Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig 30 Απριλίου 2010 Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig 30 Απριλίου 2010 Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig 30 Απριλίου 2010 Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Τίτλος προγράμματος «Procedimientos de acogida y seguimiento del alumno en peligro de exclusión social» «Διαδικασίες υποδοχής και αρωγής μαθητών στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού»

2 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις  Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης  Παρουσίαση της εκπαιδευτικής σύμπραξης Grundtvig του Εσπερινού Γυμνασίου  Απολογισμός-συμπεράσματα-τα επόμενα βήματα  Ερωτήσεις-συζήτηση Περιεχόμενα παρουσίασης

3 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

4 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις  Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα που καλύπτει τους τοµείς: 1.της εκπαίδευσης και 2.της επαγγελµατικής κατάρτισης.  Αποτελεί συνέχεια και βελτίωση προηγούμενων  Διάρκεια 2007-2013  Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και εθνικούς πόρους Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

5 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Δομή προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

6 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι: «να συμβάλλει, µε τη δια βίου μάθηση 1.στην ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, µε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, 1.στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, µε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, 2.ικανοποιητική για τις μελλοντικές γενιές. 2.ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. 3.Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των της και της μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς». 3.Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς». Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

7 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Κράτη που συμμετέχουν :  Τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)  και η Τουρκία. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

8 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Ποια είναι τα Προγράμματα (1/2) ……  Το Πρόγραμμα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της. Αφορά σε σχολεία προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και προβλέπει, μεταξύ των άλλων, και δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών  To πρόγραμμα Erasmus προσφέρει την δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους φοιτητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό  Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, καλύπτει τις ανάγκες ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

9 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις ….Ποια είναι τα Προγράμματα (2/2)  Το Πρόγραμμα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Απευθύνεται σε: Κάθε ίδρυμα/ οργανισμό/φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων Κάθε ίδρυμα/ οργανισμό/φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων Εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντές και ενήλικες εκπαιδευόμενους φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντές και ενήλικες εκπαιδευόμενους φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

10 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Αναζήτηση προγράμματος και εταίρων Αίτηση έγκρισης στο ΙΚΥ Υλοποίηση Προγράμματος Ολοκλήρωση προγράμματος Ενδιάμεσες εκθέσεις έτους Τελική έκθεση προγράμματος Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Ένα Πρόγραμμα Grundtvig από την αρχή ως το τέλος

11 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Αναζήτηση προγράμματος και εταίρων  Στη βάση δεδομένων που υπάρχει στο διαδίκτυο http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm  Αξιοποίηση προσωπικών γνωριμιών και εμπειρίας  Ύπαρξη τουλάχιστον τριών εταίρων (ο ένας αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή)  Άριστη γνώση της γλώσσας εργασίας εκ μέρους τουλάχιστον του υπευθύνου κάθε ομάδας Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

12 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Αίτηση έγκρισης στο ΙΚΥ  Έως 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους  Συμπλήρωση κοινής φόρμας αίτησης στη γλώσσα εργασίας (Η φόρμα αυτή ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ)  Αποστέλλεται με συστημένο φάκελο και διαβιβαστικό Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

13 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πατάμε Ελληνικά για είσοδο στον δικτυακό τόπο Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Η ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr www.iky.gr

14 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Η ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr www.iky.gr

15 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Η αίτηση Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

16 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Αποδοχή ή μη αίτησης  Ανακοίνωση περί τα τέλη καλοκαιριού στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ- κοινοποίηση στη σχολική μονάδα-ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων  Ικανοποίηση μέρους μόνο των αιτήσεων  Πάντως, «αιτείτε και δοθήσεται υμίν»  Κέρδος η εμπειρία σε κάθε περίπτωση Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

17 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Υλοποίηση-Υποχρεώσεις  Αποδοχή προγράμματος - υπογραφή Σύμβασης-αποστολή στο ΙΚΥ  Χρηματοδότηση από το ΙΚΥ ανάλογη των μετακινήσεων-Αυστηρός έλεγχος  Σχηματισμός ομάδας εργασίας ανά έτος - έγκριση από το Σύλλογο Διδασκόντων  Επικοινωνία με τους εταίρους  Προγραμματισμός εργασιών και συναντήσεων κάθε έτους  Έγκριση μετακινήσεων από την Περιφέρεια-έκθεση πεπραγμένων  Έκθεση 1ου έτους - αίτηση ανανέωσης προς ΙΚΥ  Τελική έκθεση 2ου έτους - αποστολή παραχθέντος υλικού στο ΙΚΥ  Οικονομικός έλεγχος - αποστολή υπόλοιπου ποσού Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

18 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού

19 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού Γενικά Στοιχεία Προγράμματος Τίτλος: «Procedimientos de acogida y seguimiento del alumno en peligro de exclusión social» «Διαδικασίες υποδοχής και αρωγής μαθητών στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού» Διάρκεια:2009-2011 Γλώσσα εργασίας: Ισπανική (πρωτίστως) και δευτερευόντως Αγγλική και Ιταλική

20 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Συμμετέχοντες Κέντρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά:  CEPER “PABLO FREIRE’’, El Ejido, Ισπανία (συντονιστής)  Europass SNC, Φλωρεντία  Associação para o desenvolvimento de Figueira, Penafiel, Πορτογαλία  Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών, Ελλάδα Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού

