Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β΄
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β΄ Αισθητήρες φωτός Αισθητήρες πίεσης και βάρους Αισθητήρες δύναμης

2 Αισθητήρες φωτός: Φωτοαντιστάσεις
Όταν προσπίπτει φως σε ένα φωτοαγώγιμο υλικό, αυξάνει ο αριθμός των ελευθέρων ηλεκτρονίων του. Αυτό γίνεται επειδή τα προσπίπτοντα φωτόνια διεγείρουν ηλεκτρόνια που είναι δεσμευμένα και τα καθιστούν ελεύθερα. Έτσι η αντίσταση του φωτοαγώγιμου υλικού μειώνεται. Η σχέση μεταξύ της προσπίπτουσας φωτεινής ισχύος P και της αντίστασης R δεν είναι γραμμική, αλλά λογαριθμική και έχει τη μορφή: Μία οποιαδήποτε φωτοαντίσταση του εμπορίου εμφανίζει αντίσταση της τάξης των 10 Ω όταν ευρίσκεται σε ένα φωτισμένο χώρο και αντίσταση της τάξης των 20 kΩ εάν τη σκεπάσουμε με το χέρι μας, δημιουργώντας συνθήκες σκότους.

3 Φωτοαντιστάσεις CdS Οι φωτοαντιστάσεις είναι εν γένει πολυκρυσταλλικά υμένια ή μονοκρύσταλλοι του ημιαγωγικού υλικού θειούχου καδμίου (CdS). Το υλικό αυτό είναι από τα πλέον κατάλληλα και εμφανίζει μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος 1 μm (που εμπίπτει στην περιοχή του κοντινού υπερύθρου).

4 Σύνδεση φωτοαντίστασης στο κύκλωμα
Στο παρακάτω σχήμα η φωτοαντίσταση συνδέεται σε κύκλωμα διαιρέτη τάσης. Αριστερά, ελέγχει το ρεύμα μέσω της R2, ώστε η τάση πάνω στην R2 αυξάνει όσο μεγαλώνει η στάθμη του φωτισμού. Δεξιά, η τάση πάνω στην φωτοαντίσταση μειώνεται όσο αυξάνει το επίπεδο του φωτισμού (ανιχνευτής σκότους).

5 Φωτοαντιστάσεις – Σύνδεση σε γέφυρα και ενισχυτή διαφοράς
H τάση εξόδου V0 γίνεται θετική όταν υπάρχει φως και ο αισθητήρας λειτουργεί ως ανιχνευτής φωτός. Εάν εναλλαγούν οι θέσεις της φωτοαντίστασης και της αντίστασης R τότε ο αισθητήρας λειτουργεί ως ανιχνευτής σκότους.

6 Φωτοδίοδος Οι φωτοδίοδοι αποτελούνται από μία φωτοευαίσθητη δίοδο πυριτίου, δηλαδή μία επαφή p-n που έχει στην άνω όψη της ένα φωτοαγώγιμο στρώμα. Η πρόσπτωση φωτός στην επιφάνειά τους δημιουργεί ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών στην περιοχή της επαφής, δηλαδή ένα μικρό ρεύμα (φωτόρευμα). Το φωτόρευμα είναι αμελητέο σε σύγκριση με τα ρεύματα που διαρρέουν τις φωτοδιόδους όταν αυτές είναι ορθά πολωμένες, οπότε άγουν ως κανονικές δίοδοι. Όταν όμως οι φωτοδίοδοι είναι ανάστροφα πολωμένες, το φωτόρευμα καθίσταται σημαντικό και επιτρέπει τη μέτρηση της προσπίπτουσας φωτεινής έντασης.

7 Υλικά φωτοδιόδων – περιοχή ευαισθησίας

8 Χαρακτηριστικά φωτοδιόδων

9 Συνδέσεις φωτοδιόδων Σύνδεση φωτοδιόδου σε λειτουργία φωτοαγωγιμότητας. Η φωτοδίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη. Ο Τ.Ε. μετατρέπει το φωτόρευμα σε τάση. Σύνδεση φωτοδιόδου σε φωτοβολταϊκή λειτουργία. Η φωτοδίοδος δεν είναι πολωμένη. Το φως προκαλεί εμφάνιση φωτοβολταϊκής τάσης.

10 Φωτοτρανζίστορ Οι δυνατότητες των φωτοδιόδων επεκτείνονται εάν αντικατασταθούν από φωτοτρανζίστορς, καθώς στα τελευταία ενισχύεται το δημιουργούμενο στη φωτοευαίσθητη επαφή p-n φωτόρευμα. Έτσι, μπορούν να μετρηθούν μικρότερες φωτεινές εντάσεις και επακόλουθα αυξάνει το δυναμικό εύρος του αισθητήρα.

