Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Part IV: Hybridization

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Part IV: Hybridization"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Part IV: Hybridization
Lab #12 Part IV: Hybridization

2 1. Methane H H C H sp3 hybridized σ σ σ σ

3 2. Carbon disulfide σ σ S = C = S sp hybridized 2 unhybridized p Π Π

4 3. Chloromethane H H C Cl sp3 hybridized σ σ σ σ

5 4. Borate Ion 3- O B O O σ sp2 hybridized σ σ

6 5. Carbon Tetrachloride Cl Cl C Cl sp3 hybridized σ σ σ σ

7 6. Titanium (IV) Chloride
Cl Cl Ti Cl sp3 hybridized σ σ σ σ

8 Each C atom is sp2 hybridized
7. Oxalate ion O O C C O O σ σ Each C atom is sp2 hybridized 2 unhybridized p σ Π σ σ Π

9 8. Xenon difluoride F Xe F sp3d hybridized σ σ

10 9. Sulfur Trioxide σ σ σ Π sp2 hybridized 1 unhybridized p

11 10. Phosphoric Acid O O P O H H H Each P atom is sp3 hybridized σ σ σ
Each O atom is sp3 hybridized σ H

12 11.Arsenic pentafluoride
F As F F F sp3d hybridized σ σ σ σ σ

13 12. Hydrogen peroxide σ sp3 hybridized H O O H σ σ

14 13. Iodine (III) tetrachloride ion
1- Cl Cl I Cl σ σ σ sp3d2 hybridized σ

15 14. Carbonate ion σ σ σ Π sp2 hybridized 1 unhybridized p

16 15. Sulfur dioxide σ σ Π sp2 hybridized 1 unhybridized p

17 16. Sulfate Ion 2- O O S O sp3 hybridized σ σ σ σ

18 17.Tellurium tetrachloride
Cl Te Cl Cl Cl sp3d hybridized σ σ σ σ

19 18. Carbon dioxide σ σ O = C = O Π Π sp hybridized 2 unhybridized p

20 19. Iodine pentafluoride F F I F F F sp3d2 hybridized σ σ σ σ σ

21 20. Iodate Ion O I O O -1 σ σ sp3 hybridized σ

22 21. Sulfur hexafluoride F F F S F sp3d2 hybridized σ σ σ σ σ σ

23 22. Sulfite ion O S O O -2 σ σ sp3 hybridized σ

24 Each C atom is sp2 hybridized with 2 unhybridized p
23. Dichloroethyne σ Cl C C Cl σ σ Π Π Each C atom is sp2 hybridized with 2 unhybridized p

25 24. Boron trichloride Cl B Cl Cl sp2 hybridized σ σ σ

26 25. Tin (IV) hexafluoride ion
2- F F F Sn F σ σ σ sp3d2 hybridized σ σ σ


Κατέβασμα ppt "Part IV: Hybridization"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google