Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων Αισθητήρες Μετρήσεων Υλικό μετρήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων Αισθητήρες Μετρήσεων Υλικό μετρήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων Αισθητήρες Μετρήσεων Υλικό μετρήσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 15η Ανασκόπηση Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων Αισθητήρες Μετρήσεων Υλικό μετρήσεων Λογισμικό μετρήσεων Συστήματα SCADA και συστήματα μικροελεγκτών

2 Διάγραμμα Ψηφιακού συστήματος Μέτρησης

3 Συστήματα μετρήσεων που βασίζονται σε Η/Υ: η βασική ιδέα
Συστήματα μετρήσεων που βασίζονται σε Η/Υ: η βασική ιδέα

4 Σύγκριση αισθητηρίων θερμοκρασίας

5 Είδη αισθητήρων πίεσης (επαγωγικοί, χωρητικοί, πιεζοαντίστασης)
P+ PATM PATM

6 Αισθητήρες στάθμης, υπερήχων και μετατόπισης

7 Ενισχυτές Μετρήσεων: Διαφορικός και Τελεστικός Ενισχυτής
Ενισχυτές Μετρήσεων: Διαφορικός και Τελεστικός Ενισχυτής

8 Βασικά κυκλώματα Τελεστικών Ενισχυτών

9 Οργανολογικός ενισχυτής

10 Σύνδεση θερμοζεύγους στον μονολιθικό οργανολογικό ενισχυτή AD624
Μέτρηση με κύκλωμα γέφυρας

11 Ρυθμιστές σήματος: Φίλτρα Δεύτερης τάξης με τελεστικούς ενισχυτές
Ρυθμιστές σήματος: Φίλτρα Δεύτερης τάξης με τελεστικούς ενισχυτές

12 Τυπική εφαρμογή μετατροπέα D/A

13 Λειτουργία ADC: Κλιμακωτή τάση αναφοράς

14 Ο MAX120 με μνήμη FIFO

15 Τύποι σειριακών συσκευών και διασυνδέσεις τους
Τυπικές διασυνδέσεις DTE/DCE και DCE/DCE

16 Απλές συνδέσεις σειριακών συσκευών

17 Ο λογικός χάρτης της παράλληλης θύρας

18 Τοπολογία διαύλου USB

19 Εφαρμογή χειριστηρίου (HID)

20 Κάρτα DAQ PCI-1711 της εταιρίας Advantech

21 Προέκταση της κάρτας στον εργαστηριακό χώρο
Η κάρτα είναι συνδεδεμένη στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή (αριστερά), ενώ στον εργαστηριακό χώρο βρίσκεται μια προέκταση των ακροδεκτών της, μέσω ειδικού καλωδίου (δεξιά).

22 Διαχείριση ελέγχου και μετρήσεων σε πολύπλοκες βιομηχανικές διεργασίες: Συστήματα SCADA

23 Δίκτυο SCADA

24 Χειρισμός θυρών επικοινωνίας με το LabVIEW
Το εικονικό όργανο VISA Serial και ο μηχανισμός Property Node με τον οποίο ρυθμίζονται οι ιδιότητες της σειριακής επικοινωνίας Βιβλιοθήκη Instrument I/O και Serial στην παλέτα συναρτήσεων (Functions Palette)

25 Πλήρης εφαρμογή μετρήσεων μέσω της σειριακής θύρας: Λήψη μετρήσεων από πολύμετρο METEX

26 Τυπική εφαρμογή μετρήσεων με τον μικροελεγκτή PIC16F877: Λήψη δεδομένων από αναλογική πηγή, εμφάνιση της μέτρησης στη θύρα Β και αποστολή της μέτρησης προς Η/Υ, μέσω της ενσωματωμένης UART.


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων Αισθητήρες Μετρήσεων Υλικό μετρήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google