιόσφαιρα Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πιο πάνω ιεραρχική κατάταξη δεν είναι πλήρης και λεπτομερής Απλώς αναφέρει τα βασικά ή κύρια επίπεδα οργάνωσης τόσο της άβιας όσο και της έμβιας ύλης. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

22 Τα Ε.Ο. της Ανθρωπότητας στη Γη, αρχές του 21ου αιώνα
 Τα άτομα σχηματίζουν Ζεύγη ή Οικογένειες.  Άτομα, ζεύγη και οικογένειες σχηματίζουν Επιμέρους Κοινωνικές Οργανώσεις (οργανωμένες ομάδες ή σύνολα), όπως λ.χ. συλλόγους, συνδικάτα, πολιτικά κόμματα, εκκλησίες κ.λπ.)  Άτομα, ζεύγη, οικογένειες και οργανωμένες ομάδες ή σύνολα σχηματίζουν ένα Συνοικισμό ή μια Κοινότητα ή ένα Δήμο.  Συνοικισμοί, κοινότητες και δήμοι σχηματίζουν μια Επαρχία ή ένα Νομό ή ένα Κυβερνείο κ.λπ.  Τα πιο πάνω σχηματίζουν ένα Ενιαίο Κράτος (λέγεται και Πολιτεία).  Δύο ή περισσότερα Κράτη (Πολιτείες) δυνατόν να σχηματίσουν μίαν Ένωση ή μίαν Ομοσπονδία Κρατών.  Τέλος, σχεδόν όλα τα Κράτη (ενιαία και ανεξάρτητα, Ενώσεις και Ομοσπονδίες Κρατών σχηματίζουν το λεγόμενο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ενώ έπρεπε να ονομάζεται Οργανισμός Ενωμένων Κρατών. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

23 Τα Επίπεδα Οργάνωσης ενός Σύγχρονου Ταξικού Πολιτικού Κόμματος
Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

24 Λεζάντα στη προηγούμενη Διαφάνεια
Ένα σύγχρονο μεγάλο ταξικό πολιτικό κόμμα είναι οργανωμένο και λειτουργεί με βάση καλά προσδιορισμένες αρχές. Η μεν αστική κοινωνιολογία και ιδεολογία τις ονομάζει "Αρχές της Αστικής Δημοκρατίας”, οι δε ιδεολόγοι του υπαρκτού σοσιαλισμού τις λένε "Αρχές του Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού”.  Ανεξάρτητα από την ονομασία τους οι αρχές αυτές επιδιώκουν να πετύχουν τους ίδιους στόχους: αποσκοπούν  σε τελική ανάλυση στο να αποστερήσουν από τους πολλούς το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και να παραχωρούν αυτό το δικαίωμα είτε σε διοριζόμενους είτε σε εκλεγμένους αξιωματούχους.  Κατ' ακρίβεια με βάση τις αρχές αυτές,  από τη μια, επιτυγχάνεται η συσσώρευση και συγκέντρωση στα χέρια ολίγων ατόμων – αξιωματούχων - (που εκλέγονται ή διορίζονται σε θέσεις-φορείς εξουσίας που καθορίζονται με ιεραρχικό τρόπο), διαφόρων μορφών δύναμης*  και από την άλλη, καθορίζονται τα δικαιώματα άσκησης διαφόρων μορφών εξουσίας από τους ολίγους αξιωματούχους πάνω στους πολλούς και πιο συγκεκριμένα από τους ανώτερους αξιωματούχους πάνω στους κατώτερους αξιωματούχους και πάνω στα απλά μέλη και μη-μέλη.   *Οι διάφορες μορφές δύναμης (οικονομική, πολιτική, πνευματική (πληροφόρηση, γνώση) ένοπλη, πολιτιστική κ.ά.) που συγκεντρώνονται στα χέρια των ολίγων αξιωματούχων και των οργάνων τους, προέρχονται από διάφορες πηγές:  από πολλά άτομα-μέλη και άτομα-μη-μέλη του κόμματος,  από ελεγχόμενες ή από όμορες ή συμμαχικές οργανώσεις,  από επιχειρηματίες που προσμένουν εύνοιες και προνόμια, από το κράτος,  από ξένες όμορες εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις (πολιτικά κόμματα κ.λπ.), από ξένες κυβερνήσεις ή ξένες κρατικές υπηρεσίες. Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003

25 Τέλος Παράστασης Διαφανειών
Για το Πρώτο Κεφάλαιο Θέμα Διαφανειών: Τα Επίπεδα Οργάνωσης της Ύλης -- Ετοιμασία: Χαμπής Κιατίπης - Οκτώβριος 2003


Κατέβασμα ppt "Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google