Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 η Ανασκόπηση  Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων  Αισθητήρες Μετρήσεων  Υλικό μετρήσεων  Λογισμικό μετρήσεων  Συστήματα SCADA και συστήματα μικροελεγκτών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 15 η Ανασκόπηση  Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων  Αισθητήρες Μετρήσεων  Υλικό μετρήσεων  Λογισμικό μετρήσεων  Συστήματα SCADA και συστήματα μικροελεγκτών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 15 η Ανασκόπηση  Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων  Αισθητήρες Μετρήσεων  Υλικό μετρήσεων  Λογισμικό μετρήσεων  Συστήματα SCADA και συστήματα μικροελεγκτών

2 Διάγραμμα Ψηφιακού συστήματος Μέτρησης

3 Συστήματα μετρήσεων που βασίζονται σε Η/Υ: η βασική ιδέα

4 Σύγκριση αισθητηρίων θερμοκρασίας

5 Είδη αισθητήρων πίεσης (επαγωγικοί, χωρητικοί, πιεζοαντίστασης) P+ P ATM P ATM

6 Αισθητήρες στάθμης, υπερήχων και μετατόπισης

7 Ενισχυτές Μετρήσεων: Διαφορικός και Τελεστικός Ενισχυτής

8 Βασικά κυκλώματα Τελεστικών Ενισχυτών

9 Οργανολογικός ενισχυτής

10 Σύνδεση θερμοζεύγους στον μονολιθικό οργανολογικό ενισχυτή AD624 Σύνδεση θερμοζεύγους Μέτρηση με κύκλωμα γέφυρας

11 Ρυθμιστές σήματος: Φίλτρα Δεύτερης τάξης με τελεστικούς ενισχυτές

12 Τυπική εφαρμογή μετατροπέα D/A

13 Λειτουργία ADC: Κλιμακωτή τάση αναφοράς Μετατροπέας A/D με μετρητή και δικτύωμα κλίμακας

14 Ο MAX120 με μνήμη FIFO

15 Τύποι σειριακών συσκευών και διασυνδέσεις τους Τυπικές διασυνδέσεις DTE/DCE και DCE/DCE

16 Απλές συνδέσεις σειριακών συσκευών

17 Ο λογικός χάρτης της παράλληλης θύρας

18 Τοπολογία διαύλου USB

19 Εφαρμογή χειριστηρίου (HID)

20 Κάρτα DAQ PCI-1711 της εταιρίας Advantech Κάρτα μετρήσεων DAQ και προέκταση των ακροδεκτών της

21 Προέκταση της κάρτας στον εργαστηριακό χώρο Η κάρτα είναι συνδεδεμένη στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή (αριστερά), ενώ στον εργαστηριακό χώρο βρίσκεται μια προέκταση των ακροδεκτών της, μέσω ειδικού καλωδίου (δεξιά).

22 Διαχείριση ελέγχου και μετρήσεων σε πολύπλοκες βιομηχανικές διεργασίες: Συστήματα SCADA Τα συστήματα SCADA χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν κάθε είδους βιομηχανικές διεργασίες. Αυξάνουν την απόδοση και περιορίζουν το κόστος.

23 Δίκτυο SCADA

24 Χειρισμός θυρών επικοινωνίας με το LabVIEW Βιβλιοθήκη Instrument I/O και Serial στην παλέτα συναρτήσεων (Functions Palette) Το εικονικό όργανο VISA Serial και ο μηχανισμός Property Node με τον οποίο ρυθμίζονται οι ιδιότητες της σειριακής επικοινωνίας

25 Πλήρης εφαρμογή μετρήσεων μέσω της σειριακής θύρας: Λήψη μετρήσεων από πολύμετρο METEX

26 Τυπική εφαρμογή μετρήσεων με τον μικροελεγκτή PIC16F877: Λήψη δεδομένων από αναλογική πηγή, εμφάνιση της μέτρησης στη θύρα Β και αποστολή της μέτρησης προς Η/Υ, μέσω της ενσωματωμένης UART.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 15 η Ανασκόπηση  Ψηφιακά συστήματα Μετρήσεων  Αισθητήρες Μετρήσεων  Υλικό μετρήσεων  Λογισμικό μετρήσεων  Συστήματα SCADA και συστήματα μικροελεγκτών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google