Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τάση ατμών ενός υγρού  Η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού επάνω από το υγρό της (ή το στερεό) δηλαδή η πίεση του ατμού ως αποτέλεσμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τάση ατμών ενός υγρού  Η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού επάνω από το υγρό της (ή το στερεό) δηλαδή η πίεση του ατμού ως αποτέλεσμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τάση ατμών ενός υγρού  Η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού επάνω από το υγρό της (ή το στερεό) δηλαδή η πίεση του ατμού ως αποτέλεσμα της εξάτμισης ενός υγρού (ή του στερεού) επάνω από ένα δείγμα του υγρού (ή του στερεού) σε ένα κλειστό δοχείο. Παραδείγματα:  Ουσία τάση ατμών σε 25 ο C  διαιθυλαιθέρας0,7 atm  Βρώμιο0,3 atm  Αιθανόλη0,08 atm  Ύδωρ0,03 atm

2 τάση ατμών σε 25 ο C  Ουσία τάση ατμών σε 25 ο C  διαιθυλαιθέρας0,7 atm  Βρώμιο0,3 atm  Αιθανόλη0,08 atm  Ύδωρ0,03 atm

3 Μέτρηση τάσης ατμών επίδραση της θερμοκρασίας Μανόμετρο Hg Τάση ατμών υγρού P vap independent of V liq P vap independent of V gas Επίδραση θερμοκρασίας

4 Επίδραση θερμοκρασίας στην τάση ατμών για τον αιθέρα την αλκοόλη και το νερό

5 Η μικροσκοπική άποψη για την τάση ατμών  Όταν ένα στερεό ή ένα υγρό εξατμίζεται σε αέριο σε ένα κλειστό δοχείο, τα μόρια δεν μπορούν να δραπετεύσουν.  Μερικά από τα μόρια αερίου θα χτυπήσουν τελικά τη συμπυκνωμένη φάση και θα συμπυκνώσουν πίσω σε  Όταν το ποσοστό συμπύκνωσης του αερίου γίνεται ίσο με το ποσοστό εξάτμισης του υγρού ή του στερεού, το ποσό αερίου, υγρού ή/και στερεού δεν αλλάζει πλέον.  Το αέριο στο δοχείο είναι στην ισορροπία με το υγρό ή το στερεό.

6 Παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην τάση ατμών  Περιοχή επιφάνειας: η περιοχή επιφάνειας του στερεού ή του υγρού σε επαφή με το αέριο δεν έχει καμία επίδραση στην πίεση ατμού.  Τύποι μορίων: οι τύποι μορίων που αποτελούν ένα στερεό ή ένα υγρό να καθορίσει την πίεση ατμού του. Εάν οι διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ των μορίων είναι: σχετικά ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις, η τάση ατμού θα είναι σχετικά χαμηλή. σχετικά αδύνατές διαμοριακές δυνάμεις, η τάση ατμού θα είναι σχετικά υψηλή.  δυαιθυλαιθέρας (C4H10Ο) αιθανόλη (C2H6Ο)Ατμόςp (25οC) = 520 torr Οι σχετικά αδύνατες δυνάμεις δίπολο-διπόλοκαι οι δυνάμεις διασποράς του London μεταξύ των μορίων οδηγούν σε μια πολύ υψηλότερη τάση ατμού έναντι της αιθανόλης.  Ατμόςp (25οC) = 75 torr Αν και οι δυνάμεις δίπολου- διπόλου και οι δυνάμεις διασποράς του London υπάρχουν επίσης μεταξύ των μορίων αιθανόλης, οι ισχυρές συνδέοντας αλληλεπιδράσεις υδρογόνου είναι αρμόδιες για την πολύ χαμηλότερη τάση ατμού έναντι του αιθέρα.

7 Επίδραση της θερμοκρασίας στη τάση ατμών  : σε μια υψηλότερη θερμοκρασία, περισσότερα μόρια έχουν αρκετή ενέργεια για να δραπετεύσουν από το υγρό ή το στερεό. Σημειώστε το μεγάλο αριθμό μορίων στο αέριο. .. Σε μια χαμηλότερη θερμοκρασία, λιγότερα μόρια έχουν την ικανοποιητική ενέργεια για να δραπετεύσουν από το υγρό ή το στερεό. Σημειώστε το μικρό αριθμό μορίων στο αέριο

8

9 Εικόνα Ισορροπία υγρού - ατμών H 2 O (l) H 2 O (g) T είναι σταθερή

10 Εξάχνωση Ι 2 ισορροπία ατμών Ι 2 με στερεό Ι 2

11 Μερική πίεση  Μερική πίεση (pA) ενός αερίου συστατικού Α αερίου µίγµατος, ονοµάζεται η  πίεση που θα ασκούσε το αέριο, αν µόνο του καταλάµβανε όλο τον όγκο του  δοχείου, στην ίδια θερµοκρασία.  Νόµος µερικών πιέσεων του Dalton :  Η ολική πίεση (Ρ) ενός αέριου µίγµατος, σε ορισµένη θερµοκρασία, είναι ίση µε  το άθροισµα των µερικών πιέσεων των συστατικών του: P = pA + pB +...  Γραµµοµοριακό κλάσµα (xA), είναι το πηλίκο των mol του συστατικού Α (nA) προς  τα συνολικά mol του µίγµατος (nολ.).: xA = n A /n ολ.  → Η µερική πίεση ενός αερίου είναι ίση µε το γραµµοµοριακό κλάσµα του  αερίου επί την ολική πίεση του µίγµατος: pA = xAP ή pA = (nA/nολ.)P  → Σε αέριο µίγµα ισχύει ότι η αναλογία mol των συστατικών είναι ίση µε την  αναλογία των µερικών πιέσεων: pA/pB = nA/nB

12 Οι μακροσκοπικές ιδιότητες του νερού και οι ατομικές – μοριακές ρίζες τους


Κατέβασμα ppt "Τάση ατμών ενός υγρού  Η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού επάνω από το υγρό της (ή το στερεό) δηλαδή η πίεση του ατμού ως αποτέλεσμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google