21 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Η ομάδα εργασίας για το σχ.έτος 2009-2010: 1.Παύλος Τουραμανίδης (Δ/ντής) 2.Παναγιώτης Σανδρής (Υπ/ντής) 3.Ιωάννης Κιορίδης (υπεύθυνος) 4.Μανόλης Σιουσιουλούδης 5.Αλεξάνδρα Καρακασίδου 6.Μαρία Καλλένου 7.Μαρία Μπουζιάνη Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού

22 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Απαιτήσεις  Πνεύμα συνεργασίας  Δουλειά εκτός ωραρίου που δεν φαίνεται  Δυνατότητα ελιγμών  Ευλαβική τήρηση χρονοδιαγραμμάτων Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού

23 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Τι σημαίνει «κοινωνικός αποκλεισμός»; Όρος που υιοθετήθηκε πρόσφατα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αν και δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός ο «κοινωνικός αποκλεισμός» συνδέεται με: Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού  Αποκλεισμό από την αγορά εργασίας  Οικονομική ανισότητα, φτώχεια  Αποκλεισμό από τις κοινωνικές δομές  Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι ή απασχολήσιμοι, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, αθίγγανοι κλπ)

24 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Στόχος μας Να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους μπορεί το Εσπερινό Σχολείο, αλλά και η εκπαίδευση γενικότερα να άρει το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού και δώσει λύσεις με: Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού  Την ομαλή ένταξη των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι  Την ενσωμάτωση  Την παροχή ίσων ευκαιριών μόρφωσης, δουλειάς, πολιτισμού

25 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Η πρώτη συνάντηση στην Ισπανία - Τα πρώτα βήματα:  Προετοιμασία για την πρώτη Συνάντηση  Εργασία σε συνεργασία με τους μαθητές  Επιμέλεια κειμένων από την κ. Καλλένου και Τεχνική επιμέλεια και παραγωγή υλικού από την κ. Καρακασίδου  Παραγωγή υλικού:  Άδεια μετακίνησης από την Περιφέρεια Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού  Παρουσίαση για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και το Εσπερινό Γυμνάσιο (στην Ισπανική)  Κλιπ από τους μαθητές για το σχολείο-μικρές συνεντεύξεις (υποτιτλισμένο)  Συνέντευξη από Απόφοιτη του Εσπερινού Λυκείου (υποτιτλισμένη)

26 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Η πρώτη συνάντηση στην Ισπανία (Ιανουάριος 2010) 1.Παρουσίαση υλικού Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού  το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και το Εσπερινό Γυμνάσιο (στην Ισπανική)  Κλιπ από τους μαθητές για το σχολείο-μικρές συνεντεύξεις (υποτιτλισμένο)  Συνέντευξη από Απόφοιτη του Εσπερινού Λυκείου (υποτιτλισμένη)  Υλικό από το Πολιτιστικό Πρόγραμμα για την Γκερνίκα: επιμέλεια Ι. Κιορίδης και μαθητές (υποτιτλισμένο)  Υλικό από το κλιπ βασισμένο στο Μονόγραμμα του Ελύτη: επιμέλεια Γ. Αποστολίδης και μαθητές (διανεμήθηκε φωτοτυπία με τη μετάφραση του ποιήματος στα Ισπανικά) 2.Συζήτηση για τα επόμενα βήματα-Αποφάσεις

27 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Μετά τη συνάντηση  Ενημέρωση περιφέρειας και Συμβούλου παιδαγωγικών θεμάτων  Ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο youtube  Σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίου  Προετοιμασία Εσπερίδας ενημέρωσης της Υπηρεσίας, του Συλλόγου Διδασκόντων και της Μαθητικής Κοινότητας Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού

28 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού Προβολή του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Σχολείου

29 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού Το υλικό του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Σχολείου

30 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού Το υλικό του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Σχολείου

31 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Τι κάνουμε τώρα;  Επεξεργασία ερωτηματολογίου  Προετοιμασία επόμενης συνάντησης στη Φλωρεντία στις αρχές Ιουλίου  Δημιουργία DVD με όλο το υλικό εργασίας  Τελική έκθεση έτους έως 30 Ιουνίου στο ΙΚΥ-αίτηση ανανέωσης για το επόμενο έτος Πρόγραμμα Grudtvig Εσπερινού

32 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πολιτιστικά Προγράμματα 1. «Μονόγραμμα» 2. «Σεντόνι» 3. «Εργαστήρι ποιητικής έκφρασης» 4. «Η Γκερνίκα του Πικάσο: ιστορική και αισθητική προσέγγιση» Άλλες δραστηριότητες του σχολείου

33 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Ευρωπαϊκά προγράμματα 1. Comenius 1: Η πολιτιστική κληρονομιά στο παρελθόν ως πηγή για το μέλλον 2. Grundtvig: Διαδικασίες υποδοχής και αρωγής μαθητών στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού Άλλες δραστηριότητες του σχολείου

34 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις  Διάφορα Προγράμματα 1. Μορφολογία σχέσεων σχολείου-κοινωνικού περιβάλλοντος (ΕΠΕΑΕΚ-Β’ ΚΠΣ) 2. «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», Γίνομαι ενεργός Πολίτης (ΕΠΕΑΕΚ) 3. Αγωγής Υγείας Άλλες δραστηριότητες του σχολείου

35 Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Εσπερίδα (2008) με θέμα: Ένα σχολείο όπως τα ημερήσια, αλλά με μαθητές με «ειδικά προβλήματα» Άλλες δραστηριότητες του σχολείου

36 Ευχαριστούμε πολύ Muchísimas gracias.....


Κατέβασμα ppt "Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών και Λυκειακές Τάξεις Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig 30 Απριλίου 2010 Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google