Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Διασκέψεις για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (1972) υιοθετήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν ορισμένες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Διασκέψεις για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (1972) υιοθετήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν ορισμένες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Διασκέψεις για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (1972) υιοθετήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν ορισμένες θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου του Περιβάλλοντος δρομολογήθηκε η διαδικασία ίδρυσης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

2 2 Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 20 χρόνια μετά τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης Rio de Janeiro, 1992 Τέθηκαν οι Αρχές για το Δίκαιο του Περιβάλλοντος

3 3 Αρχές για το Δίκαιο του Περιβάλλοντος Αρχή της ενημέρωσης και της πληροφόρησης Αρχή της ευθύνης και της αποζημίωσης Αρχή της πρόληψης

4 4 Agenda 21 Κοινωνικές και Οικονομικές διαστάσεις Προστασία και διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων Ενίσχυση του ρόλου σημαντικών ομάδων (π.χ αγρότες, εργάτες) Μέσα εφαρμογής (π.χ. ενημέρωση, ανάπτυξη τεχνολογίας, εκπαίδευση, θεσμικές ρυθμίσεις)

5 5 Προστασία και διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων Προστασία της ατμόσφαιρας Ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των χερσαίων πόρων Καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών Διαχείριση ευαίσθητων οικοσυστημάτων: καταπολέμηση ανομβρίας και ερήμωσης

6 6 Προστασία και διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων Διαχείριση ευαίσθητων οικοσυστημάτων: διαρκής ανάπτυξη ορεινών εκτάσεων Προώθηση της διαρκούς αγροτικής και αστικής ανάπτυξης Προστασία της βιολογικής ποικιλότητας Περιβαλλοντική διαχείριση της βιοτεχνολογίας Προστασία ωκεανών, θαλασσών και των έμβιων όντων τους

7 7 Προστασία και διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων Προστασία της ποιότητας και των αποθεμάτων των μικρών υδατικών πόρων Περιβαλλοντική διαχείριση τοξικών ουσιών Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση λυμάτων Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων

8 8 Johannesburg Summit 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ρίο + 10 Πραγματοποιήθηκε στη Νότιο Αφρική 26 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 160 χώρες

9 9 Johannesburg Summit 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη - Θέματα Έλεγχος προόδου της Agenda 21 Θέμα: «Ο άνθρωπος, Ο πλανήτης, Η ευημερία» Κοινωνική ανάπτυξη Εξάλειψη της φτώχειας Προστασία του περιβάλλοντος Προώθηση και ανάληψη δράσεων για: Καθαρό νερό Ενέργεια Τροφή Μόρφωση Τεχνολογία

10 10 Johannesburg Summit 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη - Αποτελέσματα Προέκυψε πρόγραμμα εφαρμογής (Implementation Plan) όπου περιγράφονται οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα για τις δράσεις στο περιβάλλον Μείωση 50% του ποσοστού των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και αποχέτευση μέχρι το 2015 Σταδιακή απόσυρση των τοξικών χημικών μέχρι το 2005 Δέσμευση για αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Σημαντικές συνεργασίες μεταξύ των χωρών


Κατέβασμα ppt "1 Διασκέψεις για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον (1972) υιοθετήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν ορισμένες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google