Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μελέτες περίπτωσης της χρήσης της γλώσσας SGML στην ηλεκτρονική δημοσίευση Εργασία στο μάθημα «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» Περσεφόνη Ντούλια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μελέτες περίπτωσης της χρήσης της γλώσσας SGML στην ηλεκτρονική δημοσίευση Εργασία στο μάθημα «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» Περσεφόνη Ντούλια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μελέτες περίπτωσης της χρήσης της γλώσσας SGML στην ηλεκτρονική δημοσίευση Εργασία στο μάθημα «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» Περσεφόνη Ντούλια

2 Εισαγωγή Η SGML χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε βιομηχανικό επίπεδο. Υιοθέτηση της SGML από τους εκδότες για λόγους οικονομικού οφέλους. Τα επιστημονικά περιοδικά είναι μια υβριδική μορφή μεταξύ βιβλίων και περιοδικών. Οι εκδότες των επιστημονικών περιοδικών βρίσκονται σε μια αυξανόμενη πίεση να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική έκδοση.

3 Οι ερευνητές θέλουν καλύτερους τρόπους αναζήτησης των άρθρων που αφορούν την έρευνά τους και πιο γρήγορη διάθεση των περιοδικών. Για χρόνια χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες online περιλήψεων. Αν οι εκδότες απαιτούσαν από τους συντάκτες να υποβάλλουν τα άρθρα σε μορφή SGML θα μπορούσαν να μειώσουν τα κόστη που απαιτούνται για επαναπληκτρολόγηση. Το ενδιαφέρον των εκδοτών για την SGML συνήθως προκύπτει από την επιθυμία να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά περιοδικά χωρίς περιττή προσπάθεια.

4 Εκδόσεις IEEE Η IEEE είναι ένα Ίδρυμα που αποτελείται από τεχνικές κοινότητες, που σχετίζονται με ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. Εκδίδει ετησίως περίπου 55 περιοδικά, μηνιαία, διμηνιαία ή τετραμηνιαία. Εκτός από τα περιοδικά η IEEE δημοσιεύει περίπου 175 πρακτικά συνεδρίων ετησίως, πρότυπα και βιβλία. Για πολλά χρόνια εξέδιδε περιοδικά χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες εκδοτικές πρακτικές.

5 Εκδόσεις IEEE Η εξουσιοδότηση για τις αλλαγές προήρθε από το Δ.Σ. και εφαρμόστηκε από την εταιρεία “Phyllis Hall”. Τα επιστημονικά περιοδικά γίνονται μέρος μιας βάσης δεδομένων, η οποία βασίζεται στην SGML και πιστεύεται ότι θα είναι ανακτήσιμη και τα επόμενα χρόνια.

6 Εκδόσεις IEEE Αρχικά, υπήρξε η εντύπωση στο προσωπικό της IEEE ότι θα μειώνονταν ο χρόνος παραγωγής από τις 16 στις 12 εβδομάδες. Η IEEE κωδικοποιεί όλα τα περιοδικά με τη χρήση της SGML για την αποθήκευσή τους στο κύριο αποθετήριο.

7 Εκδόσεις IEEE- Η διαδικασία Τα χειρόγραφα υποβάλλονται έντυπα και ηλεκτρονικά. Το προσωπικό δεν υποβάλλει οδηγίες στους συντάκτες των άρθρων. Το κύριο μέρος της σήμανσης σε SGML παρεμβάλλεται αυτόματα. Η IEEE μετατρέπει τους ειδικούς χαρακτήρες σε αναφορές οντοτήτων της SGML και έτσι το χειρόγραφο γίνεται πιο εύκολα μεταφέρσιμο.

8 Εκδόσεις IEEE- Η διαδικασία Μόλις καθαριστεί το χειρόγραφο και τοποθετηθούν τα πρόσθετα στοιχεία, παρουσιάζεται στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την επιμέλεια και την παραγωγή. Τα περιοδικά αναθεωρούνται προτού μετατραπούν ή επαναπληκτρολογηθούν.

9 Εκδόσεις IEEE- Η διαδικασία Η μετάβαση από το έντυπο στο ηλεκτρονικό ήταν σχετικά ομαλή. Εκτός από την επιμέλεια οι επεξεργαστές είναι αρμόδιοι να εξασφαλίσουν ότι οι γραφικοί πίνακες και η εικονογράφηση είναι σωστά τοποθετημένα. Οι εικόνες αντιμετωπίζονται συμβατικά.

10 Εκδόσεις IEEE- Η διαδικασία Μόλις ολοκληρωθεί η εκδοτική εργασία, τα έντυπα αντίγραφα στέλνονται στους εκδότες για αναθεώρηση και διόρθωση των δοκιμίων. Οι αλλαγές και οι διορθώσεις των συντακτών γίνονται από τους αρμόδιους επεξεργαστές, οι οποίοι διαβιβάζουν το χειρόγραφο στους τελικούς επεξεργαστές. Κανένα σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης Η έκδοση κειμένων που περιλαμβάνουν μαθηματικές πράξεις είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η IEEE.

