Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ Α.Μ 30388 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ Α.Μ 30388 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ Α.Μ 30388 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2 Λογισμικό (Software)

3 Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία σημαντικά στάδια: Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου Την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον υπολογιστή Την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον υπολογιστή

4 Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν με σκοπό την επικοινωνία του ανθρώπου με την μηχανή. Ο προγραμματισμός είναι αυτός που δίνει την εντύπωση ότι οι υπολογιστές είναι έξυπνες μηχανές που επιλύουν τα πολύπλοκα προβλήματα. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν με σκοπό την επικοινωνία του ανθρώπου με την μηχανή. Ο προγραμματισμός είναι αυτός που δίνει την εντύπωση ότι οι υπολογιστές είναι έξυπνες μηχανές που επιλύουν τα πολύπλοκα προβλήματα.

5

6 Γλώσσες προγραμματισμού Γλώσσες μηχανής Γλώσσες μηχανής Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου ή γλώσσες Assembly Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου ή γλώσσες Assembly Γλώσσες υψηλού επιπέδου Γλώσσες υψηλού επιπέδου Γλώσσες 4ης γενιάς Γλώσσες 4ης γενιάς

7 Γλώσσες μηχανής Ο πρώτος υπολογιστής ο ENIAC Ο πρώτος υπολογιστής ο ENIAC Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής είναι μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων, που αποτελούν εντολές προς τον επεξεργαστή για στοιχειώδης λειτουργίες. Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής είναι μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων, που αποτελούν εντολές προς τον επεξεργαστή για στοιχειώδης λειτουργίες.

8 Γλώσσες υψηλού επιπέδου Γλώσσες υψηλού επιπέδου FORTRAN FORTRAN COBOL COBOL ALGOL ALGOL LISP LISP PROLOG PROLOG BASIC BASIC PASCAL PASCAL C C++ C++ JAVA JAVA

9 Πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου Πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου Φυσικότερος και «ανθρώπινος» τρόπος έκφρασης των προβλημάτων. Φυσικότερος και «ανθρώπινος» τρόπος έκφρασης των προβλημάτων. Η ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή Η ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή Η ευκολία της εκμάθησης Η ευκολία της εκμάθησης Η διόρθωση λαθών και η συντήρηση προγραμμάτων σε γλώσσα υψηλού επιπέδου είναι πολύ ευκολότερο έργο. Η διόρθωση λαθών και η συντήρηση προγραμμάτων σε γλώσσα υψηλού επιπέδου είναι πολύ ευκολότερο έργο.

10 Ταξινόμηση γλωσσών προγραμματισμού Αντικειμενοστραφείς γλώσσες (object- oriented languages). Αντικειμενοστραφείς γλώσσες (object- oriented languages). Συναρτησιακές γλώσσες (functional languages) π.χ LISP. Συναρτησιακές γλώσσες (functional languages) π.χ LISP. Μη διαδικασιακές γλώσσες (non procedural languages) π.χ PROLOG. Χαρακτηρίζονται επίσης ως γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου. Μη διαδικασιακές γλώσσες (non procedural languages) π.χ PROLOG. Χαρακτηρίζονται επίσης ως γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου. Γλώσσες ερωταπαντήσεων (query languages) π.χ SQL Γλώσσες ερωταπαντήσεων (query languages) π.χ SQL

11 Γλώσσες γενικής χρήσης Γλώσσες γενικής χρήσης Γλώσσες επιστημονικής κατεύθυνσης (Fortran) Γλώσσες επιστημονικής κατεύθυνσης (Fortran) Γλώσσες εμπορικής κατεύθυνσης (Cobol) Γλώσσες εμπορικής κατεύθυνσης (Cobol) Γλώσσες προγραμματισμού συστημάτων (C) Γλώσσες προγραμματισμού συστημάτων (C) Γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης(Lisp, Prolog) Γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης(Lisp, Prolog) Γλώσσες ειδικής χρήσης(Στην ρομποτική, στη σχεδίαση κυκλωμάτων, στην διαχείριση και άλλα.) Γλώσσες ειδικής χρήσης(Στην ρομποτική, στη σχεδίαση κυκλωμάτων, στην διαχείριση και άλλα.)

12 Ειδικά προγράμματα μεταγλωττιστές (compilers) μεταγλωττιστές (compilers) διερμηνευτές (interpreters) διερμηνευτές (interpreters) συνδέτης-φορτωτής (linker-loader) συνδέτης-φορτωτής (linker-loader)

13 Μεταγλωττιστής (compiler) Ο μεταγλωττιστής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαβάζει προγράμματα που έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου– την πηγαία (source) γλώσσα – και τα μεταφράζει σε ισοδύναμα προγράμματα σε μια άλλη γλώσσα – γλώσσα μεταφοράς (target ) Ο μεταγλωττιστής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαβάζει προγράμματα που έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου– την πηγαία (source) γλώσσα – και τα μεταφράζει σε ισοδύναμα προγράμματα σε μια άλλη γλώσσα – γλώσσα μεταφοράς (target ) Παράδειγμα Παράδειγμαrepeat μετάφρασε την επόμενη δήλωση υψηλού επιπέδου μετάφρασε την επόμενη δήλωση υψηλού επιπέδου until τέλος προγράμματος υψηλού επιπέδου εκτέλεση ολόκληρου του μεταφρασμένου προγράμματος

