Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακές Σπουδές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακές Σπουδές

2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Ηλεκτρονική, Ραδιοηλεκτρολογία και Αυτοματισμός Μικροηλεκτρονική Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομική & Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Γνωσιακή Επιστήμη 2003 1998 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 1993 Ηλεκτρονική Ραδιοηλεκτρολογία Αυτοματισμός Λογική & Θεωρία Αλγορίθμων/Υπολογισμού Μικροηλεκτρονική 1998 1997 1994 (1946,1972)

4 ΠΜΣ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
72 φοιτητές/έτος 350 αιτήσεις/έτος 110 φοιτητές/έτος για (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 40 θέσεις για κατόχους άλλων Πτυχίων

5 ΠΜΣ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Έτος Αιτήσεις Δεκτοί άλλοι Π&Τ / Μηχ. Η-Υ Π&Τ ΕΚΠΑ Μαθηματικοί Φυσικοί άλλα ΑΕΙ ΤΕΙ επαγγελματίες

6 ΠΜΣ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
6 κατευθύνσεις 5 για φοιτητές αμέσως μετά το Πτυχίο 1 για εργαζόμενους με εμπειρία ≥ 5 ετών Προπαρασκευαστικός Κύκλος Προπτυχιακών Μαθημάτων για κατόχους άλλων Πτυχίων

7 ΠΜΣ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Υπολογιστική Επιστήμη Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες & Πολυμέσα Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

8 Ψηφιακές Επικοινωνίες Θεωρητική Πληροφορική Συστήματα Επικοινωνιών
ΠΜΣ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (6) Δίκτυα Πολυμέσα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Διοίκηση Επιχειρήσεων Βάσεις Δεδομένων Ηλεκτρονικό Εμπόριο Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (2) Τεχνητή Νοημοσύνη Πολυμέσα Διαδίκτυο Εφαρμογές Χρήστες Βάσεις Δεδομένων Εφαρμογές Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες & Πολυμέσα (5) Πολυμέσα Ανάλυση Εικόνας Ψηφιακές Επικοινωνίες Υπολογιστική Επιστήμη (1) Υπολ. Μαθηματικά Υπολ. Φυσική Υπολ. Χημεία Υπολ. Βιολογία Θεωρητική Πληροφορική Εφαρμογές Δίκτυα Υλικό - Hardware Λογισμικό Συστήματος Συστήματα Επικοινωνιών & Δίκτυα (4) Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών (3) Λειτουργικά Συστήματα Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Τεχνολογίες Μοντελοποίηση Βάσεις Δεδομένων

9 ΔΠΜΣ Ηλεκτρονικής, Ραδιοηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού
Επισπεύδον τμήμα: Φυσικό ΕΚΠΑ Συμμετέχοντες φορείς: Π&Τ ΕΚΠΑ Απόγονος του Επαγγελματικού Ενδεικτικού Ηλεκτρονικής & Ραδιοηλεκτρολογίας [1946]

10 ΔΠΜΣ Ηλεκτρονικής, Ραδιοηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού
Στόχος/Αναγκαιότητα Εξειδίκευση στην τομή των θεμάτων Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, και Πληροφορικής 40 φοιτητές/έτος 150 αιτήσεις/έτος

11 ΔΠΜΣ Ηλεκτρονικής, Ραδιοηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού
2 κατευθύνσεις Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού

12 ΔΠΜΣ Λογικής & Θεωρίας Αλγορίθμων/Υπολογισμού (ΜΠΛΑ)
Επισπεύδον τμήμα: Μαθηματικό ΕΚΠΑ Συμμετέχοντες φορείς: Π&Τ ΕΚΠΑ ΜΙΘΕ ΕΚΠΑ ΗΜ&ΜΥ ΕΜΠ ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Μηχ. ΗΥ&Π Πάτρας