11 Εκδόσεις IEEE- Μείωση κόστους και έλεγχος Η IEEE έχει πάρει την πρακτική έκδοση της SGML. Χρησιμοποιεί το βασικό βιβλίο DTD και ελεύθερα προσθέτει τις ετικέτες που της χρειάζονται. Η μετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση έγινε γρήγορα και με λίγα προβλήματα.

12 Εκδόσεις IEEE- Μείωση κόστους και έλεγχος Η IEEE δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο και ερευνά νέα προϊόντα. Με την πηγή των πληροφοριών σε SGML είναι ευκολότερη και γρηγορότερη η μετατροπή των έντυπων άρθρων σε ηλεκτρονική μορφή. Το κέρδος από την χρήση της SGML δεν προήρθε από τη μείωση του κόστους έκδοσης αλλά από το θετικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών. Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του εγχειρήματος ήταν η διατήρηση της απλής μορφής των DTDs.

13 J.P. Lippincott Ο εκδοτικός οίκος έχει έδρα στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. και εκδίδει περίπου 50 περιοδικά ιατρικής και νοσηλευτικής φύσης και περίπου 100 βιβλία ανά έτος. Η μετάβαση από την έντυπη στην ηλεκτρονική επεξεργασία στρατηγικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών προϊόντων.

14 J.P. Lippincott Το εκδοτικό σύστημα των περιοδικών έχει μεταφερθεί εντελώς από την έντυπη στην ηλεκτρονική επιμέλεια. Η J.P. Lippincott δεν εμμένει στη χρήση της SGML. Δεν έχει γράψει κανένα επίσημο DTD. Η δομή που ακολουθεί είναι εύκαμπτη στην επικόλληση.

15 J.P. Lippincott Η J.P. Lippincott θα μπορούσε να επεκτείνει τη χρήση της SGML για να εκμεταλλευτεί τα βασικά της γνωρίσματα αλλά θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί τα άρθρα των περιοδικών που εκδίδει σπάνια αναθεωρούνται μετά τη δημοσίευση.

16 J.P. Lippincott Οι πίνακες που περιλαμβάνονται στα άρθρα πληκτρολογούνται, ορίζονται από τον εκδότη, σημαίνονται στο χειρόγραφο με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εικονογράφηση. Η δημιουργία του αρχείου εκδόσεων γίνεται από την J.P. Lippincott με τη χρήση ενός προγράμματος σύγκρισης που δείχνει τις αλλαγές στην οθόνη και τις σημειώνει στο σκληρό δίσκο.

17 J.P. Lippincott Επειδή η J.P. Lippincott δημοσιεύει τα περιοδικά της σε έντυπη μορφή και αγοράζει τη στοιχειοθεσία, το αρχικό κόστος σύνθεσης με τη χρήση της SGML μειώνεται. Οι στοιχειοθέτες της κάνουν έκπτωση γιατί τα αρχεία τους χρειάζονται ελάχιστες τροποποιήσεις. Η J.P. Lippincott μειώνει τα κόστη και από την εσωτερική πληκτρολόγηση των χειρογράφων.

18 ACS και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Η ACS χρησιμοποιεί αυστηρότερα την SGML για τα περιοδικά «Νέα χημικών ουσιών και εφαρμοσμένης μηχανικής». Γράφουν επίσημο DTD και χρησιμοποιούν ένα ειδικό λογισμικό που επικυρώνει τη βάση δεδομένων που στηρίζεται στην SGML.

19 ACS και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τα πανεπιστήμια Cornell και Bellcore, το OCLC, η ACS και η Ένωση Χημικών συνεργάστηκαν στην ανάπτυξη μιας πρωτότυπης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης άρθρων επιστημονικών περιοδικών. Το υλικό της βιβλιοθήκης προέρχεται από τη Χημική Υπηρεσία, η οποία κρατά τα περιοδικά σε μια βάση δεδομένων.

20 ACS και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Το λογισμικό προέρχεται από το OCLC και το Bellcore. Η ομάδα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την SGML ως το γενικό σχήμα κωδικοποίησης με μια μεγάλη κλίμακα εφαρμογών που χρησιμοποιούν το αντίστοιχο λογισμικό. Το πείραμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ACS η οποία γνωρίζει ότι το υλικό της θα πρέπει να μεταναστεύσει από την ιδιόκτητη βάση δεδομένων.

21 ACS και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Η ACS καταχωρεί τα περιοδικά της με ένα πολύ δομημένο τρόπο, με τον οποίο κάθε δομικό στοιχείο σημειώνεται. Αυτό διευκολύνει τη μετατροπή σε SGML και τη διατήρηση του υλικού. Οι πίνακες και τα γραφικά καταχωρούνται εξωτερικά στα βασικά άρθρα.

22 ACS και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Ο «Πυρήνας» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις διαπροσωπείες χρηστών, προκειμένου να είναι δυνατή η online ανάκτηση των περιοδικών. Στον «Πυρήνα» υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές διαπροσωπείες χρηστών.