14 Διερμηνευτής (interpreter) Διερμηνευτής (interpreter) Ο διερμηνευτής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαβάζει, μεταφράζει και εκτελεί δήλωση προς δήλωση προγράμματα που έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου Ο διερμηνευτής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαβάζει, μεταφράζει και εκτελεί δήλωση προς δήλωση προγράμματα που έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου Παράδειγμα Παράδειγμα αρχή προγράμματος υψηλού επιπέδου repeat μετάφρασε την επόμενη δήλωση υψηλού επιπέδου μετάφρασε την επόμενη δήλωση υψηλού επιπέδου if κανένα συντακτικό λάθος if κανένα συντακτικό λάθος then εκτέλεσε then εκτέλεσε else ανάφερε λάθος else ανάφερε λάθος until τέλος προγράμματος υψηλού επιπέδου ή συντακτικό λάθος

15 Μεταγλώττιση και σύνδεση του προγράμματος Αρχικό Πρόγραμμ α Μεταγλωτ - τιστής Τελικό Πρόγραμμ α ΣυνετήςΕκτελέσιμο Πρόγραμμα

16 Διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος

17 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος Τμηματικός προγραμματισμός Τμηματικός προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

18 Πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από τρίτους Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από τρίτους Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση

19 Το λειτουργικό σύστημα (operating system) Κύρια μέρη λειτουργικού συστήματος

20

21 Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων UNIX - που περιλαμβάνει όλα τα UNIX BSD (FreeBSD) και GNU/Linux UNIX - που περιλαμβάνει όλα τα UNIX BSD (FreeBSD) και GNU/Linux UNIX BSDFreeBSDGNU/Linux UNIX BSDFreeBSDGNU/Linux Mac OS Mac OS Mac OS Mac OS Microsoft Windows Microsoft Windows Microsoft Windows Microsoft Windows Solaris Solaris Solaris MS-DOS MS-DOS MS-DOS CP/M CP/M CP/M AmigaOS AmigaOS AmigaOS

22 Σημερινά λειτουργικά συστήματα οικογένεια Unix οικογένεια Unix οικογένεια Microsoft Windows οικογένεια Microsoft WindowsMicrosoft WindowsMicrosoft Windows

23 Τα διάφορα προγράμματα – κείμενα των υπολογιστών είναι δύο ειδών τα εσωτερικά προγράμματα τα εσωτερικά προγράμματα τα εξωτερικά προγράμματα τα εξωτερικά προγράμματα

24 Εσωτερικά προγράμματα Λειτουργικά συστήματα – operating systems (OS) Λειτουργικά συστήματα – operating systems (OS) Οι γλώσσες προγραμματισμού Οι γλώσσες προγραμματισμού Εργαλεία S/W. Εργαλεία S/W.

25 Περιβαλλοντα χρηστη Ταξινόμηση σε 2 κατηγόριες: Τα κελύφη Τα κελύφη Τα γραφικά περιβάλλοντα εργασίας Τα γραφικά περιβάλλοντα εργασίας

26

27

28 Σχέση μεταξύ λογισμικού συστήματος, λογισμικού εφαρμογών, hardware κ χρήστη

29 Γενικευμενο λογισμικο εφαρμογων Λογιστικων φυλλων Λογιστικων φυλλων Επεξεργασιας κειμενου Επεξεργασιας κειμενου Διαχειρισης βασεων δεδομενων Διαχειρισης βασεων δεδομενων Στατιστικης ανάλυσης Στατιστικης ανάλυσης Διαχειρισης εργου Διαχειρισης εργου Επιτραπέζιας τυπογραφίας Επιτραπέζιας τυπογραφίας Πολυμέσα Πολυμέσα Εξειδικευμένο λογισμικό εφαρμογών Εξειδικευμένο λογισμικό εφαρμογών Λογισμικό επιχειρησιακών εφαρμογών Λογισμικό επιχειρησιακών εφαρμογών

30

31

32

33 Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου Οι οικογένειες των πακέτων στην αγορά είναι : Πακέτα διαχειρισης βασεων δεδομενων Πακέτα διαχειρισης βασεων δεδομενων Πακέτα χειρισμού κειμένου Πακέτα χειρισμού κειμένου Πακέτα επεξεργασίας πινάκων ή φύλλων υπολογισμού Πακέτα επεξεργασίας πινάκων ή φύλλων υπολογισμού Πακέτα γραφικών κ ηλεκτρονικής τυπογραφίας Πακέτα γραφικών κ ηλεκτρονικής τυπογραφίας Πακέτα εμπορικής διαχειρισης Πακέτα εμπορικής διαχειρισης Εξειδικευμένα πακέτα Εξειδικευμένα πακέτα

34 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ Α.Μ 30388 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google