11 Αισθητήρες πίεσης και βάρους
Η πίεση αποτελεί μέτρο της δύναμης ή μηχανικής τάσης που ασκείται στην εξωτερική επιφάνεια κάποιου σώματος από ένα εξωτερικό αίτιο. H μέτρηση του βάρους ανάγεται στη μέτρηση πίεσης και γι’ αυτό οι μετρητές πίεσης χρησιμοποιούνται και για τη μέτρηση βάρους.

12 Μέτρηση πίεσης – είδη πιέσεων

13 Μονάδες πίεσης – αντλίες κενού

14 Τα κυριότερα είδη αισθητήρων πίεσης
Μανόμετρα υγρού και αερίου Χωρητικοί αισθητήρες Επαγωγικοί αισθητήρες Πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες και αισθητήρες πιεζοαντίστασης Μετρητές μηχανικής τάσης και κυψελίδες φορτίου Αισθητήρας πίεσης ΕΡΟ της εταιρείας Entran

15 Χωρητικοί αισθητήρες πίεσης
P είναι η πίεση μετρητή (δηλαδή η διαφορά των πιέσεων πάνω και κάτω από τον άνω οπλισμό), d η αρχική απόσταση των οπλισμών, α η ακτίνα του διαφράγματος, t το πάχος του διαφράγματος και ν και Ε δύο παράμετροι που σχετίζονται με το υλικό του διαφράγματος (ο λόγος του Poisson και το μέτρο του Young, αντίστοιχα). Απλός χωρητικός αισθητήρας πίεσης

16 Επαγωγικοί αισθητήρες πίεσης
P+ PATM PATM Εάν διαβιβάζουμε στα πηνία ένα σταθερό εναλλασ-σόμενο ρεύμα, η τάση στα άκρα τους θα μεταβάλλεται ανάλογα με την επαγωγική αντίσταση (VL = ZL I) και άρα με τη μετατόπιση του διαφράγματος.

17 Αισθητήρες Πιεζοαντίστασης
Αρχη Λειτουργίας Οι αισθητήρες αυτοί στηρίζονται στη μεταβολή της τιμής της αντίστασης ενός μεταλλικού σύρματος όταν αυτό πιεστεί κατά μήκος της κύριας διάστασής του. Για τον υπολογισμό της ποσοτικής σχέσης θεωρούμε την εξίσωση που συσχετίζει την αντίσταση ενός σύρματος με τα φυσικά του χαρακτηριστικά:

18 Πιεζοαντιστάσεις Για την κατασκευή πιεζοαντιστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέταλλα ή κράματα μετάλλων αλλά και γνωστοί ημιαγωγοί, όπως πυρίτιο με προσμίξεις (δηλαδή τύπου p ή n). Αισθητήριο MPX B (Manifold Absolute Pressure-Πολυμορφικός Αισθητήρας Απόλυτης Πίεσης).

19 MPX4250 867B (Manifold Absolute Pressure)

20 MPX4250 867B διασύνδεση σε μικροεπεξεργαστή

21 Κυψελίδες Φορτίου Οι κυψελίδες φορτίου (load cells) είναι συσκευές που αποτελούνται από μετρητές μηχανικής τάσης (συνήθως τέσσερις) και μετρούν δυνάμεις. Ενδείκνυνται για τη μέτρηση πιέσεων. Οι μετρητές μηχανικής τάσης είναι συνήθως πιεζοαντιστάσεις.

22 Πιεζοηλεκτρικοί Αισθητήρες Πίεσης
Όταν συμπιέζεται ή εφελκύεται ένας κρύσταλλος, μετατοπίζονται οι θέσεις των θετικών και αρνητικών φορτίων του και έτσι εμφανίζεται στα άκρα του μία ποσότητα φορτίου (θετικού στο ένα άκρο και αρνητικού στο άλλο άκρο), δηλαδή διαφορά δυναμικού (ηλεκτρική τάση). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο (piezoelectric effect) και εμφανίζεται σε όλα τα κρυσταλλικά υλικά, είναι όμως ιδιαίτερα έντονο σε ορισμένα μόνο υλικά, τα οποία ονομάζονται για το λόγο αυτό πιεζοηλεκτρικά. Τα υλικά αυτά εμφανίζουν και το αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, κατά το οποίο η εφαρμογή στα άκρα του υλικού μίας τάσης V προκαλεί συμπίεση (ή εφελκυσμό, ανάλογα με το πρόσημο της τάσης) κατά διάστημα x: x = d V

23 Πιεζοηλεκτρικοί Αισθητήρες Πίεσης
Μορφή πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα πίεσης


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google