23 ACS και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Το όφελος της ACS από αυτό το πρόγραμμα ήταν ότι «μόνωσε» το λογισμικό ανάκτησης από το περιεχόμενο. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μορφή αρχείων σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

24 ACS και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Η ACS δημοσιεύει επίσης ένα εβδομαδιαίο περιοδικό για τη χημική και επιστημονική κοινότητα. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες στο περιοδικό ήταν δύσκολη η διαδικασία κωδικοποίησης της βάσης δεδομένων. Η προσπάθεια αναλήφθηκε από την ομάδα R&D, η οποία αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μετατροπέα των υπαρχόντων αρχείων σε μορφή SGML. Το κέρδος ήταν η δημιουργία αυτόματων ευρετηρίων σε εβδομαδιαία βάση.

25 AAAS, OCLC το πλήρες ηλεκτρονικό περιοδικό Η AAAS έχει προωθήσει ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιοδικό, που βασίζεται στη χρήση της SGML. Το προϊόν είναι το πρώτο αναθεωρημένο περιοδικό στο οποίο το πλήρες κείμενο, οι πίνακες και οι γραφικές παραστάσεις είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

26 AAAS, OCLC το πλήρες ηλεκτρονικό περιοδικό Η επιτροπή αναθεώρησης της AAAS αποφάσισε ότι τα ηλεκτρονικά μέσα αντιπροσώπευαν μια νέα αγορά. Επέλεξαν ένα από τα περιοδικά που εξέδιδαν για πιλοτική εφαρμογή, το περιοδικό «Τρέχουσες κλινικές δοκιμές». Οι κλινικοί ερευνητές πιέζουν για την άμεση έκδοση του υλικού τους. Η έκδοση ενός περιοδικού με αξιολόγηση συχνά παίρνει μήνες.

27 AAAS, OCLC το πλήρες ηλεκτρονικό περιοδικό Με την online έκδοση το περιοδικό είναι σε θέση να ανεβάσει στο δίκτυο τα άρθρα που έχουν εγκριθεί σε 24 ώρες. Έτσι μειώνεται ο χρόνος και οι περιορισμοί χώρου. Η AAAS παραλαμβάνει τα χειρόγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο αρχισυντάκτης αποφασίζει ποια άρθρα θα σταλούν για αξιολόγηση.

28 AAAS, OCLC το πλήρες ηλεκτρονικό περιοδικό Δεν χρησιμοποιείται εκδότης SGML για την πληκτρολόγηση. Το OCLC έχει γράψει μακροεντολές τις οποίες χρησιμοποιεί το προσωπικό για να εφαρμόσει τη μορφοποίηση. Η AAAS αντιμετωπίζει τους πίνακες ως κείμενο. Έτσι εξοικονομούν χώρο στην αποθήκευση και κάνουν πιθανή την ανάκτηση πληροφοριών και από τους πίνακες.

29 AAAS, OCLC το πλήρες ηλεκτρονικό περιοδικό Αφού διαμορφωθεί το τελικό αρχείο ακολουθούν τρεις διαδοχικές διαδικασίες: 1. Μορφοποίηση για την απεικόνιση στην οθόνη. 2. Ευρετηρίαση. 3. Μορφοποίηση για την έντυπη έκδοση.

30 AAAS, OCLC το πλήρες ηλεκτρονικό περιοδικό Ο OCLC έχει προσπαθήσει η ανάπτυξη του λογισμικού να ικανοποιεί τους περιστασιακούς και τους τακτικούς αναγνώστες. Οι περιστασιακοί αναγνώστες συμπληρώνουν σε μια φόρμα μέχρι 1000 θέματα που τους ενδιαφέρουν και η οποία διατηρείται στην κύρια βάση δεδομένων του OCLC και «αποφασίζει» για το ποιοι χρήστες πρέπει να ενημερωθούν ότι το άρθρο που τους ενδιαφέρει έχει ταχυδρομηθεί ηλεκτρονικά.

31 AAAS, OCLC το πλήρες ηλεκτρονικό περιοδικό Οι τακτικοί αναγνώστες μπορούν να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τη δημιουργία του προφίλ τους και τη διατύπωση ερωτήσεων. Μετά τη διατύπωση της ερώτησης τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη με τη μορφή καταλόγου τίτλου και συντακτών. Με τη χρήση της SGML οι πληροφορίες των άρθρων «κομματιάζονται» στα κύρια σημεία τους.

32 Συμπεράσματα Για τους εκδότες η διαδικασία παραγωγής έντυπων περιοδικών δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Το θέμα που κυρίως τους φοβίζει όσον αφορά τη χρήση της SGML είναι το επίπεδο πείρας προγραμματισμού και ανάλυσης που απαιτείται προκειμένου να γραφτούν τα DTD. Η ACS είναι η πιο πεπειραμένη στην ηλεκτρονική παράδοση και έχει περισσότερη πείρα στον προγραμματισμό. Η SGML βαθμιαία κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους εκδότες.


Κατέβασμα ppt "Μελέτες περίπτωσης της χρήσης της γλώσσας SGML στην ηλεκτρονική δημοσίευση Εργασία στο μάθημα «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» Περσεφόνη Ντούλια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google