Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

"Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 1 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 1 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 1 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σ. Mαλτέζος α, Α. Συνεργάτης α, Β. Συνεργάτης β α) Τομέας Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) β) Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο … (…) Ε.Μ.Π.

2 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Εισαγωγή  Τίτλος ενότητας 1  Τίτλος ενότητας 2  Τίτλος ενότητας 3  Τίτλος ενότητας 4  Συμπεράσματα

3 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Αυτή η φόρμα έχει σκοπό να δώσει κάποιες αρχικές ιδέες στους σπουδαστές σχετικά με τη συνήθη δομή μιας παρουσίασης με χρήση του “Power Point”.  Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία των «δικών του διαφανειών» με διαφοροποιήσεις στην κίνηση, τα εφέ, τους χρονισμούς και τους χρωματισμούς.  Οι ενότητες συνήθως υποδιαιρούνται σε υποενότητες (μια ανά «διαφάνεια» ή λιγότερες) όπου αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αντίστοιχα θέματα.

4 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 4  Μπορείτε εδώ να αναφέρετε τη βασική ιδέα ή τους πρωτοπόρους κάποιας ανακάλυψης ή τεχνολογικής εφαρμογής ή εργασίας. Επίσης, τη σημασία ή τις συνέπειες αυτών.  Μια ταινία (video), μια φωτογραφία ή μια πανοραμική άποψη του εργαστηρίου ή του πειράματος είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί. Επιλέγοντας «Εισαγωγή-ταινίας και ήχου- ταινία» μπορείτε να εισάγετε ταινία ή με «Εισαγωγή- εικόνας» μπορείτε να εισάγετε εικόνα από το σκληρό δίσκο ή δισκέτα.

5 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 5 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1  Εδώ μπορεί κανείς να αναφέρει κάποια γενικά ιστορικά στοιχεία ή ακόμη και παρόμοιες εργασίες που έγιναν στο παρελθόν.  Μπορεί να ακολουθήσει απαρίθμηση στοιχείων ή πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την αναφερόμενη εργασία: 1. Πρώτο στοιχείο. 2. Δεύτερο στοιχείο. 3. Τρίτο στοιχείο. 4. Τέταρτο στοιχείο.

6 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 6 Θεωρητικό υπόβαθρο  Περιγράψτε το μαθηματικό πρότυπο (μοντέλο) με τις αντίστοιχες εξισώσεις, χρησιμοποιώντας π.χ. χρώμα κόκκινο για τα σύμβολα σε υπόβαθρο χρώματος ανοικτού κίτρινου. Επιλέξτε ίδιο «προεπιλεγμένο χρώμα» στον equation editor.  Τα σύμβολα πρέπει να επεξηγούνται αμέσως κάτω από την εξίσωση. Όπου N είναι ο αριθμός των γεγονότων, I s είναι η ροή φωτονίων, I s,min είναι το κατώφλι της ροής φωτονίων και I s,low είναι το ελάχιστο όριο της ροής φωτονίων Παράδειγμα:

7 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 7 Σε ορισμένα διαγράμματα μπορεί κανείς να επισημάνει και να δείξει τα κύρια χαρακτηριστικά με χρήση βελών και μικρών σχολίων. Σε ορισμένα διαγράμματα μπορεί κανείς να επισημάνει και να δείξει τα κύρια χαρακτηριστικά με χρήση βελών και μικρών σχολίων. Φασματική γραμμή του O 2 στα 557 nm στην ορατή περιοχή Φασματικές γραμμές του O 2 στην υπεριώδη περιοχή (UV)

8 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 8 Σχεδιασμός και στόχοι ΚατασκευήΔοκιμές Βαθμονόμηση Επιλέξτε: «ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ»

9 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 9 Ένα σύστημα επικοινωνίας ή λήψης δεδομένων περιγράφεται με χρήση εικόνων-συμβόλων Λήψη δεδομένων

10 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 10 Σύνοψη αποτελεσμάτων Filter Typeweek: Jan. 1-7 week: Jan. 15-21 P tr,av (%) r dc (%) P tr,av (%) r dc (%) Ideal (notch)14.324.61.0010.5 Multi Band (notch) 12.624.60.808.7 Single band11.724.60.605.3 Absorption9.924.60.575.0 Διάφορα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί ή σχετίζονται με την εργασία μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα πίνακα. Δημιουργείστε τον πίνακα μέσω της επιλογής «εισαγωγή πίνακα». Διάφορα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί ή σχετίζονται με την εργασία μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα πίνακα. Δημιουργείστε τον πίνακα μέσω της επιλογής «εισαγωγή πίνακα».

11 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ i. Αναφέρονται τα βασικά σημεία της εργασίας πολύ συνοπτικά με έμφαση στα σημεία που έχει γίνει συστηματική μελέτη. ii. Επίσης, αναφέρει κανείς συμπεράσματα που προκύπτουν εμμέσως. iii. Αλλα επιμέρους συμπεράσματα και σχόλια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. iv. Μπορούν ακόμη να αναπτυχθούν οι προοπτικές και πιθανές μελλοντικές εφαρμογές.

12 "Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 12 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1.Α. Συγγραφέας, Β. Συγγραφέας, «Τίτλος εργασίας», όνομα περιοδικού, τόμος, αριθμός, σελ. … (έτος). 2.E. Fokitis, S. Maltezos, P. Moyssides, A. Geranios, “New designs of optical multilayer filters for extending the detection of the highest energy cosmic rays by atmospheric fluorescence optical telescopes in the presence of crescent moonlight”, presented at the 7 th International Symposium NRE-VII”, Rhodes, Greece (2002). 3.K. Krisciunas and B. E. Schaefer, “A model of the brightness of moonlight”, Astronomical Society of the Pacific, 103, p1033-1039 (1991).


Κατέβασμα ppt ""Ημερομηνία" "Μήνας" "Ετος" Από την "Προβολή" γράψτε στη θέση "κεφαλίδα και υποσέλιδο": Συνέδριο ή Ημερίδα, Πόλη, Χώρα 1 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google