13 ΔΠΜΣ Λογικής & Θεωρίας Αλγορίθμων/Υπολογισμού (ΜΠΛΑ)
Στόχος/Αναγκαιότητα Εξειδίκευση σε θεωρία και εφαρμογές που στηρίζο-νται σε Μαθηματικά, Λογική, και Πληροφορική Έμφαση στην έννοια του Αλγορίθμου 15 φοιτητές/έτος 100 αιτήσεις/έτος

14 ΔΠΜΣ Λογικής & Θεωρίας Αλγορίθμων/Υπολογισμού (ΜΠΛΑ)
1 κατεύθυνση - επί μέρους θέματα Θεωρία αλγορίθμων Αποκρισιμότητα και πολυπλοκότητα Θεωρία γλωσσών προγραμματισμού Αναδρομή Παραλληλία και αλληλεπίδραση Μαθηματική λογική Εφαρμογές της λογικής στην πληροφορική

15 ΔΠΜΣ Μικροηλεκτρονικής
Επισπεύδον τμήμα: Π&Τ ΕΚΠΑ Συμμετέχοντες φορείς: ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ Ινστ. Μικροηλεκτρονικής ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Inst. National Polytechnique de Grenoble

16 ΔΠΜΣ Μικροηλεκτρονικής
Στόχος/Αναγκαιότητα Εξειδίκευση στο χώρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού μικροηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων 15 φοιτητές/έτος 20 αιτήσεις/έτος

17 ΔΠΜΣ Μικροηλεκτρονικής
2 κατευθύνσεις Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

18 ΔΠΜΣ Γνωσιακής Επιστήμης
Επισπεύδον τμήμα: ΜΙΘΕ ΕΚΠΑ Συμμετέχοντες φορείς: Π&Τ ΕΚΠΑ Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, και Ψυχολογία ΕΚΠΑ Νοσηλευτική ΕΚΠΑ Πληροφορική ΟΠΑ

19 ΔΠΜΣ Γνωσιακής Επιστήμης
Στόχος/Αναγκαιότητα Αλληλεπίδραση κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών και πληροφορικής Ανάπτυξη θεμάτων ανθρώπινης νόησης & μάθησης 20 φοιτητές/έτος 100 αιτήσεις/έτος

20 ΔΠΜΣ Γνωσιακής Επιστήμης
1 κατεύθυνση - επί μέρους θέματα Νευροεπιστήμες Επιστήμες της συμπεριφοράς Πληροφορική Έμφαση στις διαδικασίες μάθησης και στις εκπαιδευτικές εφαρμογές

21 ΔΠΜΣ Διοίκησης & Οικονομικής Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Επισπεύδον τμήμα: Π&Τ ΕΚΠΑ Συμμετέχοντες φορείς: Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

22 ΔΠΜΣ Διοίκησης & Οικονομικής Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Στόχος/Αναγκαιότητα Δημιουργία στελεχών για οικονομική ανάλυση, στρατηγικό σχεδιασμό, διοίκηση/έλεγχο τηλ/κών δικτύων Δημιουργία στελεχών για διοίκηση τηλ/κών οργανισμών και επιχειρήσεων 40 φοιτητές/έτος 200 αιτήσεις/έτος

23 ΔΠΜΣ Διοίκησης & Οικονομικής Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
1 κατεύθυνση - επί μέρους θέματα Τεχνολογία Οικονομική δικτύων και οικονομική πολιτική Διοίκηση και οργάνωση Κύκλος μαθημάτων ομογενοποίησης

24 Ανοιχτοί Ορίζοντες Συνεργασιών
Τεχνολογία (6): ΗΜ&ΜΥ ΕΜΠ * Μηχ. ΗΥ&Π Πάτρας ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ * Grenoble * Πληροφορική ΟΠΑ Μικροηλεκτρονική «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Θετικές Επιστήμες (3): Φυσικό ΕΚΠΑ * Μαθηματικό ΕΚΠΑ ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Άλλες Επιστήμες (4): ΜΙΘΕ ΕΚΠΑ * ΦΠΨ ΕΚΠΑ Νοσηλευτική ΕΚΠΑ * Οικονομικό ΕΚΠΑ


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακές Σπουδές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google